1985


JANUAR 1985


Tirsdag d. 1 Januar – Fredeligt årsskifte Politiet i Skagen modtog kun få anmeldelser om hærværk i forbindelse med årsskiftet – Det fredelige årsskifte skyldes formentlig det dårlige vejr nytårsaften¬og nat.
Årsskiftet fra 1984 tii 1985 blev i Skagen det fredeligste i mange år set fra politiets side. Takket være det ret dårlige vejr nytårsnat, blev der begået ret få af de grovere nytårsløjer. Politiet i Skagen har i hvert fald ikke, som tidligere år, modtaget mange anmeldelse om løjer, der er så grove, at de falder ind under begrebet hærværk.
I kun et par tilfælde er der anmeldelser, som tyder på, at der er begået lidt for grove løjer i forbindelse med nytåret.
På Hedeboskolen er der smidt en ølflaske gennem en af de store ruder, som koster mel1em 5.000 og 6.000 kr. En beboer på Koralbanke har anmeldt, at hans postkasse er blevet sprængt med kanonslag. Dette tilfælde er hærværket sket mellem 1. og 2. januar.
Der står kun to ting på politiets døgnrapport fra nytårsnat – et indbrud og en ildebrand. Godt midnat fik man anmeldelse om, at der var knust en af indgangsdørene til Skaga-Marked. Da indehaveren, Poul Erik Larsen, kom til stede kunne det konstateres, at der var tale om et indbrud. Der blev i forretningen stjålet 42 kartoner cigaretter, nogle byttepenge og formentlig også nogle f1asker spiritus.
Klokken godt 2 nytårsnat blev det anmeldt, at der var ild i en kutter, der lå ved pier 3. Det var i S 81, som ejes af fiskeskipper Karl Hansen. Ved branden udbrændte maskinrummet og styrhuset. Ilden er opstået i maskinrummet, og brandårsagen er formentlig enten en overophedet oliekamin eller kortslutning i det elektriske system.
Nyråtsaftens dag fik man anmeldelse om, at der er blevet begået hærværk mod et ubeboet hus på Øster Strandvej. Der er knust f1ere ruder i bygningen, som har stået tom i nogle måneder.

Tirsdag d. 8 Januar – Laden ved Skiveren kro brændt.
Den gamle bygning, hvor ni nye time-sharelejligheder var næsten helt færdige, udbrændte tidligt i morges.


Hele den gamle lade ses her, mens branden endnu raser. Det er den vestlige gavl nærmest.


Den flere hundrede år gamle lade ved Skiveren Kro udbrændte i morges, og dermed er der sat en stopper for projektet med at indrette laden med ni timesharelejligheder.
Arbejdet med at modernisere bygningen og indrette ialt ni lejligheder i den var næsten færdigt, og mange af de cirka 7 mio. kr., moderniseringen var beregnet til at komme til at koste, var brugt. I flere måneder har en prøvelejlighed været færdig, og der var fuld gang i salgsarbejdet.
Alt dette er nu ødelagt. Ved branden i morges skete der så store skader på bygningen og på en nyere tilbygning, at det er sikkert, at ikke noget af det gamle kan bruges.
Branden blev opdaget da håndværkerne mødte på arbejde kl. 7 i morges. Da havde branden netop for alvor fået fat, og den havde nået det nye stråtag, hvorefter det gik hurtigt. Så vidt man kunne se, startede branden i den østlige ende af laden, og derfra bredte den sig hurtigt til resten af bygningen.
Brandårsagen var i formiddags endnu ikke klarlagt, men efter hvad AVISEN erfarer, var der i den østlige ende af bygningen en varmekanon i gang i et rum, hvor der også opbevaredes maling. Det er derfor sandsynligt, at malingen er blevet overophedet for til sidst at eksplodere. Skader på nogle af murene i laden ligner skaller.


Den gamle, men nyindrettede bygning stod i Iys lue, da brandvæsenet ankom.


De nye lejligheder på Skiveren Kro brændt.
Den 150 år gamle lade, som netop var blevet ombygget til ni eksklusive ferielejligheder på Skiveren kro, brændte i morges.
Da håndværkerne, som var igang med færdiggørelsen af byggeriet, mødte kl. 7, opdagede de, at bygningen stod i flammer. Samtidig ankom pladsmand Villy Andersen, Skiveren Camping, og det var ham, der alarmerede brandvæsenet.
– Da vi ankom, var hele den nordligeside af stråtaget allerede brændt. Ilden kan være opstået længe før. Der bor ingen i nærheden, som kunne have opdaget det, siger Villy Andersen. Da Falcks brandvæsen fra Skagen og Frederikshavn kom til stede, var der ild i hele ladebygningen, som er indrettet til ni ferielejligheder, ligesom ilden også havde fat i en kontorbygning, der støder op til værelsesfløjen.
De nye ferielejligheder blev fuldstændig ødelagt, men det lykkedes at hindre ilden i at brede sig gennem kontorbygningen til restauration og krostue. Kroens ejer, Jørgen Frandsen, oplyser, at kostprisen for bygningerne, som de stod, da branden brød ud, er 6-7 mill. kr. Salgsprisen for de færdige time sharelejligheder ville have været cirka 15 mill. kr.
Jørgen Frandsen siger efter branden:
– Først og fremmest er jeg taknemmelig for, at ingen mennesker kom noget til. Formentlig begynder vi nu forfra med at bygge lejligheder. Det var et år af vort liv, der gik op i luer, og med det de 150 år gamle egetræsbjælker, som vi har gået og hæget om. De kan ikke erstattes. Det er en katastrofe.

Porsegården brænder.


I baggrunden ses her gavlen af den gamle lade. Til venstre det nyere hus, hvor der nu var postkontorer for Porsegården ApS. Også kontorerne udbrændte fuldstændigt.


Ilden havde godt fat i bygningen da brandvæsenet nåede frem, og det var ikke muligt at redde noget af den gamle lade.

Torsdag d. 24 Januar – Mindre brand.
– Falck i Skagen var i går ude for at slukke en mindre brand i en minkfarm på Buttervej. Branden opstod, da ejeren ville tage nogle varmerør op, hvortil han brugte en blæselampe. Lampen satte ild til et lille depot med halm, og der udvikledes hurtigt en masse røg. Falck fik dog branden under kontrol bland andet ved at hive halmen udenfor, og man undgik således større skader på både hus og mink.

Mandag d.28 Januar kl. 2:55 – ¬Ildløs i kutter.
I nat ved tretiden opdage havnevagten i Skagen havn, at det røg kraftigt fra forenden af kutteren »Atalante« i Skagen Havn. Falcks brandvæsen blev tilkaldt, og ilden blev slukket før der skete større skade.
Ilden er opstået i forbindelse med en elovn, men det vides endnu ikke, om der er sket kortslutning, eller om noget er kommet for tæt på ovnen, oplyser politiet i Skagen.

Ild i savsmuld. Begrænsede skader i filteranlæg på Skagen Enmballagefabrik.
Der opstod brand i et filteranlæg med savsmuld på Skagen Emballagefabrik, Galeasevej i går ved middagstid. Anlægget, der skiller luft fra savsmuld, fik ingen større skader. Allerede i dag vil anlægget fungere normalt igen.
Vådt savsmuld er svært at antænde. Det står derfor uvist for direktør Mogens Schultz, hvorledes branden er opstået. Det kan eventuelt være et leje, der er brudt sammen eller branden kan være forårsaget af noget svejsearbejde, der foregik på stedet for nogle dage siden, siger Schultz.
Vi er så heldige, at have to brandmænd i firmaet. Den ene af dem havde faktisk slukket ilden, inden Falck nåede frem. Branden i filteranlægget blev opdaget kl. ll.40. En time efter var den slukket.


Branden var lille – og Falck havde ingen problemer med slukningsarbejdet. En medarbejder på Skagen Emballagefabrik er brandmand. Han havde ilden under kontrol, inden Falck nåede frem.

Da brandbilen kørte gennem byen i går, var byens børn ikke sene til at følge efter på cykel – det er ikke hver dag, man får lejlighed til at se brandvæsenet i funktion på tæt hold.


APRIL 1985


Torsdag d. 11 April kl. 5:54 – En kold omgang at fiske bil op.
To dykkere ledte en lille time i det uklare vand, inden de fandt bilen i en meter mudder.
Alborggenser kørte i havnen – Efter en times eftersøgning fandt Falcks dykkere bil og fører
“Pludselig lød der er stort plask, og da vi kiggede ud over bassinet,
så vi baglygterne forsvinde som lyset fra et bål i vandet.«
Sådan fortæller to ansatte ved havnen, som gik og gjorde rent
på Sildemelskajen klokken 5.45 i morges.


Med stor fart kørte bilen ad Melvej mod bassinkanten på Sildemelskajen uden at efterlade antydningen af et bremsespor. Bilen sank ifølge de to vidner mellem 8 og 10 meter fra kajkanten.
Føreren, en 18-19 årig ålborggenser, kørte i en udlejningsvogn fra firmaet Østergaard Biler i Aalborg, udleveret den 26. marts og ifølge kontrakten tænkt afleveret i dag.
Den 18-19 årige var ikke selv lejer af vognen, en kun seks måneder gammel, hvid Opel Ascona. Skagen Politi oplyser, at der ikke var noget tegn på, at bilen var stjålet.
Den sandsynligste dødsårsag er ifølge politiet drukning, men det vil blive endelig fastslået efter obduktionen. Den afdødes navn holdes tilbage, da familien endnu ikke er underrettet.

Redder Jan Jensen, Skagen, havde været på vagt hele natten, da meldingen indløb klokken 5.54, at en bil var kørt i havnen fra Fiskemelskajen ved Melvej.
Sammen med dykker kollegaen, Kurt Pedersen, som blev tilkaldt hjemme, kørte de til havnen fulgt af en ambulance.
Jan Jensen sprang straks i, kun iført gummidragt, maske og en enkelt iltbeholder for at tage et hurtigt bestik af situationen i det område, de to vidner udpegede.
Men han kunne ikke umiddelbart finde noget.

Låste døre åbent vindue
Tilbage på kajen, rystende af kulde iførte Jan Jensen sig nu thermotøj under gummidragten, og sammen med Kurt Pedersen trak de en line ned gennem bassinet, som fik fat i noget, der viste sig at være den savnede bil. Bilen lå næsten dækket af mudder, og redderen kunne ikke åbne dens døre.
Med en stålwire omkring akslen blev bilen halet i land med føreren siddende i sikkerhedssele bag låste døre og førerpladsens siderude kvart åben. Frontruden var knust ved mødet med vandoverfladen. Der måtte et brækjern til for at få liget af den 18 -19 årige ålborggenser ud på båren og kørt til Skagen Sygehus. Redningsaktionen sluttede 8.22.

Søndag d. 14 April – Fyr slog ud.
Brandvæsenet blev tidligt søndag morgen kaldt til havnen, hvor der var fare for, at der ville gå ild i en kutter, S. 84 “Mainland” som ejes af Aksel Christensen, Aalbæk.
Fyret på kutteren slog ud. Der skete ikke nævneværdig skade ombord.

Torsdag d. 25 April – 44 år med udrykninger og sygetransport En æra inden for redningskorpset er ved at slutte.
Da Falcks Redningskorps i 1942 kom til Skagen, havde den nuværende stationsleder allerede længe deltaget i sin faders vognmandsforretning, hvor man også havde sygetransport på programmet. Den bestilling fik Chr. Købsted da sygehuset blev opført, og som skik var dengang, gav sønnen Martin naturligvis en hånd med hvor det var påkrævet. Det foregik med hestevogn, og Martin Købsted erindrer den større blufærdig der herskede i de tider.
-Der skulle jo helst en ældre med mig ud, for ikke alle brød sig om at blive slæbt rundt med af en ung fløs. Senere fik vi i vognmandsforretningen en Pontiac fra 1931, og da der i begyndelsen af anden verdenskrig, havde været nogle alvorlige ulykker i byen, var der en del borgere der fandt at nu var tiden kommet hvor en rigtig ambulance blev købt. Vi sendte Pontiacen til et firma for at høre om hvor dyrt det ville være at få den bygget om, og dette firma kontaktede egenhændig Falck. De viste sig interesserede i at komme til Skagen, Zonen var forøvrigt også ude med et tilbud, men Falck vandt. De etablerede sig så på den måde, at korpset stijlede med en ambulance og en kranvogn og indtægterne fik de fra abonnementer. Vi fik så penge for de transporter vi udførte, og det mandskab vi lagde til. Jeg husker, at da Falck kom til byen i 1942, var der kun tre biler her. Lægen dyr]ægen og politiet var de eneste der var motoriserede.
Martin Købsted drev så stationen alene i en årrække, men da han boede eet sted og stationen lå et andet, blev det for upraktisk. I 1952 byggede han så den nuværende stations på Frederikshavnsvej, i umiddelbar forlængelse af sin privatbolig. I 1958 kom frømands¬redningstjenesten til, og den blev hurtigt den tredjestørste i hele landet.
– Det var svært at få oprettet en afdeling med frømænd, men endelig lykkedes det, siger Martin Købsted. Men vi startel¬de uden en motorbåd, og det var et klart minus, men den kom nu ret hurtigt derefter. Det næste vi fik, var da den kommunale brandtjeneste overgik til os i 1961, og det hele begyndte at 1igne det det er i dag, hvor vi har 16 køretøjer og 2 motorbåde. Og vi er 16 på stationen, plus 15 brændmænd der har tilkaldevagt, og via et personsøgeranlæg kan kaldes øjeblikkeligt til hurtig udrykning.
Du må have oplevet meget i dine mange år ved korpset?
-Det vi her er mest stolte over, hvis jeg må være så ubeskeden, var da to af vore reddere for ti år siden reddede tre fiskere ude på Grenen hvor de var strandet. Det var under den store stormflod, og her var der virkelig tale om at sætte livet på spil. Men selvfølgelig har der været mange episoder. Ulykkelige som morsomme. I dag har vi 1200 udrykninger om året incl. sygetransport, og vi rykker ud til 55-60 brande årligt. Det er især sygdomme i hjemmet der er blevet mange flere af, og det hænger nok sammen med, at flere er blevet beviste om hvad vores arbejde kan bruges til.
Hvordan bliver man redder i dag?
-I Aalborg, som vi er underlagt, sidder der en personalechef og udvælger de emner der henvender sig. Men ‘mange kommer fra militæret, hvor sergenter tilbydes kurser der kan bruges her i korpset, f.eks. frømændtjeneste. Jeg har for øvrigt regnet ud, at jeg har brugt lidt over et år til kurser i tidens løb.

Det er en markant skikkelse i Skagen der nu aftræder efter et langt liv med at tjene andre mennesker. Martin Købsted, stationsleder hos Falck, har været med, siden sygetransport foregik med hestevogn og har fulgt hele udviklingen frem til i dag, hvor man har 16 køretøjer.

Martin Købsted Stationsleder

Martin Købsted har selv været en dårlig kunde hos Falck. Udover en parkeringsbøde på 15 kr., har kan kørt skadefrit i sine 44 år ved korpset, og nu lakker det så mod enden for hans tjenesteperiode. På tirsdag træder der en ny stationleder til, og det markeres med en reception kl. 11, hvor der er to reddere der modtager 10 års tegnet for tro tjeneste, og det bliver overgivet af Falck ordførende direktør, Jørgen Falck. Martin Købsted meddeler, at der vil være åbent hus for dem vil hilse på og se stationen. Karen og Martin Købsted vil med vemod sige deres dejlig hus og korpset farvel, og de er nu ved at bygge et nyt hus ved Martins barndomshjem ude ved Sygehuset, hvor tiden nu skal gå med anlæggelse af den nye have og andre gode fritidssysler.


MAJ 1985


Onsdag d. 1 Maj – Ny CF ¬ leder.
Skagen får ny CF-leder den 1. maj. Da afløser CF-assistent Hans Lindskovs CF-assistent Helge Jeppesen som har været leder af CF siden 1954. Med Lindskovs overtagelse af posten som CF-leder sker der den ændring, at stil1ingen som CF¬assistent nedlægges indtil videre.
Hans Lindskov kom til Skagen i fjor. Da afløste han 1. maj Poul Thrane som CF-assistent.

Tirsdag d. 5 Maj – Ild i græs.
I går eftermiddag udbrød der en mindre brand i et græsareal på Sønderklit. Ilden blev hurtigt nedkæmpet, så der ikke sket nogen særlig skade.
Politiet regner med at branden er opstået ved børns leg med ild.
Lørdag eftermiddag skete der et mindre færdselsuheld ved Brøndums Hotel. En motorcyklist og en svensk bilist misforstod hinanden og stødte sammen. Der skete kun mindre materiel skade. Ved Ankermedet 21 har 4-5 unge ødelagt et stakit.


JUNI 1985


Fredag d. 28 Juni – Brandvæsenet måtte slukke bål på havnen.
Skagen Politi plejer at have fuldt op at gøre i festivaldagene, men traditioneIt er der tale om harmløse berusere, småuheld, ulovligt parkerede biler og folk, der skal have hjælp til det ene og det andet.
I år måtte både politiet og Falcks brandvæsen imidlertid i aktion på havnen, da nogle efter midnat natten til lørdag tændte et kæmpebål af paller, de havde stjålet på havnen. Bålet var tændt umiddelbart ved gavlen til auktionshal 2, og der var stor risiko for, at ilden kunne brede sig til auktionshallen, oplyser politiet.
I – Selvom der var omtrent tusind mennesker til stede, var der ingen, der skred ind, og det samme gentog sig et par timer senere, og heller ikke ved den lejlighed var der nogen af de omkringstående, der foretog sig noget, oplyser vagthavende på politistationen.
Natten til lørdag har politiet desuden anholdt to spritbi1ister, en blev anmeldt, da han tydeligt beruset satte sig ind i sin bil og kørte, en anden blev standset af en politipatrulje, som, havde bemærket hans slingrende kørsel.
Politiet har desuden skrevet et større antal rapporter over biler, der var parkeret foran indkørsler og til ulempe for trafikken i opmarchfelter ved vejkryds og lignende. En enkelt bil er blev slæbt væk af Falck på ejerens bekostning.
To biler er blevet stjålet natten til lørdag. Den ene blev fundet igen på stranden ved kandestederne, men man savner stadig en blå VW Golf Diesel, HV 89536, som er fjernet fra Starholmvej 1.
Endelig har der været indbrud i en kutter ved Stålkajen, hvor en radio er stjålet, som tyve er brudt ind i klubben TS’s klubhus Farmerstien.
Politiet har således haft nok at se til, og der er ikke tid til overs til også at gøre noget ved de mange pirat-campister, som natten til lørdag har slået sig ned snart sagt overalt hvor der var en ledig vejstrækning eller en plet græs.


JULI 1985


Torsdag d. 18 Juli – Kæmpe Sports SHOW på Skagen station

Søndag d. 21 Juli – Soveværelse udbrændte.
Brandvæsenet i Skagen blev tidligt søndag morgen kaldt til H. Børresensvej 3, hvor der var udbrudt brand i soveværelset. Soveværelset udbrændte, og der skete røgskade på resten af boligen. Ingen mennesker kom til skade ved branden.

Lørdag d. 29 Juli – Tre-årig dreng satte ild til sin tremmeseng.
Men snarrådig mor, der første troede, naboen brændte haveaffald, reddede sin dreng uskadt.

Kun en resolut indsats af en mor, hindrede i går lige over middag, at en tre-årig dreng blev alvorlig forbrændt, da han med en ligther, han havde fundet, satte ild til sin lukkede tremmeseng i hjemmet på Batterivej.
Den tre-årige dreng var lagt i seng for at sove til middag, og efter at have sagt godnet, gik moderen ud af værelset og begyndte på daglige sysler i hjemmet. På et tidspunkt lugtede hun røg, men slog sig til tåls med, at det nok var naboen, der brædte haveaffald af, men den teori kuldkastedes kort efter, da hun opdagede røg fra barneværelset.
Hun sprang derind og hev sin tre-årige søn op af tremmesengen, hvor madrassen stod i lys lue, og de stofbeklædte sider var antændt. Efter at have alarmeret Falck hentede hun en haveslange og begyndte slukningsarbejdet, faktisk var udført brandmandskabet nåede frem, fortæller brandispektør Martin KøBsted og lykkeligvis, men næsten uforståeligt, havde den tre-årige ikke så meget som antydningen brandsår.
At sengen så blev ødelagt, og der skete nogen vand- og røgskade, betyder jo mindre.


AUGUST 1985


Torsdag d. 1 August – Brand i tørretromle.
Brandmandskabet fra Falck blev i nat kaldt til Superfos-fabrikken, hvor der – som det er sket før ¬ var gået ild i en tørre¬tromle.
Brandmandskabet arbejdede i halvanden time med at få tromlen tømt og branden slukket, og kunne efter endt indsats sammen med repræsentanter for Fiskernes Fiskeindustri, der jo nu har overtaget fabrikken, konstatere, at skaderne var yderst beskedne.


SEPTEMBER 1985


Fredag d. 6 September – Plan om museum for Zonen.


Det er i år 22 år siden, at Zone Redningskorpset blev sammensluttet med Falck, og i dag er der ingen synlige tegn tilbage på Zonens eksistens. Redningskorpset blev oprettet på Falster i 1931 (billedet er fra stationen i Nakskov, taget i 1939), men bredte sig hurtigt til at omfatte hele landet. Zonen huskes nok bedst for korpsets ambulance-flyvetjeneste, oprettet i 1939, men var også først med en egentlig søredningstjeneste etableret i samarbejde med politiet, med opstilling af katastrofeposter langs landevejene og med oprettelse af bombepatruljer under krigen. Fonden Redningsteknisk Samling, tlf. (01) 29 61 67, har taget initiativ til en landsindsamling, hvis formål er at indsamle effekter og midler (giro 3 40 8000) til oprettelse af et museum for Zone Redningskorpset. Fonden har i forbindelse hermed udgivet en bog om Zonen, der beskriver korpsets virksomhed tillands. Fonden har allerede indsamlet en række effekter fra korpset, men på grund af dårlige økonomiske vilkår har det ikke været muligt indtil nu at skaffe baggrund for oprettelse af et egentligt museum.


OKTOBER 1985


Torsdag d. 10 Oktober – Brand.


- Brandvæsenet blev i går eftermiddags kaldt til Sildemelskajen på havnen, hvor der var ild i en tønde for fortyndervæske. Ilden blev hurtigt slukket, og der skete ikke nogen skade ved branden. Tønden tilhører Norddansk. Der er ikke opklaret, hvordan ilden opstod.


Det skete store materielle skader, da Skagensbanen og en lastbil kolliderede i går eftermiddags – men som ved et mirakel kun få lettere personskader.


Toget var på vej mod syd, men lokomotivet lå med næsen mod Skagen, da dampen lettede. Det første, man gjorde, var at lette på den liggende vogn for at konstatere, om der lå nogen under. Det gjorde der ikke.


Motorvognens kabine var flad som en rejedåse.
Motorføreren reddede sig ved at løbe bagud, mens alt, hvad der kunne bremse, bremsede.

Nytårsparade.


Mandskabet hos Falck og Skagen kommunale Brandvæsen samledes nytårsaftensdag på Falckstationen til nytårsparade. Direktør Jørgen Falck, som ses på venstre fløj, deltog i nytårsparaden.


NOVEMBER 1985


Fredag d. 22 November – Dykkerulykken på Frederikshavn Værft:
Halvlukket ventil måske medvirkende årsag til Skagen-dykkerens død.
En næsten lukket luftventil på rørkoblingen til iltflaskerne hos den forulykkede Skagen-dykker Jørgen Thellefsen kan have været medvirkende årsag til den 26-årige dykkers tragiske død i en dok på Frederikshavn Værft d. 22 november. Ejvind Olsen, der er dykkerkyndig for Statens Skibstilsyn i Lemvig har efter undersøgelser af Thellefsens dykkerudstyr fundet ud af, at en luftventil på rørkoblingen til iltflaskeme kun var åbnet en halv omgang, mens det normale ville være at åbne ventilskruen 2 omgange.
Han har nu sendt dykkerudstyret til nærmere undersøgelse på Søværnets Dykkerskole på Holmen i København.
Med oplysningen om den halvlukkede ventil til iltforsyningen, og det faktum ,at Jørgen Thellefsen blev fundet i dokken uden mundstykket (sutten) til iltbeholderne i munden – begynder der at tegne sig en et billede af, hvad der kan være sket i minutterne før dykkeren omkom.
Der findes ganske vist ingen konklusioner i Ejvind Olsens rapport, men hans private teori er, at dykkeren har forladt sin livline for at komme ud på åbent vand. Han er så svømmet ind under skibet istedet for at svømme væk fra skibet. Det kan være sket, fordi sigtbarheden i vandet var på kun 10 cm. Da Thellefsen så kommer op på den anden side af skibsbunden, bliver han kilet fast i noget tømmer.
Derefter kan der være gået panik i dykkeren. I en sådan situation får det så betydning, at skruen til iltforsyningen ikke er fuldt åben. Det gør det sværere at trække vejret gennem luftslangen, og specielt hvis man er i panik.
Ganske vist var ventilen ikke lukket så meget til, at man ikke kunne trække vejret ved hjælp af iltflaskerne under normale omstændigheder. Men i en paniksituation med meget hurtig vejrtrækning, vil det føles som om iltforsyningen er afbrudt.
Også selv om Ejvind Olsen har kunnet konstatere, at de var ilt nok i Thellefsens flasker. I den situation kan Skagen-dykkeren meget vel vær, kommet til at spytte mundstykket ud, og så var der først rigtig fare på færde.
Men selv om det nu er muligt at danne en rimelig teori om hændelsesforløbet skal de understreges, at undersøgelserne af dykkerulykken endnu ikke færdige, så det er for tidligt at drage definitive konklu sioner.