1981


APRIL 1981


Mandag d. 13 April – Lyn slog ned i Raabjerg-Hallen.

Raabjerg-Hallen i Aalbæk blev i går eftermiddag ramt af et lynnedslag. Lynet slog ned i tagryggen og adskillige tagplader knækkede, og spærerne blev antændt. Men de værste skader opstod på de elektriske installationer. Brandvæsenet fra Falck i Skagen ses her i gang med at få bekæmpet ilden i spærerne. Mere om lynnedslaget inde i avisen.

Søndag d. 26 April – Lad være med at brænde affaldet af.
Alt er meget tørt, og man skal passe virkelig meget på,
hvis man absolut vil brænde affald af nu – det er bedre at vente.

Da først ilden havde fat i stråtaget, var det umuligt at slukke den – det lod sig først gøre, da taget var væk.

Ejendommen, Gårdbovej 170 i Aalbæk, brændte i går sidst på eftermiddagen. Brandårsagen var uforsigtighed ved afbrænding af affald. Selv om afstandsreglerne var overholdt, nåede ilden alligevel huset, da det først havde fænget i det tørre græs.

 

 


Maj 1981


Søndag d. 3 Maj – Sommerhus udbrændt-brandårsagen ukendt
Voldsom brand lagde sommerhus syd for Aalbæk i ruiner i aftes.

Det ca. 60 kvadratmeter store træsommerhus var omspændt af flammer, da brandmandskabet nåede frem,
og deres indsats fik derfor mere karakter af en efterslukning, end egentlig indsats for at redde sommerhuset.

Mandag d.11 Maj – Storbranden i Lodskovvad… – Defekte gnistfangere eksploderede.
100 tønder land brændte.


Gravemaskiner og vand viste sig at være effektive redskaber til at begrænse gårsdagens storbrand i Lodskovvad. Omkring 100 mand tog del i slukningsarbejdet, der først kunne afsluttes i de tidlige morgentimer, og lykkeligvis kunne brandmandskabet konstatere, at der ikke var gået fast ejendom tabt i forbindelse med branden.


Meterhøje flammer og en kraftig røgudvikling prægede Lodskovvad-området i går, men faktisk “løb” ilden så hurtigt gennem heden og skovbunden, at adskillige træer stod forholdvis uberørt af branden efter at den var passeret.

Brandmandskabet havde svært med at komme frem i brandområdet, der vejmæssigt er underforsynet. Derfor var det nødvendigt at trække slanger over meget lange afstande for at komme frem til de brændende områder.

Det var et gnistskab i en sådan ventilfleder på højspændingsmasterne, der eksploderede og antændte gårsdagens storbrand i Lodskovvad.

Samtidig med at brandmandskabet bekæmpede ilden med vand, gik statsplantagens folk i gang med at grave brandbælter med traktorer og gravemaskiner, for på denne måde at få ilden begrænset.

Isolatorerne ligger spredt på jorden og var den
direkte årsag til brandens opståen.


Mandskab fra CF-kolonnen i Thisted ved brandledelsens “kommandocentral”, hvor også en af rigspolitiets patruljer mødte op for at yde assistance, så vejene til brandområdet kunne holdes fri for nysgerrige tilskuere.

Branddaskerne havde ikke den store effekt på branden i Lodskovvad. Her er lejrchef Jørgen Larsen, Bunken Camping, der konstaterer, at gnister til at flyve op – og branden til at brede sig.


JUNI 1981


Mandag d. 1 Juni – Lynnedslag på Daphnesvej 24 i Skagen.


Et lynnedslag var i går formiddag årsag til brand i denne villa på Daphnesvej 24 i Skagen. Villaens beboere tilkaldte i første omgang elektrikere, da strømmen svigtede efter det kraftige tordenvejr, og der sporedes røglugt på førstesalen, men elektrikerne kunne hurtigt konstatere, at det var brandmandskabet fra Falck, der var brug for.
Der skete en del skade i loftsetagen og en del vandskade, inden branden var slukket. Og først derefter var der iøvrigt for alvor brug for de tilkaldte elektrikere, da husets elektriske installationer var svært beskadiget af lynnedslaget.


AUGUST 1981


Søndag d. 2 August – Nyrestaureret hus brandhærget.
Barn tændte komfur i ubenyttet køkken. Tøj på komfuret brød i brand.

Branden på førstesalen i villaen på Spliidsvej 13 udviklede en kraftig røg,
men brandmandskabet fra Falck fik hurtigt ilden under kontrol.

En ældre, men nyrestaureret Skagen-villa blev i går formiddag raseret af en heftig brand, der opstod på førstesalen i et ubenyttet køkken. Skaderne er størst på denne etage, men røg, varme og vand har anrettet skade også i underetagen.
Villaen ligger på Spliidsvej 13 og tilhører fiskeeksportør Henning Aavang. Branden blevopdaget ved godt lO-tiden, og da brandmandskabet fra Falck nåede frem havde ilden godt fat i tagkonstruktionen, men det lykkedes at få den bekæmpet, inden taget gennembrændte, bl.a. fordi brandmandskabet med vand kølede tagstenene. Brandårsagen er fastslået, oplyser kriminalpolitiet i Frederikshavn. I det ubenyttede køkken, hvor branden opstod, stod et elektrisk komfur og ovenpå dette lå bl.a. noget tøj. Et 18 måneder gammelt barn havde leget i køkkenet og var uforvarende kommet til at tænde for komfuret, hvorefter tøjet blev antændt og via gardiner bredte ilden sig til paneler og tagkonstruktionen.


Der blev faktisk for varmt i Skagensbanens bus, der i morges holdt ved Aalbæk station for at varme op til dagens “arbejde”. Der udbrød brand i motoren og Falck sendte slukningsmandskab fra Skagen til Aalbæk for at få slukket ilden.


OKTOBER 1981


Torsdag d. 1 Oktober Falck 75-års jubilæum.
Fra håndkraft til veludviklet teknik – Dette århundredes brandkøretøjer samlet i Skagen i anledning af Falck 75-års jubilæum.


Måske er det lidt flot at konstatere, at stationsleder Martin Købsted, Falck i Skagen, havde held til at samle dette århundredes brandkøretøjer i Skagen i anledning af redningskorpsets 75 års jubilæum i dag.


Nyt og gammel mødtes, da Falck Redningskorps i går startede Danmarks længste “udrykning” fra Skagen til København. Falck i Skagen stod som arrangør af starten på karavanen gennem Danmark, der på lørdag skal være i København for at markere Falcks Redningskorps 75-års jubilæum. Borgmester Hemming Nibe Hansen sendte karavanen, der ved starten bestod af Skagens gamle brandbil- den er fra 1936- og en generatordrevet Opel afsted, men er her inden starten fotograferet på Grenen foran Skagens Brandkøretøjer gennem tiderne, iøvrigt sammen med stationsleder Martin Købsted.

                   

Flot, fordi det ikke har været muligt at finde ud af , hvornår den gamle pumpe på hestevognen blev taget i brug. Mere sikkert har det været muligt at konstatere, at den var i brug til april 1937. Det kan Martin Købsted nemlig huske og han kan også huske, at den på det tidspunkt var blevet repareret og måske bygget om, fordi den under en »udrykning« blev ødelagt, da hestene løb løbsk! Fra den 1. april 1937 er der til gengæld ingen vaklen, når Martin Købsted skal fortælle om brandkøretøjerne.
Da modtog Skagen kommune nemlig Bedford- brandbilen, der onsdag startede Falcks jubilæumsudrykning mod Købenbavn, og Martin Købsted fortæller, at den var i brug, i Skagen i 1960. Da overgik brandslukningen til Falck, som også overtog brandbilen, og da den blev afleveret samme år, havde den så vidt Martin Købsted mindes kørt omkring 5.000 km. Bedford-brandbilen blev i 1960 afløst af en Volvo- brandvogn, der var i brug i 1971, da Falck i Skagen fik overdraget en Ford. Den har kørt indtil i forgårs, hvor sidste nye skud på stammen, en MAN med alle tekniske hjælpemidler blev taget i brug.
Den gamle hestevogn lånte Falck på Fortidsminderne, og Volvoen er fortsat i »tjeneste« i Hjørring, men det lykkedes altså at få samlet alle køretøjerne i Skagen i anledning af jubilæumsudrykningens start. Det er til , gengæld ikke muligt i dag, hvor Falck i Skagen markerer korpsets jubilæum med en reception mellem kl. 10 og 11, og mellem kl. 11 og 12 kører gennem byen med dets køretøjer. Mellem kl. 14 -16 er der »åbent hus« på Falck, og bl.a. vil man demonstrere den nyeste sprøjtes formåen ved at slukke en bilbrand.
På billedsiden kan ses de fem brandkøretøjer samlet hos Falck i Skagen, og samtidig den demonstration, Falck Museet i Odense leverede under opholdet i Skagen med en generator-drevet Opel Blitz kranvogn fra 1941. Den første af lederen af Falck-museet, der under opholdet i Skagen viste, bvordan man starter en generatorbil. Iøvrigt fortalte han også, at han på »en sæk brænde«- den koster 10 kr. – var i stand til at køre fra Skagen til Aalborg, så kilometerprisen i en generatorbil er noget lavere, end i vore dages benzindrevne biler.

FEM “GENERATIONER” AF BRANDKØRETØJER SAMLET I SKAGEN


           

     


Jubilæumskaravanen har kurs mod København Borgmester H. Nibe-Hansen chauffør på brandbil fra 1936 gennem Skagen, da Falck Jubilæumsudrykning startede i går.

Med borgmester Hemming Nibe-Hansen bag rattet i den gamle Skagenbrandbil, blev karavanen mod København i går startet fra Grenen. Borgmesteren havde lånt en Falckkasket for at være standsmæssigt påklædt som chauffør, men han overlod på Frederikshavnsvej rattet til en professionel Falckmand der skal gøre den lange tur til København i gamle brandbil. Bag den gamle brandbil følger tre “generationer” brandbiler i Skagen.

Med borgmester Hemming Nibe Hansen bag rattet i en brandbil anno 1936 startede Danmarks største og længste ”udrykning” i går på Grenen. Målet er København, hvor jubilæumskaravanen lørdag skal markere, at det er 75 år siden, Sophus Falck startede Falcks Redningskorps. Inden starten fra Grenen havde skagboerne mulighed for at se det brandmateriel, der i det sidste halve årundrede har været anvendt i Skagen. Stationsleder Martin Købsted havde lånt sig frem, så periodens fem kørende brandkøretøjer var samlet på Falck og bortset fra den gamle håndbetjente pumpe var materiellet også med på startstedet på Grenen, hvor adskillige overværede, at den gamle Skagenbrandbil og en generatordrevet Opel fra Fyn satte kursen mod København med ophold i en række større byer undervejs. Stationsleder Martin Købsted overrakte før starten borgmesteren den jubilæumsbog, Falck har udgivet, og borgmesteren kvitterede ved at sende en statuette af en redningsmand med jubilæumskaravanen til København som en hilsen fra Skagen by til det jubilerende redningskorps. Jubilæumskaravanen første mål, var Aalborg hvortil den nåede i går sidst på dagen. Karavanen består udover den gamle brandbil, der i efterkrigsårene var i brug i Skagen af den generatordrevne Opel Blitz, der var sendt fra Falck-museet i Odense til Skagen for at tage turen til København med. Undervejs ledsages de to aldrende køretøjer af et af Falcks nyeste køretøjer – en vejpatruljevogn, som skal sikre, at eventuelle proble- mer undervejs kan løses uden at ringe efter Falck.

Adskillige skagboer havde fundet vej til Grenen, hvor stationsleder Martin Købsted fortalte om den lange “udrykning” og det jubilerende redningskorps, inden starten gik mod København.


Enhver drengs drøm gik i opfyldelse for Skagens borgmester i går. Chauffør på en rigtig brandbil med kasket og det hele. Og så en professionel assistent ved sin side, stationsleder Martin Købsted.

Erik Sandum fra Falck Redningskorps i København modtog Skagen bys hilsen til det jubilerende redningskorps, og lovede en sikker transport yil København Borgmester H.Nibe-Hansen fik, som tak for hjælpen af stationsleder Martin Købsted, overrakt den jubilæumsbog, som Falcks Redningskorps har udgivet.

Mange interesserede skagboer var på pletten, da Falck-kortegen startede fra Grenen kl. 11 i går. Mon ikke, det er den største gruppe Falck-køretøjer, der nogensinde har været samlet på en gang ude på Grenen.

Falck-udrykning´ fra Skagen til København
Skagen gamle brandbil fra 1936 starter på onsdag fra Skagen med København som mål,
for at markere Falck Redningskorps 75-års jubilæum, den 3 oktober.

Da Sofus Falck havde startet “sit” redningskorps tog han selv rundt i landet og demonstrerede, hvad Falck formåede – her brandslukning, som også i dag hører til den hjælp, redningskorpset yder.
Skagens gamle brandbil, der indtil for nogle år siden var i tjeneste og skrives tilbage til 1936, bliver en hovedattraktion I i den største Falck-»udrykning« nogensinde. Den starter på onsdag fra Skagen og har København som mål. Men samtidig starter fra andre dele af Danmark Falck-køretøjer med samme mål for på næste lørdag at markere, at Falcks Redningskorps fylder 75 år.
Den gamle Skagen- brandbil, der i dag er hjemmehørende på Teknisk Museum i Helsingør, bliver ikke den eneste attraktion i optoget gennem Danmark til København, og iøvrigt vil man på den lokale Falckstation i Skagen benytte dens besøg i Skagen til at søge samlet alle de typer brandmateriel, man gennem tiderne har rådet over i Skagen. Således fortæller stationsleder Martin Købsted, at den gamle håndpumpe og brandspandene, der gik forud for 36 – modellen, er til rådighed, og samtidig er det lykkedes at låne 36-brandbilens efterfølger, som i dag er i brug i Hjørring i en ombygget form, og dermed er muligheden for at få et samlet overblik over de sidste 50 års d brandmateriel i Skagen muligt på hos Falck i Skagen onsdag formiddag.

Manden bag Falck
Sammen med Skagens gamle brandbil starter en ! gasgenerator-kranvogn fra Skagen mod København, og på turen gennem Danmark sluttes adskillige ældre Falck-køretøjer til, således at man på jubilæumsdagen den 3. oktober kan præsentere et kilometerlangt optog af gamle Falck-køretøjer i København, hvor Sophus Falck for 75 ar siden slog porten op for sin første redningsstation i Ny Kongensgade 15.
Denne Sophus Falck, var egentlig en mærkelig mand. Han kom i lære som bøssemager og blev udlært i 1884. Så indtraf en begivenhed, som blev skelsættende i hans liv: Christiansborg Slots brand den 3. oktober 1881. Sophus Falck var selv et af øjenvidnerne til branden, og manglen på organiseret redningsarbejde gjorde et så uudsletteligt indtryk på ham, at han langsomt formede ideen til sit redningskorps. I mellemtiden rejste han til USA, hvor han vandrede fra sted til sted, og tog forskellige former for arbejde. Nogle år senere vendte han tilbage til Danmark igen, hvor han begav sig ind i nogle projekter med pavillonbyggeri. De gav ham så store erfaringer, at han i 1905, da den russisk-japanske krig udbrød, rejste til Rusland for at bygge hospitalsbarakker i Manchuriet.
Men tanken om redningskorpsets muligheder nagede ham stadig, og efter nogle forskellilge studier rundt omkring i Europa, besluttede han sig for, at etablere en virksomhed i Købehavn, der fik til for- mål, at redde værdier og indbo efter brand.

Åbnede med brask og bram
Stationens åbning foregik med brask og bram. Et øjenvidne fortæller fra åbningsdagen: – Da vi kom igennem Ny Kongensgade, var der stort opløb. En flok drenge hylede og skreg, skrækslagne styrtede folk til, og fra nr. 15 i gaden hørtes høje råb om hjælp. -Hvad er der på færde? Spurgte vi.
-Der er kommet en mand til skade og huset brænder indvendigt, sagde drengen, men en voksen alvorlig herre føjede til: »Det er Jagtfalcken, som leger ildebrand«. -Vi kiggede indenfor.På en bare lå en såret brandmand. Direktør Falck stod midt på gulvet, omringet af en interesseret skare tilskuere, og gav et par mand ordre til at forbinde kammerater . Medens kimede alarmklokkerne i hele huset og på 1. sal rumsterede redningskorpset. – Det brænder på 2. sal, forklarede Falck, og nu gælder det om at redde 1. salen.
Presenningerne blev bredt ud over alle ting. Besvimede kvinder blev båret ud, og nede på gaden stod sprøjten og stønnede vand op i det brændende hus. Sådan præsenterede Sophus Falck sit redningskorps. I en senere beretning fortælles, at ingen, der lærte denne mand at kende, kunne stå for hans charmerende væsen og hans friske og frejdige gå på mod. Man kom uvilkårligt til at holde af ham for hans udmærkede personlige egenskaber, der ligefrem lyste ud af hans ubedragelige øjne.

Vækst og udvikling
Sophus Falck nåede at bygge sit redningskorps op, ikke alene i København, men også med enkelte filialer i provinsen, inden han døde i 1926. Ved siden af arbejdsomheden var det nøjsomhed, der prægede hans liv. Han var i hvert fald, med hensyn til sin personlige fornødenhed, en yderst beskeden mand. Han levede ikke højt og berigede sig ikke ved sin flid. Hver en øre der var sparet var tjent-ikke til den private bankbog, men til redningskorpsets vækst og udvikling.
I dag -75 år efter – er Falcks redningskorps det eneste landsdækkende private redningskorps i verden, der både betjener samfundet med ambulancekørsel og brandslukning, og samtidig hjælper private abonnenter med redningsarbejde, sygekørsel og autohjælp.
Falck er blevet et begreb i det danske samfund. Med sine 6.000 medarbejdere og 3.000 køretøjer, spredt ud over landet på 132 Falck-stationer og 36 hjælpestationer, har virksomheden nået en størrelse og udbredelse, som de færreste troede var muligt for år tilbage.

Jubilæum i Skagen
Falck i Skagen er ikke så gammel som korpset. Faktisk ærgrer det stationsleder Martin Købsted lidt i dag, at han ikke kom i gang et år tidligere som Falcks mand i Skagen, for havde han gjort det, så havde stationen i Skagen kunnet fejre 40 års fødselsdag samtidig med at korpset blev 75 år.
- Men vi må altså vente med den runde dag til næste år, siger Martin Købsted, der har gjort alle årene i Skagen med. Den første ambulance, Falckstationen, der holdt til i Martin Købsteds fars garage på Sct. Laurentiivej 143, var en Chevrolet 1939, og den blev senere suppleret med en kranvogn, en Bed- ford-model 1934.
- Det var dog heller ikke nødvendigt med den store vognpark dengang, siger Martin Købsted, for der ‘Var vist tre privatejede biler og to taxaer i Skagen på det tidspunkt. Senere er der dog sket meget, og da vi i begyndelsen af 50′ erne flyttede til Frederikshavnsvej , hvor vi har station i dag, fik vi flere køretøjer , som udviklingen skred frem, og i dag råder vi over 20 enheder og har eksempelvis både frømandstieneste og rednindsbåd.
Også personalemæssigt er der sket en udvikling, siden Martin Købsted modtog den første ambulace i Skagen. Dengang havde han taxaforretning og en chauffør til at køre taxaen, mens han selv var klar til at sætte sig bag rattet i ambulancen, men i dag beskæftiger Falck i Skagen 14 mand plus 15 deltidsansatte brandmænd.
Falck i Skagen vil som de øvrige Falckstationer i landet markerer jubilæumsdagen, både når »ud- rykningen« starter fra Grenen på onsdag, og når jubilæumsdagen oprinder på lørdag. Forud for starten på Grenen – det bliver iøvrigt borgmester H. Nibe-Hansen, der sender køretøjerne afsted, vil der som nævnt blive mulighed for at se samtlige de brandkøretøjer, stationen i Skagen har rådet over, og på jubilæumsdagen vil stationen på Frederikshavnsvej nogle timer om eftermiddagen være åben for alle interesserede – og der vil både for voksne og børn blive mulighed for at se køretøjerne nærmere efter i sømmene, ligesom der vil være forskellilge ting til børnene.
Og når dette arrangement er overstået har Falck i Skagen haft mulighed for at »øve sig« til stationens eget runde jubilæum næste år.

Fra en beskeden start med kun et køretøj, har udviklingen medført, at Falck i Skagen i dag råder over 20 kørende enheder – teknisk højtudviklede og med det bedst mulige udstyr til hjælp i enhver situation.

Stationsleder Martin Købsted – her i den brandsprøjte, der i 1981 blev “den gamle” – var Falcks første medarbejder i Skagen. I dag ærgrer han sig en smule over, at han ikke kom igang et år før, så havde Falck i Skagen kunnet fejre 40-års jubilæum samtiddig med korpset 75-års jubilæum.

Sådan skal en brandsprøjte se ud i 1981. Denne store MAN-vogn rummer de sidste tekniske nyheder
og giver brandmandskabet mulighed for en endnu hurtigere og effektiv indsats, bl.a. med skum.


Skagen gamle brandsprøjte-model 1936 – gennemgår i øjeblikket en klargøring til turen fra Grenen til København. Her beser direktørerne Mogens og Jørgen Falck, sprøjten, der onsdag sendes mod København af borgmester H.Nibe-Hansen

Lørdag d. 3 Oktober – Åbent hus i anledning af Falck 40års-jubilæum.

Alt blev prøvet
Der var ingen begrænsninger for de mange børn, der lørdag besøgte Falck i Skagen, hvor Falcks 75 års jubilæum blev festligholdt. Alt var tilladt og alt blev prøvet af de mange børn, der viste en forbavsende evne til at finde den knap, hvor ud- rykningskøretøjernes horn star- tes. Der var også på Falck-opto- get gennem Skagen by livligt brug af hornene, for kun en en- kelt vogn blev holdt i beredskab Ji og fri for børn under optoget -;\ hvis der skulle indlØbe en alarm. Hvor mange mennesker, der : lagde turen forbi Falck lørdag ;; eftermiddag, hvor der var åbent ‘i hus. tør stationsleder Martin 1 Købsted ikke gætte på. -Der var simpelthen fyldt op, fortæl- ler han, mens andre gætter på, at et tal mellem 800 og 1000 for- mentlig er rigtigt. Under åbent ;m hus-arrangementet viste Falckreddere og brandmandskab bl.a., hvordan man slukker en bilbrand – og imens var Falcks køretøjer for en dag, Skagen- børnenes bedste legeplads.


NOVEMBER 1981


Fredag d. 13 November – Et mindre ældre hus på Havnevej udbrændte.

Et mindre ældre hus på Havnevej i Skagen udbrændte fredag eftermiddag. Huset ejes af slagtermester M.Hesselholt, men beboes af yngre mennesker. Falck sendte slukningskøretøjer til brandstedet, men kunne ikke forhindre, at det lille hus udbrændte, og skaderne blev ganske omfattende inden ilden var under kontrol.


DECEMBER 1981Der skete betydelige skader, da Aalbæk Boligcenters forretning på Skagensvej i aftes blev hærget af en voldsom brand. Der var ingen hjemme i beboelsen ved forretningen, da branden blev opdaget og Falck fra Skagen alarmeret. Branden var opstået i et lagerrum, hvor der opbevaredes tæpperester og emballage og lagerrummet udbrændte totalt, mens selve forretningslokalet i dag bærer præg af den voldsomme røgudvikling ved branden. Her er brandmandskabet fra Skagen i gang med at slukke brændende emballage, der er hentet ud af det brændende lagerlokale.