1988


JANUAR 1988

Fredag 1 januar – Ny Brandinspektør.
Ingeniør Tage Øhrberg har afløst Richard Malmose
i stillingen som brandinspektør i Skagen kommune.
Tage Øhrberg, 41 år,kom til Skagen i 1973 , hvor han blev ansat i kommunens Vej- og Kloakafdeling ved teknisk forvaltning. I 1978 blev han driftleder i Vejvæsnets udførende afdeling, og i 1984 kom han tilbage i den administrative afdeling. 1 september 1986 blev han udnævnt til vicebrandinspektør, da Richard Malmose blev brandinspektør. Malmose fratrådte stillingen 1. august.

Tage Øhrberg Brandinspektør

Fra Skagen Avis Onsdag d. 6 Januar 1988 – Martin Købsted død 69 år
Tidligere stationsleder hos Falck i Skagen, Martin Købsted, Sct. Laurentii Vej 143, er død. 69 år


Martin Købsted død 69 år.

Martin Købsted var leder af Falck i 43 år fra den dag, Falck flyttede til byen og frem til 1. maj 1986. Han satte sin gerning i redningskorpset meget højt, og man satte automatisk lighedstegn mellem ham og korpset.Når hans navn blev nævnt, tænkte man i Skagen på Falck, og omvendt. Nævnte man Falck, tænkte man automatisk på Martin Købsted.

Martin Købsted stod i sit arbejde for punktlighed og præcision, og han arbejdede i alle årene ihærdigt på at forbedre Falcks forhold i Skagen, og han gjorde dette arbejde så godt, at Falck i Skagen i en række tilfælde var foran, når det gjaldt både bygninger og udstyr.

Martin Købsted bevarede sin interesse for redningskorpset efter, at han var fratrådt, og han fulgte interesseret med i, hvad der skete på stationen i Skagen og i korpset i det hele taget.

Martin Købsted var født, i Skagen. Han var søn avlsbruger og vognmand Christian Købsted. Martin Købsted kom tidligt med i faderens omfattende vognmandsvirksomhed med kørsel på havnen.

Chr. Købsted var fast kusk hos kommunen med den hestetrukne sygevogn. Denne kørsel blev senere overtaget af Martin Købsted. Ved siden af denne beskæftigelse, drev Martin Købsted også en hyrevognsforretning.

Det var den hestetrukne sygevogn, der indirekte var årsagen til, at Falck etablerede en station i Skagen. Det blev resultatet af, at Martin Købsted ville skifte den gamle vogn ud med en ny.

I stedet overtog Falck ambulancekørslen, og det var Martin Købsted som leder af den nye station.
Man startede med ambulancekørsel, men der gik ikke lang tid, inden stationen i Skagen også havde almindelig redningstjeneste og kranvogn. Så blev forholdene på Sct. Laurentii Vej for trange, og der blev bygget ny Falckstation på et areal, som Martin Købsted havde købt af sin far. Det var på det sted, hvor stationen stadig ligger.

I starten var der kun en mindre stationsbygning, men der blev flere gange behov for udvidelser. Det blev der blandt andet, da Falck i begyndelsen af 60`erne overtog brandslukningen i Skagen,kommune. Og nu er der igen et stort byggeprojekt på vej. Det er et projekt, der blev påbegyndt, mens Martin Købsted stadig var leder af stationen i Skagen.

Selv om arbejdet havde Martin Købsteds helt store interesse, blev der også tid til et stort virke i foreningslivet.
Martin Købsted var i mange år medlem af Rotary, som han også var medlem af ved sin død. Han var desuden i mange år medlem af Sct.Georgs Gildet.
Martin Købsted var desuden i mange år formand for den nu nedlagte Skagen Borger og Grundejerforening, og det var via denne forening, han fik etableret restauranten på Grenen.

Restauranten blev hans hjertensbarn, mens foreningen lige så stille gled ud af billedet. Foreningen med Martin Købsted som formand blev tegnet af bygningen på Grenen indtil den i midten af 70èrne blev solgt til maleren Axel Lind. Da Martin Købsted i 1986 gik af som stationsleder hos Falck flyttede han og hustruen, Karen, tilbage til den adresse på Sct.Laurentii Vej, hvorfra de var flyttet til Frederikshavnsvej. Martin Købsted havde bygget et nyt hus på en del af grunden ved sit barndomshjem, og her fik han brug for en anden af sine store interesser, havebrug. Der var en hel ny have, der skulle passes og plejes, og det var et arbejdede, han glædede sig til og som han udførte med flid og den interesseredes ekspertise i sine sidste år.

Der var et område, han satte højere end alle de øvrige, familielivet, og det er kendetegnedende for hans kærlighed til hustruen og børnene, at han også blev børnebørnenes store kærlighed.
Martin Købsted overleves af hustruen, Karen, og af børnene, Inge Marie, som bor i Skagen, Christian, som bor i Hirtshals, og Kurt, der bor i Solbjerg ved Århus.

Torsdag d. 7 januar
Varmeværket i Skagen har tidligt i morges været udsat for brand. Der gik ild i den sildeolie, som varmeværket fyrer med.Falck var hurtigt til stede, og kunne slukke, inden der skete stor skade. Årsagen til branden er en defekt magnetventil. Da den ikke lukkede for olien, blev for megen olie hedet op, og der brød brand ud.

Mandag d. 11 januar
Forsøget på at få en juledekoration brændt helt ned, lykkedes over alt forventning for beboerne på Neder Mosevej 47. Klokken 15.40 anmeldte de til brandvæsen og politi, at der var gået ild i deres juledekoration.Vel at mærke mere ild end planlagt. Ilden blev slukket, inden der skete skade på andet,end dekorationen.

Tirsdag d. 12 januar – Tre børn skyld i brand i Ålbæk
Uforsigtighed med ild, var i går ved at gå grue-ligt galt for tre børn i Ålbæk. De var af en eller anden grund ved at brænde legetøjsbiler af. Til det var det nødvendigt at pøse benzin over. Næsten som en naturlov, når børn leger med ild, gik det galt og græsarealet rundt om legetøjsbilerne brød i brand. En nabo kom til, og fik hurtigt slukket ilden, inden det var nødvendigt at sætte det store rednings-arbejde i gang.

Hellere en gang for meget
Falck i Skagen rykkede lørdag eftermiddag ud til en falsk brandalarm i Kandestederne. Alarmmeldingen lød på brand i Hjorts Hotel. Som et ud af i alt fire steder i kommunen, har hotellet et automatisk brandsystem, der melder direkte til Falck-stationen i Skagen. 12 mand tog derfor afsted til den formodede brand, der dog viste sig at være en fejl i systemet. Men som stationsleder Henrik Hansen siger: Vi kører altid straks af sted til disse direkte meldinger.

Lørdag d. 23 januar – Atter brand i skrald på Svinget 5
Pyroman på spil
Som det skete nytårsaften, har der i weekenden været brand i skraldeposerne under boligblokken Svinget 5. Det får nu brandinspektør Richard Malmose til at spørge lidt nærmere til grunden. For selv om der ingen skade skete i det brandsikrede rum, hvor ilden for sags skyld kunne have brændt sig selv ud, bør der ikke med så kort mellemrum opstå ild samme sted. det ser ud til at være påsat brand. Det er sådan noget vi gisner. Naturligvis kan vi, når vi går ind og slukker i et røgfyldt rum, ikke se hvordan ilden er tændt. Men vi kan se, hvor den er startet. Og det tyder på en påsat brand, siger den kommunale brandinspektør Richard Malmose. For beboerne på Svinget 5 er det betryggende at vide, at de har et brandsikret rum til deres affald. Det er muret hele vejen rundt, og ilden kan slet ikke brede sig. Ifølge brandinspektøren, kunne ilden have brændt sig selv ud.

Søndag d. 31 januar – Der gik ild i udhuset
På uforklarlig vis, er der i weekenden gået ild i et udhus, beliggende Peter Andersens Vej 9 i Skagen Udhuset tilhører nogle pensionistboliger. I et af rummene lå en dyne, hvor ilden er opstået. Herfra har ilden bredt sig til yderligere to af i alt 10 pulterrum. Hurtigt kunne ilden dog slukkes, og der skete ikke større skade.


FEBRUAR 1988


Onsdag d. 3 februar kl. 22:09 – Lighter bag brand i Hulsig.


63-årig mand flygtede ud af sit brændende hus på Kandestedvej, da en lighter eksploderede op i hovedet på ham. 63-årige Åge Christensen mistede i aftes halvdelen af sit hjem på Kandestedvej 33 i Hulsig. En stue, et køkken og et soveværelse udbrændte totalt i en brand, der skyltes en eksploderet engangs-lighter. Selv slap han heldigt fra uheldet, og efter at have tilbragt natten på Skagen Sygehus, forventes han snart udskrevet. Klokken 22.09 kom alarm-meldingen til brandvæsenet i Skagen: Huset på Kandestedvej 33 brænder, og måske er der også ild i den nærliggende skov… Brandinspektør Tage Øhrberg var hurtigt til stede ved huset, der blot ligger 100 meter fra hovedvejen. Han fortæller om synet der mødte ham: Huset består af en gammel del og en ny tilbygning. Det var i den gamle del, ilden var opstået. Da jeg kom, var flammerne allerede nået igennem taget, og der var ild i en mellembygning. Det første jeg gjorde, var at førhøre mig om der var personer i bygningen. Men Åge Christensen var selv kommet ud.

15 brandfolk.
Snart var det lokale brand-beredskab på 5 mand til stede, og fra Skagen kom 10 mand med sluknings-køretøjer. Det første de nu 15 brandfolk gjorde, var at redde nybygningen. På 5 minutter havde vi ilden i mellembygningen under kontrol, siger Tage Øhrberg. Derefter drejede det sig de næste par timer om, at slukke ilden i den gamle bygning. Her stod intet til at redde, da alt hvad der kunne brænde, på det tidspunkt var omspændt af flammer.

Træer for våde.
Med hensyn til skovbranden, så var der ikke ild i noget træ. Udefra kunne det godt være svært at bedømme, om det var træerne eller huset der brændte. Mentræerne var så gennemvædede, at der ikke gik ild i dem, selv om flammerne stod højt.

Brand-årsagen
I medens branden blev slukket, blev den 63 årige Åge Christensen kørt på sygehuset. Han var ved at tænde sig en cigaret, da hans engangs-lighter pludselig eksploderer op i hovedet på ham. Chokeret og med øjnene blændet, kan han ikke forhindre, at ild fra borddugen breder sig til resten af huset. Som gangbesværet har han nok med at redde sig selv i sikkerhed. At ilden så hurtigt når at brænde igennem taget skyldes, at der i stuen ikke var noget loft, men direkte adgang til spær og tagsten, siger brandinspektøren.

Brandvagt
Da sidste brand-køretøjer har forladt brandtomten i Hulsig, bliver kun et par mand fra det stedlige brand-beredskab tilbage. De holder i et par timer øje med, om branden atter skulle blusse op. Der er kraftig røg- og damp-udvikling på stedet, vilket brandfolkene dog bedømmer til at komme fra de varme sten, der længe efter flammerne er borte, fordamper det påsprøjtede vand. Vand der takket være en lille bæk i nærheden, hurtigt flød i Falck-folkenes slanger. Det er forøvrigt længe siden, der sidst har været en husbrand i Skagens-området. Ikke siden den 9. august sidste år udbrændte et køkken i Skagen, har huse været så truet af ildebrande.

Brandinspektør Tage Øhrberg
og hans mandskab

Fik reddet nybygningen på Kandestedvej 33, da de hurtigt fik slukket ilden i en mellembygning. Det tog kun 5 minutter, fortæller brandinspektøren…

Søndag d. 7 februar kl. 6:45 – Fyr satte ild i garagen
Et overophedet fyr antændte klokken 06.45 i morges et fyr på Bogøvej 55. Der udviklede sig stærk varme og røg. Det fik de brandfolk dog hurtigt bugt med. Værre så det straks ud med garagen, som var omdannet til et hobbyværksted. Her skete der en del skade.

Fredag d. 19 februar kl. 22:00 – Husejer efter brand på Brunebanke 35. – Godt at ingen kom noget til.
Barnebarn var ved at lave pom`fritter, da olie antændes.

Falck mener, at ilden bredte sig så hurtigt, fordi der inde i huset var sat spånplader op. Disse limfyldte plader har været medvirkende til en ekslosionsagtig brand, der påførte hus og inventar skader for flere hundrede tusinde kroner.

Værdier for mange hundrede tusinde kroner, blev lørdag flammernes bytte i en villa på Brunebanke 35. Ild fra frituregryde bredte sig fra køkken, til gang og stue, for hurtigt at æde sig vej gennem taget. Trods de store skader, var det første husets beboer, Vibeke Hansen, sagde søndag at det da var godt, at ingen kom noget til.

Dyre fritter
Enkefru Vibeke Hansen, Var bortrejst, og havde sat et barnebarn fra Århus til at passe på sine mange værdier. Det var under friturestegning af nogle pom`fritter, at ilden pludselig sprang rundt i køkkenet. Falck og politi fik brandmeldingen lidt over klokken 22, og der blev straks sendt en brandstyrke på 8 til stedet. Vagthavende hos Falck i Skagen fortæller, at man allerede så de meterhøje flammer, da styrken kom forbi politistationen, og kørte sydpå mod Bankekvarteret.


Røgen fra villa-branden på Brunebanke 35 kunne ses langt væk. Ilden var hurtigt slukket, men længe efter kvalmede røgen. Falck fortæller, at der på intet tidspunkt var fare for de omkringliggende huse. Selv om det da så dramatisk ud med meterhøje flammer.

Ind i ilden
Fremme ved husbranden, forsøgte to røgdykkere at komme igennem fordøren. Forsøget måtte i første okgang opgives, da varmen var for stærk. Strategien blev lagt om, og ilden angrebet fra rte sider: Vand ind igennem vinduet til køkkenet, og folk ind af bag- og fordør. Denne plan lykkedes, og Falck-folkene var efter endt slukning hjemme allerede klokken 01.45.

Mange nysgerrige
Medens det hele stod på, var der samlet en stor skare nysgerrige. Fra Højensvej og Brunebanke fulgte mange sluknings-indsatsen. Det kan dog siges om alle naboerne. De i nummer nærmeste naboer, opdagede intet. En sov, og en anden så ikke noget.

Festede videre
Et vidne fortæller, at medens branden stod på, festedes der på livet løs i et af de andre huse på vejen. Mange stod uden for undrede sig over, at ingen i det feststemte selskab havde set noget- de festede bare videre… For enkefru Vibeke Hansen, der var gift med ØK-direktør Søren Hansen, løber skaden op i flere hundrede tusinde kroner.

Værdier ødelagt
En bekendt af huset fortæller, at der var antikviteter, ægte tæpper, eksotiske kunstgenstande og malerier til store værdier samlet i huset. De blev for en stor del ødelagt af ild, varme, sod og vand. Hvad der kunne reddes, blev dog flyttet samme nat som branden var slukket. Fru Hansen hastede tilbage fra sin ferie allerede søndag, og besigtigede, sammen med datter, de store skader. Medens hun gik rundt i det tidligere hjem var hendes kommentar: Det var godt, at ingen kom noget til.


Maj 1988


Branddam udsat for ildløs.
En branddam i Kandestederne, var i går udsat for- og det er sandt nok- brand. Al græsset rundt om branddammen blev svedet af. Da Falck fra Skagen kom med sit brandslukningstog, var det meste af ilden imidlertid gået ud af sig selv. Falck opfordrer nok en gang alle til at passe på med ilden, da græs og lyng overalt er knastørt.


Juli 1988


Fredag d. 22 juli. kl.18:30 – Brændende mand reddet fra flammehav.
Rygning i sengen er formentlig årsagen til den store brand siger kriminalpolitiet.
Der gik ikke mere end et minut efter, at jeg havde fået manden ud af det brændende hus, så lød der et kanonslag, og flammerne stod ud af huset. Den store brand på Ndr.Ringvej i fredags kunne nemt have kostet menneskeliv. Men med en heltemodig indsats af Gustav Andersen, slap manden, som boede i huset med brandsår. Brandsårene var dog så alvorlige, at han blev fløjet med redningshelikopter direkte fra Skagen Sygehus til brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital. De sidste meldinger fra Hvidovre siger, at den forbrændte mand nu er i bedring.

Gik ind i huset igen.
Gustav Andersen fortæller: Det var min søn, som råbte til os, at detbrændte i nabohuset. Da jeg kom ud, så jeg manden over hegnet med armene over hovedet. Jeg hørte ikke hvad han sagde, men jeg så at han gik ind i huset igen. Jeg løb med det samme over i nabohuset, og der fandt jeg manden liggende inde i gangen med fødderne udenfor. Han var bevidstløs, og der var ild i hans bukser. Jeg fik ham slæbt ud, mens jeg råbte på vand. Vandet kom hurtigt, og vi fik slukket manden, og blev ved med at køle ham af indtil ambulancen kom. Kort tid efter at jeg havde båret ham væk fra huset, lød der et kanonslag inde fra huset, og flammerne stod ud gennem vinduerne. Det er først nu bagefter, at det er gået op for mig, hvilken farlig situation, jeg har været i fortæller Gustav Andersen.

Heltedåd af Gustav Andersen

 

Mends den brændte mand blev afkølet kom der en Falck-mand, som bor i nabolaget, til for at hjælpe med første hjælpen indtil ambulancen kom. Det er helt sikkert, at det er en heltedåd, som Gustav Andersen udførte, siger brandinspektør Tage Øhrberg. Det er ikke kun ilden, som er farlig i en sådan situation. Mange gange er det røgen, som er det farligste. Gustav Andersen gjorte det rigtige. Han fik manden ud og væk fra huset, og .an fik ham kølet med vand, indtil ambulancen kom. Tage Øhrberg fortæller at Falck modtog alarmen kl. 18.53, fredag aften. Det tog ikke lang tid for brandmandskabet i de to brandbiler at få slukket ilden. Men huset har fået stor skade. Det rum, som manden befandt sig i, da ilden opstod, er fuldstændig udbrændt, mens to tre andre rum har fået brandskader. Derudover er der stor røg- og vandskader.

Cigaret årsagen?
Vi kan ikke umiddelbart sige, hvordan ilden opstod. Der er teorier om, at manden har røget en cigaret, som så skulle være årsagen til branden, men vi kan ikke sige noget med sikkerhed, siger Tage Øhrberg. Han fortæller, at dette er første gang i hans tid som brandinspektør i Skagen, at der er sket så alvorlige personskader under en ildebrand. Kriminalkommisær Kaj Nielsen fra Frederikshavn siger, at de har lavet undersøgelser af branden, men resultatet foreligger ikke endnu. Men det ser ud til, at manden har røget en cigaret i sengen, og at det er årsagen til den voldsomme brand, siger Kaj Nielsen.


August 1988


Tirsdag d. 16 august – Autohal stod i flammer i Ålbæk.
Farlig brand kom hurtigt under kontrol i Ålbæk. Ved en hurtig indsats lykkedes det i går eftermiddags Falck at begrænse en truende brand i en værkstedshal hos Bent Christensen, Skagensvej 45, Ålbæk.

Kun et kvarter efter alarmen var indgået, var 12 mand og tre køretøjer fra Skagen på brandstedet, hvor den ene autohal var omspændt af røg og flammer. Brandinspektør Tage Øhrberg oplyser, at ilden bredte sig så hurtigt, at det ikke lykkedes de ansatte i værkstedet at slukke med pulverslukkere. Det lykkedes imidlertid Falck at få ilden under kontrol, så den ikke bredte sig udover autoværkstederne. Stuehus, der er fritliggende, og benzin-kiosk gik fri, mens autohal nummer to i det vinkelbyggede autoværksted blev delvis brand- og røgskadet, oplyser Falck. Ilden er opstået i den ene værkstedshal, hvor gnister fra en skærebrænder har antændt nogle benzindampe.

To biler udbrændte totalt sammen med den ene autohal. At det ikke gik værre, skyldes, at røgdykkere hurtigt fik eksplosionsfarlige trykflasker og lignende ud af det brændende autohal. Tage Øhrberg har i øvrigt et lille hjertesuk i forbindelse med udrykningen: Bilisterne respekterer ikke udrykningskøretøjer, og det forlænger vor køretid til brandstedet, siger brandinspektøren. Alligevel var Falck-folkene ude tre minutter efter alarmen indgik, og allerede et kvarter senere på brandstedet. Og det må siges at være pænt, selv om man kunne have været hurtigere fremme, hvis folk havde været flinkere til at flytte sig på vejbanen .


Det var under svejsning i denne værkstedshal, en voldsom brand i går udviklede sig hos Bent Christensen, Skagensvej 45, Ålbæk.


September 1988


Mandag d. 12 september kl. fra 7:51 – til 8:42 Brand på havnen
Troede mand lå i bunden af røgfyldt kutter.

Der gik i formiddags ild i den svenske kutter “Røn” af Fiskeback. Og i starten troede arbejderne fra Mosebo og Møller, at en af deres kolleger befandt sig i det røgfyldte maskinrum. Falck og politiet blev tilkaldt, og Falck sendte to røgdykkere ned i maskinrummet. En eftersøgning gav dog intet resultat, og pludselig dukkede manden op et andet sted. Kollegerne havde blot ikke set, hvor han var gået hen. Branden opstod i noget olie, der stadig lå under motoren. Trods en rengøring, der skulle have fjernet al olie, opstod der, af endnu ukendte årsager, brand. Ilden nåede aldrig at brede sig, og da Falck havde sikret sig, at ingen person manglede, blev det hele hurtigt slukket med et tyndt lag skum. De eneste skader der skete med “Røn” var røgskader.

Onsdag d. 21 september kl. 13:30 – Af aske er du

Brandmanden på billedet betragter asken efter gårdsdagens brand på Østerbyvej 3. For et post affald, Der blev forvandlet til aske, var det eneste der skete. Huset, der netop er blevet overtaget af Kurt Isaksen, var ved at blive sat i stand af håndværkere. I deres middagspause var der gået ild i affaldet, der stod i køkkenet. Da de kom tilbage, blev den brændende pose båret udenfor. Der skete ingen skade på huset.


November 1988


Onsdag d. 2 november kl. 17:56 – Skorstensbrand på Koralbanke.
I aftes ved 18-tiden, var der en skorstens-brand på Koralbanke i Skagen. Ved branden skete der ingen skade på huset, og Falck havde den hurtigt slukket. Med den kolde tid for alvor over os, er der al grund til at advare mod forkert fyring med brændsel. Om det er forkert eller ej, om fyret er stillet forkert, ved bl.a. skorstensfejeren. Her kan man altså hente råd.

Søndag d. 6 november kl. 02:50 – Natligt drama i Aalbæk:
Han så ikke sit hus brænde ned.

En svagtseende invalidepensionist i Aalbæk syntes, at det blev så varmt i hans hus, at han forlod det. Uden at kunne se, hvad der skete, brændte hans hus ned. Nu står der kun murene tilbage. Det var ved 3-tiden, natten til søndag, at der opstod brand i huset på Elmevej 16 i Aalbæk


En kone i et nabohus lagde mærke til, at der kom røg fra huset, og hun fik tilkaldt Falck, som kørte fra Skagen med tre brandbiler. Da Falck kom frem, stod huset ikke til at redde. Da nabokonen nåede over til det brændende hus, havde beboeren,Christian Peter Hansen, allerede forladt huset. Politiet i Skagen siger, at man endnu ikke ved, hvad årsagen til branden er. Derfor er der sendt bud efter teknikere fra Aalborg for at undersøge omstændighederne.

Skagen – kutteren “Rosslau”

 


Onsdag d. 9 november – Skagen – kutteren “Rosslau”
Skagen-kutteren”Rosslau” har for anden gang inden for kort tid været i brand. I går gik der ild i noget isoleringsmateriale i maskinrummet. Maskinrummet , udbrændte for et par måneder siden, da »Rosslau« var på fiskeri ved Bornholm. I går var der mest røg, og kun lidt ild, så efter 22 minutter havde Falck slukket branden.

Fredag d. 11 november kl. 14:02 – Brand hos Nissen skabte kaos.
Fredag eftermiddag føret brand i el-tavle til omfattende skader

Mens en kvalmende og tyk, sort røg væltede ud af døren fra isenkrammerbutikken Nissen i Skagen, gik trafikken på Sct.Laurentii Vej udenfor i stå. Brandbilerne holdt ellers parkeret, så de ikke skulle stå i vejen, men en stor skare tilskuere, gjorde det svært at være bilist. Men endnu sværere var det at opholde sig inde i butikken, hvor Avisen mødte en elektrikker fra Gade Nielsen der stod og så på mens Falck-folk løb forbi. Han var kommet inden dem, da Nissen havde meldt om strømsvigt. Da jeg kom var el-tavlen rød-glødende, og det begyndte at brænde, fortæller han. Branden brød ud et par minutter over to om eftermiddagen, og havde i begyndelsen en mærkelig “uvirkelighed” over sig. I begyndelsen stod kunder stadig og fik pakket gaver ind i den ubehagelige røg i butikken, men snart blev alle jaget ud af de hurtigt arbejdende Falck-folk. Ved redaktionens slutning, var Falck ved at rive el-tavlen ned fra væggen, og det så da ikke ud som om branden skulle brede sig. Røgen var dog stadig kvalmende tæt, og udenfor stod masser tilskuere.

Torsdag d. 17 november – Kutterbrand på havnen.
Den bornholmske kutter R 300, der lå til reparation ved Vestkajen, fik i går skader i lastrum og instrumenter, da der opstod ildløs i lastrummet. Kutteren lå til reparation. da arbejde med en skærebrænder stak ild i noget isoleringsmateriale i lastrummet. På et tidspunkt var ilden så kraftig, at den var på vej op gennem lastlugen. Ved branden udvikledes en kraftig og giftig røg, da der gik i noget PVC og i nogle el-installationer. Der kan være sket skader på det elektroniske udstyr i styre-rummet som følge af de saltsyre-dampe, branden udviklede. Når dampene går i forbindelse med luftens ilt dannes saltsyre, som er meget ætsende. Et korrosions-hold er tilkaldt fra Frederikshavn for at måle skaderne med henblik på en rengøring af følgeskaderne på el-delene, som skibets forsikrings-selskab skal tage sig af. Branden opstod ved 19-tiden, men da brandvæsenet nåede frem var ilden under kontrol. Snarrådige folk havde lukket lastlugen, så ilden var blevet kvalt.
Uforsigtig brug af skærebrænder stak ild i lastrum på bornholmsk kutter.
Tilbage for brandfolkene var kun at efterslukke og udlufte. Brandvæsenet gør opmærksom på, at det er af stor vigtighed, at arbejde med skærebrænder sker med omtanke. Når man arbejder på den ene side, falder der ofte gløder ned på anden side, som man ikke har overblik over. Brændbart materiale skal derfor fjernes på begge sider af arbejds-stedet, understreger brandvæsenet.

Tirsdag d. 29 november kl. 7:10 – Sne og sjap sætter brand i skorsten.
Falck var ved syv-tiden i morges ude for at slukke en skorstensbrand på Hvidemosevej i Skagen. Det var det dårlige vejr, med de mange pludselige vindstød, der havde fået ilden til at blusse op. Falck havde dog hurtigt slukket branden, og der opstod ingen skade på huset. Falck har også været ude til et par biler, der var kørt i grøften, ligesom et træ var væltet ind over Kandestedvej, og spærrede det halve af kørebanen. Kattegat Marinedistrikt i Frederikshavn har haft politiet ude i GI. Skagen for at kontrollere noget “blåt lys”. Det viste sig at være elledninger der blæste sammen og derved slog blå gnistre, og ikke som det var frygtet, en nødsituation på havet.

Tirsdag d. 13 December kl. 20:10 – Brand i container.
Midt i den bedste sendetid, genlød Skagen i aftes af Falck alarm-sirener. To brandbiler kørte igennem byen, på vej til brand. Det viste sig, at der var brand i en affalds-container ved pakiringspladsen bag Sparekassen Nordjylland. Da Falck-folkene kom frem, var glasfiber-containeren brændt fuldstændigt ned, og den forkullede indhold af et par flasker og mere udefinerbart affald, lå og ulmede. Politi og Falck mener, at en cigaret smidt ned i containeren i ubetænksomhed, kan have startet den lille brand.

Lørdag 31 December kl. 22:50 – Årets sidste dag blev i Aalbæk “fejret” med så grove løjer, at det måske er mere korrekt at bruge betegnelsen hærværk om flere af episoderne.
En garage på adressen Sdr.Havnevej 1 udbrændte kort før midnat og hos en husejer, også på Sdr.Havnevej, blev der udøvet groft hærværk. En hjemmelavet rørbombe blev bragt eksplosion i vindueskarm, hvorved ruden knustes. Derudover blev der kastet en stor sten gennem en rude på samme adresse. Gerningsmændene, eller drengene, synes helt at have misforstået de uskyldige nytårsløjer, som man også i Aalbæk kender så godt. Tåbeligheder som hærværk virker fuldstændig meningsløs denne ellers så glade aften.


Nytåret nærmest listede sig ind.
“Fuizz”, “huiiij” og “bang” sagde det, da nytåret i et sandt lyshav blev skudt ind klokken 00.00 natten mellem den 31.december 1988 og 1.januar 1989. Knaldene var høje nok, men i år blev tømmermændene ikke så store som sædvanligt. Det synes som om, det ikke har været så slemt i år, fortæller politikommissær Jørn G. Petersen, fra politiet i Skagen Hans station havde ekstra mandskab inde for at klare nytårsnat, men særligt slemt blev det ikke. Samme melding kommer fra Falck, der havde travlest i timerne inden klokken 24.00. Bagefter fik også Falck-folkene lov til at hygge sig. Alligevel var der den 31. december hele fire brande. Først brændte et par hundrede kvadratmeter græs på Nordre Ringvej. Falck formoder, det skyldes en raket der antændt det tørre græs. Siden nedbrændte en garage på Sdr. Havnevej i Aalbæk, og midt i nytårsløjerne, gik en nødraket helt galt i byen. På Nedre Mosevej 40, fik beboerne pludselig oplyst stuen af et fosforiserende lys. En brændende nødraket havde sprængt ruden, og var kommet ind i stuen. Inden Falck var nået frem, havde beboerne dog selv slukket ilden. Vi formoder, at raketten ved et uheld har ramt vejen, og herfra er sprunget op, og ind gennem ruden. Vi har intet spor efter dem der gjorde det, forlyder det fra politiet. Det skal lige bemærkes, at det stadig er ulovligt at skyde nød-raketter af i andet en nød-situationer. Den sidste brand brand havde ingen forbindelse til fyrværkeri, da en vaskemaskine på Sct. Laurentii Vej brød sammen, og begyndte at brænde. Falck havde hurtigt ilden slukket igen.

Tegning af ny Falck-station i Skagen.Ved Frederikshavnsvej bemærk dette.

Flot er den, den nye falckstation. Det er falckdirektør Jørgen Falck, der efter mange års sommerferier i Skagen synes, at nu bør redningsstationen føres ind i et udseende, der er byen værdigt. Vigtigst er dog stadigt, at mandskab og materiel for bedre rammer om deres livsvigtige arbejde, redningsarbejdet.

— Vi brød reglen lidt, og bad en arkitekt uden for firmaet lave nogle tegninger. Det blev Chr. Justesen, oplyser Henrik Hansen, der dog også siger, at falcks egne arkitekter har samarbejdet med Skagen-arkitekten. Hvor meget den nye falckstation kommer til at koste, er endnu hemmeligt. Henrik Hansen siger dog, at man i foråret påbegynder ombygninger for to millioner kroner. Tilbage af den gamle station bliver kun den røde villa ud til Frederikshavnsvej. Som i et stort y – med lige lange » ben « – bygges derfra resten af stationen. Den ene udkørsel til Frederikshavnsvej slettes hvorefter der vil være en tilbage samt en udkørsel til Buttervej. – Det har været nødvendigt at gøre det på den måde, for at få udnyttet vores lidt specielle grund. Faktisk vil vi, når alt står færdigt, have så megen plads, at der er mulighed for udvidelser, fortæller Henrik Hansen, glad for, og spændt på, planerne i det nystartede år.

De mange Falck-folk i Skagen venter stadig på nye bygninger. Måske der i år kommer en afklaring på byggeprojektet, der både skal give værksteds- og mandskabsplads. Stations-leder Henrik Hansen håber, at lokalplan-fasen er færdig engang i foråret.

Falck venter på sin nybygning
1988 gav ingen afklaring på, hvornår Falck i Skagen får nye lokaler. Med professor Ole p: Kristensen tiltræden som ny chef for Falck´s Region Nord, kommer der formodentlig en afklaring omkring et planlagt byggeri på Falck-stationen i Skagen. Det formåede året 1988 nemlig ikke. 1988 blev ellers året, hvor byggeriet kom “ud” til offentligheden. Men især ejeskiftet indenfor Falckk, der er solgt fra Falck-familien til forsikringsselskabet Baltica, forsinkede planerne. Hvor Falck administrerende direktør Lars Nørby Johansen i sin tale til Falck-folk over hele landet måtte konstatere, at der er aktivitets-tilbagegang, gør dette sig ikke gældende i Skagen. Stationsleder Henrik Hansen fortæller: Vi havde også sidste år aktivitets-fremgang. I første omgang kan vi aflæse det i kilometer. I 1988 blev det til 300.000 kilometer mod 251.000 i 1987. Falck i Skagen har ikke på brandområdet mærket nogen stigning, da det som sædvanlig ligger på omkring de 50 brandudrykninger. Også i forbindelse med ulykker på havet, kræver de lige så meget af Falck. Ulykker på havet betyder de farlige situationer. Det er også det, der kræver det største indsats af mandskab, fortæller Henrik Hansen. I tråd med tidligere år, var en af Falck-brødrene. Jørgen Falck, i Skagen til nytårsparaden. Han kunne citere Lars Nørby Johansen, og fortælle, at medarbejderne alle har fået tilbudt medarbejder-aktier i Falck. Det hedder sig, at det svarer til en gave på intet mindre end 60millioner kroner. I Skagen er Falck-stationen til dagligt bemandet af 20 Falck-folk. Dertil kommer 17 deltids-brandmænd. Blandt staben på de 20, er en efg-elev, der er ved at blive oplært til Falck-mand.

 

“Godt nytår allesammen”