1961


ÅR 1961


Den 1 Oktober bliver Skagens kommunale brandvæsen nedlagt og slukningen overgik til Falck

Skagens kommunale brandvæsen på stribe
På Falckstationen i Skagen er man nu blevet færdig med installationen af brandvæsnets og redningsvæsnets store interne telefoncentral. Der kan herefter enkeltvis og samlet kaldes på alle korpsets medlemmer, som ved at trykke på en knap på deres telefoner markerer at de er klar til at give møde.
Tilbagekaldet kommer i form af et lys på vagtbordet. Installationen af telefonanlægget er sidste del af den omfattende udbygning af Falckstationen i Skagen i forbindelse med Falcks overtagelse af slukningstjenesten i kommunen.
Den nye Falck og brandstation kan i nær fremtid ventes indviet i overværelse af mandskabet, der er knyttet hertil, repræsentanter for Falcks øverste ledelse og for bystyret. På billedet ses brandstyrken foran det nyanskaffede sluknings materjel. Til højre står brandinspektør, murermester Arnold Grønbech. Derefter kommer Kastor Hansen, Valdemar Mariager, Gustav Pedersen, der alle er hædrede for lang tjeneste i brandvæsnet, Osvald Thomsen, Egon Christensen, Børge Støtt, Pauli Ejsing, Erling Mogensen, Niels Åge Andersen og visebrandinspektøren, Georg Grønbech.

Falck benyttede lejligheden til at præsentere sin vognpark, og den nye brandbil var naturligvis markant. Som det ses, var den gamle brandbil, der fulgte med brandfolkene over i Falck, også med.


Stationen på Højensvej før den blev renoveret.


Vippefyret på Fyrbakken tændes denne ene gang om året med behørig bistand af en Falck-Zonen brandmand.