1984


FEBRUAR 1984

Onsdag d. 22 Februar – For varmt.


Et fastbrændselfyr i vognmand Johannes Poulsens villa på Sønderklit, blev i morges ved 06.30-tiden for varmt og antændte bl.a. noget brænde i fyrrummet. Branden udviklede sig hurtigt, og brandmandskabet fra Falck blev tilkaldt og fik på under en time slukket branden. Det var nødvendigt for brandmandskabet at slå hul i taget for at bekæmpe ilden, og politiet i Skagen har noteret, at fyrrummet er udbrændt. Specialister fra kriminalpolitiet vil i dagens løb søge at fastslå brandårsagen.


APRIL 1984


Mandag d. 9 April – Personvogn udbrændte.


Der var intet at stille op for brandmandskabet fra Falck, da de i aftes nåede frem til en brændende personvogn på Gårdbovej i Aalbæk. Vognen var omspændt af flammer og udbrændte totalt – uvist af hvilken grund. Branden opstod, da Kaj Ole Winther, Tolne, var på vej mod Aalbæk. Pludselig mærkede han smeltet pIastic dryppe ned på sin fod, og da han standsede for at se hvad der var galt, opdagede han, at motorrummet stod i flammer. Han løb til den nærmeste telefon for at tilkalde hjælp – vel vidende, at vognen ikke var til at redde.

Mandag d. 23 April – 20.000 kvadratmeter brændte.


Drenges leg med 1-øres kinesere i klitområdet mellem Skagen Vest Fyr og radarstationen på Batterivej, var årsag til en voldsom klitbrand i går eftermiddag. Falck sendte alt disponibelt brandmateriel til området og kæmpede et par timer med flammer og gløder, inden branden kunne meldes slukket. To drenge har forklaret politiet, at det var en kineser, som ikke eksploderede, men »fusede«, der antændte græsset.


MAJ 1984


Onsdag d. 23 Maj – Brand og brandøvelse.Brandøvelse startede med mindre lyngbrand.
Omkring hundrede mand fra Falck, Civilforsvaret, Skagen Brandvæsen og klitplantører,
afprøvede i aftes samarbejdet ved storstilet øvelse i Skagen Klitplantage.


Brand og brandøvelse. Brandmandskabet i Skagen kommune – og det var i aftes ialt omkring hundrede mand – afprøvede samarbejde og kommunikationsmidler ved en storstilet øvelse i Skagen Klitplantage.
Inde i bladet fortælles mere om øvelsen, der startede med en brandalarm – der var ild i et lyngareal ved Toldergårdsvej.


Civilfovaret i Skagen havde en dobbeltrolle i brandøvelsen i aftes. Mandskabet deltog i “slukningsarbejdet”, men sørgede også for, at samtlige øvelsesdeltagere efter øvelsen kunne få stillet den værste sult.

Øvelsesoplægget til en storstilet brandøvelse i Skagen Klitplantage i aftes måtte ændres to gange.
Først fordi marinedepotet i Bunken ~ måtte melde,mandskabet var optaget af at transportere sennepsgas fra Skagen til Nyborg – og i anden omgang, fordi der indenfor samme minut, som øvelsesmeldingen blev afgivet kom 1 en brandalarm. Det var et lyngareal bag stadion – ved Toldergårdsvej – der rapporteredes i brand, men i løbet af et kvarters tid var ilden bekæmpet, så brandmandskabet kunne nøjes med brandvagter, så derefter blev øvelsesmeldingen afgivet og brandmandskabet sendt til Sandmilevejen i Klitplantagen som var udpeget som øvelsesområdet.Brandøvelsen var tilrettelagt af Richard Malmose og Jørgen Justesen og målet var at afprøve samarbejdet mellem brandmandskabet fra Falck, Civilforsvaret, klitplantagens folk og de stedlige beredskabsstyrker, ligesom materiellet og ledelsesformen skulle afprøves. Ialt nåede øvelsen op på omkring et hundrede deltagere og det betegner Richard Malmose som flot i betragning af, at det var nødvendigt at se bort fra de køretøjer og den snes mand, marinedepotet normalt stiller med.I forbindelse med øvelsen fik brandmandskabet for første gang mulighed for at tappe vand fra den nye vandedning mellem Skagen og Bunken – hanerne var monteret i går formiddag – og også 1 et nyindkøbt radioanlæg blev prøvet for første gang. Øvelsesledelsen mener at øvelsen var givtig, siger Richard Malmose, og det er vort håb, at de mange involverede også føler de har lært noget. En plantagebrand af dimensioner, vi havde skitseret i øvelsesoplægget,håber vi aldrig at blive udsat for, men det er vigtigt at vi drager nogle erfaringer under øvelser, så vi ikke er uforberedte, hvis det nogensinde skulle blive aktuelt.


Øvelsen gav for første gang brandmandskabet mulighed for at tappe vand fra den nye vandledning mellem Skagen og Bunken. Første gang, fordi aftapningshanerne først blev monteret i går, – men de virkede.


Klitplantør Hans Himmelstrup og hans folk indgik i brandstyrken i en situation som i aftes – og de gjorde øvelsen realistisk ved at rydde et bælte på 300 kvadratmeter med de medbragte motorsave – det var træer, som var gået ud og alligevel skulle fældes.


Øvelsens kommandostation blev oprettet ved Gyvelstien, hvor også den nye 10 meter høje radiomast var rejst.

Der blev lagt adskillige meter brandslanger ud i forbindelse med øvelsen i aftes, både for at skaffe vand og for at levere vand.På billede Jan Sonnesen og Niels Åge Andersen

 


JULI 1984


Torsdag d. 5 Juli – Bevistløs kvinde reddet.


Betjente fra politigården i Skagen reddede tidligt i morges en bevistløs kvinde ud af en brændende lejlighed på Corasvej i Skagen. Inde i bladet mere om branden, der begrænsedes til soveværelset i stuelejligheden på Corasvej.

Løndag d. 7 Juli – Bil brændte.


Brandvæsenet i Skagen var til endnu en motorbrand i weekenden. Lørdag formiddag udbrød der ild i motorrummet på en bil, der tilhører Oscar Mose, Iver. Chrisensens Vej 48. Branden opstod mens han kørte på Skagavej. Brandvæsenet fik hurtigt slukket ilden, og der skete kun skade i motorrummet.


Søndag d. 8 Juli – Meget rengøring efter brand i kran. STS`s mindste kran brændte natten til søndag. – Alle trucks og bygningen renses mod korrosionsbekæmpende midler, da der var PBC-stoffer i røgen. – Branden giver ulemper for fiskerne.

Skagen Truck Service’s mindste kran udbrændte natten til søndag. Godt midnat, natten til søndag, opdagedes det, at der var ild i kranen, der sammen med STS’s øvrige kørende materiel stod i den nye garagebygning ved Oliekajen.
Brandvæsenet rykkede hurtigt ud og fik begrænset brandskaderne til kranen. Alle trucks er forsynet med gastanke, og straks fra ankomsten til brandstedet gik man i gang med at nedkøle tankene på de trucks, der stod nærmest den brændende kran.
Da brandvæsenet ankom var der ikke overhængende fare for, at nogle af gastankene ville eksplodere. Det er et meget stort rum, STS råder over, og derfor var temperaturen ikke nået at blive alarmerende høj i den.
Endnu i formiddags kendtes årsagen til, at kranen pludselig brød i brand ikke, men formentlig er der tale om en kortslutning. Kranen udbrændte næsten helt, og ilden udviklede en meget tyk og meget sort røg, der lagde sig som et tæppe over alt på de øvrige køretøjer og i bygningens indre. Den tykke røg indeholdt stoffer fra PBC-materialer, og det betød at man var nødt til at korrosionsbehandle alle de øvrige køretøjer og bygningen. PBC-stofferne an- griber både elektriske installationer og f.eks. lejer så de i løbet af et par måneder nedbrydes.
Falck i Frederikshavn har en speciel korrisionsafdeling, og folk herfra var allerede i går i gang med at rense trucks, de øvrige kraner og bygningen. Dette arbejde fortsættes i dag. Selvom det var STS’s mindste kran, der brændte, giver det alligevel store problemer for losseselskabet. Kranen brugtes tillosning af de mindre både, og der er hver dag meget arbejde ved disse både.
-Vi skal hurtigst muligt have erstattet kranen – medmindre den da skal repareres – og vi håber at fiskerne vil have tålmodighed med os indtil vi har fået erstattet kranen, siger Jens Rasmussen, Skagen Fiskeriforening.
Den lille kran havde så, meget at lave, at man i STS var inde i overvejelser om, hvorvidt man skulle anskaffe yderligere en lille kran til at betjene de små både, og det gør naturligvis, at ulemperne for fiskerne bliver endnu større.


NOVEMBER 1984


Onsdag d. 14 November – Karstensens Skibsværft – Værftafdeling brandhærget.


Tømrerværksted, malerværksted, frokoststue og Skagen Bedriftssundhedscenters kontorer i den ældre del af Karstensens Skibsværfts afdeling ved Vestre Strandvej udbrændte i går ved en eksplosionsagtig brand. Det er den afdeling, hvor tidligere Brdr.Nippers værft holdt til, som nu er totalskadet. Inde i bladet mere om branden, som udover betydelige økonomiske følger også kan komme til at betyde forsinkelser for fire igangværende ombygninger.


Branden udviklede sig eksplosionsagtigt med høje flammer og megen røg. Det var nødvendigt at afspærre Vestre Strandvej, mens slukningsarbejdet stod på.


Pladerne på bygningen, som rummede tømrerværkstedet sprang, da der udvikledes høje varmegrader ved branden.


Skagen Brandvæsen og Falck havde femten mand i gang med slukningsarbejdet, men allerede da slukningsarbejdet påbegyndtes, stod det klart, at bygningerne ikke var til at redde.

Lørdag d.17 November – 3-årige slog alarm da villa brændte.
Kombifyr anses for den sandsynlige årsag til heftig villabrand i Skagen lørdag aften.


Det var en tre-årig piges beklagelse over at der lugtede af røg på hendes værelse, der lørdag aften gjorde familien John Madsen, Sønderklit 65, Skagen, opmærksom på, at det var “noget galt”. Da John Madsen gik ind for at undersøge datterens beklagelse, konstaterede han, at den var rigtig, og han blev, klar over, at villaen var i brand. Mens han hustru slog alarm til brandmandskabet hos Falck i Skagen, gik han øjeblikkeligt i gang med at redde værdier ud i af villaen~, og han fik hurtigt hjælp af venner og naboer, så allerede da brandmandskabet nåede frem, var væsentlige dele af indboet reddet ud af den brændende villa.
llden er formentlig opstået i villaens sydlige ende, hvor der er garage og fyrrum med et såkaldt kombifyr. Den teori har ihvertfald kriminalpolitiet i Frederikshavn, der dog i løbet af i morgen vil lade specialister fra teknisk afdeling undersøge den i brandhærgede villa nærmere.
Branden i den forholdvis nye villa udviklede sig næsten eksplosivt, ikke mindst en kraftig sydlig blæst var med til at sprede i branden i tagkonstruktionen, der udbrændte totalt, mens lofterne i villaen, som er i et plan, brændte igennem enkelte steder. Til gengæld er der betydelige vandskader efter slukningsarbejdet, som varede et par timer og i nogen grad hæmmedes af en stor skare tilskuere, som strømmede til.


Ikke bare sørger de for skinnende udrykningskøretøjer på Falckstationen i Skagen Mandskabet under Martin Købsteds ledelse sørger også for pæne omgivelser omkring deres station på Frederikshavnsvej i Skagen. Således er det store bed foran stationen for tiden prydet med gule tulipaner i hundredevis. Om sommeren er bedet besat med røde roser. Udtrykket “Danmarks pæneste Falckstation” har været nævnt, og vi er ikke utilbøjelige til at være enige.