1975


ÅR 1975


Søndag morgen d. 13. April – Coasterbrand i Skagen.


Coasterbrand i Skagen
Der udbrød i går morges brand om bord på den 1000 tons store coaaster »Peter Sif« fra Københam, mens skibet lå ved fiskemelskajen i Skagens havn. »Peter Sif var på vej fra Island til Polen, men efter branden i Skagen må skibet søge nyt destination: et værft, hvor skaderne kan udbedres. Inde i bladct mere om den voldsomme brand. Her ses mandskabet fra Falck/Zonen, da de hurtigt og effektivt havde løst deres opgave: at bekæmpe branden.

Coasterbesætning i fare ved brand – Voldsom brand på coasteren “Peter Sif” i Skagen Havn
Tidligt søndag morgen rasede en voldsom brand på den 499 bruttoregistertons store coaster “Peter Sif” af København, mens den lå ved kaj i Skagen Østhavn. Ingen mennesker blev kvæstet, men på grund af brandens heftighed var besætningen en overgang i fare, bl. a. måtte kaptajn Skov Poulsens kone og datter reddes ud gennem et koøje.
Branden opstod ved 5,30-tiden. Skibets kok var gået ind i kabyssen for at forberede morgenmaden og havde tændt op i komfuret. Formentlig har han åbnet for meget for oliebrænderen, hvorved der er opstået brand. Ilden blev opdaget af en havnebetjent fra havnevagten, som slog alarm til Falck, der hurtigt var til stede med 15 mand. Allerede da brandmandskabet ankom, var branden meget heftig, og først efter knap m2 timer var den bekæmpet.
Styrehuset og detilhørende lokaler udbrændte totalt ligesom etagerne nedenunder, som rummede kabys, messe og saloner.
Der var i går ikke muligt at anslå, hvad skaderne beløber sig til, men der er tale om en betydelig sum. Skibet, som er bygget i 1964, ejes af partsrederiet W. Janus Andersen og Compagni, Nørresundby.

Skibs og maskininspektør S.Thostrup, Frederikshavn, ved nogle af skibets tekniske installationer, som også blev flammernes bytte.

Et besætningsmedlem med nogle bøger, der ligesom alt andet i de brandhærgede rum blev mere eller mindre ødelagt.

Coaster raseret af voldsom brand i Skagen havn i går.
Messe, kabys og saloner udbrændte i går da oliekomfur brød i eksplosionsagtig brand.

Messe, kabys og saloner udbrændte og kommandobroen på den 1000 tons store coaster, ”Peter Sif” af København beskadiges svært, da der tidligt i morges opstod en eksplosionsagtig brand om bord. Ingen mennesker kom noget til ved branden, men kaptajnen, S. B. Poulsen, hans hustru og barn måtte reddes ud gennem et koøje og er nu indkvarteret på Brøndums Hotel i Skagen.


På første tur
”Peter Sif” der ejes af firmaet Janus Andersen, Nørresundby, var på vej med en last fiskemel fra Island til Gdynia i Polen. »Peter Sif« gik ind til Skagen for bunkers og skulle i går have fortsat mod distinationen i Polen. Hovmesteren, der var på sin første tur med »Peter Sif« ville i går morges lave morgenmad til skibets seks mand store besætning, men formentlig har han fået skruet for meget op for kabyssens oliefyr, så olie er løbet ud og er blevet antændt. Der opstod en voldsom eksplosionsagtig brand i kabyssen og den bredte sig den nærliggende messe og salonen. Branden blev observeret fra havnevagten i Skagen, der straks slog alarm til Falck/Zonen i Skagen. Herfra sendte man brandmandskab til kajen ved Superfos, hvor »Peter Sif« lå og gik i gang med at bekæmpe ilden og sikre sig at alle ombordværende var reddet ud af de brændende lokaler, og ret hurtigt havde man fået bugt med ilden.

Skaderne om bord på “Peter Sif” er betydelige. Her er glimt fra salonen, brandmanden viser her søndagsstegen der var taget ud. Det andet billede viser et glimt fra den røgsværtet kommandobro,det tredje billede er kaptajnens ejendele der bliver båret i land af brandmand Mogens Iversen. Mistede hans hustru alle sine ejendele og måtte låne noget tøj af andre besætningsmedlemmer.

På værft
Kommandobroen, der ligger over kabys og salon, blev svært beskadiget af røg, og også de nautiske Hjælpemidler Ier formentlig beskadiget. Skibets korresponderende reder er Knud I. Larsen, København og herfra oplyses, at man i dagens løb vil tage stilling til, hvor skaderne skal udbedres. Det er endnu umuligt at danne sig et nøjagtigt skøn over skader, oplyser befragter P. Fagerlund, men der skal nu indhentes tilbud fra forskellige væfter og det afgøres , herefter, hvor skibet skal repareres. Blot er det på nuværende tidspunkt fastslået, at skaderne er betydelige.

Ejendomme truet under hedehrand den stærke blæst kunne brand, der startede på Skagen losseplads, have fået alvorlige følger.

To brandmænd – i murertøj Carl Christensen – er her i færd med at bekæmpe ilden. På dette tidspunkt var branden unden kontrol.
En række parcelhuse ved Nordre Ringvej i Skagen kunne være kommet i farezonen under en græsbrand. som udviklede sig med eksplosionsagtig hast i den stærke blæst i går. Ca. 25 tdr. land græs og bevoksning brændte ifølge brandinspektør Martin Købsted på heden ved Skagen losseplads.
Uden tilsyneladende at have tænkt nærmere over konsekvenserne brændte nogle mennesker affald på. lossepladsen, og på grund af blæsten føg gnisterne ned på brinkene, hvor græsset blev antændt. Ilden bredte sig hurtigt, og Falck, der, suppleret af frivillige hjælpere havde et halvt hundrede mand i arbejde, var sat på en vanskelig opgave.
Efter nogle timers slukningsarbejde lykkedes det dog at få ilden under kontrol, og skaderne var – trods brandens omfang – begrænsede. Bl.a. for at sikre de mange parcelhuse ved Nodre Ringvej blev der i hast pløjet et brandbælte. – Vi var heldige med at få ilden under kontrol, men i den stærke blæst kunne der nemt være sket alvorlige ting, og det kan ikke indskærpes tydeligt nok, at det er meget farligt – og ulovligt – at brænde af i en sådan blæst, siger Købsted. I perioder bølgede kolossale røgskyer ind over Skagen, hvor store bydele ind imellem var indhyllet i røg. På gaderne kunne man høre, at skagboerne langt fra havde lovord til overs for de ubetænksomme sjæle, som satte lossepladsen og heden i brand.

Mandag d. 14. April kl. 00:18 – Voldsom brand lagde i nat størsteparten af Kragskovhedes Råbjerg- afdeling i ruiner.

  


Billederne her viser tydeligt, at brandmandskabet ikke havde nogen mulighed for at standse ilden i de gamle træ bygninger. På det store billede ses resterne af gymnastiksalen, hvor man mener branden er opstået. Nederst til venstre skimtes en smule af papirværkstedet, der kun blev delvis ødelagt, og til højre køkkenregioner og belægningsstuer. De indsatte, der senere blev flyttet til Kragskovhede-lejren, deltog ikke i slukningsarbejdet.

42 hæfteafsonere måtte evakueres – Voldsom brand lagde i nat størsteparten af Kragskovhedes Råbjerg- afdeling i ruiner.
42 indsatte – fortrinsvis hæfteafsonere – skal muligvis indkvarteres i tre afdelinger, der ligger uden for hegnet i det åbne statsfængsel på Kragskovhede ved Frederikshavn, oplyser vicefængselsinspektør Jan Kaarsen, efter branden, som i nat lagde fængslets Råbjerg-afdeling øde.
Fængselsinspektøren oplyser, at man i dag holder møde om placeringen af de 42 hjemløse« afsonere. Det kan komme til at volde problemer, fordi belægningen i Jerup-afsnittet i forvejen er stor. I nat måtte der en hel speciel form for indkvartering til for at give de indsatte mulighed for at få en smule søvn.
– Vi har tre afdelinger uden for fængselshegnet, siger Jan Kaarsen. Halvanden af disse afdelinger anvendes i øjeblikket som belægningsområder. Vi vil nu undersøge, om alle tre afdelinger kan tages i brug.

Ved intet om genopbygning
Vicefængselsinspektøren kan i øjeblikket ikke udtale sig om, hvorvidt der bliver tale om genopbygning af de nedbrændte bygninger i Råbjerg-afdelingen. Direktør H. H. Brydensholt, Direktoratet for Krimina1forsorgen, siger i dag til AVISEN, at han kun har modtaget en kort meddelelse om branden i nat i det nordjyske fængsel.
– Jeg kan intet sige om en eventuel genopbygning, udtaler han.
En træpavillon med 12 belægningsstuer, kedelhuset og en mindre barak, hvor man fremstiller kuverter er a1t, hvad der er tilbage af statsfængslet Råbjerglejr efter den meget voldsomme brand i nat.
Lejrens gymnastiksal og de øvrige bygninger, der var indrettet til beboelse, brændte ned til grunden. Træbarakkerne, der blev opført som statsungdomslejr i 1938, var et meget let bytte for ilden, og da brandfolkene fra Falck i Skagen som de første nåede frem, var lejren al1erede omspændt af flammer. Man koncentrerede sig meget hurtigt om at begrænse ilden til selve bygningerne. Lejren ligger midt i en plantage, og en overgang var træerne ved gymnastiksalen stærkt truede. Med kraftige strålerør lykkedes det dog at hindre ilden i at brede sig til skoven.
Kriminalpolitiet formoder, at branden er opstået i gymnastiksalen. Man har været i gang med ombygninger, herunder også ændringer i installationerne. I dag skal politiets teknikere søge at finde frem til den egentlige årsag.
Det var fængselsoverbetjent Thorvald Pedersen, der opdagede, at der var noget ga1t. Han skulle netop til at gå en runde i lejren, da han opdagede ildskæret ved gymnastiksalen. Han slog omgående alarm, og de indsatte, der var gået til ro, nåede alle at slippe væk fra bygningerne, inden ilden for a1vor fik fat. Flere har dog mistet deres personlige ejendele.
Falck i Skagen blev alarmeret klokken 00.18, og man sendte et slukningskøretøj og en slangevogn af sted. Allerede på viadukten ved Hulsig kunne brandfolkene se brandskæret, og det blev derfor besluttet at rekvirere yderligere assistance fra Falck i Sindal. Via politiet i Frederikshavn blev også Frederikshavns brandvæsen alarmeret, og man sendte to slukningsvogne til Råbjerglejren. Der er en brandstander ved lejren, men herfra kunne man ikke få strækkeligt vand, og havde derfor vogne køre pendulfart til Hvims, man tankede op.
Men bygningerne stod ikke til at redde. Tre fløje med et ha1vt hundrede værelser, gymnastiksalen og en sanitetsgang var brændt ned på mindre end en ha1v time, og man måtte i stedet koncentrere sig om efterslukning. Falck fra Skagen lod en del slanger bliver tilbage ved brandstedet, så statsfængslets eget brandværn har mulighed for at efterslukke yderligere, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

En brandmand betragter her resterne af sovebarakken, hvor de 45 indsatte sov, da branden brød ud. Alle blev reddet ud, takket være overbetjent Thorvald Pedersens hurtige indsats.
Den brændte lejr en “krudttønde” – 45 indsatte slap uskadt, da Råbjerglejren ved Ålbæk nedbrændte i nat
Der skete millionskade, da det meste af Råbjerglejren i Hvims ved Ålbæk, en afdeling af Statsfængslet på Kragskovhede, nedbrændte i nat. De 45 indsatte, som sov i bygningerne, blev reddet ud, takket være en hurtig indsats af fængselsoverbetjent Thorvald Pedersens 63 år.
Brandårsagen menes at kunne sættes i forbindelse med en omlægning af installationerne i lejren. Bygningerne var af træ og nedbrændte i løbet af ganske kort tid. Både vægge og gulve var ferniserede, og indsatte og funktionærer karakteriserer lejren som “en krudttønde”.
Branden blev opdaget af Thorvald Pedersen kl. 00.10. Gennem vinduet i mit kontor så han et lysskær fra mellembygningen mellem gymnastiksalen og sanitetsfløjen. Med en håndsprøjte og andet grej forsøgte han at bekæmpe ilden, som dog var så heftig, at han måtte opgive. Han slog alarm til vagtmesterkontoret på Kragskovhede, hvorfra man rekvirede brandmandskab.
Thorvald Pedersen gik derefter i gang med at vække de 45 indsatte, og han forvissede sig om, at alle var reddet ud, inden bragte sig selv i sikkerhed.
Brannmandskab fra Falck i Skagen og Sindal, en snes mand i alt, deltog i slukningen, hvorimod brandmandskabet fra Frederikshavn hurtigt kunne tage hjem igen. De to Falckhold forlod i morges den udbrændte lejr, som var opført i slutningen af 30erne.
Brandassistent Tage Nielsen, Skagen, fortæller, at en af bygningerne endnu ikke var antændt, da man ankom til lejren. Inden man havde fået s1angerne ud, var den nedbrændt. Denne detalje giver et indtryk af brandens heftighed.
Råbjerglejrens beboere b1ev for natten indkvarteret på Kragskovhede.