1990


JANUAR 1990


Fredag d. 2 Januar – Ni brande i Skagen
Stråtækt sommerhus på Østerklit var tæt på at blive flammernes bytte.

Omkring 800 kvadratmeter græs futtede af på Sønderklit nytårsaften.
Til alt held fik ilden ikke fat i stråtaget på det nærliggende sommerhus.

Falck i Skagen havde travlt med at slukke brande i forbindelse med nytåret. Ni brande måtte man i alt rykke ud til lørdag og søndag, og kun to af brandene havde intet med fyrværkeri at gøre. Det startede lørdag formiddag, hvor redningskorpset blev kaldt til havnen i Skagen, hvor der var gået ild i et oliefyr ombord på kutteren S 88 Kato. Fyret var blevet overophedet, men der skete kun røgskader ved branden, og dem vil Falcks korrosionsafdeling tage sig af i dag med en hovedrengøring.
Senere på dagen blev Falck kaldt til en skorstensbrand på Østerklkit. Branden blev hurtigt slukket, og oprydningen kommer til at indskrænke sig til en rensning af skorstenen. Senere opstod der i forbindelse med nvtårsfvrværkeri brand i et værelse på Ryttervej i Skagen, men også denne brand blev hurtigt slukket.
Nytårsaften søndag var det græsbrande, det drejede sig om. Hele seks gange måtte Falck rykke ud til brande, hvor fyrværkeri havde sat ild til græsarealer. De fem af brandene, på Buttervej, Vikingbanke, Havbakken, Højensvej og GL.Landevej, var der ikke større problemer med at få , slukket. Den sjette brand afsved et 800 kvadratmeter stort område nær et som- merhus på Østerklit. Sommerhuset var stråtækt, og da ilden nåede hen til kun tre meter fra huset, var der en overgang fare for, at ilden skulle springe til stråtaget. Det blev dog forhindret af en hurtig indsats for at få slukket ilden.

Torsdag d. 4 Januar – Bil brød i brand
En bilist, der holdt på hjørnet Buttervej-Skagavej i Skagen fik torsdag kort før middag en ubehagelig oplevelse, idet hans motorrum pludselig brød i brand. Bilisten slap uskadt, mens bilen udbrændte, inden Falck var nået frem og havde fået slukket ilden.

Lørdag d. 6 Januar – Klorudslip
Falck i Skagen måtte lørdag i dag rykke ud til et klorudslip på Hotel Traneklit i Gl. Skagen. En ventil til svømmebassinet på hotellet fungerede ikke, og kloren slap ud i hotellets kælder. Falck måtte sende en mand i røgdykkerudstyr ned for at lukke ventilen. Der var på intet, tidspunkt fare for, at udslippet skulle nå andre steder hen end kælderen.


FEBRUAR 1990

Torsdag d. 1 Februar – Rejsegildet – Masser af plads på ny Falck-station i Skagen.


Plads er der nok af på den nye, Falckstation på Kattegatvej i Skagen, kunne man konstatere ved rejsegildet torsdag eftermiddag. Selvom omkring 100 håndværker, Falck-folk og andre deltog i rejsegildet, kunne de mageligt sidde i den garage, der fremover fortrinvis skal huse sygebiler og lignende. Garagen husede .tidligere Ejsings autoværksted, mens resten af Falck-stationen er nybyggeri, hvor der er ligeså god plads. Med et slag på tasken gætter udrykningsleder Kurt Petersen på, at arealerne til mandskabsfaciliteter er blevet fordoblet, mens garagearealet er blevet en halv gang større end på den nuværende station på Frederikshavnsvej. Med i købet af autoværkstedet fulgte også Pauli Ejsing selv, og han skal fremover tage sig af den daglige vedligeholdelse og reparation af køretøjerne. Alt tegner til, at håndværkerne som planlagt er færdige med arbejdet til den 14. februar , hvor den gamle station skal forlades, og det er egentlig ganske godt klaret: Jeg har selv været skeptisk overfor, om vi kunne nå det, da der har været meget kort tid til arbejdet, sagde distriktsleder Henrik Hansen, Aalborg, der selv for ikke så længe siden var stationsleder i Skagen. Han lovede, at der til foråret bliver en rigtig indvielse af stationen, hvor byens borgere kan komme ud at se stationen.


Ellers benyttede teknikere og håndværkere rejsegildet til at glæde sig over, at alt er gået efter tidsplanen og uden de helt store problemer. Lettere provokeret af hovedentreprenøren, Bent Kristensen fra Aalbæk Varmesmedie, sagde også Skagens borgmester, H. Nibe Hansen, et par ord. Han har boet tæt på den hidtidige station på Frederikshavnsvej og beklagede i spøg flytningen: Når Falck flytter fra Frederikshavnsvej, skal jeg nu selv lave alle de ting, jeg før fik lavet af Falck, sagde han. Men Falckfolkene er naturligvis ikke selv kede af, at de snart kan tage de nye lokaler i brug. Mere præcist kommer de til at råde over 400 kvadratmeter ombygget autoværksted, 56 kvadratmeter kælder med sikringsrum, 208 kvadratImeter mandskabsfaciliteter og 397 kvadratmeter ny garagebygning.

Onsdag d. 14 Februar – Flyttedag…
Onsdag var for Falck i Skagen den sidste dag på den gamle station og den første på den nye på Kattegatvej. Endnu mangler den sidste fi- nish på den nye station, men den er fuldt funktionsdygtig. På pladsen omkring stationen er der mange vand- pytter, og før de er tørret ud, kan der ikke lægges asfalt på. På samme måde er det indendøre, hvor cementen nogle steder endnu ikke er tør nok til, at der kan lægges linoleumsgulv på.
Men ser man sig om på de steder, der er helt færdi- ge, forstår man, at redderne er tilfredse med deres nye arbejdsplads. Der er lyst og venligt, og der er meget mere plads end på den gamle station.
Selve nybyggeri- et har kostet næsten 3,7 millioner kroner, så Falck- folkene har også lov at forvente gode rammer om deres arbejde.


Et køkken er altid et godt samlingssted og således også på den nye Falckstation, hvor køkkenet hurtigt blev taget i brug til en hyggestund.

“Hurtig hjælp er dobbelt hjælp”, står der over den gamle station garage. Men onsdag måtte Falckredderne hjælpe sig selv – med at flytte.

 

Så kom stigevognen også på plads – ved håndkraft.

 

 

Som en sidste afsked med den gamle Falckstation startede en brandøvelse der onsdag aften.
Ved afslutningen af øvelsen blev udstyret anbragt på dets nye pladser på Kattegatsvej.

Falcks flytning fuldført
Med tilfredshed kan Falckredderne i Skagen nu konstatere, at de seneste dages hektiske flytteaktivitet er overstået. Alt materiellet er nu bragt fra den gamle Falckstation på Frederikshavnvej til den nye på Kattegatsvej. Som det ses, er ambulancer, redningsbåd og reddere nu klar til at rykke ud fra deres nye base og komme til undsætning, når det behøves. Tilbage på Frederikshavnsvej er nu kun tomme skal, der formentlig alligevel snart skal rives ned for at give plads til et motel.


Har alle fundet vejen ud til den nye station? Jo, der var liv på Kattegatsvej onsdag, den første dag på den nye station.


MARTS 1990


Tirsdag d. 27 Marts – Store skader ved hotelbrand.
To saunaer udbrændte totalt på Hotel Skagen Strand i Hulsig

En enkelt palme blev undsat af Falckfolkene, men i selve saunaerne var der ikke meget at redde. Begge saunaer udbrændte totalt.


Branden på Hotel Skagen Strand i Hulsig tirsdag medførte store materielle skader. Branden opstod i en sauna tirsdag morgen, formentlig som følge af en fejl i et ralæ. Branden bredte sig hurtigt til en anden sauna, og begge rum, der var træbeklædte, udbrændte totalt, ligesom der var ild i loftet i gangen ud for. Saunaerne ligger midt i bygningen, og det vanskeliggjorde slukningsarbejdet, som først var afsluttet ved middagstid. Falck i Skagen havde tre udrykningskøretøjer og 12 brandfolk på stedet. Udover røgskader i svømmehal, gange, omklædningsrum, billard- og bordtennisrum er der også korrosionsskader, som følge af at meget plastic brændte. Den giftige røg er også blevet spredt via aftrækssystemet, og det kan have givet skader andre steder i hotellet.

Falck måtte ind i midten af den stærkt røgfyldte bygning for at få slukket ilden.

 


APRIL 1990


Tirsdag d. 10 April kl. 00:16 – B.L.Travl brændte ned til grunden i nat.

B.L.Trawls bygning stod ikke til at redde.
Falck arbejdede på brandstedet indtil ved totiden i nat.


Ved en voldsom brand i nat brændte virksomheden B. L. Trawl på Garnvej på havnen i Skagen ned til grunden. Falck blev tilkaldt få minutter efter midnat, men ved ankomsten var virksomheden omspændt af flammer. Det stod hurtigt klart, at B. L. Trawls bygning ikke var til at redde.
Indsatsen blev blandt andet koncen- treret OD:1 at holde ilden fra et ishus og forskellige redskabshuse tæt ved brandstedet.
Varmeudviklingen ved branden var så kraftig, at tagrenden på et naboredskabshus smeltede. I dette hus var der forskellige maskiner, og derfor skal Falcks korrosionsafdeling nu undersøge prøver derfra for at se, om der er sket skader på maskinerne. En del plastic brændte nemlig også, og den giftige røg, brændende plastic udvikler, kan give alvorlige korrosionsskader, hvis ikke maskinerne hurtigt bliver renset.
At bygningen så hurtigt brændte ned, skyldes formentlig, at store dele af den var af træ. Væggene var ligesom taget beklædt med eternitplader. I bygningen var der også trawl, som ilden kunne få fat i.
16 brandfolk deltog i slukningsarbejdet efter branden, hvis årsag endnu er ukendt. Og måske forbliver årsagen ukendt, idet det ved Falcks ankomst til stedet var umuligt at se, hvor branden startede. At bygningen er fuldstændig nedbrændt gør heller ikke opklaringsarbejdet lettere. Falck arbejde på stedet sluttede ved to-tiden i nat.

Brændt ned til grunden.
Dette er de sørgelige rester af virksomheden B. L. Trawl på Garnvej på havnen i Skagen, som der så ud i morges. Virksomheden brændte i nat ned til grunden. Falck blev tilkaldt kort efter midnat, men bygningen var ved ankomsten omspændt af flammer og stod ikke til at redde. Brandårsagen er endnu ukendt.


Tre Brande i Skagen var sikkert påsatte.
Vidner mener, der gik meget lang tid efter alarmeringen, inden Falck nåede frem til brand hos BL Trawl.
Politiet mener. at tre brande i Skagen i sidste uge var påsatte. Det drejer sig dels om en brand hos BL Trawl natten mellem mandag og tirsdag, dels to småbrande natten mellem torsdag og fredag. Ved den første brand udbrændte BL Trawl på Garnvej totalt. Politiet har konstateret, at der forud for branden var indbrud i virkomheden, og at der ved den lejlighed blandt andet er blevet flyttet rundt på forskellige kontormaskiner . Politiet, som endnu ikke ved med sikkerhed, om branden var påsat, undersøger fortsat de nærmere omstændigheder.

Affaldssække antændt
Klokken godt to natten ,mellem torsdag og fredag I måtte Falck rykke ud til en 1 brand i en smøge ved biblioteket. Tre affaldssække var , brændt ud, da Falck nåede frem. En halv time senere opdagede en politipatrulje, at det brændte i nogle trawl og paller i en smøge ved en lagerhal på hjørnet af Auktionsvej og Kassevej på havnen. Varmeudviklingen var så kraftig, at lagerhallens tagkonstruktion blev beskadiget, ligesom der skete skader på to nabobygninger. Umiddelbart har man ikke anden forklaring på brande, end at de må være påsatte.

Forvirring om alarm
Ved branden hos BL Trawl tog det tilsyneladende meget lang tid efter alarmeringen, inden Falck nåede frem med slukningsmandskabet, men der hersker en del forvirring om, hvornår alarmen egentlig indløb. Flere vidner mener , at der gik i hvert fald 20 mi- nutter, fra de slog alarm, og til Falck nåede frem. Hos politiet i Frederikshavn oplyser man, at alarmcentralen modtog alarmen kl. 00.01, og at .alarmen straks blev givet videre. Falcks vagtcentral har ikke noteret noget opkald fra alarmcentralen på det tidspunkt men oplyser, at mar først kl. 00.07 blev alarmeret af en skagbo.

Rykkede for assistance
Klokken 00.09 og 00.16 ge rykkede politiet, der var på stedet, Falck for assistance. Ifølge Falcks vagtcentrals edbregistrering var den første vogn fremme klokken 00.16 og den fjerde og sidste klokken 00.30. Imidlertid mener Stig Pedersen, elektromekaniker ved Flyvestationen, først, at Falck var fremme mellem 20 og 25 minutter over midnat. Han slog allerede kort før midnat brandalarm. Det passer ikke med Falcks oplysning om, at det tog ni-ti minutter, fra alarmen lød, og til man var fremme på stedet, heller ikke selvom Falck måske først har modtaget alarmen klokken 00.07. Lige efter denne alarm oplyser Falck, at man modtog den samme melding fra alarmcentralen. Søren Nielsen, leder af Falcks vagtcentral i Frederikshavn, oplyser, at man regner med en fejlmargin på op til to minutter. Han siger:
Jeg er bange for, at der har været for mange rygter om tiden med i det her. Vi kan jo ikke komme, før vi får meldingen, men vi har overvejet, hvad der er sket. Der burde være en forklaring på, hvorfor der er den forskel i tidsangivelserne. Søren Nielsen synes ikke, der er nogen grund til at kigge nærmerere gå procedurerne ved alarmering. De fungerer udmærket, mener han.


MAJ 1990


Onsdag d. 2 Maj Brandøvelse – Falck rykkede hurtigt ud
Falck i Skagen rykkede hurtigt ud, både tirs dag aften, hvor der var alarmeringsøvelse, og onsdag aften, hvor der var brandøvelse.
Tirsdag aften gjaldt øvellsen Jeckels Hotel i GI. Skagen. Der må højst gå fem 5 minutter fra Alarmeringen, til den første sprøjte forlader Falck-stationen, og den frist klarede man lige. Desuden bleven tankvogn og en slangetender sendt af sted, og kravene til ankomsttiden til Jeckels Hotel blev også overholdt. Onsdag aften gjaldt det en egentlig brandøveIse på Skagensbanens terræn, hvor der var blevet sat ild til I en udrangeret godsvogn,ligesom man simulerede en lækage på en tankvogn med benzin.
I en sådan situation er hurtigheden ikke så vigtig derimod gælder det for mandskabet om at gøre de rigtige ting, og det forløb tilfredsstillende.
Samtitig benyttede man lejligheden til at se nærmere på Skagensbanens bygninger, så man er beredt, hvis der senere skulle opstå brand på stedet. Tolv gange om året bliver der holdt brandøvelse, deraf to-tre gange, hvor man også kigger nærmere på en virksomhed, som kunne blive udsat for brand.
Alameringsøvelse holder man derimod kun en enkelt gang hvert år.


Der blev sat ild til en udrangeret godsvogn, og man simulerede udsivning af benzin fra en tankvogn, da der onsdag aften var brandøvelse på Skagensbanens terræn. Alt forløb planmæssigt, og brandfolkene fik også kigget nærmere på banens bygninger, så man var beredt, hvis det en dag skulle blive alvor.


Brandmændene overholdt tidsfristerne, da der tirsdag var alarmeringsøvelse. De kom af sted fra Falckstationen til tiden, og de nåede også frem til Jeckels Hotel i Gl. Skagen til tiden.

Fredag d. 4 Maj – Før havde Skagen den ringeste station.
Men nu er stationen på toppen en af de bedst indrettede i regionen.
Alle kasketter frem på rad…
Det var alle kasketter frem på rad, da der fredag var officiel indvielse af Skagens nye Falckstation. Regionschef i Falck, Ole P. Kristensen, havde klogeligt smidt sin kasket, inden han holdt tale, og det samme havde to betjente, kasketterne på fløjene, og en repræsentant for søværnet, forrest.


Stationen i Skagen havde efterhånden udviklet sig til at være den suverænt ringeste i regionen, men nu er den nok en af de bedste, sagde chefen for Falcks region nord, Ole P. Kristensen, fredag ved den officielle indvielse af , Skagens nye Falckstation på Kattegatvej.
Ole P. Kristensen kunne blandt andet fortælle, at det nu er den tredie Falckstation, man tager i brug i Skagen, siden starten heroppe i 1942. Dengang var Falck billigst, da der skulle bydes på opgaven med motoriseret sygetransport, og da blev spiren til den nuværende station lagt. Indtil 1942 foregik sygetransporten med ! hestevogn.
I 1952 blev den station, der var i brug indtil februar, det nye hovedkvarter i byen. Men opgaverne er blevet flere, og mandskabet ligeså, så da det blev nødvendigt med yderligere plads, forsøgte man flere muligheder ved den gamle station. Man måtte dog opgive en udbygning på Frederikshavnsvej, da pladsen var for trang, og miljøhensyn stillede sig også i vejen. I stedet købte og ombyggede Falck det tidligere Ejsings Autoværksted på Kattegatvej, som blev taget i brug i februar.
Ved ibrugtagningen manglede en del ting at blive gjort færdige, og det arbejde har stået på indtil for et par dage siden. Da blev Falck-skiltene sat op og den sidste udsugning i kælderen installeret. Ved indvielsen kunne man se byens borgmester, H. Nibe Hansen, kunstneren Axel Lind, repræsentanter for politiet og en lang række andre af byens kendte ansigter. Og der var naturligvis også en del udenbys Falck-repræsentanter ud over Ole P. Kristensen.
Med folk fra såvel flyvevåbnet som søværnet blandt gæsterne var det virkelig de officielle kasketters parade. Skagens borgmester, H. Nibe Hansen, kunne i sin tale fortælle, at det er ærgerligt for ham privat, at stationen nu er flyttet. Han bor nær den gamle station og vidste således altid, når der skete noget. Kan I ikke køre ned forbi os, når I rykker ud, foreslog han spøgende, inden han blev afbrudt af et højlydt opkald til stationen.
Et ægte Skagen-hurra blev det også til, og det klingede højt ud over den nye station. Hvor ny og velindrettet, stationen er, kunne dens arkitekt, Ejvind Thomasen, fortælle om. Alle køretøjer står i opvarmede garager, og vaskehallen er ligeledes opvarmet, ligesom stationen har et affugtningsanlæg. Et eksempel på de gode mandskabfaciliteter til at slappe af i er udestuen. Skagen har vist deri første Falckstation i landet med udestue, sagde Ejvind Thomasen. I eftermiddag er der åbent hus på stationen, så alle interesserede skagboer kan få redningskorpsets nye hjemsted i byen at se.

Kunstneren med meget mere Axel Lind brugte indvielsen af Skagens nye Falckstation til at få hilst på byens borgmester, H. Nibe Hansen, med direktør Jørgen Falck som tilskuer.

Der var mange lokale og udenbys ansigter med til den officielle indvielse af Falck nye station i Skagen.


Mandag d. 14 Maj kl. 17:55 – Falsk alarm
Skagen genlød ved 18 tiden mandag af sirener fra Falck brandbiler, men der var tale om en falsk alarm.
Af ukendte årsager var en brandalarm på Skagen Museum gået i gang, men der var i hvert fald ikke den mindste smule ild at øjne nogen steder på museet. Derfor kunne de tre brandbiler hurtigt tage hjem igen.

Torsdag d. 24 Maj – To brande hurtigt slukket.
Falck i Skagen blev onsdag med kort tids mellemrum kaldt ud til to brande, der dog begge hurtigt blev slukket igen. På Hotel Skagen Klit i GI. Skagen, hvor man er i gang med en større renovering, .gik der ved 13-tiden ild i nogle isoleringsmaterialer og lidt gulvbelægning. Da Falck nåede frem, var ilden slukket, og der var blot efterslukningsarbejde tilbage at udføre.
Klokken 14.30 blev Falck l kaldt til en skorstensbrand i på Grårisvej i Skagen. Branden var imidlertid af begrænset omfang, og også her blev ilden slukket hurtigt og smertefrit.


JUNI 1990


Onsdag d. 13 Juni – Klar til at slukke sommerens brande.
Den årlige øvelse i at slukke ild i terrænet skal give rutine og mulighed for at rette fejl.
Falck i Skagen, Civilforsvaret og det stedlige beredskab i Hulsig. Bunken og Aalbæk er klar til at slukke sommerens brande. Onsdag aften blev den årlige øvelse i at slukke brande i tettænet gennemført i Skagen Klitplantage, mellem Vestre Opsyn og Hotel Højengran, med over 100 deltagere. Øvelsen skal give rutine og mulighed for at rette fejl i beredskabplanerne for eksempel, hvis nogle af de personer, der skal alarmeres i tilfælde af en stor brand, har skiftet adresse. Undervejs i onsdagens øvelse, hvor man skulle slukke en tænkt brand, erfarede mandskabet blandt andet, at en brand i netop det område vil give problemer med vandforsyningen. Vandforsyningsmæssigt er der tale om et fattigt område, og der er ingen brandhaner. Derimod kan man tappe fra en råvandsledning, men det viste sig under øvelsen, at vandledningen ikke kan levere vand nok til et større slukningsarbejde. Derfor må man lægge andre planer for vandforsyning ved brand i området. Øvelsen i at slukke brand i terrænet bliver hvert år gennemført i første del af juni, så man er klar til sommeren. Sidste år blev der god brug for erfaringerne ved den store brand på Hulsig Hede i juli måned. I øjeblikket er der meget tørt i terrænet men dog ikke så tørt som ved hedebranden sidste år .Dengang måtte man også tilkalde CF fra Thisted, men ved øvelsen i går nøjedes man med de lokale kræfter, der tilkaldes i to tempi. Først alarmeres Falck og minedepotet i Aalbæk og dernæst det lokale beredskab og Civilforsvaret i Skagen. Fire timer var folkene i arbejde i Skagen Klitplantage, hvorefter de kunne pakke sammen og tage hjem, et par erfaringer rigere.


Råvandsledningen i Skagen Klitplantage kan ikke levere vand nok, hvis det en dag bliver alvor med en stor brand på stedet.
Der er betænkelige miner hos slukningsmandskabet ved øvelsen i Skagen Klitplantage.
Heldigvis var der blot tale om en tænkt brand.


Falck i Skagen deltog sammen med Civilforsvaret, politiet, minedepotet i Aalbæk og det lokale beredskab i Hulsig, Bunken og Aalbæk i den store øvelse onsdag aften.

Torsdag d. 28 Juni kl. 23:44 – Brand i Svinget sikkert påsat.
Beboerne i fem opgange måtte evakueres.
Sent torsdag aften, klokken 23.44, måtte Falck og politi rykke ud til en brand i kælderen under Svinget 8 i Skagen. Branden opstod i et opmagasineringsrum, og da den formentlig er påsat, er sagen nu overgivet til kriminalpolitiet til videre efterforskning. Ved branden var der så kraftig røgudvikling, at beboerne i opgangene 2, 4, 6,8 og 10 med højttaler måtte opfordres til at forlade deres lejligheder. En enkelt person måtte bringes til behandling på sygehuset i Skagen, formentlig med røgforgiftning. Det rum, hvor branden opstod, udbrændte, og da flere vinduer i kælderen smeltede, havde røgen fri adgang til at brede sig.


Brandårsag stadig uopklaret.
Årsagen til den brand, der sent torsdag aften opstod i kælderen i Svinget 8 i Skagen, var endnu ved redaktionens slutning uopklaret. Politiet mener, der kan være tale om en påsat band, men det er dog også muligt, at en kortslutning eller for eksempel et cigaretskod kan være årsagen. Fredag eftermiddag arbejdede teknikere enqnu på stedet. Beboerne i opgangene 2, 4, 6, 8 og 10 blev evakueret på grund af den kraftige røgudvikling, og en enkelt måtte på sygehuset med røgforgiftning. Vedkommende blev udskrevet igen i løbet af fredagen.


JULI 1990


Onsdag d. 11 Juli kl. 13:57 – Brand
Falck og politi i Skagen måtte onsdag rykke ud til en mindre brand på Oddevej 11 i Skagen.
Under arbejde med tagrenderne på ejendommen gik der ild i noget isolering og en bjælke,
men branden blev hurtigt slukket, og der skete ikke større skader.

Torsdag d. 12 Juli kl. 13:30 – Græsbrand
Falck i Skagen måtte torsdag klokken 13.30 rykke ud til en mindre græsbrand på Engklitvej.
Branden er muligvis opstået på grund af børns uforsigtige omgang med ild, men det vides ikke med sikkerhed. Omkring 100 kvadratmeter brændte af, og slukningsarbejdet varede omkring en time.
Der er nu så tørt, at det ved sådanne brande er nødvendigt med en meget hurtig indsats for at undgå, at de breder sig voldsomt.

Mandag d. 16 Juli kl. 17:55 – Falsk alarm
Skagen genlød ved 18 tiden mandag af sirener fra Falcks brandbiler, men der var tale om en falsk alarm.
Af ukendte årsager var en brandalarm på Skagens Museum gået i gang, men der var i hvert fald ikke den mindste smule ild at øjne nogen steder på museet. Derfor kunne de tre brandbiler hurtigt tage hjem igen.

Søndag d. 29 Juli – Brand i bilmotor


Der var kraftig røgudvikling, men ingen kom noget til, da denne bil ved 21.30 tiden i aftes brød i brand på Vinkelvej i Skagen. Branden opstod pludselig, formentlig på grund af en kortslutning, i motorrummet, som udbrændte. Falck i Skagen blev alarmeret og mødte frem med syv mand og tre biler . Motorhjelmen var genstridig, og det tog lidt tid at få en op, men derefter blev , branden hurtigt slukket. Forinden havde røgen branden dog nået at brede sig over et stort område i Skagen, så det var let at få indtryk, at der var tale om en større brand.

Tirsdag d. 31 Juli kl.22:26 – Brand hos SID i aftes.
50 kvadratmeter tag spist af flammerne.


50 kvadratmeter tag mangler nu over SiD’ store mødesal på Skagavej 130 i Skagen. Taget blev dels spist af flammerne, dels fjernet af Falck under slukningsarbejdet efter en voldsom brand, der brød ud i bygningen ved 22.30-tiden i aftes. Branden startede i en affaldscontainer til venstre for indgangen til mødesalen, hvor der netop havde været bankospil. Ilden bredte sig hurtigt til tagkonstruktionen over containeren, og selvom folk, der endnu var i bygningen,straks alarmerede Falck, da de opdagede branden, skete der stor materiel skade.

Ilden bredte sig i hulrummene
Da ilden først havde fået fat i tagkonstruktionen, bredte den sig i hulrummene mellem tagpladerne og den indre loftsbeklædning. For at bekæmpe ilden der, måtte Fafck fjerne tagpladerne over stedet, og nu er der i stedet dækket nødtørftigt af med presenninger. Tagspærrene er noget forkullede men stadig så solide, at de ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko. En brandmur afskærmer salen fra resten af SiD’s lokaler, men alligevel passerede ilden brandmuren via tagudhænget, så træværket i et.lille hjørne på den anden side muren også brændte af. Denne del af slukningsarbejdet voldte dog ikke Falck større problemer, men de fire slukningskøretøjer og 15 brandfolk var dog først hjemme igen ved 01.30-tiden.


Betydelige vand og røgskader
Der er tale om betydelige vand- og røgskader i salen, ligesom der er røgskader i hele SiD’s bygningskompleks. Falcks korrosionsafdeling har imidlertid ikke konstateret korrosion ved en gennemgang af bygningen i nat, så det, det i alt væsentligt skal til, er en grundig rengøring og oprydning og så naturligvis en udbedring af de skader, vand og flammer har anrettet. Det er endnu uvist, hvor store skaderne er, og hvor lang tid det vil tage at udbedre dem. Under alle omstændigheder bliver det dog nok nødvendigt at aflyse eller flytte et par bankospil og enkelt fest, selvom man vil gøre, hvad man kan, for at få skaderne udbedret hurtigst muligt.


AUGUST 1990


Torsdag d. 2 August – 100 kvadratmeter skov brændt af.
Svag vind betød, at skovbrand ikke bredte sig så voldsomt, som man kunne frygte.


Det var i dette område i Skagen Klitplantage, 100 kvadratmeter skov i går brændte af.
I løbet af en halv time var ilden dog bekæmpet.

Omkring 100 kvadratmeter skov i Skagen Klitplantage blev i går flammernes bytte ved en mindre brand. Falck blev alarmeret klokken 12.14, hvor der var ild i omkring 50 kvadratmeter. Det tog blot en halv time, inden ilden var slukket, men inden da var altså i alt omkring 100 kvadratmeter brændt af. Efterfølgende blev der sprøjtet meget vand ud i området for at hindre en genopblussen af ilden. Det arbejde var færdigt ved 14.30 tiden, men indtil klokken 16 var der brandvagt på stedet.
Den svage vind betød, at ilden ikke nåede at brede sig så voldsomt, som man ellers kunne frygte. Skoven er nemlig endnu mere tør nu, end den var sidste år ved den store hedebrand. Brandårsagen kendes endnu ikke, men der kan være tale om for eksempel henkastning af et cigaretskod. Udover Falck deltog Aalbæk Minedepot, klitplantøren, skovens folk og det stedlige beredskab i arbejdet. Brandstedet var omkring 150 meter syd for parkeringspladsen ved Gyvelstien, øst for hovedvejen.
Til stede ved branden var også to repræsentanter for Skagensbanen, idet jernbanesporene løber tæt ved brandstedet. De to repræsentanter kom for at holde sig a jour med situationen og for at se, om de kunne hjælpe. Man er nemlig i øjeblikket ved at indarbejde en ordning, hvor Skagensbanen, når det er nødvendigt og muligt, transporterer vand til brandbekæmpelse på heden og i skoven.

Fredag d. 3 August kl. 17:28 – Ild i mejetærkser og bilbrand – Travl Weekend med fem brandalarmer.
For anden gang på få dage blev Falck til Clausens Hotel uden grund.


Falck i Skagen havde en særdeles travl weekend, idet man hele fem gange måtte rykke ud til brandalarmer. Den første brand opstod fredag ved 17.30-tiden i en kornmark ved Mosevej ved Aalbæk. Under høstarbejde antændte en gnist fra en mejetærkser en kornmark, og omkring 200 kvadratmeter af marken nåede at brænde af, inden Falck fik slukket ilden. Mens brandfolkene var ved at pakke sammen efter denne opgave, indløb der melding om en bilbrand på hjørnet af Råbjergvej og vejen til Skiveren. En dansk bilist var kørt op bag i en tysk bil, og derved var der udbrudt brand i den danske bil. Den danske Saab 900 brændte næsten totalt ud, inden Falck nåede frem, og føreren måtte til behandling på sygehuset i Skagen med en skramme på næsen. Klokken 01.30 natten mellem fredag og lørdag var det galt på Trindelvej. Her var der gået ild i nogle få kvadratmeter græs ved Skagensbanens spor, men det tog kun kort tid for Falck at få slukket denne brand. Lørdag aften lød brandalarmen fra Clausens Hotel, men der var ingen ild at finde nogen steder. En gæst har formentlig moret sig med at aktivere brandalarmen, og det samme skete sidste torsdag, hvor Falck også måtte konstatere, at der ikke var nogen ild at finde på hotellet. Endelig måtte Falck søndag ved 17-tiden rykke ud til Rute 40 ved Gyvelstien. Nogle trærødder, der formentlig har ligget og ulmet siden branden på stedet i torsdag, blussede op igen, da blæsten kom. Ilden var ikke synlig over jorden, hvor der blot var røg, så Falck nøjedes med at pumpe en masse vand ud i området for at kvæle de sidste gløder.

Fredag d. 10 August kl. 16:56 – Brand i trawler
Der udbrød ved 17 tiden torsdag brand på en grønlandsk trawler på Karstensens Skibsværft på havnen i Skagen. Under svejsearbejde gik der ild i noget isolering ved et kølerum, men en. brand vagt opdagede hurtigt problemet, og en sikringsslange blev rigget til.
Da Falck nåede frem, var der således kun efterslukningsarbejdet tilbage.

Torsdag d. 23 August kl. 18:30 – Lille brand
Falck i Skagen måtte torsdag ved 18.30 tiden rykke ud til de grønne spejders hus på Doggerbanke, hvor der var udbrudt brand. Der var gået ild i noget affald ved en kun måned gammel tilbygning til huset, der er af træ, og ilden nåede at brede sig til noget af træværket ved gavlen, inden Falck ankom og fik slukket.

Løndag d. 25 August – Øvelse . Åbent hus hos Toyota – Brandgodt salg af nye biler
Der var flest mennesker hos Toyota lørdag, hvor en gammel bil blev antændt, så Falck kunne vise, hvordan man bekæmper en bilbrand.


Toyota på Kattegatvej i Skagen oplevede i weekenden et virkeligt salgsboom af nye biler, da der blev holdt åbent hus. Man præsenterede blandt andet nye kampganemodeller af såvel Corolla som Carina-modellerne. Kampagnebilerne, kaldet Festival, er udstyret med elektrisk soltag, varme i forsæderne, brede dæk og sportsfælgkapsler og sælges til næsten samme pris som de ordinære biler . Skagboerne kan åbenbart lide bilerne, samtidig med at de har gemt lidt penge, for fredag afleverede Toyota to nye biler til køberne, i løbet af weekenden solgte man seks nye biler, og der er bestillinger på endnu tre, hvis man kan skaffe dem hjem. Oveni blev der i weekendens løb solgt yderligere tre brugte biler . I alt kiggede 400-450 mennesker indenfor, de fleste lørdag, hvor Falck demonstrerede, hvordan man bekæmper bilbrande. En gammel bil blev antændt, og Falck blev tilkaldt, nøjagtig som ved en rigtig udrykning. Tilskuerne fik så forklaret og demonstreret, hvordan man bekæmper blandt andet brande opstået i karburatoren, idet elektriske anlæg eller ved kollisioner. For at skærpe opmærksomheden yderligere var der placeret en dukke i bilen, så man kunne simulere, hvad der sker med menneskene, når en bilbrand bryder ud. Ingen var i tvivl om, at duk- ken fik en hård medfart men samtidig blev publikum klar over, at der ikke altid er brug for de store midler for at bekæmpe ilden, hvis bare man tænker sig om.


Det så meget realistisk ud.
Selvom brandvæsenet havde visse vanskeligheder med at få sat ild til den brugte bil ved slukningsøvelserne hos “Toyota” i lørdags, så fik de fremmødte et meget godt indblik i, hvordan man skal forholde sig, hvis der er den ene eller anden grund går ild i bilen. Ikke mindst brandinspektør Tage Øhrbergs meget grundige instruktion må have været lærerig for mange. Demonstrationen var et led i den festival, der finder sted på Toyota frem til og med søndag den 26 august.


SEPTEMBER 1990


Lørdag d. 1 September – Brand i container
Falck i Skagen måtte lørdag rykke ud til en containerbrand på Frejasvej.
Der var gået ild i noget affald, men ilden kom hurtigt under kontrol.

Bilbrand
Falck i Skagen måtte ved midnatstid rykke ud til en bilbrand ved Flagbakkegård på Råbjergvej. Der var tale om en Fiat 127 fra Frederikshavn, og den udbrændte totalt. Branden startede bagi under kørsel, men folkene i den kom uskadte ud, inde bilen brændte helt op.

Onsdag d. 12 September – Brandøvelse i Skagen.


Falck holdt i går brandøvelse i de gamle pensionistboliger på Chr. d. X’s Vej, hvor boligerne nu er under renovering.
Der var dog ingen brand. men en røgmaskine fyldte en opgang med røg, og mandskabet fra Falck havde dermed mulighed for at afprøve bl.a. røgdykkerudstyret. Øvelsen blev optaget på video. men kun til privat brug.


Oktober 1990

 

Onsdag d. 3 Oktober – Hurtig slukning
Kun få minutter måtte Falck i Skagen bruge på arbejdet, de de rykkede ud til en brand på Eratosvej.
Der var gået ild i noget græs i et buskads, og som det ses, var det ikke de store slanger,
Falck måtte tage i anvendelse.

Brand på Markvej
Falck i Skagen måtte i går aftes rykke ud til en mindre brand på Markvej. Ved det gamle røgeri havde nogle børn lavet et mindre bål i den bagerste ende af grunden. Men bålet var næsten slukket, da Falck nåede frem.

Mandag d. 15 Oktober kl. 21:05 – Blind brandalarm
Falck i Skagen måtte mandag aften ved ni tiden rykke ud til en brandalarm på Nordpaint i Skagen.
Der var imidlertid tale om en blind alarm, idet et overvågningsanlæg af sig selv aktiverede alarmen.

Endnu en frituregryde
Endnu en frituregryde brød i går i brand i en lejlighed i Skagen. Det skete ved halvtiiden om aftenen på Svinget. Men Falck fik slukket branden uden at der skete den store skade. Frituregryde-branden er kun en af flere i den seneste tid, og indtil nu er de forløbet I forholdsvis fredelige. Men for at foregribe større skader, så er det vigtigt, at, man aldrig pøser vand på en frituregryde, der er gået i brand. Det kan medføre en eksplosion, og det giver svære forbrændinger, hvis man står tæt på, advarer Kurt Petersen, daglig leder hos Falck i Skagen.


November 1990


Torsdag d. 15 november – Fire alarmer ingen brande af betydning.
To øvelsesalarmer, en falsk alarm og mikroskopisk brand gav travl dag.

Det er kun en øvelse, kunne brandfolkene fra Falck i Skagen torsdag konstatere, både da de rykkede ud til brand på I. C. Trawl, og da de tre kvarter senere blev kaldt til brand på Arbejdsformidlingen.


Falck i Skagen havde travlt med hele fire brandudrykninger i går, men i ingen af tilfældene var der brug for nogen slukningsindsats. Klokken 9.30 torsdag formiddag lød brandalarmen fra I. C. Trawl på havnen, men det viste sig at være en øvelse, da branfolkene nåede frem. Tre kvarter senere lød beskeden, at der var brand på Arbejdsformidlingen på C.S.Møllers Vej, men igen var det falsk alarm. Derefter var der roligt indtil 18.45, hvor der blev anmeldt en græsbrand for enden af Ankermedet, ikke særlig sandsynligt på denne årstid. Da Falck ankom viste det sig, at der var en mikroskopisk brand, som var I startet i en papirspose. Branden var så lille, at der ikke var brug for nogen slukningsindsats. Dagens sidste alarm lød klokken godt 23 og gik på, at der skulle være brand i en lejlighed på Mosegårdsvej 21. Det var falsk alarm, og beboerne af den pågældende lejlighed kendte intet til alarmen.


December 1990


Lørdag d. 1 December kl. 17:00 – Ingen brand.
Falck i Skagen blev lørdag klokken 17 kaldt til brand hos P. C. Mink på Minkvej. En forbipasserende havde observeret, at der var noget, der brændte, men det viste sig, da Falck undersøgte sagen, at der var tale om en kontrolleret afbrænding af affald.