1982

 


MARTS 1982


Søndag d. 7 Marts Hvide Klits klubhus brænder ned til grunden, var ikke til at redde.


Hvide Klits klubhus var ikke til at redde og brændte ned til grunden. Til venstre den brændeovn og stålskorsten, der formentlig er formentlig er årsagen til branden.


Håber hurtigt at få rejst et nyt klubhus.
Golfklubben Hvide Klit´s byggeudvalg har holdt sit første møde.

Golfklubben Hvide Klit har reageret hurtigt efter branden, der lagde klubbens kun et par år gamle klubhus i ruiner. Alle de i aftes holdt et nyetableret byggeudvalg sit første møde, og golfklubbens formand, revisor Johs. Holm, nærer forhåbning om, at det hurtigt vil være muligt at få rejst et nyt klubhus. Allerede i går blev linierne afklaret i forhold til forsikringsselskaberne, oplyser golfformanden, og byggeudvalget trådt i aftes sammen for at finde ud af, om det er muligt at rejse et nyt klubhus på fundamentet for det nedbrændte.
Golfklubben Hvide Klit vil nemlig meget dårligt kunne undvære klubhus i den forestående sæson, der tegner til at blive den største for klubben nogensinde. Vi har gjort en meget stor indsats på at orientere golfinteresserede både herhjemme og i udlandet om banens fordele, siger Johs. Holm, og forhåndsinteressen giver grobund for optimisme forud for sæsonen.
-Men i første omgang må vi altså undvære klubhus, og kan det også, siger Johs. Holm. Vi har før levet under interimistiske forhold og vil gøre det igen, men alligevel håber vi på et meget hurtigt byggeri, så vi kan tilbyde vore gæster de faciliteter, vi har reklameret med at have.


SEPTEMBER 1982


Tirsdag d. 7 September Brand ved F.F.´s Lagerbygning.
Gnist antændte tovværk – lager totalt raseret.
Voldsom brand lagde en af Fiskernes Fiskeindustris lagerbygninger totalt i ruiner
skader for nogle hundrede tusinde kroner.


Røgdykkere blev sendt ind i den brændende lagerbygning, bl.a. for at konstatere om der var eksplosionsfarlige materialer i bygningen. Det var der ikke – de brag der lød under branden skyltes, at eternitpladerne sprang eller mindre oliedunke eksploderede.


En voldsom brand raserede i aftes totalt en af Fiskernes Fiskeindustris lagerbygninger på Skagen havn. Bygningen blev lagt i ruiner og lageret, som bestod af bl.a. tovværk, trawlkugler, gummislanger og hydraulicolie blev fuldt ud flammernes bytte. Branden blev opdaget ved godt 18-tiden, og brandmandskabet fra Falck – der iøvrigt forberedte sig på en rutineøvelse kl. 18.30 – kunne allerede, da de kørte fra stationen på Frederikshavnsvej danne sig et indtryk af brandens omfang. Røg og flammer slog op fra lagerbygningen på Sildevej, så hovedparten af brandmateriellet blev taget med til. slukningsindsatsen. -Men vores opgave var jo næsten allerede fra starten begrænset til at forhindre branden i at brede sig, siger brandinspektør Martin Købsted.
Lagervarerne var antændt og bygningen omspændt, da vi kom på havnen, så mens vi naturligvis søgte at bekæmpe ilden, koncentrerede vi os i lige så høj grad om at forhindre ilden i at brede sig til kasseterminalbygningen, der ligger parallelt med lagerbygningen, men med ca. en halv meters adskillelse. Mange nysgerrige Den kraftige røg og omfattende udrykningskørsel trak flere hundrede nysgerrige til Skagen havn, og det var nødvendigt for Skagen politi at indkalde ekstra mandskab for at holde de nysgerrige på afstand af den brændende bygning og regulere trafikken på Skagen havn, mens branden stod på.
Brandmandskabet kæmpede i et par timer, før branden kunne erklæres for slukket, men natten igennem blev der holdt brandvagt på stedet. Direktør Verner Broberg siger, at man endnu ikke har et samlet overblik over skadernes omfang. -Lageret og hydraulicafdelingen, der havde til huse i bygningen er ødelagt og bygningerne det samme, siger han, og det får os til at vurdere skaderne foreløbigt til nogle hundrede tusinde kroner . Kort leveringsstop Brandmandskabets bestræbelser for at hindre branden i at brede sig til kasseterminalen lykkedes fuldt ud, og der arbejdes i dag i denne bygning, hvor Fiskernes Fiskeindustri også hurtigst muligt vil etablere et midlertidigt hydraulicværksted, så der kun bliver et kort leveringsstop fra det hydrauliske værksted og iøvrigt også tovlageret.
Kriminalpolitiet fra Frederikshavn undersøgte allerede i aftes brandstedet, og kriminalkommissær Kaj Nielsen oplyser, at man føler sig overbevist om, at det er gnister fra en vinkelsliber, som blev brugt til at skære gummislanger med jernkappe over, der har antændt lagervarerne, hvor det så har ulmet til branden slog igennem og blev opdaget ved godt 18-tiden -en halv time efter at lagerhallen var forladt af medarbejderne.


Der forestår et større oprydningsarbejde på sildevej, hvor en af Fiskernes Fiskeindustris lagerbygninger nedbrændte forleden aften. Den knap 200 kvadratmeter store bygning blev totalt ødelagt og skal fjernes helt for at give plads for en formentlig ny bygning, oplyser direktør Verner Broberg. Foreløbig skal der ryddes op og skadernes omfang beregnes, inden der træffes endelig beslutning.

Søndag d.12 September ild i bevoksning på Fyrvej.

Selvom hovedparten af august gav mere nedbør, end mange ønskede sig, er brandfaren i naturen ikke overstået. Det kunne man konstatere i går eftermiddag, da Falck blev anmo- det om at sende brandmandskabet til Fyrvej, hvor der var ild i bevoksningen.
Omkring 25 kvadratmeter krat blev flammernes bytte, inden brandmandskabet havde slukket ilden, som formentlig er opstået, da et bål, hvor børn viIle bage snobrød, udviklede sig hurtigere og anderledes, end de havde forventet.

Mandag d. 20 September.
Under skærebrænderarbejde på den Islandske trawler “Hrafn Sveinbjarnasson” gik ild på Karstensen

Under skærebrænderarbejde på den Islandske trawler “Hrafn Sveinbjarnasson”
gik der i går eftermiddag ild i nogle klude. Branden opstod i sidegangen, og brandvæsenet blev tilkaldt for at slukke ilden. Det skete hurtigt, og der opstod ingen brandskade, men en del røgskade. Skærebrændersættet blev reddet ud af gangen og smidt i havnen til afkøling, da man frygtede en eksplosion,. Trawleren er blevet forlænget hos Karstensen, og der skal nu bygges shelterdæk på den.


OKTOBER 1982


Fredag d. 1 Oktober – 40 års jubilæum for falck i Skagen


Direktør Jørgen Falck overrakte i går stationsleder Martin Købsted Falcks 40-års tegn, da man med en reception markerede Købsteds 40 år hos Falck. Jørgen Falck holdt en meget varm vennetale til Martin Købsted, og roste ham for både den indsats han har ydet for Falck og for den venlighed og åbenhed,
man altid møder hos familien og på stationen i Skagen.

Mandag d.4 Oktober Tørretromle overhedet.
Medarbejder på Fiskernes Fiskeindustri kvæstet, da han ville konstatere omfanget af “brand” i tørretromlen.

Falck i Skagen sendte i går eftermiddag både brandmandskab og ambulance til Fiskernes Fiskeindustri på Skagen havn. Der var sket selvantændelse i en tørretromle i fabrikationshallen, og to af fabrikkens medarbejdere blev kvæstet i forbindelse med en ”eksplosion” i tørretromlen. Inde i bladet mere om branden.


DECEMBER 1982


Onsdag d. 29 December – Villa på Westbanke raseret af brand.
Betydelige bygningsskader efter brand i går eftermiddag.

En nyere villa på Westbanke i Skagen blev i går ved middagstid raseret af en voldsom brand, der efter politiets foreløbige undersøgelser skyldes en kortslutning eller overgang i elkomfuret i villaens køkken. Villaen tilhører Egon Christensen, der selv slog alarm til brandvæsenet via alarmcentralen. Falck i Skagen sendte sluknIngstog til villaen, hvor ilden ved havde godt fat i køkkenet, havde gennembrændt loftet og fået fat i spærene og tagkonstruktionen. Køkkenet stod ikke til at redde og udbrændte totalt, mens det lykkedes brandmandskabet at få bugt med ilden i tagkonstruktionen, som dog et par steder gennembrændte. Villaens øvrige værelser blev ikke direkte beskadiget ved branden, men bærer til gengæld præg af røg, sod og vand, så brandens eftervirkninger er betydelige, både når det gælder bygningsskade og skade på indbo.

Brandmandskabet i arbejde i villaens køkken, hvor branden opstod.
Brændende og udbrændt inventar blev kastet udenfor under slukningsarbejdet.