1992


JANUAR 1992


Onsdag d.1 Januar 4 x 25 års jubilæum samt nytårsparade.


Den årlige nytårsparade fandt sted på årets første dag.
Her blev der blandt andet gjort status over året der gik.

De har været med til 6.400 ildebrande.- Fem jubilarer hos Falck i Skagen blev hædret.
Sammenlagt har Ib Christensen, Mogens Iversen, Kaj Jørgensen, Sigfred Thorsen og Per Sørensen været kaldt ud til 6.400 brande. Det imponerende tal er for de første fires vedkommede opnået gennem 25 års tjeneste som brandmænd i Skagen. Per Sørensen har været med som redder i ti år.
Men alle blev de hædret for deres indsats, da Falck i Skagen holdt årlige nytårsparade på årets første dag. I De fem blev hyldet af stationsleder Kurt Petersen og regionsleder Poul Erik Thingbak. Kurt Petersen fremhævede blandt andet, at deres indsats er ekstra prisværdig, når man tænker på, at de kan risikere at blive revet ud af deres dagligdag for at slukke en brand. Selv juleaften må de være parat til at rykke ud, hvis der er fare på færde.

1.600 brande hver
Og der godt og trygt at have mandskab, der i gennemsnit har været med til at slukke 1.600 brande hver. Sa ved man, at de kan deres kram, siger Kurt Petersen. To af brandmændene, Kaj Jørgensen og Sigfred Thorsen ved årsskiftet, og de er afløst af Lars Sørensen og Steen Olsen, der har fået en stille og rolig starter på jobbet.

Året, der gik
Ved nytårsparaden holdt Kurt Petersen også den traditionelle tale, der i blandt andet kom ind på de lokale forhold for Falck i Skagen i året, der gik. Han kunne fortælle, at Falck har kørt flere kilomter i 1991 end året før, og at man i årets løb i har fået et nyt køretøj samt en ny, mindre båd. Desuden omtalte Kurt Petersen den nye strategi for området og de rokeringer af mandskabet, der skete i det forløbne år.

Stationsleder Kurt Pedersen hædrer de fire brandfolk med 25 års-jubilæum
fra venstre Ib Christensen, Mogens Iversen, Kaj Jørgensen og Sigfred Thorsen

 

Ib Christensen – 25 år som brandmand.
Sigfred Thorsen – 25 år som brandmand.
Kaj Jørgensen – 25 år som brandmand.
Mogens Iversen – 25 år som brandmand.
Per Sørensen – 10 år som redder.
Stationsleder Kurt Petersen (t.v.)
med de to nye brandmænd,
Lars Sørensen og Steen Olsen.FEBRUAR 1992


Lørdag d. 8 Februar – 17-årig skagbo. Påsatte tre brande.


Det var her i kælderen på Havneplads 10, at ilden rigtig fik fat. Kælderen udbrændte totalt


Pyromanen var tilskuer til egen ildspåsættelse i Skagen

Det var en 17 -årig dreng, der i weekenden antændte tre brande i Skagen.
Den unge mand blev anholdt af et par politifolk, da han lørdag morgen ved fem-tiden stod og betragtede sin egen ildspåsættelse i en kælder til ejendommen Havneplads 10.
En af ejendommens beboere havde opdaget ilden og fik alarmeret de øvrige i huset og Falck. Brandmandskabet fik ilden under kontrol, men kælderen udbrændte totalt.
Forinden anholdelsen havde den unge gerningsmand også forsøgt at sætte ild til trægulvet på Pizzeria Alfredos terrasse, sarnt i det nærliggende Atlantic Diskotek, men begge gange lykkedes det brandmandskabet at slukke ilden.
Den 17-årige gerningsmnand er, ifølge Frederikshavns Politi, fængslet i fire uger og er krævet mentalundersøgt. Kendelsen er kæret til Landsretten.


Lørdag d. 8 Februar – I praktik hos Falck
Ole Sørensen, ungdomsskoleelev fra Skagen, er erhvervspraktikant hos Falck i disse dage. Han var med ude og slukke branden på Havnevej 10 i lørdags, men kører ellers rundt med Falcks kranvogn. Ole skal være hos Falck i resten af denne uge. Bagefter går turen tilbage til Hørby Ungdomsskole i Sæby Kommune. Her er Ole Sørensen sammen med Falckredder Stig Daugaard.

Fredag d. 14 Februar – Sommerhus nedbrændte
Et sommerhus på Skiverenvej i Skiveren brændte fredag nat ned til grunden.
Ingen kom til skade, og politiet formoder, at branden opstod ved en glød fra et svejseanlæg, som håndværkere tidligere på dagen havde brugt i huset.

Lørdag d. 22 Februar – Tre gange nul


100 kilometer på nogle få minutter. Det er den strækning, som et råb om hjælp fra en tilskadekommen i Skagen må tilbagelægge, før den lokale Falckstation kan rykke ud med sit redningsmandskab. Skagens Avis har fulgt i fodsporene på et opkald til 000 efter en arbejdsulykke – og en brand – i Skagen.

Onsdag d. 26 Februar kl. 11:15 – Brand i brændeovn.
I går klokken 11.15 modtog Skagen Politi anmeldelse om en mindre brand på Østbanke 39. Et afgangsrør fra en brændeovn var blevet så varmt, at det brændte igennem et skab og antændte skabet med indhold.
Der skal nu foretages en undersøgelse af, om røret var korrekt installeret.


MARTS 1992


Redningsposterne er sommerklare – Men desværre allerede ramt af hærværk.
Næppe havde meteorologerne meldt om sommerligt vejr, før Civilforsvaret i Skagen rykkede ud.


Der er redningsveste, – line og en – krans i hver post.

For det er CF’ernes opgave at opstille og ved1igeho1de de redningsposter, som står med spredte mellemrum 1angs kommunens strande.
Fra Aa1bæk på østkysten og he1e vejen op 1angs kysten ti1 Grenen og derfra videre ned ad vestkystent til Skiveren opsti11er Civi1forsvarets mandskab 21 redningsposter.
Eller rettere: Civilforsvaret i opstiller 16. Fire poster er nemlig parmanente, og Aalbæk Camping sørger selv for at stille en op der.
Desværre har Civilforsvaret allerede fået melding om hærværk på de første poster. CF henstiller kraftigt folk om at lade dem være i fred – til den dag, der er brug for dem.
Hvis man opdager en beskadiget post, kan man i første omgang se1v prøve at bringe den i orden og derefter kontakte Civi1forsvaret i Skagen, som kontrollerer den.
Røde Kors i Danmark betaler redningsposterne.
Hver post indeho1der to svømmeveste, 220 meter redningsline og to redningskredse, fortæller Kurt Eg fra Civi1forsvaret i Skagen.


Hans Christensen og Lars Møller Sørensen er i færd med at klargøre en af de 21 redningsposter.


APRIL 1992


Tirsdag d.14 April kl. 14:45 – Stue udbrændte – 82 årige dame lettere røgforgiftet.

Lidt i kl 15.00 i går brød et fjernsyn i brand i stuen på Stuhrsvej 15 i Skagen. Det var husets beboer, en 82-årig gangbesværet dame, der alarmerede hjemmehjælpen over sin kalder. Den 82-årige havde kort forinden tændt for sit fjernsyn, som straks var begyndt at flimre. I løbet af’ kort tid slog flammer ud fra tv’et, men ingen ved endnu præcist, hvad der var årsag til branden. Efter at den 82-årige har slået alarm over sin kalder til hjemmehjælpen, forsøger hun at slukke branden med et tæppe. Men den kraftige røgudvikling er for voldsom og damen flygter ud. af sin havedør. Da brandfolk og amburance kort tid efter dukker op bliver den 82-årige kørt til Skagen Sygehus med en lettere røgforgiftning, mens mandskabet forsøger at slukke branden.

Stuen brænder ud
Hele stuen med indhold udbrændte, på nær af enkelte hårdføre møbler. Og loft og tag brændte igennem på grund af den meget høje temperatur, der opstod under branden. Køkkenet, som ligger i vestenden af huset, fik en del varme-og røgskader, mens øst-enden gik nogenlunde fri, fortæller brandinspektør Tage Øhrberg, som tilføjer, at huset bleven del vandskadet under slukningen. Klokken 16.30 kunne brandfolkene trille hjemad, for da var branden slukket.


MAJ 1992


Onsdag d. 13 Maj kl. 18:30 – Dramatisk øvelse – Skagen skal klare sig selv
Øvelse styrker ønske om mere samarbejde med lægehus og lokale dykkere


Indtil ambulancer og lægehold ankommer fra Frederikshavn må brandfolkene optræde som livreddere. De må lade brand være brand.
Siger brandinspektør Tage Øhrberg efter brand- og redningsøvelsen på Skagen Havn i aftes. Forudsætningen for sådan en opgave er, at vi skal klare os selv, indtil der kommer hjælp sydfra. Og indtil der kommer lægehold, ambulancer og kriminalpoliti er vi i Skagen nødt til at tage os af deres opgaver, siger han.

Liv kan gå tabt
Det kan betyde, at situationen udvikler sig mere end godt er. For eksempel at branden breder sig. Eller at menneskeliv går tabt. Vi kan komme i en situation, hvor vil må sige, at der må gå liv tabt, siger Tage Øhrberg. Ved aftenens øvelse blev tab af menneskeliv ikke gjort op. Men når der er så mange personer involveret, kan det godt tænkes, at der er nogle, som ikke overlever. Når der er for mange, der er meget tilskadekomne, kan der nå at ske noget med øvrige, siger Tage Øhrberg.

Der var masser af tilskadekomne, som så livagtigt sårede ud.
Her på billed er brandmand Gert Pedersen i gang med livreddende førstehjælp.


Og øvelsen styrker ønsket om at få former for samarbjede op..at stå med for eksempel lægehusene, hjemmesygeplejen og dykkerklubben. Vi ved ikke, om de kan indsættes sammen med de øvrige redningsfolk. Men vi bliver kritiseret, hvis mulighederne ikke undersøges. Når vi ikke selv råder over så store styrker, må man tænke utradtionelt, siger Tage Øhrberg. Der er jo ikke meget ved, at læger og dykkere står i første tilskuerrække, uden at vi kan bruge dem, hvis der sker en ulykke, tilføjer han.

Brand i bygning
Aftenens øvelse begyndte klokken 18.30. Hans Lindskov fra det lokale civilforsvar sendte en melding om, at der var udbrudt brand i garnbygningen for enden af pier 1. Røg og gnister drev ind over lystbådehavnen. Der gik ild i sejl på de mange lystbåde i bassinet, og resulterede i flere eksplosioner. Adskillige kom alvorligt til skade. Og det står klart, at vi ikke kan styre branden, fordi vi skal hjælpe de sårede, kommenterer Tage Øhrberg. Branden breder sig derfor til fiskepakhusene. Først kommer redningsfolkene med en udrykningsstyrke, der svarer til en “normal” brand. Men da de ankommer til havnen, sætter de den større plan i gang, som involverer hjælpestyrket udefra.

Ikke helt realistisk
Men der går en rum tid, og indtil da er vi på den. Brandfolkene må i give livreddende førstehjælp samtidig med, at Cilvilforsvaret hjælper de i tilskadekomne og Skagen i Havn og Redningsstationen hiver personer op af vandet, siger Tage Øhrberg. Øvelsen kunne af gode grunde ikke udføres helt ! realistisk. De rigtige brande måtte erstattes af kunstig røg, og øvelsen forudsatte, at der befandt sig flere hundrede lystbåde i bassinet.

Forbedringer
Men alligevel har øvelsen været værdifuld: Vi fik en masse ud af øvelsen. Overordnet set klarede vi os godt nok. Men der er nogle ting, som skal forbedres, slår i. Tage Øhrberg fast. Det gælder først og fremmest kommunikationen til lands og vands. Ikke mindst til vands kunne vi ønske os lidt bedre kommunikation, mener brandinspektøren. Øvelsen havde også til formål at de forskellige enheder lærte hinanden bedre at kende. Og resultaterne bliver bearbejdet og beredskabet udviklet videre.

Tirsdag d. 19 Maj – Ild i kutter
En mindre brand brød i morges ud på Skagen¬kutteren S.72 »Dolly«, ejet af Per Jørgensen. Branden opstod ved 8.30-tiden, hvor en ung mand stod og svejsede i kutterens maskinrum.
Svejsef1ammens varme antændte maskinrummets inventar, så der på kort tid udvikledes en kraftig røg. Men det lykkedes for kutterens mandskab, at få slukket ilden med de C02-s1ukkere, der var ombord. Så da brandmandskabet nåede frem, var der kun efterslukningsarbejdet tilbage.
Hverken den unge uheldige svejser eller det øvrige mandskab kom noget til.

Lørdag d. 30 Maj – Ild i det grønne – Brandinspektør maner til forsigtighed efter to brande.
I lørdags måtte brandvæsenet i Skagen to gange rykke ud og slukke brande i naturen. En af brandene kunne have udviklet sig alvorligt.
Det var branden lørdag formiddag ved Tværvej i Hulsig. Inden brandvæsenet fik ilden under kontrol nåede et græsareal på cirka 200 kvadratmeter at brænde af.
– Det var tæt på, at ilden havde bredt sig til en bevoksning, der rakte et godt stykke nordpå, så det kunne godt have fået alvorlige følger, fortæller brandinspektør Tage Øhrberg. Sommerhusbeboere, hvis egne huse var i brandfare, forsøgte selv at slukke ilden, men brandvæsenet måtte træde til for at få has på f1ammerne. Og for at 1ede efterslukningsarbejdet.
Lidt senere på dagen rykkede korpset igen ud, da der gik i1d i en bevoksning i Nedre Mosevej. Denne brand udvik1ede sig dog a1drig ti1 noget a1vorligt, fordi brandvæsenet på b1ev alarmeret på et tid1igt tidspunkt.

Pas på!
Ingen af stederne er brandårsagen opklaret.
Men i tilfældet i Hulsig fork1arede et vidne, at ilden opstod som en lille tue. – Det kunne tyde på, at der er tale om et cigaretskod, mener Tage Øhrberg. Han forklarer videre, at den omfattende tørke i de sidste tre uger, har drænet de ellers sommergrønne planter for vand.
– Vi er nået til det punkt, hvor der ikke ska1 meget til, før at brande kan opstå, og vi må derfor mane til forsigtighed. Også fordi meteorologerne ikke har lovet regn foreløbigt, siger brandinspektøren. Han opfordrer folk til at passe på med at ryge i skoven, og tænde ild andre steder end på tilladte pladser.
Og til at undgå at smide cigaretskodder ud ad vinduet. – Skoddet kan nemt ende i noget bevoksning og sætte ild til det, siger Tage Øhrberg.


JUNI 1992


Onsdag d. 10 Juni – Øvelse i Bunken Klitplantage. – Gennem ild og vand.


En pyroman satte i går ild på Bunken Klitplantage to steder. Ihvertfald i brandfolkenes fantasi. For i aftes fandt en storstilet slukningsøvelse i plantagebrande sted. Slanger blev rullet ud, vand blev pøset på og brandinspektør Tage Øhrberg fik sin ilddåb i en øvelse, der tangerede virkeligheden. Øvelsen gik godt og endte med en gang oksesteg med kartofler og sovs, men forinden blev der tid til behørig dramatik.


Op over den støvede vej rejser slangen sig, som efter en indisk fløjtespiller. Grå og tyk vibrerer den i luften i få sekunder, inden den lægger sig ned. Og så pibler vandet ud. For der er langt fra Indien til Bunken Klitplantage, hvor vandslangen skal bruges til at slukke en ildebrand. Eller faktisk to ildebrande, selvom ingen af dem er virkelige.

Slangerne rulles ud og vand fra den nærliggende sø hentes til brændpunktet.

For her øver man sig bare. Øver sig i at slukke plantagebrande, der bliver hjulpet sydpå af en kraftig nordlig vind. Mænd i tykke orange dragter løfter slangerne op på skuldrene og dirrigerer vandet ind mellem træerne, mens skovens arbejdende folk holder ilden nede i yderkanterne med deres lange koste. Knaldrøde brandbiler, om skåret ud ad en drengedrøm, spærrer skovstierne og fylder op på vejen mod Frederikshavn.
På broen over jernbanen forsøger en klynge mænd at følge med i slagets gang, effektivt ledet af brandinspektør Tage Øhrberg. Brandinspektøren står med overkroppen langt ind over bagsmækken af den grønne rnilitærbil. Med en finger på kortet og den anden hånd om radioen, kommanderer han sine »tropper« rundt i området. Det er kommet lidt bag på ham, at en pyrornan har sat ild to steder, og at både. Bunken og Råbjerg Mile Camping er truet.

Politikommisær Jørn Gunnar Petersen, brandinspektør Tage Øhrberg
og vicepolitikommisær Ole Rygaard i krisemøde mens ilden breder sig.


Campingpladserne skal evakueres og brandbælter eller »vandstandsningslinier, som det hedder i det fag, skal begrænse flammernes vilde ridt gennem plantagen.
Radioen knaser, et “hva” skratter og Tage Øhrberg må gentage sit spørgsmål, mens bilerne suser tæt forbi. Der kommunikeres på alle kanaler. Stationsleder Kurt Petersen til sine Falck-brandslukkere, skovrider Frede Jensen til sine medarbejdere o.s.v. Efter to-tre timers effektiv brandslukningsarbejde er ilden bekæmpet. I den virkelige virkelighed er det nu tid til et omfattende efterslukningsarbejde, men for øvelsens deltagere er det Civilforsvarets oksesteg med tilbehør det gælder. Og så skal der evalueres….

Slangen på skulderen – og bare vand på.

Nordjyllands Statsskovdistrikts medarbejdere hjalp til med at slukke branden.

Lørdag d. 13 Juni – Alarm-central flyttes til Hjørring – 15 i Frederikshavn mister jobbet fra februar.
FREDERIKSHAVN: Fra februar 1993 lukker vagtcentralen i Frederikshavn og flytter aktiviteterne til Falck i Hjørring. Byen mister dermed 15 arbejdspladser. Vagtcentralen i Hjørrring vil herefter være den eneste i Vendsyssel.
Stemningen blandt de 15 vagtmestre på centralen i Frederikshavn er trykket efter meddelelsen. – Det er vemodigt, at centralen lukkes. Især fordi vi synes, den fungerer godt, siger til1idsmand Erik Krage.
Han er imidlertid tilfreds med, at der nu er kommet en afklaring af vagtcentralens fremtid. – Vi har længe ikke vidst, om vi var købt eller solgt, og det har været frustrerende. Nu har vi i det mindste en dato at forholde os til, siger Erik Krage.


Områdeleder hos Falck i Frederikshavn, Poul Erik Thingbak:
– Lukning af vagtcentralen vil ikke gå ud over sikkerheden.


I følge distriktsleder hos Falck i Nordjylland, Henrik Hansen, vil personalet i Frederikshavn blive tilbudt nyt arbejde i Hjørring eller andre steder i landsdelen. – Det skal vi efter sommer til at forhandle om, oplyser Erik Krage. Områdeleder hos Falck i Frederikshavn, Poul Erik Thingbak, understreger, at lukningen af centralen ikke, kommer til gå ud over sikkerheden eller Falcks kun der i området. – I princippet er det ligegyldigt om alarmopkaldene kimer det ene eller andet sted. Vores udrykninger kan styres lige godt fra et kontor i Hjørring – som fra et i Frederikshavn, siger han. Poul Erik Thingbak oplyser, at Falck i Frederikshavn har fået forbedret beredskabet siden november, efter at døgnberedskabet er styrket i byen.
Borgmester Ove Christensen (S) beklager, at Frederikshavn nu mister 15 arbejdspladser. Det kommer dog ikke som nogen overraskelse for ham. – J eg vil ikke male fanden på væggen. Vagtcentralens lukning er en følge af den teknologiske udvikling, og den må vi leve med, konstaterer Ove Christensen, der har holdt møder med Falck og lokale tillidsrepræsentanter om det fremtidige samarbejde mellem redningskorpset og kommunen. De er endnu ikke afsluttet.

Tirsdag d. 23 Juni – Smuk hyldest til lyset


Usædvanlig mange valfartede i aftes til sankthans i Skagen. (Foto: Bent Jakobsen)


SKAGEN: Tusindvis af turister og vendelboer valfartede i aftes til det smukke Vippefyr ved Skagen for i flammernes skær at hylde lyset og de lyse nætters tid.
Sankthans-aften gik solen ned 22.22 i Skagen. Men nu går vi mod mørkere tider. Dagen er allerede aftaget med et minut.
Der var til det sidste tvivl om, hvorvidt der ville komme blus på det traditionsrige bål på toppen af Danmark. Men klokken 22.00 fik flammerne frit spil.
– Den smukke forsommer har for første gang i mange år gjort denne sankthans til en ægte midsommerfest – og ikke blot til indledningen af sommer og sol, konstaterede årets båltaler, kulturråd i Bruxelles Henrik Bering Liisberg.

Festivaldagene 26 – 27 – 28. Juni. Brandvagt døgnet rundt. – Højeste beredskab ved festivalcampen.
SKAGEN: Verdens formentlig største askebægre findes på festivalcampen i Skagen i disse dage. Det er store vandfyldte kar, og området omkring dem er de eneste, hvor der må ryges udendørs.


Svend Erik Gersbøll var på vagt for brandvæsenet fredag på campen.
Udstyret i form af to brandvogne, er fast stationeret på pladsen.


Med festivalens vanlige humørfyldte jagon bekendtgøres alvoren i brandfaren på skilte på askebægrene ¬ ryg her, eller rejs, står der. Og den besked håndæves.
Hidtil har de mange cf’e¬re, som går brandvagt på pladsen, dog ikke haft problemer med rygerne.
Tværtimod, nærmest, sagde to af dem, Heine Sørensen og Jimmy Hansen i går, hvor pladsen var ved at blive fyldt.


Heine Sørensen og Jimmy Hansen fra CF på brandvagt.
Her sammen med Jens Erik Sørensen fra volleyballklubben.

– De mange, som bor på pladsen, forstår fuldt ud brandfaren, og der er ingen som brokker sig. Egentlig tror jeg, at mange hygger sig med at mødes over en smøg og en kold pilsner ved rygekarret, siger Heine Sørensen.
At brandfaren er stor får gæsterne på pladsen et klart bevis på allerede når de kører ind på pladsen. Her er parkeret to brandbiler, som Falck i Skagen har lånt hos kollegerne i Aalborg. Det er en stor tankvogn og et almindeligt slukningskøretøj. Desuden har civilforsvaret et par vogne holdende klar, og der er i år, for første gang, rejst et udkigstårn til brandvagten.
Svend Erik Gersbøll, Falck i Skagen, oplyser, at alle brandfolk har beredskabsvagt i festival-weekenden. Otte af dem er ude som brandvagter i de haller, hvor der er koncerter, og resten er klar til at blive tilkaldt ved en eventuel brand.
Falck har desuden altid en eller to mand på festivalcampen. Civilforsvaret har afsat ialt 25 til at holde brandvagt på campen. Der er, fredag og lørdag, otte vagter på campen døgnet rundt.


JULI 1992


Fredag d. 3 Juli – Spejdere tændte bål – Bortvist og belært.

SKAGEN: Fire spejdere fra Hamborg udviste fredag aften utrolig stor ubetænksomhed, efter at de havde slået deres telt op ved Den tilsandede Kirke.
De fire spejdere tændte bål ved teltet, selv om den stor klitplantage ved kirken er knastør og nærmest kan sammenlignes med en krudttønde, hvis der går ild i den. Folk, som havde set spejderne, slog alarm over 112, og brandvæsenet sørgede for at, at bålet blev slukket effektivt og for at spejderne blev bortvist med en kraftig belæring.
Samme belæring burde folk, som fredag aften tændte bål på stranden ved Vippefyret også have haft. Forbipasserende slukkede bålet inden det blev meddelt politiet, at der havde været tændt bål.

To bilbrande i Skagen området – Den ene brand bredte sig til bevoksningen.
Falck og brandmandskabet i Skagen rykkede i går ud til hele to bilbrande i området syd for Skagen.
Den første gang mandskabet måtte afsted, var ilden allerede slukket, da de nåede frem.
Det var klokken 18.15, fem kilometer syd for Skagen, hvor der var gået ild i en autocamper antageligt opstået ved en fejl i de elektriske installationer. Autocamperens indehaver havde selv slukket branden med en skumslukker. Halvanden time senere opstod en anden bilbrand ved Rævehulevej syd for GI. Skagen, hvor en bilejer havde forsøgt at vende sin bil, men fik sig en karruseltur i græsset istedet.
Gnister fra bilens motor antændte græsset, og mens bilen udbrændte totalt, fik brandmandskabet hurtigt kontrol med ilden i græsset. Der kom ingen personer til skade ved bilbrandene.


SEPTEMBER 1992


Falck og brandvæsen slukkede i aftes en brand
på R 106 “Tasmanien”, mens den lå ved kaj i Skagen havn.


En brændende bornholmsk kutter blev i aftes bugseret til Skagen Havn af MRB 34, efter at der var gået ild i kutterens maskinrum 16 sømil NØ for Skagen Falck og brandvæsen måtte i gang med et to timer langt skum- slukningsarbejde, som varede til over midnat, men det var ikke slut med det. I morges blussede ilden op igen, fordi der lå gemt en lomme af ilt under skummet. Den kom dog hurtigt under kontrol igen. Drama på havet Hele dramaet startede på havet i går eftermiddags. Ved 15.30-tiden fik Skagen Radio besked om, at der var brand i kutteren R 106» Tasmanien« fra Tejn på Bornholm. En kutter fra Neksø kom Tejn-kutterens mandskab til undsætning. Der blev også gjort forsøg på at slukke ilden, men det var først da Skagen Redningsstation nåede frem med MRB 34, at ilden blev bremset. Tejn-kutteren blev bugseret til Skagen Havn, og var først fremme klokken 21.35, hvor Falck og brandmandskab stod parat med skumslukkerne. Den bornholmske kutter er bygget i 1976 og er på 96,59 BRT.

Redningsfartøjet MRB 34 måtte i går aftes bugsere den bornholmske kutter i havn.
på R 106 “Tasmanien”, mens den lå ved kaj i Skagen havn.


OKTOBER 1992


Lørdag d. 3 Oktober – Falck festlige føds´da´ 50år
Kryds og bolle i en dykkerklokke Det lyder umiddelbart som en mærkværdig vits, men i går blev et faktisk til virkelighed i Skagen. Og tilmed noget af et tilløbsstykke. Falck i Skagen, som fejrede 50 års jubilæum, havde lejet en dykkerklokke i Aalborg. Og indeni var der placeret to dykkere, hvoraf den ene havde radiokontakt til omverdenen. De mange jubilæumsgæster fik dermed mulighed for at dirrigere rundt med den ene af dykkerne. Han blev beordret til at sætte krydser, mens den anden dykker satte boller. Eller omvendt. Brikkerne sad fast med magneter indeni dykkeklokken, sådan at tilskuerne kunne følge med. Og det gjorde de så i stor stil.

Men ellers var kodeordene brandbiler, balloner og nysgerrige børn. Om formiddagen var der storstilet optog gennem Skagen og senere ved redningsstationen på Kattegatvej var der demonstration af Falckudstyret i både teori og praksis. Bla. Blev en person reddet fra et simuleret uheld. Publikum fik at se, hvordan passageren blev skåret fri af sin bil og fik førstehjælp. Og så var enhver drengs drøm af en brandbil på gæstevisit. Den havde taget turen fra sit faste ståsted under et museumstag helt op til Skagen, hvor den kan smykke sig med, at være den første rigtige røde brandbil heroppe. At det var en god dag kan alle vist blive enige om. Ikke mindst Falckstationen selv, som var mønstret med reddere, brandmænd, dykkere, chauffører og en enkelt vildtkonsulent. Og så er der også en venlig tanke til vejrguderne, som sørgede for et klart efterårsvejr.

Søndag d. 4 Oktober – Fire blev hårdt kvæstet


Fire svenskere ligger fortsat indlagt på Frederikshavn Sygehus efter et dramatisk færdselsuheld ved Aalbæk i går formiddag.
De fire er indlagt med adskillige brud og betegnes som »hårdt kvæstede«. Færdselsuheldet skete, da sven¬skerne i deres Volvo forsøgte at vende på Hirtshalsvej lige nord for Aalbæk. Den svenske fører overså en lastbil, der ramte Volvo’en med fuld fart, så bilen blev smadret totalt. Lastbilchaufføren slap med chok’et og det samme gjorde en femte passager i Volvo’en.

Fire svenskere ligger fortsat på Frederikshavn Sygehus, efter at de i går blev hårdt kvæstet ved et færdselsuheld ved Aalbæk.


Efter 15 minutter var de første to ambulancer på stedet,
og de hårdt kvæstede svenskere blev kørt til Frederikshavn.


Den ene af svenskerne sad klemt fast i bilen, men blev hjulpet ud, uden at skulle skæres fri.

De fire svenskere, to 50-årige mænd, en 49¬årig kvinde og en 15-årig dreng er fortsat indlagt med adskillige brud, mens en femte passagerer i deres Volvo slap med hudafskrabninger. Ulykken skete ved 11¬tiden tæt ved krydset Hirtshalsvej, Møldamvej, hvor svenskerne i deres bil var på vej til en skydekonkurrence.
På vej ud af Hirtshalsvej opdagede svenskerne, at de var kørt forkert. De standsede bilen og forsøgte at vende ind ad en sidevej, men under manøvren overså den svenske fører en lastbil lodset med fisk.
Lastbilen ramte Volvoen, som blev skubbet ned i grøften og smadret totalt. Lastbilen med fører fortsatte ned i grøften, og køretøjet væltede om på siden.
Lastbilchaufføren kom ikke noget til, men tre af de hårdtkvæstede svenskere blev kørt på Frederikshavn Sygehus og de sidste to passagere blev fragtet til Skagen Sygehus. Senere blev den ene af svenskerne i Skagen overført til Frederikshavn. Kvinden og den ene af de tilskadekomne mænd er fra Søntorp i Sverige, mens drengen og den anden mand stammer fra Trollhættan.


Lastbilen ramte Volvo’en og fortsatte selv i grøften, hvor den væltede.

Tirsdag d. kl. 17:56 – Brand i “Nordjylland” – Karstensens Skibsværft:


I aftes ved 18-tiden måtte Falck og brandmandskab rykke ud til en lille brand i redningsskibet ”Nordjylland”. Branden var opstået i skibets forende, hvor en del elmotorer og reservedele stod pakket ned i trækasser. Kasserne med indhold, nåede at brænde ud, inden branden blev slukket igen. Og det har antageligt været en gnist fra svejsearbejdet på skibet, der har antændt kasser og papir i den del af fartøjet. Ilden har ulmet mere og mere indtil en maskinmester opdagede ilden, og fik slået alarm. Det tog ikke mere end en halv time at få slukket ilden igen. Desværre var reservedelene i forenden af skibet pakket ind i PVC, som udvikler saltsyre, når det brænder, og der dannedes lidt af den giftige syre under branden. Saltsyren er ikke særlig sund for skibet metaldele, så i dag er et korrosionsfirma ved a rense skibet, mens en udluftningsmaskine sørger for at rense luften Selvom ilden er slukket har der hele formiddagen været en brandvagt på skibet, så der hurtigt kan gøres noget, hvis ilden skulle blusse op igen. Men vicebrandinspektør Jan Iversen siger, redningsskibet vil være sejlklart på næste mandag.


DECEMBER 1992


Tirsdag d. 29 December kl.02:30 – Måtte springe for livet – Brækkede foden ved skæv flise.
Ægtepar lå og sov, da voldsom brand udbrød – Oddevej 5 i Skagen udbrændte..
Et ægtepar fra Odense måtte ved 02.30 tiden i nat springe for livet, da det hus de overnattede i på Oddevej 5 i Skagen brød i brand.
Parret måtte springe ud fra et vindue på første sal, da røgen væltede ind i soveværelse.
Kvinden brækkede en fod og sammen med sin mand og husets lejer blev hun kørt til Skagen Sygehus og indlagt for røgforgiftning.
Det tog det meste af morgenen at få slukket den voldsomme brand, men huset nåede at udbrænde.

 


Et ægtepar fra Odense måtte i nat springe ud fra første sal i huset Oddevej 5 i Skagen, da det brød i brand. Kvinden brækkede foden ved springet, fordi hun landede på en skæv flise. Og hun, hendes mand og husets lejer blev kort efter branden kørt på Skagen Sygehus og indlagt for røgforgiftning.

 


Branden opstod ved 02.30 – tiden i nat, hvor ægteparret, som var gæster i Skagen, var gået i seng. Parret havde sammen med husets lejer set fjernsyn til et godt stykke efter midnat, men havde så sagt godnat og var krøbet ind under dynerne. Den faste beboer ventede derimod lidt med at gå til køjs. Hun puslede lidt i køkkenet, fandt sin avis og gik så også i seng.

Troede det var hagl
Da hun havde ligget i et kvarters tid, synes hun, at hun kunne høre at det stormede og at hagl trommede mod taget. Hun stod op, kiggede ud af vinduet og så også røgen, men forvekslede den i første omgang med tåge. Men da lyden tog til, blev hun klar over, at der var tale om ildebrand. Hun alarmerede ægteparret ved at råbe til dem og styrtede selv ned ad trappen for at komme ud. Men inden parret nåede at reagere på råbene, sprang deres dør op på grund af trykket, og røgen væltede ind. Parret kunne ikke komme hen til trappen, men måtte springe ud af et vindue.


Udbrændte totalt
Huset udbrændte i løbet af kort tid, og det eneste, lejeren nåede at få med, var lidt overtøj, hun greb fra et skab på vej ud af huset. Hvordan branden opstod ved Skagen Politi endnu ikke. Men i dag bliver en ekspert sendt ud til resterne af huset, for at finde frem til årsagen. To af de involverede personer er afhørt, og begge har forklaret, at der var tændt sterainlys i husets stue, men at lysene blev slukket,inden de gik i seng. Politiet har en mistanke om, at branden opstod omkring fjernsynet ihvertfald opstod den i den afdeling af huset, hvor fjernsynet stod.
Voldsom brand Falck og brandvæsen brugte det meste af morgenen og formiddagen på at slukke og efterslukke branden, som vicebrandinspektør Jan Iversen betegner som »voldsom«, Det er en af de voldsomste brande vi har haft fordi der var en masse skjulte lommer i huset. Desuden var huset gammelt og branden var allerede godt igang, da vi kom, siger han. F.eks. var trappen op til første sal omspændt af flammer, så ildebranden udelukkende kunne slukkes udefra. Ilden var meget tæt at brede sig til et hus bagved, men det fik brandmandskabet forhindret Men Oddevej 5 i Skagen udbrændte altså i nat.

Nytårstale af Stationsleder Kurt Petersen.


Stilhed før stormen.
En håndmad og en nytårstale af stationsleder Kurt Petersen (indsat) var det lokale Falck og brandvæsens måde at markere årsskiftet på. Ved nytårsparaden i år var der ingen udnævnelser at makere i modsætning til andre år, hvor der f.eks. er blevet uddelt årstegn. Nytårsparaden fandt sted på Falckstationen på Kattegatvej i Skagen – i selskab med stationens stolthed, redningsbåden ” Falcken”. Og først mange timer senere måtte mandskabet rykke ud til otte brande i Skagen. Som stilhed før stormen….

GODT NYTÅR