1965


Den.9 0ktober 1965

Robert Larsens smørehus raseret af brand i går


Da branden var på sit højeste. En kvælende røg udvikledes

En lærling smed en brænbdende tændstik i en balje med stenolin-
Mange brandfarlige stoffer i nærheden, men ilden blev begrænset til selve smørehuset

En kraftig brand raserede i går eftermiddag smøreskuret og et tilstødende oplagsrum til Robert Larsens vådbinderi på havnen. Ilden opstod kl. ca 13.50, da en lærling smed en brændende tændstik ned i en bajle med stenolin. det er en art tjære, der anvendes ved garnsmørring.

Brandvæsenet blev tilkaldt kl. 13.52 og rykkede ud med alt disponibelt mandskab. Straks ved ankomsten til brandstedet viste det sig vanskeligt at saffe vand til slukningen, som først kom rigtig i gang, da man fik vand fra isværket. I mellemtiden havde brandfolkene dog taget skumslukkere i brug, og efter tre kvarters forløb var ilden nedkæmpet. det lykkedes at begrænse ødelæggelsen til smørehuset og oplagsrummet, hvor kun stenmurene står tilbage.
I smøreskuret befandt sig en del nye og brugte redskaber samt en del bajler med stenolin og flasker med petroleum. Det blev altsammen et let bytte for flammerne, og der udvikles en kraftig røg. Som følge af de mange brandfarlige stoffer i smørehuset var der forbud mod brug af åben ild derinde.

Da ilden opstod, hang der en del nye og brugte trawl uden for smørehuset. Det lykkedes at redde alle trawlene, hvoraf flere tilhørte fiskere, der havde dem til opbevaring.
Alarmeret af den kraftige røg strømmede en mængde mennesker til brandstedet. de holdt sig dog i behørig afstand fra ilden. Det nedbrændte smøreskur var omgivet af bygninger på tre sider, men det ret stille vejr begunstigede slukningsarbejdet, og brandfolkene havde hele tiden ilden under kontrol.

Der kommer 5 artikler mere i denne årgang er under opdatering