1977


ÅR 1977
Der var fest stemning på Falck-Zonen station i Skagen i Skagen i nytåret, da stationsleder Martin Købsted overrakte 10 års hædertegnet til fem af stationens brandmænd,den sjette, Tommy Larsen, må vente et halvt års tid. jubilarerne blev af både stationsleder og borgmester Hemming Nibe Hansen. På billedet ses fra venstre stationslederen og de fem, der fik hæderstegnet. Axel Hald, Mogens Iversen, Kaj Jørgensen, Sigfred Thorsen og Ib Christensen. Det er Tommy Larsen i skjorteærmer.

Fredag d. 1 Juli – Sløseri med brandsikring? – Skagen Hoteller risikerer bøder.
En række hoteller i Skagen Kommune risikere klækkelige bøder,
når brandkommissionen om kort tid aflægger besøg.

Bøderne falder, hvis hotellerne ikke har indfriet kravene om brandsikring, som de allerede blev gjort bekendt med i 1974.
Enkelte hoteller har trukket tiden ud og levet i håbet om dispensation – velsagtens på grund af de ofte store økonomiske byrder, der er forbundet med brandsikringen.
Men alle ansøgninger om dispensation er blevet blankt afvist, oplyser politimester Flemm;ng Diethmer, Frederikshavn, der er formand for brandkommissionen.
– En lang række af hotellerne er bragt helt i orden, men hos en mindre del kan der være mangler endnu, og det er dem, vi skal se, om man har fået udbedret. Har man ikke det, er der ingen slinger i valsen, så vil der falde bøder, oplyser politimesteren.
Efter hvad Vendsyssel Tidende erfarer, er ikke alle hoteller bragt i den stand brandsikkerhedsmæssigt, som loven foreskriver. Allerede inden turistsæsonens begyndelse skulle forholdene have været ordnet, men enkelte hoteller søgte i foråret – begrundet af bl.a. leveringsvanligheder og andre forhold – dispensation, som statens brandinspektion gik imod.
– Det er flere år siden, der blevet skrevet til hotellerne meddelt, at tingene skulle ordnes, og nu vil vi påse, om det er sket. Der har været en hel del brevveksling i foråret, og det er mit indtryk, at man har skyndt sig enormt i den senere tid, slutter Flemming Diethmer. Han øsker ikke at oplyse, hvilke hoteller der kan vente besøg af brandkommissionen, men efter hvad vi erfarer, er det især ældre hoteller i kommunen, der er tvivl om.