1979

1979
Den 5 Januar 1979

Teknikere fra politiet i Aalborg og folk fra kriminalpolitiet i Frederikshavn undersøgte i dag resterne af ejendommen Jens Væversvej 11, for om muligt at finde frem til årsagen til den brand, der i aftes lagde huset i ruiner. huset ejedes af Erna Steffensen. Ved branden var der ingen, der kom til skade. Brandvæsenet blev alarmeret ved 19- tiden, og da man nåede frem var huset omspændt af flammer, og man havde ingen mulighed for at redde huset fra at brænde ned. Brandvæsenet blev også alarmeret til en brand i morges. Der var ild i et udhus ved en minkfarm på Kærvej i Aalbæk. Udhuset brændte næsten helt ned. Denne brand skal kriminalpolitiet også have fundet brandårsagen til i løbet af i dag.

Den 5 Februar 1979

Her er pyroman været på spil søndag morgen i Skagen, hvor et redskabsskur og en sejlbåd brændte totalt! Teknisk afdeling skal nu se nærmere på de to brande, der opstod med kun godt en halv times mellemrum og beliggende i kun 300 meters afstand. Her et billede af det nedbrændte redskabsskur med kun forkullede rester af træ og net. Som man ser er det også gået ud over andre skure i nærheden. Mere om brandene inde i AVISEN.

Den 22 Februar 1979

I et halv års tid har denne ejendom på Kong Eriksvej 10 været trist at se på. Efter en brand i tagetagen blev hullet i taget blot dækket med en pressening. Nu er man imidlertid ved at gå i gang med at reparere skaden.

Den 20 April 1979

Det var nødvendigt for Falck at vælte skorstenen,
da den var til fare for slukningensarbejde.

 
Der var ikke meget Falck fra Skagen kunne stille op, for at bekæmpe ilden i Kyllesbæk i nat. Ejendommen som tilhører VVS installatør Palm Larsen fra Frederikshavn, stod ikke til at redde. Læs mere inde i AVISEN

Kragerede skyld i at ejendom udbrændte

En kragerede, som sad fast i skorstenen årsag til, at hus brændte da ejeren ville tænde op i pejsen.

Det kneb lidt med at få træk i skorstenen, da en ejeren af en stråtægt ejendom i Kyllesbæk, VVS installatør Palm Larsen, Frederikshavn, i går aftes tænde op i pejsen. For at finde ud af hvad der var årsagen til det manglende træk, blev der lavet en fidibus af avispapir. Men da fidibusen blev holdt op i skorstenen for at lyse, smuttede den fra ejeren, og tog en skaderede med op gennem skorstenen. Avisflager og gnister lagde sig på taget og antændte strået. Ejeren havde imidlertid ikke bemærket noget, og sad og nød pejseilden, da en bagermester fra Skagen tilfældigt kom forbi og opdagede at der var ild i stråtaget. Han adviserede ejeren, og sammen forsøgte de at slukke ilden, men måtte opgive, da det viste sig at vandledningen var frostsprængt. Derefter blev der slået alarm. Falck fra Skagen var meget hurtigt på brandstedet, allerede 28 minutter efter at alarmen havde lydt, indledtes slukningsarbejdet. Politiassistenterne Peter Loft og Palle Steffensen var også meget hurtigt på stedet, da de befandt sig i Aalbæk da alarmen lød. Deres hurtige tilstedeværelse var blandt andet medvirkende til, at en stor del af inventaret i stueetagen blev reddet. Falck kunne ikke stille meget op, da branden allerede havde godt fat da brandfolkene ankom til stedet, og da der var langt til nærmeste sted, hvor Falck kunne få vand til slukningsarbejdet. Ejendommen, som tidligere har tilhørt den forhenværende ejer af Brøndums Hotel, Poul Erik Leth-Jensen, udbrændte.

Den 16 Maj 1979

Med det gode vejr, kom også sommerens første hedebrand i går. Ovenikøbet to samme dag. Kl. 16.15 blev Falck alarmeret til en brand på hedearealet ved Fyrvej, og på billedet tager stationsleder ved Falck, Martin Købsted, et overblik over situationen. Den anden brand blev anmeldt kl. 10.08 Her var det et område på sydsiden af Højensvej som brændte. Begge steder blev et område på omkring 100 kvadratmeter græs brændt af. Selv om vi har haft et vådt forår, er hedearealerne hurtigt tørre og brandfarlige. Det må derfor indskærpes, at folk der færdes i hedeområderne, er varsomme med brugen af åben ild.

Den 29 Maj 1979
Må indstille landbruget noget før end beregnet

En ildebrand i går nedlagde brat et af de eneste landbrug, som endnu er tilbage i Skagen By

Holger Jensen måtte brat smide hvad han havde i hænderne på sin arbejdsplads SA-fisk i går aftes. Årsagen var en melding om hans grisestald på Nedre Mosevej brændte, og da han kom til brandstedet, måtte han konstatere, at han også ret brat måtte indstille sin landbrugsvirksomhed. Lidt før halv ni i går aftes var hele grisestalden omspændt af flammer, og en ihærdig indsats fra brandslukningsmandskabets side formåede ikke at begrænse ilden. Kl. 22 var stalden udbrændt. Folk fra flyvestationen var tilkaldt for at hjælpe med afspærring, samt hjælpe med at få de omkring 100 grise ud af stalden. – Ved deres, og mange andre hjælpsomme mennesker hjælp lykkedes det at få alle grise sikkert ud af den brændende bygning,fortæller Holger Jensen. To søer, som lå med hver ni smågrise, måtte hjælpes ud af røgdykkere gennem et vindue. de mindste grise kom ind i en garage, og selv om de overlevede branden, er de ikke uden for livsfare. Smågrise er meget sarte, og regnvejret i dag kan blive årsag til de får lungebetændelse, så endnu kan Holger Jensen ikke sige noget om hvordan dyrene klarer sig. Foruden grisene blev en ko reddet sikkertt ud, men omkring 200 tønder korn og nogle tønder kartofler blev ildens bytte. Noget NPK gødning som også var i stalden, lykkedes det at holde ilden borte fra. Holger Jensens svigermor lå i stuehuset med lungebetændelse, da ilden brød ud, og måtte bringes til Skagen Sygehus. Stuehuset lykkedes det at redde. En brandmur hindrede ilden i at trænge igennem og kun noget af taget blev berørt af branden, fortrinsvis som følge af slukningsarbejdet. Det er ikke den helt store katastrofe, der er sket for Holger Jensen. I praksis har han bare måttet opgive sit landbrug nogle måneder før end beregnet, virksomheden skulle under alle omstændigheder indstilles omkring august måned. både bygningerne og løsøret er forsikret, så Holger Jensen håber ikke, at han kommer til at lide noget tab ved branden. Vi oplevede en lille pudsig ting, fortæller Holger Jensen. Da det hele var overstået, og vi gik ind og kikkede på skaderne i stalden, så gik der en gris rundt og rodede derinde. Den var ikke kommet noget til, og Holger Jensen kan ikke sige hvornår den er kommet ind i stalden, eller om den har været der hele tiden.

Der var mange tilskuere til branden på Nedre Mosevej i aftes.
Men de gik ikke kun i vejen, mange hjalp med at få de omkring 100 grise
ud af den brændende staldbygning. Læs mere om branden inde i AVISEN.

Det var et usædvanligt jubilæum, brandmand Erling Mogensen, markerede i Skagen-Hallen lørdag, nemlig 25 år som brandmand i Skagen. Det belønnede Falck med at tildele Erling Mogensen sit 25-års tegn, og det uanset, at Erling Mogensen sine første syv år som brandmand var tilknyttet det kommunale brandvæsen, men fulgte med over til Falck, da korpset i 1961 overtog brandslukningen. Jubilæumstegnet blev overrakt Erling Mogensen af det eneste medlem af brandkorpset, der har lige så lang tjeneste bag sig, stationsleder Martin Købsted.