1989


JANUAR 1989


Lørdag d. 7 Januar kl. 17:40 – To brande i løbet af weekenden
I løbet af den forgangne weekend har der været to brande, og en falsk brandalarm i Skagen.
Den falske brandalarm dog i Ålbæk, hvor ukendte personer ringede og sagde, at der var brand i videokiosken.
11 Falck-folk fra Skagen blev her sendt ud på en “snyde- opgave«. Men de to andre gange, begge lørdag, var det alvor . Først var der ild i en Fiat- personvogn ud for badmintonhallerne på Drachmannsvej.
Nogle spillere var efter kamp vendt hjem til Skagen, og gik lige ind og afleverede nogle ting. Da de kom ud, brændte det i motorrummet. Falck var hurtigt til stede, og begrænsede branden til motorrummet, der udbrændte. Ilden menes at være opstået ved en kortslutning i det elektriske svstem.

Tirsdag d. 10 Januar kl. 17:40 – Brand i S.430 betyder nul torsk.


Skipper Svend Aage Bang Andersen har de næste måneder intet skib. I aftes brændte hans kutter S 430 » Well Bank«, mens den lå til kaj i Østbassin 2. Skaderne er omfattende i lukafet, der udbrændte. Om muligt er de endnu mere omfattende i styrhuset, hvor al plast og gummi er smeltet. Inde i AVISEN har vi mere om branden, ligesom vi har talt med skipper. Og vi fortæller om Falck-folkenes svære arbejdsvilkår , der som det ses på billedet måtte »dykke« ned i røgen.

Skipper Svend Aage Bang Andersen, til venstre, fik sig allerede i aftes en snak med Villy Jessen fra Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn. Også i dag gik de to på “Well Bank

Den fem mand store besætning på S 430 »Well Bank« kommer ikke som planlagt på fiskeri i Østersøen i dag. I aftes udbrændte dele af skibet, der ikke kommer på havet de første par måneder.
Naturligvis er jeg ked af det, sagde en lidt trist skipper Svend Aage Bang Andersen, da AVISEN i formiddags mødte ham i styrhuset på »Well Bank”. Alt var sodet til i det førhen rene styrhus, og al gummi og plastik var smeltet, og hang ned over de elektroniske instrumenter.
Falck fik meldingen om branden lidt over klokken syv i aftes. 11 brandfolk tog afsted ned til Østbassin 2, hvor ”Well Bank” ligger til kaj. Der mødte dem kraftig røg.
I første omgang kunne 4 Falckfolkene ikke komme ned til ilden, da varmen var for stærk, og røgen for kraftig. Men efter at der var blevet luftet ud, kunne røgdykkere gå ned til ilden, der efter Men efter at der var blevet luftet ud, kunne røgdykkere gå ned i ilden, der efter deres mening er opstået i mandskabslukafet.
Ilden raserede fuldstændigt dækket med lukafer , men motorrummet slap fuldstændigt uskadt.
Slemt gik det ud over styrhuset, hvor meget er smeltet. Kabyssen slap dog med røgskader. S 430 er et blot tre år gammelt skib på 178 brt. Det blev bygget i Strandby, og skipper håber, at det også kan blive repareret der. Han siger: Der kender de det bedst, så jeg håber de har tid. S 430 og hendes fem mand store besætning var så sent som i går morges vendt tilbage fra et rigtig godt togt i Østersøen. Det er nu det givtige torskefiskeri står på, og det var meningen, at ”Well Bank” skulle på togt igen i dag. Det bliver nu ikke til noget. Vi skal hurtigt muligt på fiskeri igen, slår skipper fast, selvom de næste par dage skal gå med at rydde op i den af ilden raserede kutter, der før var en af Skagens absolut flotteste at skue.

Teknikere fra Falck er i gang med at rense sodet af instrumenterne i styrhuset.


.

 

Skade for millioner – Tilbud fra fire værfter om reparation af “Well Bank” indhentes i morgen.


Det er umuligt på nuværende tidspunkt at sige hvor omfattende branden er, som opstod ombord på skagenkutteren “Well Bank” tirsdag aften.
Villy Jessen fra skibsforsikring i Frederikshavn var i formiddags sammen med Svend Aage Bang Andersen igang med at formulere tilbud om reparation til fire værfter i Nordjylland.
Det er af stor betydning for skibet, at det bliver lavet så hurtigt som muligt, så at det kan komme ud på fiskeri igen. Vi forventer at have tilbudene tilbage igen i morgen formiddag, og før den tid er det umuligt at sige hvor omfattende branden var.
Men at der er tale om en millionskade, er Villy Jessen ikke i tvivl om.
Han har ingen fornemmelse af, hvor lang tid reparationsarbejdet vil tage. Det får vi først en fornemmelse af, når vi har fået tilbudene fra værfterne igen i morgen, siger Villy Jessen.
Tilbud bliver sendt til Karstensens Skibsværft i Skagen, to værfter i Hirshals, og så til værftet i Standby, som byggede “Well Bank” i 1985.
Branden opstod i mandskabslukafet, som også er blevet mest raseret af ilden. Men den voldsomme varme fra ilden har ødelagt instrumenterne i styrhuset, hvor plast- og gummimaterialet er smeltet.


Torsdag D. 12 Januar kl. 12:55 – Svejsning gik galt men Falck var parat.
Det er langt fra altid, at Falck kan være så hurtigt på pletten, som i går, da der udbrød en mindre brand i motorrummet på S. 381
Falck havde på opfordring af et par smede lagt et lag skum ud i motorrummet på S. 381. Smedene skulle reparare en petroleumstank mens skibet lå ved Pier 1.
Alligevel gik det galt, da en gnist antændte noget træværk, der var fuldstændig gennemvædet af petroleum. Nu stod Falckfolkene imidlertid brandvagt ved kutteren, så blot ved at åbne for et par haner, havde de slukket ilden, uden at der var sket skader.
Falck fortæller til Avisen, at man flere gange har været til stede, når der skulle svejses ombord på skibe. Ikke altid med brandvagter, men ofte behjælpelig med at lægge et lag skum ud.

Mandag D. 16 Januar – Skorstenen brændte.
En skorstensbrand på Damstedvej, nåede i går aldrig de faretruende højder.
Da Falck kom, var skorstenen endnu ikke særlig varm, på trods af ilden indvendigt i den, så Falck valgte at lukke for al træk. Dermed døde ilden hurtigt ud af sig selv.
Dernæst fik et par Falckfolk lov til at prøve deres evner som skorstensfejere, da de rensede skorstenene for store sodkager.

Lørdag d. 21 Januar kl. 16:52 – Brand i skorsten.
I weekenden var der brand i en skorsten på Poppelvej.
Falck blev tilkaldt til branden lørdag eftermiddag klokken ca. 17.00. Branden var dog hurtigt slukket igen.

Søndag d. 22 Januar kl. 2:33 – Brand i tlf-boks hurtigt slukket.
En festdeltager i SID-bygningen, slukkede natten til søndag en brand i en tlf-boks uden for.
Både Falck og politi var på vej til branden, der blev opdaget klokken 02.30. Men inden de nåede frem, havde en ung mand med en brandslukker fået stoppet ilden.
Politiet oplyser, at der ikke skete skade på telefonen, da det var tlf-bøgerne der var ild i.

Fredag d. 27 Januar kl. 20:20 – Brand sætter pilleproduktion i stå.
Fiskernes Fiskeindustri ramt af brand i de gamle Superfos-bygninger.


Falckfolkene blev mødt af røg og nedstyrtede udsugningskanaler, da der forleden brændte i Superfosbygningerne på havnen i Skagen. Branden betyder formodentlig, at Fiskernes pilleproduktion må instilles et stykke tid.

En brand i de gamle Superfos-bygninger på havnen i Skagen, har for en tid stoppet pilleproduktionen hos Fiskernes Fiskeindustri. Branden brød ud fredag aften ved halvni-tiden. Falck sendte 10 mand til stedet, og politiet var også fremme ved Superfosbygningerne på havnen- Brandinspektør Tage Øhrberg siger til AVISEN, at brandslukningen blev gjort utrolig vanskelig af den megen røg, der havde samlet sig i bygningerne. Falck turde ikke gå over til direkte skumslukning i det tørreanlæg der brændte, da man var bange for en støveksplosion, der kunne have splittet tørreanlægget ad. Først troede vi. at det brændte i nogle luftkanaler der lå på gulvet. Det var dem fra loftet, der var faldet ned, da vi kom. Vi fandt så ud af, at det brændte i selve tørreriet, og vi gik i gang med at afkøle det med vand, før vi slukkede ilden med skum. Falckfolkene vidste ikke, at der fredag blev tørret rejeskaller og ikke mel i anlægget. Det betød, at der ikke var fare for en støveksplosion, men til gengæld var tørreriet fyldt med masser af skaIler, der brændte hele tiden. Vi slukkede med skum, men branden brød ud igen, da rørene var meget varme. Vi måtte derfor køle med vand nok engang, før det lykkedes at slukke med skummet, siger Tage Øhrberg, og tilføjer, at de 10 Falckfolk måtte have ilt og skum leveret fra Falck i Hjørring. Hele slukningen var ovre 23.30. For Fiskernes Fiskeindustri, der producerer foderpiller ud af store mængder fiskemel, betyder branden, at produktionen må indstilles indtil videre. Et første skøn viser, at produktionsbåndet er ødelagt, og før det er lavet, kan pillerne ikke laves igen. Sidste år blev der på samme anlæg lavet 10.000 tons piller, og det er noget af et tilbageslag, hvis denne produktion lammes igennem længere tid.

Det var dette pilleanlæg i Superfosbygningerne, som brændte ved branden i fredags.

 


MARTS 1989

 

Falck chefen forlader Skagen – Henrik Hansen skal fra 1. marts være distriktschef for Nordjylland amt.

Efter tre år i Skagen, forlader stationsleder Henrik Hansen, 41 år, sin post. Han tiltræder den 1. marts en stilling i Ålborg, hvor han bliver distriktsleder for Nordjyllands amt. Nyheden kommer som et lyn fra en klar himmel for de mange, for hvem Henrik Hansen efterhånden er blevet et kendt ansigt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham i dag, da han er til møde. Men fra Falck i Ålborg har.AVlSEN følgende detaljer: Stillingen som distriktschef betyder, at Henrik Hansen skal stå for kommunikationen mellem Falck om kommunerne i hele det nordjyske område. Stillingen er af udelukkende administrativ karakter, og stationslederen fjerner sig dermed fra den aktive indsats i ”marken”.Han skal i sit nye job også stå for den mest hensigtsmæssige fordeling af mandskab og materiel i amtet. Et ikke ukendt job, da han for nylig var med til at omfordele arbejdet på stationen i Skagen. Henrik Hansen kom til Skagen den 1. januar 1986. Inden da var han en årrække ved Falck i Århus, men i sin karriere har han også været aktiv brandmand på Grønland, inden for flyvevåbenet, samt hos flere af Falck jyske stationer. Falck i Ålborg oplyser, at der endnu ikke er fundet nogen afløser for stationslederen i Skagen. Udnævnelsen af Henrik Hansen skete i går, og først i næste uge slås , stillingen som stationsleder i Skagen op.


Tirsdag d. 14 Marts kl. 22:00 – Brand på kutter.
I aftes ved 22.30 tiden blev Falck i Skagen til- kalt til en brand på en kutter, som lå i Skagen Havn. Branden ombord på FN. 213 »Lene-Olsen« af Læsø opstod i en oliekamin, som var blevet overophedet. Falck sendte to røgdykkere under dæk for at slukke branden, og for at køle det rødgløende oliefyr af. Fyret stod inde i maskinrummet, men da døren var lukket, så nåede ilden ikke at brede sig. Varmen gjorde dog lidt skade på dækket ovenover fyret, som blev forkullet. Ellers skete der ikke større skader på kutteren.

Søndag d. 26 Marts – Hus ødelagt efter brand.
Et parcelhus på Høgenhaug 8 i Skagen, blev i påsken helt ødelagt efter en brand, der formodentlig er opstået i køkkenet. Køkkenet udbrændte, og ilden havde ædt sig vej igennem til taget, før Falck blev alarmeret. En mand der sov i huset, reddede sig ud igennem kraftig røg og varme, og søgte tilflugt hos sine genboer. Den kraftige brand i køkkenet har betydet, at også resten af huset er alvorligt skadet. I stuen er et tv smeltet, borde brændt, reoler sveden af, og inventaret ødelagt. Politiets teknikere undersøger årsagen til den kraftige brand.


Brandfolkene måtte slå sig vej igennem ruderne, for at komme ind til ilden. Tre timer tog det dem at slukke branden, der blev gjort besværlig af en springende vind.


Branden gik igennem taget, før Falck fik styr på den. Ved en anden brand i påsken, på Sveavej, gik det aldrig så galt. Her havde en familie glemt en gryde på komfuret, og der udviklede sig røg. Da gryden var båret ud, viste der sig et hjem kraftigt gennemrøget.


APRIL 1989


Lørdag d. 1 April kl. 18:50 – Gi’ de svenskere en gang røg.

Måske er det slet ikke nødvendigt at gi’ svenskerne en gang røg, for de ka’ selv. Det beviste seks svenske piger, som i weekenden var indlogeret på Hotel Clausen. De mødtes ved 19-tiden lørdag aften på gangen, og stod og snakkede over en cigaret. eller to, eller mange. Pludselig gik røgalarmen ihvertfald i gang. Som det ses af billedet, rykkede Falck ud. Heldigvis til falsk alarm. og ikke som sidst. da hotellet brændte. og kun murene stod tilbage.

Tirsdag d. 4 April kl. 8:00 – Største kemikalie uheld i en årrække.
Ammoniak sky slap ud over Skagen.
100 liter af det stinkende stof slap ved en fejl ud fra Skagen Isværk.

Havne området ved Isvej stank som et syredepot tidligt i formiddags. Et udslip af omkring 100 liter koncentreret ammoniak drev ud fra isværkets bygning, fordampede og blæste langs med den havnenære bebyggelse i Skagen.
Udenfor isværket stod fiskere, isværksarbejder, Falckfolk og politi, for den rivende, ætsende og helt igennem ubehagelige ammoniak holdt dem på afstand af det område, hvor ammoniakken slap ud. Først da en Falckmand, iklædt beskyttelsesdragt og med iltmaske på, gik ind og lukkede for en ventil, gjorde i blæsten det igen muligt at færdes normalt på Isvej og i havneområdet nær den.. I Falckmanden blev selv forbrændt ved sin indsats, da hans handske blev fyldt med ammoniak. Ammoniak er utroligt koldt, og kan på den måde »svide« et menneskes hud.

Skyen drev
Ammoniak-udslippet fIk aldrig noget alvorligt skær over sig, da vinden drev skyen af ammoniak på langs med havnen, og ikke direkte ind over Skagen by. Mængden på 100 kilo gjorde også, at der ikke var nogen fare for mennesker andet end i meget nær kontakt med uheldsstedet.
Vi var heldige. Havde det været nær vindstille, og fugtigt, kunne vi have været nødt til at evakuere folk fra Skagen, siger politikommissær Jørn G. Petersen fra Skagen.
Hans betjente var iøvrigt hurtigt fremme ved isværket, og med to-tre biler afspærrede de området, og forhindrede nysgerrige i at nå frem til den ubehagelige j ammoniak-sky.
Hos Skagen Isværk siger direktør Henning Jensen, at sagen fik en yderst heldig udgang af et hændeligt uheld. Han forklarer:

Teknisk fejl
Vi skulle til at reparere et produktions-anlæg. I den forbindelse skal en ventil lukkes, så ammoniakken ikke slipper hen i den del, hvor der arbejdes. Enten har en teknisk fejl gjort, at ventilen ikke lukkede ordentligt, eller også skyldes det en menneskelig fejl.
I det ænlæg hvor uheldet skete, var der ikke mere end 100 liter. Men vi har da flere tusinde liter ammoniak for delt over hele isværket, si- ger Henning Jensen.

Måtte flygte
Isværket har selv udstyr, i form af masker og dragter, så arbejderne kan bekæmpe den slags uheld. I dette tilfælde havde de imidlertid ikke noget af dette udstyr i nærheden, og før de fik det på, var der løbet så meget ammoniak ud, at de måtte flygte.
Vi har den politik, at vi bekæmper fx en brand med det vi kan. Kan vi se, at vi ikke kan klare det, så er det med at tage benene på nakken, og tilkalde brandkorpset, forklarer direktøren for Skagen Isværk.

Et eller andet sted inde i isværkets enorme rørsystem, skete ulykken.
Uheldet er det største i en årrække, vurderer Falck.

 

Falck-dykker Jimmy Kock får skyllet sine hænder grundigt. Minutter før har han lukket for en defekt ventil, der var skyld i ammoniak udslippet. Ved den lejlighed fik han ammoniak ned i handsken, og det gav ham en 3. grads forbrænding.


Ammoniak-udslippet ved Skagen Isværk i går formiddags, var det største kemikalieuheld i Skagen i en årrække, siger Falck i Skagen.
Forøvrigt slap Falckdykker Jimmy Kock heldigt fra at få handsken fyldt med ammoniak. Hånden bærer kun præg af en 3.grads forbrænding.
Jimmy Kock blev ved ulykkens start hurtigt beordret til at tage sin gummidykkerdragt på. Den er bedste til at klare netop udslip med ammoniak, da Falckstationen i Skagen endnu ikke råder over en dragt der kan klare kemikalier.
Også de to smede der i går måtte flygte fra deres arbejde på rør-anlægget på Skagen Isværk, havde det reglementerede tøj på, fortæller de. De måtte altså ikke flygte, fordi de ikke havde udstyret på.
Smed Jan Larsen siger til AVISEN, at så snart ammoniakken fossede ud over dem, da tog de benene på nakken. Deres filtermasker kan slet ikke klare større mængder af ammoniak, og vil efter kort tid gå ud af funktion.
Årsagen til ulykken er fundet, og skyltes en defekt ventil – ikke en menneskelig fejl.

Onsdag d. 5 April kl.11:24 – 3.000kvm. hede brændt i Hulsig
En springende glød fra et ellers uskyldigt affaldsbål, satte sidst på formiddag ild til heden omkring ferievej Hulsig. Herved brændte op mod 3.000 kvm. hede. Lyng og små grantræer.
Branden kunne også sagtens have kostet ihvertfald to sommerhuse, havde det ikke været for et sjak håndværkere, en af politiets skumslukkere og Falcks brandfolk.
For de samme håndværkere som havde tændt affaldsbålet med materialer fra et sommerhus de gik og byggede på, og dermed var skyld i branden, ydede en fornem indsats, da først ilden fejede hen over heden.
Da flammerne tog kurs mod et sommerhus, løb de med rockwool-måtter hen og dannede en ring rundt om huset. Ilden kunne ikke få gang i måtterne, og måtte derfor give op en halv meter fra det første træ-sommerhus. Flammerne fortsatte istedet mod et andet og nærliggende sommerhus, og her gentog håndværkerne tricket med rockwool-måtterne. Også det blev reddet.
Så kom politiet og Falck, og efter at politiets patrulje havde brugt sin pulverslukker i bekæmpelsen af ilden, fik Falck gang i vandet. På halvanden time var branden slukket. Da havde flammerne fortæret masser af hede- lyng og grantræer.
At det aldrig gik helt slemt skyldes både den massive indsats, samt at heden stadig er våd i bunden. Toppen af græs og lyng er knastør, men i bunden er heden sumpet og dermed ikke brændbar de første mange uger.
Branden er årets første i et hedeområde, men nok desværre ikke den sidste. Hvert år sender større og mindre græs- og lyng-brande Falck på sluknings-opgaver. Heldigvis har området dog længe været forskånet for storbrande.

Her er to af håndværkerne i gang med branddaskere og rockwool-måtter.
Når ilden nåede frem til måtterne, gav den op.

 

 

Da vandet først blev pumpet ud af Falck slanger, gik det hurtigt med at få slukket branden. Falckfolkne rykkede ud klokken 11.20, var hjemme i Skagen igen klokken 13.30.


Rundt om disse sommerhuse lagde håndværkerne rockwool-måtter, så ilden ikke fik fat i træet.
Som det ses på det nærmeste sommerhus, er græsset svedet af så tæt som en halv meter på bygningen.


Brandinspektør Tage Øhrberg fra Skagen kommune betragter her en del af skaderne i det op mod 3.000 kvm. store og afsvedne område ved Ferievej. Takket være en hurtig indsats medførte branden ingen tab af større værdier.


Falck-folkene på billedet havde i går travlt med at slukke en hedebrand omkring Ferievej i Hulsig. De fIk god hjælp fra et sjak håndværkere, der gik og byggede et sommerhus. Meget forståeligt hjalp de ekstra energisk, for det var de samme håndværkere der via afbrænding af affald havde sat gang i branden ved et uheld. Inde i AVISEN kan vi bringe flere billeder fra branden, der kom så tæt som en halv meter på to sommerhuse.

Onsdag d. 5 April – Aalbæk Transformatortårn kortsluttede
Dele af byen uden strøm i 20 minutter.

En kortslutning i transformatortårnet på havnen i Aalbæk i aftes kunne godt have endt med en større hedebrand. Selve isoleringekoppen i eksploderede af for megen varme, og eksplosionen medførte at græsset og lyng en nedenunder blev antændt. En nabo til transformatoren ilede til, da han hørte eksplosionen, og fik slukket ilden med en pulverslukker efter få minutter. Så da Falck nåede frem, var der ikke meget for dem at lave. Kortslutningen i transformatoren medførte, at størstedelen af Aalbæk by mistede strømmen. Men ENV fik koblet en anden transformator til, så aalbækkerne fik strømmen igen efter ca.20 minutter.Vagthavende hos ENV i Hjørring forklarer, at årsagen til strømafbrydelsen var, at en endemuffe i Kandestederne kortsluttede. Det medførte en stigning af spændingen på de øvrige faser, og det kunne lynaflederen i tårnet på Aalbæk havn ikke klare.

Lørdag d. 8 April. – 1000 gæster til åben brandstation


Falckstationen i Skagen blev nærmest overrendt af gæster i lørdags. Der var inviteret til åben hus, men Falckfolkene havde nok ikke regnet med at der kom så mange.På stationen regner de med, at der var omkring 1.000 besøgende i det gode vejr. Som det kan ses på billedet, fik gæsterne at se , hvordan en bilbrand klares af de dygtige Falckfolk. Først demonstrerede de hvordan man slukker en motorbrand med almindelig pulverslukker. Bagefter satte de ild til hele bilen, og så var Falckfolkenes opgave at redde en dukke fri fra flammerne, og det klarede de let.


MAJ 1989


Mandag d. 15 Maj kl. 18:00 – Flammer ud af vaskemaskine.
2. pinsedag måtte Falck i Skagen rykke ud til en brand i kælderen til Havneplads 14.
Her var der opstået ild i en vaskemaskine. Beboerne havde dog selv slukket branden med en pulverslukker, da Falck kort efter nåede frem.
Branden brød ud ved ca. atten-tiden i aftes.


JUNI 1989


Onsdag 21 Juni kl. 12:00 – Ildebrand uden at nogen var hjemme.


Der var ingen hjemme på Fyrstuevej 7, da der i går gik ild i en tørretumbler. Ilden opstod ved middagstid, og Falck samt politiet var hurtigt fremme. Her fandt man et tomt hus, men familien havde heldigvis ladet en fordør stå ulåst, så brandfolkene kom hurtigt ind til branden. Det viste sig at være en tørretumbler, med dens indhold af tøj, der var gået ild i. Efterhånden havde flammerne, også fået fat i en vaskemaskine ved siden af, men ellers havde ilden ikke bredt sig. Falck fik hurtigt slukket branden. Tøjet og de to maskiner stod ikke til at redde, ligesom der i huset er sket en del røgskader. Når ilden blev observeret så hurtigt, skyldes det årvågne naboer, der alarmerede Falck.


JULI 1989


Søndag d. 16 Juli kl. 4:15 – Falsk alarm
En falsk brandalarm sendte søndag morgen Falck ned til Hotel Clausen i Skagen.
En fuld gæst på hotellet havde slået glasset på en brandalarm ind og alarmeret Falck.
Inden hotellets personale nåede at give Falck besked, stod brandmændene i hotellets indgang.
Her blev det hele dog opklaret, og alle kunne igen gå hver til sit.

Tirsdag d. 18 Juli kl. 11:05 – Inspektøren klarede det selv.
I går formiddag blev Falck i Skagen kaldt ud til en lille brand på Stuhrsvej i Skagen. Der var kommet ild i et komfur i huset. Men folkene fra Falck behøvedes ikke at starte det helt store slukningsarbejde. Da Falck kom frem, var branden slukket. Det var vicebrandinspektør Jan Iversen, som havde klaret sagerne med en pulverslukker.

Torsdag d. 20 Juli kl. 5:10 – El-skabet fik en gang kulsyre.
En mindre brand hos Brugsen i morges, blev af Falck slukket med en gang kulsyre. Da Brugsens lagermand mødte klokken 05.00, røg det ud fra et elskab, og han kontaktede derfor Falckfolkene.
Da Falck nåede frem, var ilden næsten gået ud af sig selv, men de glødende sikringer og ledninger fik sig alligevel en portion kulsyre.
Kulsyre forsvinder bagefter, modsat pulver fra pulverslukkere, der nærmest klister sig fast. Meget fornuftigt havde lagermanden holdt sig fra elskabet, af frygt for stød. Falckfolkene har dog isolerede tænger og andet udstyr, så de kan få den type skabe op, og komme ind til en eventuel brand.

Lørdag d. 22 Juli kl. 23:00 – Fem gange brand satte liv i tre gange nul.
Ildløs i Skagen kommune fik Falck til at bruge frivillige hjælper.


En Falck-redder er i gang med at slukke en hedebrand, i dette tilfælde ved Hulsig. Fem gange måtte Falck ud til brand i weekenden, og i fire af tilfældene kunne frivillige hjælpe til med slukningen.


Mange gange blev der drejet tre gange nul i weekenden, når Falck skulle alarmeres. I fem tilfælde fordi der i Skagen-området var udbrudt brand. Den første brand sved lørdag morgen ved fem-tiden mellem 600-700 kvm. hede og skov af nær Råbjerg Sø. På et par timer havde Falck slukket denne brand, der åd sig langs et brandbælte nær en vej. Takket være frivillige brandfolk fra området, blev ilden bekæmpet med både vand og branddaskere.

Branddaskere
Branddaskerne, der med lidt god vilje kan sige at ligne en gammeldags rive, blev taget i brug allerede klokken 16.15 lørdag eftermiddag. Her blev Falck alarmeret til en brand ved Tranevej i Hulsig.

1.000 kvm. hede brændte
På en nyanlagt ridesti var der -15 meter inde på stien udbrudt brand. Her nåede 1.000 kvm. at brænde, før ilden var slukket. På et tidspunkt sprang ilden over vejen, men netop de frivillige kunne her slukke flammerne med branddaskerne, og på den side af vejen blev kun 15-20 kvm. fortæret af flammerne. Først på aftenen lørdag var der på en eller anden måde brudt brand ud i et de røde fiskerhuse på Vestre Strandvej. Ilden der havde fat i en række fiskegarn, døde ud af sig selv, og branden var dermed ikke den store opgave for Falck.

Ild på Grenen
Weekendens ubetinget hårdest brandopgave bød sig klokken 23.15 lørdag aften. Her betød en brand i hedekrattet på Grenen, at Falck måtte rulle vandslanger ud på en samlet længde af over en kilometer. Igen var frivillige flinke til at hjælpe, når ilden skulle daskes ud. Efter et par timer var branden, der sved 700-800kvm. Hede af, slukket,og Falckfolkene hjemme på stationen igen.

Hulsig-stien
De fik her ro frem til klokken 14.41 søndag eftermiddag, hvor der igen gik en brandalarm ind via tre gange nul. Denne gang var det på Hulsig-stien, at ilden havde fået fat i et hedeområde. Inden branden i løbet af en times tid var slukket, var der her brændt 500-600kvm. Hede. Også i dette tilfælde var forbipasserende flinke til at hjælpe med brandslukningen. I flere tilfælde stod cyklister af cyklerne, og udstyret med førstnævnte branddaskere gik de løs på ilden.

Ingen pyroman
Selv om fem brande kan synes af meget og Falckfolkene har da heller ikke prøvet så mange på så kort tid før er der intet ”mystisk” ved dem. Hverken Falck eller politi mener, at der er tale om en pyroman. Brandene er opstået uafhængigt af hinanden.

Mandag d. 24 juli kl. 12:45 – Pyroman-brand rasede på Hulsig Hede
Kun en storslået indsats fra flere hundrede brandbekæmpere slukkede en brand,
der efter at være sat over jernbanen, også havde kurs mod hovedvej 40


Den største hedebrand i Skagen indenfor mere end 10 år, rasede i går hen over et par kilometer af Hulsig Hede. Alt tyder på, at branden er påsat, for politiets undersøgelser viser, at der samtidig opstod brand to steder med flere hundrede meters mellemrum.
AVISEN var på stedet, da gråbrune røgskyer med nattesort midte osede mod skyerne. Faktisk lignede branden på Hulsig Hede en mavelandet sky, hvis man så den fra Skagen. I udkanten af røgen mindede både røglugt, knitren og dalende aske og gløder dog alle tilstedeværende om, at det var alvor.

Brand meldes 12.41
Det var omkring klokken 14.45. Branden er dog formodentlig startet omkring klokken 12.15-12.30, for meldingen om røg fra heden indløb til politi og Falck klokken 12.41. Og herefter gik det hurtigt med at få brandfolkene ud på heden. De stod straks over for et stort problem -to brande. Vel 1.200 meter nord for enden af Tranevej, var to brande, med 500-600 meters mellemrum, på vej mod jernbanen og hovedvejen, altså på vej mod Skagerrak-siden.
Dernæst fulgte en stor indsats for at få udstyr og mandskab frem til brandstedet. Som beskrevet andetsteds i AVISEN, lykkedes dette til fulde. Men ikke uden problemer.


Lukker hovedvej
Da branden pludselig sprang, og der skulle vand ind fra en anden side, blev det nødvendigt at spære vejen af, fortæller politiets vagthavende, Ole Rygaard, der selv var på heden for at hjælpe. Han siger
Vi var nødt til at lukke for trafikken på hovedvejen, for at få vand frem med de store køretøjer. Med den tætte trafik der ellers var, havde det været umuligt. Vi åbnede først op for trafikken igen, da der var kommet styr på branden.


Stop for toget
Lukningen af hovedvejen fulgte kort efter at Skagensbanen måtte køre igennem flammerne. Passagerer blev klokken 14.30 sat af på Højen station, og befordret videre med bus. En bus nåede igennem, før vejen blev lukket
Rundt om branden på Hulsig Hede, blev den fulft af mange nysgerrige. De kunne se redningsfolk gå rundt som skygger inde røgen. Snart var det dog slut med dramaet, da politiets højtalervogn opfordrede alle til at køre sydpå – væk fra hovedvejen.

Mange frivillige
Imens forsatte traktorer, cementbiler, rendegravere og personbiler med frivillige at strømme til branden. Fra syd kom redningshelikopteren fra Flyvestation Ålborg, og i den kom brandinspektør Tage Øhrberg ind over ilden, og kunne danne sig et overblik over en ellers vanskelig brandslukning.


15 m høje flammer
De efterhånden godt 200 brandfolk og frivillige fik i første omgang bugt med den del af det lange brandbælte, der var nået længst frem hovedvejen. Værst gik til til bagerst, hvor træer og buske stod i flammer. Ilden stod til tider 10-15 meter op i himlen. Alligevel lykkedes det også at få slukket træbranden, da først vandforsyningen for alvor fungerede. Først på aftenen var branden endelig slukket. For Falckfolk CF´ere, militærfolk og andre på stedet, gik der dog fortsat mange timer med at slukke ulmende træstubbe og pludseligt opståede småbrande. Selv i dag forsætter dette arbejde.

Forbandet pyroman
Blandt tilskuerne var der flere, der havde hørt rygtet om, at en pyroman skal være på spil. Forbitrede og hadske var kommentarerne mod denne mystiske person, der ser ud til at stå bag syv brande.


Det ulmer stadig på heden – Men alt er roligt derude, fortæller brandinspektør Tage Øhrberg.


Kortet viser de to brandområder. Den lille brand nederst og nærmest Kattegat, som ikke var så alvorlig, og den store, dramatiske brand, der både tog en del af den offentlige Skagen Klitplantage (øverst) og den private Hulsig Hede (stregen viser grænsen mellem hede og klitplantage). I alt gik godt 200 tønder land op i ild.

Det ulmer stadig i myretuer, mos og lignende på Hulsig Hede efter stor-branden i mandags, og Falck i Skagen har været på heden et par gange for at efterslukke. -Men ellers er alt roligt, og vi kan være glade for, at at der er så vindstille. Det fortæller en træt brandinspektør, Tage Øhrberg, der først nu kan begynde at slappe af og sove roligt om natten. Brandinspektøren var en af de første på brandstedet, da branden mandag ved middagstid brød ud. Han har samlet alle tråde og haft ansvaret for at koordinere slukningsarbejdet og danne sig et overblik over hele situationen.

Nattevagt
Mandag viste uret et par timer efter midnat, inden han kunne tage hjem, og så har fulgt en travl dag med at vurdere skaderne og sørge for, at ilden ikke får fat i heden igen.
Det skulle der ikke være fare for. CF fra Thisted og skovens folk har gået nattevagt to nætter. CF’erne er nu sendt hjem, men skoven har en fast mand på heden med radiokontakt til Falckstationen i Skagen, hvis ilden skulle blusse op igen. Desuden er Falck sat til at gå terrænet igennem et par gange om dagen indtil videre. I går var ved middagstid var der pludselig brug fol mere vand, og så måtte Falck sende en tankvogn til heden.

Trætte Falck-folk
Udrykningsleder Poul Guldbrandt fortæller, at folk fra Falck i Sæby og Sindal har holdt øje med ilden nat. -Vore egne folk er efter hånden ved at være trætte så de er hjemme og sove ud. Og det er der ikke noge at sige til. Tage Øhrberg er fuld af beundring for Falckfolkene og de øvrige brandslukkeres indsats under de dramatiske brand.


AUGUST 1989


Fredag d. 4 August kl. 10:20 – Grøndlandsk trawler i brand.Svær røgskade om bord.
Men grøndlansk rejetravler på bedding i skagen slap uden de store skader.

Den grøndlandske rejetrawler “Killiit” slap uden svære brandskader, da der i går formiddags brød i brand ud om bord på skibet, som ligger på bedding ved Karstensens Skibsværft i Skagen. Ilden brød ud kl.10.20, da man var i gang med at skære store plader af skibssiden ud med en skærebrænder. Ved et uheld gik der ild i noget isoleringsmateriale af flamingo og rockwool, som antændte. Det gav en voldsom varme og røgudvikling i storesrummet. Falck havde størst problemer i to store olietanke bagest i skibet, hvor ilden antændte to små eksplosioner. Dækslerne var taget af de to olietanke, som man netop havde gjort rene. De voldte os en hel del kvaler, fordi vi ikke kunne komme til, fortæller Kurt Petersen. Han oplyser, at der under branden udviklede sig klor og saltsyre, som hvis skibet nu ikke bliver renset vil nedbryde metallerne og få dem til at ruste. Derfor er Falcks korisions-afdeling fra Frederikshavn og Thisted allerede i dag gået i gang med at gøre fabrikssystemet om bord på rejetrawleren rent. Kurt Petersen regner med, at Falck er en uges tid om at gøre skibet rent. I går var ilden slukket ved l2-tiden, men så var man en times tid om at lufte ud efter den kraftige røgudvikling. Skibsingeniør på værftet, Tage Rishøj, mener ikke, at branden kommer til at forsinke arbejdet med ”Killiit”. Forsikringsselskabet skal nu besigtige maskinerne og vurdere, om de kan bruges eller må skiftes ud, og Falck skal være færdige med at rense maskiner og rør. Den grønlandske trawler skal derefter gennem en større omgang, hvor bl.a. 15 ton stål i den ene skibsside skal skiftes ud. Der var mere røg end ild omkring grøndlandske “Killiit”, da der i går brød brand ud om bord , mens skibet var under behandling på Karstensens Skibsværft.


Onsdag d. 16 August – Brand i fjernsyn.
Falck blev onsdag eftermiddag kaldt ud til brand i en kælder på Danavej 32 i Skagen. Under opvarmning af et gammelt fjernsyn gik der ild i det, men ilden blev hurtigt slukket, og de materielle skader blev begrænsede.


SEPTEMBER 1989


Torsdag d. 7 September – Brand i hytten.

Falck måtte torsdag eftermiddagrykke ud til en mindre brand i en klit ved Højensvej mellem rideskolen og hovedvejen. Branden opstod på en legeplads, hvor der er bygget huler af grangrene. Til alt held var der ingen vind til at vind sprede ilden, så kun 4-5 kvadratmeter blev svedet af, inden Falck havde slukket ilden


OKTOBER 1989


Søndag d.1 Oktober – Ild i minkbure.


Falck i Skagen måtte i weekenden rykke ud til en brand på Farmerstien i Skagen. Under nedrivning af en af de gamle minkfarme på Farmerstien var der sat ild til blandt andet nogle af de gamle minkbure for lettere at slippe af med affaldet. Ilden tog overhånd, og et røgtæppe bredte sig, så beboere i området kontaktede Falck, der hurtigt fik slukket branden. Der er givet besked om, at der ved fremtidige nedrivninger på stedet skal anvendes håndkraft.


DECEMBER 1989


Søndag d. 3 December – Skagbo havde ikke branden under kontrol.
Falck i Skagen måtte søndag rykke ud til en brand i noget haveaffald og andet skrald på Nordre Ringvej, selvom den j mand, der havde antændt affaldet, mente, han havde ilden under kontrol. Han ringede selv til Falck og fortalte, at han havde styr på afbrændingen, men det mente naboen ikke. Så naboen ringede også til Falck men for at meddele, at de burde slukke branden Brandinspektøren tog ud for at se på sagerne og vurderede, at det blandt andet , på grund af den stærke blæst var uforsvarligt at fortsætte afbrændingen. Derved blev det, og Falck blev tilkaldt for at pøse vand på.

Tirsdag d. 5 December – Syv på sygehus efter brand i boligblok.
Omkring 30 mennesker evakueret, da kælderrum i Svinget 15 i Skagen udbrændte
Mistanke om pyroman.

Hunden nåede i falckredderens arme sikkert fra første sal ned på jorden til sin ejer. Desuden måtte Falck ved hjælp af stiger undsætte seks voksne og et barn fra ejendommen i Svinget, hvor et kælderrum udbrændte, og hvor røgudviklingen gjorde det farligt at opholde sig.

Syv beboere i en boligblok i Svinget i Skagen måtte sidst på eftermiddagen i går indlægges på Skagen Sygehus til observation for røgforgiftning. Ved 16-tiden blev Falck i Skagen alarmeret om, at der var ild i et kælderrum i Svinget 15. Da brandmandskabet nåede frem, måtte man på grund af den kraftige røgudvikling undsætte 6 voksne og et barn med stiger, ligesom en hund blev, reddet ud i en Falckmands arme. Resten af beboerne var enten ikke hjemme eller havde selv klaret at komme ud i tide. To af de syv personer blev reddet ud fra et gavlvindue på anden sal, mens mor og barn, ligeledes på anden sal, blev reddet fra et vindue på forsiden af bygningen. Endelig blev tre voksne og en hund reddet fra første sal. Rummet udbrændte Branden opstod i et kælderrum med tremmeadskillelser, som beboerne benytter til opmagasinering.Tilsyneladende var der masser af brændtbart materiale i rummet, for ilden fik hurtigt godt fat, og kælderrummet udbrændte totalt. Den kraftige røgudvikling skyldes formentlig, at der har været en del plastmaterialer i kælderen, og samtidig har røgen haft let ved at brede sig. To vinduer ind til rummet blev sprængt, og derfra stod to røgfaner op mod lejlighederne ovenpå. Men hvad være var, kunne røgen brede sig uhindret gennem kældergangene til alle tre opgange i ejendommen. Der er store røgskader i hele ejendommen, og omkring 30 beboere måtte evakueres.De overnattede overvejende hos familie og venner i byen.

Falck brød dørene op
Falckreddere i røgdykkerudstyr brød mange døre op for at undersøge, om der skulle ligge mennesker med røgforgiftning rundt omkring, men hverken ved den første undersøgelse af lejlighederne eller ved en anden, senere, fandt. man nødstedte. Syv blev som nævnt kørt på sygehuset til observation for røgforgiftning, men de er alle udskrevet igen. En brandvagt har natten igennem opholdt sig på stedet, ligesom Boligforeningen Grenen havde sørget for vagtpersonale til at holde øje med ejendommen, hvor mange døre var brudt op. Endelig har Falck haft en mand oppe for at måle, om der skulle være korrosion i rør og lignende, da visse typer plastic ved afbrænding og påhældning af vand udvikler saltsyre, der kan tære metal. Mistanke om at branden var påsat Hvordan branden mere præcist er opstået ligger endnu ikke klart, men sagen er overgivet til kriminalpolitiet, som er i gang med tekniske undersøgelser af brandstedet. Der er mistanke om, at branden er påsat, og i nærheden af ejendommen er der fundet en benzindunk. Vi ved ikke, om dunken stammer fra branden, siger en fåmælt kriminalkommissær, Kaj Nielsen, fra Frederikshavn. Vicebrandinspektør Jan Iversen, Skagen, siger: Man skal være forsigtig med for store konklusioner , inden kriminalpolitiet er færdige med deres undersøgelser. Men der har ikke på noget tidspunkt været fare for, at nogen skulle brænde inde derude.

Røgen væltede ind i lejligheden, da jeg lukkede døren op ud til gangen. Man kunne ikke se en hånd for sig. Jeg begyndte at råbe, men der var tilsyneladende ingen, der reagerede. Sådan beskriver Steen Jakobsen, der bor på 2. sal i Svinget 17, de første sekunder, efter at han havde opdaget, at der var brand i bygningen. Han mener selv, at han var den første, der aIarmerede brandvæsenet. Klokken må have været omkring fire, for vi var lige kommet hjem fra arbejde og sad og drak en kop kaffe. Pludselig siger min pige til mig, at hun syntes det er lidt tåget uden for vinduet, fortæller Steen Jakobsen. Han fortsætter: Vi snakkede videre, men lidt efter siger hun, at nu er det altså meget tåget. Da jeg så lukker døren op ud til trappen, går det op for mig, at huset brænder. Efter at have forsøgt at råbe andre beboere op uden j held, råber jeg til en mand I nede på gaden, at han skal finde ud af, hvor omfattende branden er, og jeg skynder mig at dreje tre gange nul. Steen Jakobsen tør ikke sige, hvor lang tid der gik fra han drejede tre gange nul, til brandfolkene nåede frem. Det var sikkert kun få minutter, men i en lejlighed, der fyldes mere og mere med røg, føles det som evigheder. På et tidspunkt var der så meget røg ude i køkkenet,at vi var ved at blive kvalt. Så dukker der pludselig en røgdykker op foran mig, og vi bliver reddet ud gennem soveværelsesvinduet.

Der var glæde efter redningsaktionen,
da hund og ejer igen var forenet.

Der var flere gange ved at gå panik i folk, fordi de ikke kunne komme ud, og det kneb med at få frisk luft. Ilejligheden overfor Steen Jakobens bor der en enlig mor med en pige på tre år. I denne lejlighed var der så meget røg, at moderen var nødt til at holde pigen ud af vinduet, indtil de blev reddet ned af brandfolkene. En anden løb ned af trappen uden at kunne se noget som helst. Hun ville bare ud og kæmpede sig gennem røgen uden at tænke på konsekvenserne.
Det gik heldigvis godt.Politiet og brandmændene var utrolig flinke og dygtige til at berolige folk, og vi blev hele tiden informeret om, hvordan det gik med redningsaktionen, konstaterer Steen Jakobsen. Steen Jakobsen og hans pige havde en drønende hovedpine, efter at de var blevet reddet, men i dag går til bedre. De har været inde og se deres lejlighed, men de tror der går lang tid, inden de kan flytte tilbage. Lejligheden ser frygtelig ud, alt er sort af sod, og jeg kan ikke forstå, hvordan det hele skulle kunne blive klar til jul, som boligforeningen har talt om, siger Steen Jakobsen. Foreløbig kan de bo ved svigerforældrene, men de vil selvfølgelig gerne tilbage så hurtigt som muligt. Alle beboerne fik tilbudt at overnatte på Sømandshjemmet, men der var kun en, der benyttede sig af tilbudet.


Mange af beboerne i ejendommen Svinget 13 – 15 -17 i Skagen er nu flyttet tilbage til deres lejligheder, selvom der mange steder endnu er beskidt og lugter efter den brand, der sidst på eftermiddagen tirsdag hærgede et kælderrum i bygningen. Ved branden brød Falck mange døre op for at konstatere, om der skulle befinde sig mennesker i nød i lejlighederne, men onsdag aften var der igen døre i alle lejligheder. Rengøringen er ISS Skadeservice i fuld gang med, og denne del af oprydningsarbejdet forventes afsluttet tirsdag aften. Beboerne fik et tilbud om, at de kunne flytte ind igen i går, da der var sat døre i. Nogen har taget imod tilbuddet, mens andre har afslået, fordi der stadig lugte kraftigt, siger formanden for Grenen Boligforening, John Sørensen, og fortsætter: Sundhedfare i to lejligheder I to lejligheder er der endnu sundhedsfare på grund af de kloriddampe, der blev udviklet ved branden, og beboerne i dem kan først flytte ind igen, når der er gjort rent. Trods den kraftige røgudvikling ved branden er skaderne begrænsede. Flere legligheder, blandt andet den umiddelbart over brandstedet, fejler stort set ingenting, idet vinduer og døre her blev holdt lukkede, så røgen ikke kunne trænge ind. På den aktuelle baggrund råder Falck folk til, ved lignende brande, at man holder døre og vinduer lukkede men stiller sig hen til vinduet, så man udefra kan se, at der befinder sig mennesker i lejligheden. Dørene i ejendommen i Svinget er brandsikrede, så ilden ikke skulle kunne brede sig gennem dem.


Ved branden forholdt en enkelt kvinde sig på den måde, og i hendes lejlighed skete der ingen skader . Brandårsagen er ikke fundet Kriminalpolitiet har endnu ikke kunnet fastslå brandårsagen, og måske bliver den heller ikke fundet. Men der er ikke belæg for at tro, at der har været en pyroman på spil: Der er kun to mulige forklaringer på branden, og det er, at den er opstået ved uforsigtighed, eller at den er påsat. Men vi vil næppe teknisk kunne fastslå, om det skete ved et uheld, eller om branden er påsat, siger kriminalkommissær Kaj Nielsen fra politiet i Frederikshavn. Kriminalpolitiet er i gang med afuøringer af ejendommens beboere og folk, der færdes i området, for om muligt at finde en forklaring.

Torsdag d. 14 December – Lille brand
Falck i Skagen blev torsdag eftermiddag kaldt til Thorkildsvej 3 i Skagen, hvor der var gået ild i en juledekoration. Ilden var imidlertid slukket igen, da Falck nåede frem.

Lørdag d. 30 December – Ni brande i Skagen
Stråtækt sommerhus på Østerklit var tæt på at blive flammernes bytte.

Falck i Skagen havde travlt med at slukke brande i forbindelse med nytåret. Ni brande måtte man i alt rykke ud til lørdag og søndag. og kun to af brandene havde intet med fyrværkeri at gøre. Det startede lørdag for. middag, hvor redningskorpset blev kaldt til havnen i Skagen, hvor der var gået ild i et oliefyr ombord på kutte ren S. 88 Kato. Fyret var blevet overophedet, men der skete kun røgskader ved branden, og dem vil Falck korrosionsafdeling tage sig af i dag med en hovedrengøring. Senere på dagen blev Falck kaldt til en skorstensbrand på Østerklkit. Branden den blev hurtigt slukket, og oprydningen kommer til at indskrænke sig til en rensning af skorstenen. Senere opstod der i forbindelse med nvtårsfvrværkeri brand i et værelse på Ryttervej i Skagen, men også denne brand blev hurtigt slukket. Nytårsaften søndag var det græsbrande, det drejede er sig om. Hele seks gange måtte Falck rykke ud til brande, hvor fyrværkeririg havde sat ild til græsarealer . De fem af brandene, på Buttervej, Vikingbanke, Havbakken, Højensvej og Gl: Landevej, var der ikke større problemer med at få slukket. Den sjette brand afsved et 800 kvadratmeter stort område nær et sommerhus på Østerklit. Sommerhuset var stråtækt, og da ilden nåede hen til kun tre meter fra huset, var der en overgang fare for , at ilden skulle springe til stråtaget. Det blev dog forhindret af en hurtig indsats for at få slukket ilden.

Omkring 800 kvadratmeter græs futtede af på Østerklit nytårsaften.
Til alt held fik ilden ikke fat i stråtaget på det nærliggende sommerhus.

Nytårsgave: Falck i Skagen fik en ny ambulance.


Tak for indsatsen i år blev der på Falck ledelse vegne sagt af Jørgen Falck ved nytårsparolen i Skagen,
hvor hele stationens mandskab var mødt op.

Udrykningsleder Kurt Petersen og redder Stig Daugaard præsenterer her med tilfredshed stationens nye ambulance,
en Volkswagen turbo-diesel.

 

Jørgen Falck benyttede lejligheden til også at sige tak
til Frants Danielsen for 25 års tro tjeneste.
Frants Danielsen takkede med årtiets udgang af som Falckmand.

GODT NYTÅR