1964


Den.31 Marts 1964

Alle udskrevet

Ingen af de indespærrede besætningsmedlemmer på “Skagen II” kendte nødudgangen i forstavnen- Cigaretglød antagelig årsag til skibsbranden

De ni besætningsmedlemmer, der lørdag nat blev indlagt på Frederikshavn sygehus med kulilteforgiftning efter branden på ruteskibet “Skagen II”, er nu udskrevet, ingen har fået men efter forgiftningen.

Uforsigtighed med cigaretrygning menes at være årsagen til den voldsomme skibsbrand, der kostede tre livet.

De omkomne var nævnt de to finske matroser, den 23 årige Tauno Tuivo Kallio, Kristinestad, og den 27 årige jungmand Ervo Johannes Jarvi, samt den svenske 24 årige letmatros Ulf Thorsten Hjælm fra Hultsfred, Kalmar.

Branden udbrød tidligt lørdag morgen i skibets forstavn, hvor mandskabet boede, og selv om det kun tog kort tid at slukke ilden, kunne man ikke redde de tre sømænd. Flere redningsfolk var stærkt medtaget af røg efter forsøg på at komme de indespærrede sømænd til unsætning.

Et af de omkomne besætningsmedlemmer- den ene af de finske sømænd- reddede adskillige af sine kammeraters liv. Han var en af de første, der opdagede branden. Han bragte sig i sikkerhed, men vendte tilbage for at purre besætningen. Senere blev han fundet kvalt af røg.
Det er oplyst, at ingen gjorde brug af en nødudgang, der førte fra forskibets mandskabskahytter ad en lejder ud i det fri gennem en luge i skibssiden.
Såvel redningsarbejdet som slukningsarbejdet ville være gået betydeligt nemmere, hvis de indespærrede mandskab havde haft kendskab hertil.

“Marina” forsinket

På grund af en mindre maskinskade var “Marina” i går lidt forsinket. Et leje i den ene motor var blevet overophedet og der blev en forsinkelse på omkring tre kvarter, således at skibet først i Skagen kl. 19.15.
Skaden er allerede udbedret og der sejles atter i dag dobbeltur, den sidste i påskeferien. Onsdag ligger skibet stille. Torsdag og fredag sejles enkeltture og først lørdag og søndag sejles der igen dobbeltture.
der har været fuldt belagt på alle påskens sejladser.


Den.3 april 1964


Cigaretglød årsag til “Skagen II” – branden

BRANDÅRSAGEN MENES NU KLARLAGT AF TEKNINK AFDELING FRA AALBORG

BRANDÅRSAGEN PÅ SKAGEN – LINIENS PASSAGERSKIB “SKAGEN II”, HVOR ILDEN FOR EN UGE SIDEN KOSTEDE TRE MENNESKER LIVET, MENES NU KLARLAGT.

Kriminalpolitiet har modtaget rapporterne fra politiets tekniske tjeneste i Aalborg, og er nu i gang med at affatte den endelige rapport, der afleveres til handelsministeriet om kort tid.

Efteren omfattende undersøgelse af det udbrændte forskib, mener man at have konstateret, at branden skyldes skødeløs omgang med en tændt cigaret. Branden er opstået i overkøjen i et af de udbrændte lugafer, og er på grund af stærk træk bredt sig rivende hast til resten af mandskabslugaferne på hoveddækket i forskibet.

Teorien om, at branden kunne skyldes en kortslutning, har man ladet falde, da undersøgelser af de elektriske installationer har vist, at disse var fuldstændig i orden. Selvantændelse har der heller ikke kunnet være tale om.

I går eftermiddag afholtes et lukket søforhør på det svenske konsulat i Frederikshavn. Politiets foreløbige rapporter var ikke fremlagt og var ikke kendt af den afhørte besætning.

Skibets fører, den svenske kaptajn Junger, afgav forklaring, der gik ud på, at der havde afholdt personalefest ombord, efter at skibet var anløbet Frederikshavn langfredag aften kl.21.30.
Under festen havde kaptajnen set sig nødsaget til at bortvise et par besætningsmedlemmer. Disse to var, så vidt man viste, gået forud til deres lugaf, hvorefter festen forsattes.
Uden at det kunne fastslås med sikkerhed, synes de angivne forklaringer at pege hen mod, at en af disse kan have røget i sin køje, være faldet i søvn og derved have været årsag til branden.

Branden var blevet opdaget af et besætningsmedlem, der var omkommet i forsøg på at redde sine kollegaer.

De øvrige afhørtes forklaringer var sammenstemmende, og understøttede den forklaring kaptajn Junger havde givet.
Sagen vil nu blive overgivet til de svenske myndigheder, der skal træffe beslutning om dens videre forløb.


Den.3 september 1964


Overså lastbil- kvinde dræbt

Husbestyrerinde fra Frederikshavn dræbt ved færdselsuheld i Aalbæk i aftes


Forpartiet er urørt af kollisionen,
mens den resterende del af bilen er halveret

Forklaringen på en færselsulykke i Aalbæk i aftes ved 20-tiden, hvorved den 41-årige husbestyrerinde Ane Kristine Sørensen, Søren Bjerregårdsvej 8, Frederikshavn, blev dræbt, kan politiet kun finde i, at føreren af den personvogn, frk.Sørensen var passager i, har overset et syv tons lastvogntog.

Pensioneret kaptajnløjtnant Lars Chr. Olesen, Søren Bjerregårdsvej 8, Frederikshavn, kom i sin personvogn fra skråvejen i Aalbæk, og holdt for fuldt stop ved vejens udmunding i hovedvej A 10 midt i Aalbæk.


Billedet kan uden ord illustrere den voldsomhed,
hvormed lastbilen tørnede ind i siden på personvognen.

Efter at have holdt, kørte Olesen frem, tilsyneladende for at køre tværs over vejen og ind til Aalbæk Gl. Kro. Føreren af en lastvogn, som var på vej mod Skagen ad hovedvejen, mekaniker Jørgen Aaen, Havnevej 3 Skagen, så personvognen køre frem foran sit køretøj, men kunne ikke nå at forhindre en påkørsel.

Med et brag ramte lastvognen, der var læsset med seks tons støbesand, L.C. Olesens bil midt i højre side. Personvognen blev knust, mens lastvognen forsatte 25 meter frem, før den kunne bringes til standsing.

I hårdt kvæstet tilstand blev Ane Kristine Sørensen ført til Frederikshavns Sygehus,hvor hun kort efter udåndede. Kaptajnløjtnant L.C. Olesen er indlagt til observation for hjernerystelse, muligvis kraniebrud, samt for indre kvæstelser.

Føreren af lastvognen blev spiritusprøvet, men der har ikke været tale om spirituskørsel.lastvognen skal nu gennemgå en teknisk undersøgelse.
Personvognen blev praktisk talt presset sammen til halv bredde, og bliver aldrig til køretøj mere.


Den.9 november 1964

Dramatisk uheld ved Aalbæk


Her ses Skagen-bilen efter uheldet.

Ved 14-tiden i går måtte Falck-Zonen fra Frederikshavn pludselig rykke ud med to ambulancer og en kranvogn for at assistere ved et voldsomt færdselsuheld på hovedvej A 10 nord for Aalbæk.

Her kom en skagbo, automekaniker Viggo Højbjerg, Vesterbyvej 6, Skagen, kørende i sin personbil efter en taxa, der havde en fisker med som passager. Passageren stod pludselig ud af bilen og gik bag vognen for at komme over i grøften.- Personvognen måtte bremse hårdt op for at undgå kollissionen, men strejfede fiskeren. Han førtes til Frederikshavn sygehus, hvor han ikke ville indlægges. der skete en del materiel skade.