1983


JANUAR 1983


Søndag d. 1 Januar – Brand i ejendommen Hjeldbakken 1.


De første meldinger om en brand i ejendommen Hjeldbakken 1 nytårsdag om aftenen lød alarmerende.
Der står høje flammer op, hed det, og Falck sendte alt disponibelt slukningsmateriel til ejendommen.
Men brandmandskabet konstaterede hurtigt, at det ikke var helt så slemt, som man kunne frygte, for det var ejendommens pejsebrænde, der var blevet antændt i utide formentlig af fyrværkeri.
Men det forklarede også de høje flammer, brandmeldingen lød på. Brandmandskabet fik hurtigt slukket det brændende træ, og der skete ingen skade på ejendommen.


FEBRUAR 1983


Torsdag d. 3 Februar – Leder efter årsag til brand på sygehuset.
Kriminalpolitiets teknikere undersøger i dag den brændte lejlighed,
hvor en hund og kat døde af røgforgiftning.

Umiddelbart har kriminalpolitiet i Frederikshavn ikke kunnet fastslå årsagen til en brand i en sygeplejebolig på Skagen sygehus i går ved middagstid. Branden forvoldte betydelig skade på indbo i lejligheden og kostede en hund og en kat livet.
Kriminalassistent Carl Johan Andersen oplyser, at eksperter i dag skal undersøge lejligheden nærmere, bl.a. skal elingeniører søge at fastslå om en elektrisk fejl kan være brandårsag. Branden blev opdaget ved 11.30 tiden i går af sygehusets personale, der var beskæftiget i kontorerne. De kunne lugte røg og en hurtig kontrol viste, at det brændte i sygplejerboligen på førstesalen.
Den bebos af sygeplejerske Kirsten Beier. Brandmandskabet fra Falck blev alarmeret og fik hurtigt branden under kontrol, men allerede da brandmandskabet trængte ind i lejlighedens dagligstue, hvor branden menes opstået, var det for sent at redde Kirsten Beiers hund og en kat – de var omkommet af røgforgiftning.
Efter en times slukningsarbejde og oprydning kunne brandmandskabet forlade sygehuset hvor der ikke havde været fare for at branden skulle brede sig til patientfløjen. Ud over skaderne i lejligheden er der røg og vandskade i andre lokaler , bl.a. jordemoderkonsultationen.


Det var ikke ved de første undersøgelser i en brandhærget sygeplejebolig på Skagen Sygehus muligt, at fastslå brandårsagen, oplyser kriminalpolitiet i Frederikshavn, der i dag har rekvireret teknikere til en nærmere undersøgelse I den brandhærgede lejlighed. Inde I bladet mere om branden, der kostede en hund og en kat livet.

Torsdag d. 17 Februar – Grenen Camping ild i beplantningen.


Falck i Skagen blev i går eftermiddag anmodet om at sende brandmandskab til klitterne ved Grenen Camping, hvor der var ild i beplantningen. Men da brandmandskabet nåede frem, var der ingen ild, kun spor efter ild, idet omkring 100 kvadratmeter var svedet af. Ilden var gået ud af sig selv. Arsagen til branden er uopklaret, oplyser politiet. En mulighed er naturligvis børns leg med ild, men mulighe- den for at solen har ramt et glasskål; så det har virket som brandglas foreligger også.


JULI 1983


Tirsdag d. 19 Juli – Sønderklit 35 ild under tagdækning


Brandvæsenet blev i går ved 13-tiden kaldt til ejendommen Sønderklit 35, hvor der under tagdækning med pap var gået ild i selve tagkonstruktionen. Der skete en del skade på taget både på den udbvgning, man var ved at lægge tagpap på og på det »gamle« hus, ligesom der skete en del røg- og vandskade.


OKTOBER 1983


Lørdag 15 Oktober – i Aalbæk udbrændte udhus på Sitkavej 4

Et udhus ved ejendommen Sitkavej 4 i Aalbæk udbrændte lørdag formiddag, inden brandmandskab fra Falck i Skagen nåede frem. Det er uvist, hvordan branden i udhuset, som rummede både oliefyr og olietank, er opstået, men da brandmandskabet nåede frem var den eneste mulighed at efterslukke. Der skete ingen skade på selve ejendommen.


DECEMBER 1983


Torsdag d. 1 December – Brand Brovandervej 8.


Der skete kun ringe materiel skade ved en brand hos Bjarne Lynge Nielsen, Brovandevej 8. Der gik ild i en pude, der var kommet for tæt på en el-radiator i en havestue. Der skete lidt skade på gulv og vægge foruden at puden brændte. Brandvæsenet fik dog hurtigt slukket ilden.

Mandag d. 26 December – Privat billardstue ved Jørgen Egholm udbrændte.

En privat billardklubs lokale under lagerbygning på Møllevej i Skagen udbrændte i går eftermiddag, trods en hurtig og resolut indgriben fra købmand Jørgen Egholm, der ejer lagerbygningen.
Han havde opdaget, at det røg fra kælderen og søgte at tildække ildens arnested, inden han lukkede tæt til kælderen for at hindre ilttilførsel. Brandmandskab fra Falck slukkede ilden, men måtte konstatere, at klublokalet var totalt raseret. Kriminalpolitiet søger i dag at finde frem til brandårsagen.

Onsdag d. 28 December – Støre skader på S.kutter.


Der er store skader på Skagen-kutteren »Madrigal«, der i går blev hærget af en brand, mens den lå ved Oliekajen i Skagen havn. »Madrigal« ejes af Aksel Christensen, Aalbæk, og han oplyser, at det var et maskinhavari, der forårsagede branden. – Maskinen »slog et ben ud gennem hver side«, som man populært siger, og derved opstod branden, som brandmandskab fra Falck i Skagen erklærede slukket efter en times slukningsarbejde. Forsikringseksperter skal i dag nøjere undersøge skaderne på »Madrigal«, men det er afgjort, at den 150 brt. store trawler ikke kommer på fiskeri før den har fået ny maskine ombord.