1994


JANUAR 1994


Fredag d. 13 Januar – Skagen i sorg – Forliset ved Skagen Havn
Flydespærring mod olie-forurening

To skagboer druknede i aftes ved en kæntringsulykke i Skagen Havn.
De to, den 55-årige Kaj Kristian Larsen og den 48-årige Per Bruun Antonsen, var om bord på slæbebåden »Efta 3«, da den af endnu uopklarede årsager væ1tede lige uden for havneindløbet.
»Efta 3« hjalp to både fra bjergningsselskabet Svitzer med at slæbe den havarerede russer »Parallel« ind i Skagen Havn, da ulykken indtraf.
Og selv om Falcks dykkere arbejdede ekstremt hurtigt, lykkedes det ikke at redde de to, som var fanget i det kæntrede skibs styrehus.

  
Bugseringen af de to russiske skibe, der var strandet på kysten ved Skagen Fyr, endte i aftes i en tragedie
Dykker Ole Hansen, Falck i Skagen (i midten), hentede de to forulykkede ud af det kæntrede skib, men desværre for sent.


Formentlig vil der gå en uges tid, før alle forhold omkring forliset ved indsejlingen til Skagen Havn er tilstrækkelig belyst. De foreløbige undersøgelser tyder dog ifølge politiet på, at der er tale om et hændeligt uheld.
Forliset fandt sted onsdag aften ved 21-tiden og kostede to mænd livet, en 56 -årige og den 47 -årige begge fra Skagen. Mændene udgjorde besætningen på den lille bugserbåd “Efta” tilhørende Skagen Havnelodseri og deltog sammen med to andre fartøjer i en bugsering af den russiske trawler “Parallel” ind til Skagen.

Ingen betænkelighed
Kun en times tid før forliset sad den 47 årige og snakkede med en af sine venner Axel Fynbo, og han gav ikke udtryk for nogen betænkelighed ved den forestående opgave. »For ham var det et job blandt så mange andre,« siger Axel Fynbo, som senere på aftenen måtte give en hånd med, da hans druknede kammerat skulle løftes op af vandet og op på kajen. “Efta”s opgave under bugseringen var at holde agterstavnen på “Parallel” op mod vinden, der ellers ville presse trawleren ind imod molehovedet.

Trosse fastgjort
Til det formål havde den lille slæbebåd midtskibs fastgjort en trosse, som havde forbindelse til den russiske trawlers agterende. Da “Efta” befandt sig lige uden for molehovedet, vendte fartøjet pludselig rundt, og de to mænd om bord blev spærret inde i styrehuset. Forliset skete utrolig hurtigt.

Flere teorier
Før søforhøret klarlægger de nærmere omstændigheder, er det kun muligt at gætte på, hvad der gik galt. Flere søkyndige i Skagen er dog af den opfattelse, at “Efta” var så uheldig at komme til at ligge med siden imod sejlretning og derfor er b1evet trukket rundt som en bold.
Måske har den kraftige blæst på 13 – 15 sekundmeter og en ret kraftig sø fra sydøst spillet en medvirkende rolle. En russisk matros, som under bugseringen befandt sig på trawlerens agterdæk,fortalte i går politiet, at den lille slæbebåd på et tidspunkt var ved at komme i klemme imellem det store skib og molen.
Under forsøget på at manøvrere væk, kom bugserbåden til at stå på tværs af sejlretningen. Samtidig slog tre store bølger ind over fartøjet. De to mænd kappede ifølge matrosen straks trossen, men deres båd væltede alligevel.

Et puslespil
»Det er som ef stort puslespil, hvor mange brikker skal lægges sammen, før det er muligt at danne sig et klart billede af forløbet«, understreger politikommissær Jørn G. Petersen, Skagen Politi.
Både politifolk og sagkyndige fra Søfartstyrelsen foretog i går en række afhøringer i Skagen, og dertil kommer i de følgende dage en række tekniske undersøgelser om bord på “Efta”.
Fartøjet er godt 12 meter langt, på 20 bruttoregistertons og har en vægt på 30 tons. Båden er fra 1974 og er indkøbt i Norge. Den har været anvendt i Skagen i fem år, hovedsageligt til bugsering i havneområdet og til transport imellem land og skibe i Kattegat.

En gåde
En af medejerne i Skagen Havnelodseri er havnemester Børge Christensen, Skagen. Han var lods ombord på “Parallel” under forliset og skal vidne i det søforhør, som formentlig holdes i begyndelsen af næste uge. Derfor ønsker han kun at sige: »Det er en gåde for mig, at en sådan ulykke kan ske.«


For at undgå forurening i havnen blev der i går formiddags udlagt en flydespærring inden »Efta 3« blev vendt.
– Vi fik en anmeldelse om, at der kom olie ud af skibet. Derfor valgte vi at få Falck til at lægge flydespærringen ud, fortæller Tage Øhrberg fra teknisk forvaltning, der skal tage sig af olieforurening i havnen.
Flydespærringen blev lagt ud omkring klokken 11.00 – før»Efta« blev vendt. – Det var under indpumpningen af luft, det blev opdaget, at der var olie i vandet, forklarer Tage Øhrberg.
– Det er meget normalt, at vi lægger en flydespærring ud i tilfælde som dette. Det er en forholdsregel, der kan hindre forurening af havnebassinet, siger stationsleder Kurt Petersen, Falck i Skagen. Da »Efta 3« var ved at være tømt for vand, sugede en slamsuger det olieholdige vand op.
Klokken 18.00 kunne Falcks folk igen pakke spærringen sammen.

Flagene gik på halv stang over alt i Skagen i går
Flagene på Skagen Havn blev sat på halv stang i går, da meddelelsen om det tragiske forlis i havneindsejlingen blev kendt i byen. Mange mennesker, her i blandt talrige blåklædte fiskere, stod i dagens løb tavse på kajen med blikket rettet stift imod det forliste fartøj, der lå ved kajen med bunden i vejret. Skagens beboere er ikke uvant med, at havet både giver og tager, men denne gang spores her og der en vis bitterhed.
Den er vendt imod de ansvarlige om bord på de to russiske fartøjer, som gav anledning til redningsaktionen, der endte med to mænds død. Lederen af Skagen Redningsstation, Aage Venø, er en af de mænd, som ikke ikke lægger fingrene imellem. Han har oplevet lidt af hvert i sine 16 år på Skagen Redningsstation, men siger, at de to strandinger ved Skagen Fyr er udtryk for et ualmindelig dårligt sømandskab. »Det er ufatteligt, at de nogensinde ‘har fået skibsførereksamen,« mener Aage Venø om førerne af de to 400 tons store russiske fartøjer. Både trawleren “Parallel” og bugserbåden “Purga” styrede ret mod land og grundstødte kun 100 meter fra kysten. Det skete med en sådan fart, at fyrmesteren troede, der var tale om aflevering af et billæs grus til fyret. Den russiske trawler kom fra Canada, hvor den havde losset frosset fisk og var nu undervejs hjem til sin basishavn Murmansk. I øvrigt med en snes gamle bilvrag på dækket Forliset giver naturligt anledning til diskussion om sikkerheden og besejlingsforholdene i Skagen Havn, og disse forhold vil bl.a. blive drøftet af byens havneråd på et møde i næste uge. Skagens nye borgmester, Kurt Kirkedal Jensen (S), der selv er fisker, mener dog ikke, at der er grund til at kritisere havnens sikkerhed. »Under specielle vejrforhold og situationer vil der altid være en risiko for, at der kan ske ulykker. Sådan er det nu, når man har med havet at gøre, desværre.«


MARTS 1994


Civilforsvar og brandvæsen under en hat:   
Beredskabet bliver styrket
De frivillige i beredskabet får et skulderklap, føler lederen.

Redningsberedskabet i Skagen Kommune samles nu på et sted, og der sker en styrkelse af funktionerne.
Det mener i hvert fald lederen af det, der tidligere hed Civilforsvaret, Hans Lindskov.
Hans stillingsbetegnelse i fremtiden er endnu ikke på plads, men det er selve beredskabet.

Ø-samfundet
– I Skagen mener man heldigvis, at det er mest forsvarligt at bevare et fuldt beredskab, blandt andet fordi Skagen er noget af et ø-samfund, siger Hans Lindskov.
Nu er sagen endnu ikke endelig afklaret, men byrådet får en indstilling fra Beredskabskommissionen, der har arbejdet med det fremtidige beredskab.
– Kommissionen har sagt, at man indstiller, at beredskabet bevares under en hat, og det er en styrkelse afhele beredskabet. Man vil give penge til noget, der i virkeligheden er meget mere værd, end man kan forestille sig, siger Hans Lindskov.


Hans Lindskov: – Det er virkelig godt, det der er sket.

Virkelig godt
– Det er virkelig godt, det der er sket. Det er en klar styrkelse, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg havde frygtet, man for at spare penge ville nedlægge en del af beredskabet, fortæller han.
Skagen Kommune kunne have valgt at sige, at man kun vil bevare en del af beredskabet som for eksempel indkvartering og forplejning samt en del af planlægningen.
Man kunne også have fordelt beredskabet på forskellige forva1tninger.
Men alt tyder a1tså på, at byrådet kan sige ja ti1 en klar styrkelse af det kommunale beredskab, og det er der mange, der har grund til at være tilfredse med.

Et skulderklap
– Jeg mener, det også er et skulderklap til de frivillige i beredskabet. Beslutningen viser, at man sætter pris på deres arbejde, som bl.a. er indsatsen under festivalen og ved brande, siger Hans Lindskov.
Der er i øvrigt lagt op til, at folkene skal have en moderne uddannelse, så de er klar til at blive sat ind, når og hvor situationen kræver det.
Meningen er, at det kommunale redningsberedskab i Skagen Kommune skal have en chef.
Før det nye system hørte brandvæsnet administrativt under brandinspektøren. Civilforsvaret hørte under civilforsvarsledere, og det, der hed civi1t beredskab hørte under borgmesterkontoret.

Beredskabet omfatter blandt andet deltagelse i store brandøvelser som denne på Hulsig Hede.

Begyndte i 1982
1 april 1992 begyndte man egent1ig den første sammensme1tning, da de to daværende kommissioner for henholdsvis brandvæsen og civilforsvar blev ændret til Beredskabskommissionen.
Rent fysisk samles hele dyngen nu på Buttervej, hvor det nu forhenværende Civilforsvaret holdt til.
Kommunaldirektøren og brandinspektøren skal nu til at udarbejde en nærmere organisationsplan for det fremtidige beredskab i kommunen.

Borgmesteren: Større åbenhed

Borgmester Kurt Kirkedal Jensen, der også er formand for Beredskabskommissionen, lover større åbenhed på området.
– Vi har for første gang sendt dagsorden ud for et møde i Beredskabskommissionen. Det synes vi er naturligt, for der er mange forhold i arbejdet, der også må interessere en bredere del af kommunens borgere, siger borgmesteren.
– Mange sager på Beredskabskommissionens bord kan være mindst ligeså interessante for borgerne som sager fra andre udvalg, siger Kurt Kirkedal Jensen.

Brandfolk søges
Redningsberedskabet i Skagen holder i aften orienteringsmøde for kommende brandfolk.
Kunne man tænke sig en aktiv fritid som brandmand, ja så er chancen til stede nu.
Mødet i aften holdes i hovedkvarteret på Buttervej.


MAJ 1994


Onsdag d. 11 Maj – Krat-brand i Hulsig 200-300 kvadratmeter futtet af.
SKAGEN: Der var brand i Hulsig i går formiddags. 200-300 kvadratmeter krat i umiddelbar nærhed af spejderhytten »Pejsen« futtede af, inden branden var slukket. Kort før klokken halv ni blev der slået alarm.
Det var folk, der opholdt sig i spejderhytten, der opdagede branden. Vi kender ikke årsagen til branden. Mens slukningsarbejdet stod på, opstod der en lille brand et par hundrede meter væk. Det har nok været flyveild, der har antændt den, fortæller stationsleder Kurt Petersen fra Falck i Skagen. Efter godt et par timers arbejde kunne brandfolkene pakke slangerne sammen igen, da var alt efterslukket.
Folkene i hytten har lovet at holde øje med området, og så tjekker vi senere, at alt er som det skal være, siger Kurt Petersen. Der er meget tørt for øjeblikket, så der skal ikke meget til, før en brand kan opstå. Alle skal ud og nyde det gode vejr, men pas på med cigaretter og tændstikker. Græsset er vissent, og en cigaretskod er nok til at antænde en større brand, advarer Kurt Petersen.

Torsdag d. 12 Maj – Brand på Gyvelstien
Torsdag brændte cirka 100 kvadratmeter græs og kratbevoksning på Gyvelstien. Årsagen til branden ligger ikke fast, men der er måske tale om en henkastet cigaret.


JUNI 1994


Lørdag d. 4 Juni kl. 11:25 – Brandalarm fra terrassen.
SKAGEN: En ung mand trak telefonen ud på sin terrasse, da han lørdag formiddag ringede til Falck i Skagen for at få slukket en brand. Han kunne nemlig ikke trække vejret i stuen, der var ved at sode helt til.
Manden bor på Fænøvej 69 i en kollegie-lejlighed, som Skagen Skipperskole disponerer over. Han vågnede ved 11.30-tiden lørdag formiddag og kunne lugte røg inde fra stuen. Det viste sig, at sofaen brændte, og manden forsøgte i første omgang selv I at få has med ilden. Det lykkedes ikke, og så lukkede han dørene ind til stuen og gik ud på terrassen for at slå alarm.
Brandfolkene fik hurtigt slukket ilden, og da manden havde lukket dørene, var det kun stuen, der blev skadet efter branden. Hvordan ilden i sofaen er opstået, ved politiet endnu ikke.

Torsdag d. 9 Juni – Skagen er klar med plan for beredskab.
Brandinspektør Tage Øhrberg foreslås som beredskabschef


Tage Øhrberg bliver beredskabschef.
Der vil stadig være frivillige i beredskabet, som her ved en øvelse på Hulsig Hede for et par år siden.
SKAGEN: Et flertal i Skagen Byråds økonomiudvalg indstiller, at beredskabet i kommunen senest l.august i år samles i beredskabsforvaltningen.
Sagen er kulminationen på længere tids drøftelser om det samlede beredskab. Enden på det bliver, at der bevares et civilt beredskab.
Det var ellers på et tidspunkt oppe at vende, at det nu tidligere civilforsvar eventuelt kunne nedlæges for at spare penge.


Det var der dog ikke enighed om, og hvis byrådet på mandag siger ja til økonomiudvalgets indstilling, kan borgerne i Skagen Kommune forsat være sikre på et velfungerende beredskab til brug ved katastrofer, brande og så videre. Inger Sføtt Venstre stemte i økonomimiudvalget imod flertallets indstilling. Partifællen Kim Mouritsen tog forbehold til han har set det materiale, han låner af borgmesteren. Et flertal i, økkonomiudvalget indstiller, at der ydes diæter til Beredskabskommissionens medlemmer. Inger Støtt (v) tog forbehold.
Det er den nye beredskabslov per. l. januar 1993, der har fået Skagen Kommune til at foretage ændringer i beredskabet. Kommunen stod i mange henseender frit i forhold til, hvordan man ville opfylde kravet om en eller anden form for beredskab. Nu ender det tilsyneladende med følgende:
Civilforsvarets’ leder, Hans Lindskov
bliver udnævnt til beredskabsinspektør.

 


Det var der dog ikke enighed om, og hvis byrådet på mandag siger ja til økonomiudvalgets indstilling, kan borgerne i Skagen Kommune forsat være sikre på et velfungerende beredskab til brug ved katastrofer, brande og så videre. Inger Sføtt Venstre stemte i økonomimiudvalget imod flertallets indstilling. Partifællen Kim Mouritsen tog forbehold til han har set det materiale, han låner af borgmesteren. Et flertal i, økkonomiudvalget indstiller, at der ydes diæter til Beredskabskommissionens medlemmer. Inger Støtt (v) tog forbehold.
Det er den nye beredskabslov per. l. januar 1993, der har fået Skagen Kommune til at foretage ændringer i beredskabet. Kommunen stod i mange henseender frit i forhold til, hvordan man ville opfylde kravet om en eller anden form for beredskab. Nu ender det tilsyneladende med følgende:
Inger Støtt (v) stemte imod flertallets
indstilling i okonomiudvalget.


Beredskabskommissionens nuværende sammensætning fastholdes. Det er en forudsætning, at frivillige indgår i beredskabet. Beredskabskommissionens kompetenceområde bliver brandvæsenets og civilforsvarets hidtidige arbejdsområder.
Herunder hører tilbageførelse af skorstensfejerordningen og beskyttelsesrum, samt det civile beredskab.

De friivillige
De frivillige i beredskabet skal varetage opgaverne med, modtagelse, indkvartering, forplejning, brandtjeneste, redningstjeneste og en række andre tekniske tjenester. Organisationsplanen for Skagen Kommunes Beredskab skal godkendes. Budgetsammenlægning af brandvæsenets og civilforsvarets budget for 1994 med ændring godkendes. Der vil i år blive en nettoudgift – udover det budgetterede – på cirka 80.000 kroner.
Brandinspektør Tage Øhrberg udnævnes til beredskabschef. Beredskabsforvaltningen placeres på Butttervej, hvor det gamle civilforsvar holder til. Vicebrandinspektør ]an Iversen udnævnes til beredskabsinspektør og er stedfortræder for Tage Øhrberg. Det samme er lederen af Civitforsvaret, Hans Lindskov, der også, udnævnes til beredskabsinspektør. Dertil kommer, at kontorassistent Inger Lund ansættes på fuld tid i henhold til fungtionsplanen.

Mandag d. 13 Juni – Flertal for nyt beredskab
Venstre ønsker det frivillige beredskab nedlagt i Skagen Kommune.


Borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S): – Skagen placering gør et beredskab nødvendigt.
Inger Støtt (V) – ønsker det frivillige beredskab nedlagt over en tre-årig periode.
Leif Rehn (Z) – ville vide, om en selvstændig forvaltning er strengt nødvendig.

SKAGEN: Skagen Kommune får ny en ny forvaltning, en beredskabsforvaltning, som får til huse i den ejendom på Buttervej, hvor, det frivi1lige beredskab i dag har til huse. Det vedtog et stort flertal i Skagen byråd i aftes. Kun Venstre stemte imod. Venstre ønsker ikke en ny forvaltning, men mener, at beredskabet udmærket kan passes ind i den eksisterende tekniske forvaltning.
Også Leif Rehn (Z) havde sine betænkeligheder ved en ny forvaltning. Den slags han en tendens til knopskydning, mente han.
Men da sagen kom til afstemning, stemte han alligevel for. Det skyldes bl.a. en garanti fra borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S) om, en bred politisk repræsentation i beredskabskommissionen ikke vil tillade en knopskydning, og at det er kommissionens mening, at det kommunale beredskab er bedst tjent med at have sin egen forvaltning.
Inger Støtt (V) erklærede sig enig i, at det er fornuftigt at samle beredskabet, det frivillige beredskab, som tidligere hed det kommunale civilforsvar, og brandvæsenet under en hat, men det var også kun dertil enigheden rakte, mente hun.
Inger Støtt pegede på, at en af fordelene ved den nye beredskabslov, som trådte i kraft 1. januar 1993, er, at kommuner med under 30,000 indbyggere har mulighed for at nedlægge det kommunale CF – eller det frivillige beredskab, som det hedder i dag, og dermed spare penge.
Hun foreslog derfor, at man samtidig med, at man vedtog den nye beredskabsplan også vedtog at nedlægge det frivillige beredskab over en tre-årig periode, og at lederen af beredskabet derefter får en ny stilling indenfor det kommunale beredskab ¬ f.eks. som sikringschef.
Borgmester Kurt Kirkedal Jensen erklærede, at der er flere grunde til, at flertallet i byrådet ikke vil nedlægge det frivillige beredskab.
– Alene vores beliggenhed gør det uansvarligt at nedlægge beredskabet. Vi ligger langt fra andre byer, som har mandskab, der kan komme os til hjælp, og vi er placeret et sted, hvor der er megen skibstrafik tæt på, vi har en havn med en mængde lystsejlere hver sommer og vi er en kommune, som har en enorm befolkningsforøgelse i turistsæsonen, sagde Kurt Kirkedal Jensen. Kurt Kirkedal Jensen understregede, at meningen med det nye beredskab ikke er, at der skal opbygges et kommunalt,brandvæsen.
– Vi vil fortsat samarbejde med Falck, sagde han. Det samme flertal, som vedtog den nye beredskabsplan, vedtog også, at der skal udbetales mødediæter til medlemmer af beredskabskommissionen. Venstre stemte også imod denne del af sagen. Inger Støtt ønskede, at spørgsmålet om diæter venter til selve budgetlægningen.

Kommunen får ny forvaltning – Beredskabsforvaltning skal etableres i år.
SKAGEN: Det frivillige beredskab i Skagen – det, som tidligere hed det kommunale civilforsvar – skal ikke blot bevares. Det skal også styrkes i og med, at det får sin egen forvaltning.
Et flertal i byrådet godkendte i aftes, at der skal oprettes en beredskabsforvaltning senest pr. 1. august i år. Den nye forvaltning får brandinspektør Tage Øhrberg som leder. Han udnævnes til beredskabschef. Der bliver desuden to beredskabsinspektører. Det er den nuværende vicerbrandinspektør, Jan Iversen, og civilforsvarsleder Hans Lindskov. Beredskabsforvaltningen skal have til huse i den nuværende CF-bygning på Buttervej. Over forvaltningen står beredskabskommissionen, som får brandvæsenets og civilforsvarets hidtidige arbejdsområder som kompetenceområde. Dertil kommer tilbageførsel af skorstensfejeordningen og beskyttelsesrum samt det civile beredskab. Det civile beredskab omfatter frivillige, som skal varetage en lang række opgaver, bl.a. indkvartering, forplejning, brandtjeneste, redningstjeneste, rydningstjeneste, vandsforsyningstjeneste og kommunikationstjeneste.

Onsdag d. 14 Juni Kl. 17:00 – Slukkede brand med for lidt vand – Samarbejde ved brandøvelsen fungrede godtBrandøvelse i klitplantage – Skagen er med når kommunerne afprøver samarbejde i Tversted
SKIVEREN: En større plaptagebrand i Tversted Klitplantage blev nedkæmpet med lidt forsinkelse ved 20 -tiden i aftes.
Når man ved, at det skete med lidt for,sinkelse, skyldes det, at branden var en øvelsesbrand, hvor der ikke var rigtig ild, men derimod en tidsplan.
Nogle af de mange brandfolk og beredskabsfolk fra Skagen, Hirtshals, Sindal og Beredskabscentret i Thisted måtte også forestille sig, at de havde vand på slangerne.
Det var dog også planlagt, fortæller brandinspektør Tage Øhrberg, Skagen.
– Da der var tale om en øvelse, havde vi ikke indskrevet et tilstrækkeligt stort antal tantvogne til at føre vand frem til slukningsenhederne. Men alle de naturlige forsyningskilder, bortset fra havet, var taget i brug, og de kunne ikke levere vand nok.

Disciplin – Øvelsen viste derfor tydeligt, at hvis der nogensinde opstår en virkelig brand i klitplantagen, så er det utrolig vigtigt, at der tilkaldes mange tankevogne, som kan køre vand frem til slukningsenhederne, og det er vigtigt, at der opretholdes en høj grad af disciplin omkring vandkørslen. Der skal være et specielt mandskab, som får til opgave at styre kørslen med vand, siger Tage Øhrberg.


Brandinspektør Tage Øhrberg, Skagen Kommune: – Ved en virkelig brand skal der hentes meget vand med tankvogne.


Det var første gang brandvæsenet i Hirtshals var med i en traditionelle forårsøvelse, og det samar bejde forløb godt.
– Ved øvelsen i går fungerede Hirtshals og Sindal som en samlet enhed, og Sindal har ofte været med i vores øvelser i Skagen. Så helt fremmede for hinanden var vi ikke. – Men det fungerede godt hele vejen fra indsatsledelse, og ud til de enkelte slukningshold. I alle led arbejde vi fra Skagen og folkene fra Hirtshals godt sammen, siger Tage Øhrberg.

Rokade
Den tænke brand opstod ved 17-tiden midt inde i Tversted Klitplantage i nærheden af Tverstedsøerne. Vinden førte ilden mod Skiveren, hvor den store campingplads og et sommerhusområde var truet.
Ilden blev stoppet lige inden, den nåede ind i Skagen Kommune.
Midt i øvelsen skulle der rokeres. Alt materiel og alle brandfolk skulle flyttes fra positioner inde i klitplantagen til udkanten ved kommunegrænsen for at angribe brapden derfra.
Selvom der var meget materiel, der skulle flyttes, forløb rokaden petfekt, oplyser Tage Øhrberg.

Onsdag d. 29 Juni – Alt for mange i for lille telt.
Skagen Festival lukkede for mange ind til åbningskoncert.

SKAGEN: Alt for mange mennesker var sidste torsdag proppet ind i camp-teltet ved Skagen Festivals populære åbningskoncert med bl.a. Ib Grønbech. – Det var en beklagelig smutter, som ikke måtte ske og heller ikke vil gentage sig, siger festival-k¬miteens formand, Kurt Kirkedal Jensen. Skagens Avis har modtaget flere henvendelser fra tilhørere i teltet, der undrer sig over, at der blev lukket så mange ind. Uden at sætte nøjagtig tal på bedømmer flere, at der i hvert fald var cirka 1500 mennesker i teltet, da det gik hedest til.
Der forventedes stort rykind, men alligevel kom tilstrømningen tilsyneladende bag på de travle arrangører.

Kunne intet se
I et læserbrev i dagens avis klager en anden tilhører, Anni Hansen, Skagen, også over forholdene. Hun sad et sted, hvor der slet ikke var mulighed for at se Ib Grønbech. Gangene mellem bordene blev optaget af medbragte bænke, og selv nødudgangen nær ved hendes bord var blokeret af en bænk, oplyser hun.
Anni Hansen spørger, hvor brandtilsynet var henne? Ingen greb i hvert fald ind.
Hun tilføjer, at hun langt fra står alene med de synspunkter, hun giver udtryk for i læserbrevet.
Kurt Kirkedal tør ikke sige præcis, hvor mange der var i te1tet.
Han var ikke selv på campen denne aften.
Der var tilladelse til at lukke 1100 ind, og han ved, teltet var »tæt presset«, og at der på et tidspunkt var en del flere, end brandmyndighederne havde givet tilladelse til.


Ib Grønbech sørgede for den rigtige stemning ved åbningskoncerten,
men ikke alle havde det lige rart i det stopfyldte telt

Under pres
– Det kan naturligvis ikke accepteres, og det forhold skal grundigt diskuteres for at undgå en gentagelse, siger Kurt Kirkedal, der samtidig udtrykker forståelse for det pres, kontrollørerne var ude for. De ville nødig afvise og skuffe nogen i køen.
– Men vi må konstatere, at torsdags-arrangementet har udviklet sig til en så stor succes, at det i sin nuværende form har sprængt sine fysiske rammer, siger han. Det er glædeligt nok blevet en begivenhed, som tiltrækker utrolig mange skagboer og gamle festivalgæster.
I fjor blev der solgt 300 billetter i forsalg til torsdag aften, i år var det 900.
En mulighed kan være at dele arrangementet på en eller anden måde, så der skabes mere trygge rammer om denne populære festival-start, siger formanden for Skagen Festival.


Der var masser af fest i camp-teltet i festival-dagene, her fra søndag eftermiddag. Men torsdag aften blev der lukket for mange ind, erkender Kurt Kirkedal Jensen.

Festival / gedemarked
Vi har modtaget:
Torsdag aften var jeg for første og garanteret sidste gang til festival.
Med det system, de kører derude, vil jeg ikke sætte liv og lemmer på spil ved en eventuel ulykke.
Vi ankom kl. 18.10, hvor teltet efter min mening allerede var godt og vel fyldt, men vi fik en god plads bagest i teltet ved en nødudgang.
Da de ikke havde flere billetter ved indgangen, fik gæsterne bare et stempel i stedet for en sådan (jeg talte med flere, som ikke havde købt billet, men betalte ved indgangen og fik et stempel i stedet).
Der var så mange folk inde, at selv gangene mellem bordene blev optaget af medbragte bænke. Ved vores bord sad minimum seks personer med armbånd (selv om de var blevet opfordret til at flytte til der var pladser til overs). Jeg synes, det er for dårligt, at man har betalt 100 kr. for at HØRE Ib Grønbeck (det var næsten lige så godt at købe båndet med ham).
Vi havde regnet med at se ham også, men det var umuligt, da der var så mange mennesker proppet ind, at de stod alle steder.
Ved vores bord blev selv nødudgangen blokeret med en bænk. Dette blev påtalt til en kontrollør, som ville ordne sagen, men der skete bare ingenting.
HVOR VAR BRANDTIL – SYNET I TELTET TORSDAG AFTEN?
Der var ihvertfald mange flere mennesker end de ca. 1200, som teltet er beregnet til.

Med tak for optagelsen
Anni Hansen,
Møllevang 12,
Skagen

Festivalen lukkede for mange ind til Ib Grønbech koncert.
SKAGEN: Brandinspektør Tage Øhrberg er ikke i tvivl om, at det er festivalens ledelse, der har ansvaret for, at der var for mange i teltet på camp-scenen torsdag aften.
I et læserbrev i avisen i går stillede en af de mange gæster til aftenens koncert med blandt andet Ib Grønbech spørgsmål ved, hvor brandtilsynet var henne, da de mindst 1500 personer i teltet kappedes om en god plads.
– Vi har brandvagter i telte og på de andre scener i byen under festivalen, men det har ikke været deres opgave at holde øje med, hvor mange, der var i teltet, siger brandinspektør Tage Øhrberg. De brandmænd, der har gået brandvagt til de forskellige arrangementer i festivalen, er ikke blevet bedt om at tjekke, om festivalen overholdt de givne tilladelser.


Der var brandvagter ved samtlige koncerter, bl.a. her i det store telt søndag eftermiddag, men de overlod til arrangørerne at holde øje med, hvor mange der deltog i de enkelte arrangementer.


– Vi regnede med, at de tilladelser, der er givet, ville blive overholdt. Ansvaret for det ligger hos festivalens ledelse. Det er min opgave som brandinspektør at holde øje med, det sker, ligesom jeg skal holde øje med, at spillesteder, værtshuse og restauranter m.v. overholder de tilladelser de har, forklarer Tage Øhrberg.

Tilsynsførende
Der er altså ikke forskel på, om er en festival eller ligende, der afholder et arrangement eller et etableret spillested, der har en koncert på programmet. Og i sagens natur er brandinspektøren, ikke til stede ved, alle arrangementer. Hans opgave er at føre tilsyn.
Tage Øhrberg afviser ikke, at brandvagterne måske fremover kan få til opgave at holde øje med antallet af gæster på de enkelte scener.
– Men det kan være svært at overskue hele teltet, specielt når folk klumper sig sammen ved scenen, mens der er masser af plads længere, nede bagved, siger brandinspektøren.

Undersøges nærmere
– Jeg ved ikke, hvad der skete i teltet i, torsdags, og har ikke talt med den person, der gik brandvagt, men situationen skal undersøges, og vi skal da klart overveje, -om det er noget, vi skal gøre noget ved næste år, siger Tage Øhrberg.
Men det var ikke et problem, vi på nogen måde havde spekuleret på i forvejen. Det plejer ikke at være nødvendigt at rende rundt og tjekke, om festivalen overholder grænserne for hvor mange, der må være i teltet.

Nødudgange
I gårsdagens læserbrev blev et andet problem taget op: Blokerede nødudgange.
– Det er vores pligt at skride ind, når en nødudgang bliver blokeret, men desværre er det som regel publikum, der flytter rundt med møblementet, så en udgang måske bliver blokeret, men det er vores opgave at prøve at forhindre dette, forklarer Tage Øhrberg.


Brandinspektør Tage Øhrberg: – Det er festivalens ledelse, der skal_sørge for at overholde de tilladelser,der er givet.AUGUST 1994


Mandag d.22 August – Strid om afløser for brandchef – Borgmester og viceborgmester i verbalt slagsmål
SKAGEN: Borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S) og viceborgmester Inger Støtt røg verbalt i totterne på byrådsmødet i aftes.
Sidste punkt på dagsordenen udløste »krigen«, som pludselig kom til at handle om, hvorvidt den nye brandinspektørstilling i den nye beredskabsforvaltning er midlertidig eller fuldtids på langt sigt.
– Er det borgmesterens intention at have en fuldtids brandinspektør med knap 14.000 indbyggere i kommunen på langt sigt? Så skal der være meget bål og brand, hvis det kan holde. Det er en midlertidig løsning, sagde lnger Støtt.


Inger Støtt:-Med en fildtids ansat brandinspektør til knap 14.000 indbyggere i kommunen skal der være meget bål og brand.
Tage Øhrberg er nu udelukkende beskæftiget med beredskabssager, og derfor mangler der arbejdskraft på teknisk forvaltning.
Kurt Kirkeda1 Jensen: -Inger Støøt må sætte sig ind i det, der er vedtaget af byrådet.

Er besluttet
– Byrådet har besluttet beredskabsplanen, Og deri er brandinspektør Tage Øhrbergs midlertidige opnormering løst, da et flertal uden om Venstre oprettede den nye beredskabsforvaltning, fastslog borgmester Kurt Kirkedal Jensen.
– Inger Støtt må sætte sig ind i det, der er vedtaget af, byrådet, sagde borgmesteren. Sagen var til tilsyneladende uden sprængstof, da den handlede om ansætte en afløser for Tage Øhrberg, der har forladt teknisk forvaltning for at være heltids ansat i beredskabsforvaltningen som brandinspektør.
mHan fik oprindeligt sin stilling opnormeret (lig med afløsertimer)i forbindelse med, udvidet brandeftersyn på plejehjem og lignende.
Nu ønsker teknisk forvaltning, at den stilling, som en teknisk assistent har indtil årskiftet, reelt lavas om til en stilling på længere sigt. Posten skal besættes af en ingeniør eller konstruktør til afløsning for Tage Øhrberg.
Manglen på arbejdskraft skyldes blandt andet og måske primært, at teknisk forvaltningen også arbejder for Vejdirektoratet i forbindelse med projekt Smukkere Veje.

Bemandingen
Teknisk forvaltning ønsker at få den rette bemanding, som man kalder det, hurtigst muligt, da der ellers vil blive brug for øget rådgivning, som også koster penge.
Et flertal i byrådet vedtog i aftes, at der kan ansættes en ingeniør eller konstruktør. Det bevirker så, at den før omtalte tekniske assistent ikke får forlænget sin ansættelse, der slutter ved årskiftet.
Den nye stilling opslås som en fast stilling, da det sandsynligvis vil tiltrække flere ansøgere. Udgifterne til den nye medarbejder skal indarbejdes i budget 1995, og blandt andet derfor stemte Venstre imod. Man ønsker at vente, til man når længere hen i behandlingen af det nye budget.

Torsdag d. 7 Oktober kl.17:58 – Brand i garage – En måtte til behandling på sygehuset.


SKAGEN: En måtte til behandling for brandsår, efter han havde prøvet at slukke en brand i en garage på Markvej i går ved 18-tiden.
Branden i garagen opstod enten under eller lige omkring en bil, der var ved at blive repareret. Der blev brugt et svejseværk til reparationen, og gnister herfra har tilsyneladende antændt benzinslangen.


De to mand i garagen prøvede i første omgang selv at slukke branden, men den udviklede sig så meget, at de måtte op give. Desværre blev den ene forbrændt på hænderne under slukningsforsøget og måtte til behandling på sygehuset. De to mænd forlod garagen og lukkede garagedøren efter sig, og der blev sendt bud efter brandvæsenet.
– De gjorde det helt rigtig ved at lukke garagedøren efter sig. Da vi kom, var flammerne blevet kvalt, men der var masser af, røg i garagen, fortæller brandinspektør Tage Øhrberg.
Der skulle ikke meget vand til at få branden fuldstændig under kontrol, og efter fem-ti minutter var den helt slukket. Garagen var efter branden godt røget og sodet til, og bilen var beskadiget.

Da brandfolkene nåede frem var flammerne kvalt,
men røgen væltede ud fra garagen.


SEPTEMBER 1994


Fredag d. 16 September – Håbløs kamp mod vandmasserne – Flere pumper sat ind i Aalbæk – Problemer i Skagen
Der herskede sent fredag eftermiddag stadig vand-kaos i store dele af Skagen Kommune.
I Aalbæk måtte Beredskabets frivillige efter et døgns ihærdig indsats fredag eftermiddag opgive at holde det stigende vand borte fra veje og haver med fem pumper, og yderligere tre blev sat ind i kampen mod vandmasserne.
Vandet stod stadig højere i byens kloakker, og en overgang var det meget tæt på at kravle ovenud af dækslerne.

I Aalbæk pumpes alt kloakvandet ud i havet via en pumpestation i Industrikvarteret. Her brød to pumper sammen torsdag eftermiddag.


Fra grøfterne
Problemerne skyldes naturligvis de døgns massive regnskyl fra oven.
Nok var der fredag en længere pause i selv regnen, men da var der kommet så meget, at vandet fossede ind mod byen via afvandingsgrøfterne fra markerne.
Da det samtidigt blæste meget fra øst, skabte det et vandtryk mod land fra havet, så vandet fra land ikke kunne løbe ud i den store vandpyt. Med andre ord samledes vandet mere og mere i selve Aalbæk, og derfor blev kommunens civile beredskab allerede torsdag eftermiddag sat ind i kampen mod vandmasserne. Som nævnt i går skabte det store problemer, da to pumper ved pumpestationen i Industrikvarteret satte ud torsdag eftermiddag. Aalbæks kloakvand ledes nemlig – efter en tur i renseanlægget – ud i havet via en cirka 400 meter lang udløbsledning, og sidste station er netop pumperne tæt ved Nielsens Fiskeeksport.
Beredskabet er sat ind i Aalbæk, mens det i Skagen primært er Falck, slamsugerne fra Skagen Kloakservice og Skagen Kommunes kloakservice, der knokler for at holde vandet fra folks døre.
Men »folk« er nu selv skyld i nogle af problemerne.

Beredskabets frivillige tog fredag tre ekstra pumper til at klare vandmasserne i Aalbæk. I kloakkene
– Skagboerne kobler, efterhånden som det bliver ved med at regne, afløb fra tagene på kloaknettet, som derfor bryder sammen. Det betyder så, at folk alligevel får vandet ind i haverne, siger Poul Pedersen fra kloakpatruljen.
I Skagen stod vandet fredag eftermiddag højt på mange veje, men helt galt var det i Bogøvej-området og ved Eratosvej.
I området ved Ankermedet står vandet også højt. Vandet presses ind fra heden og giver skagboerne meget fugtige haver. Tidligere tiders grøfter til blandt andet afvanding er dækket til, og det har bestemt ikke gjort situationen bedre.
– Eneste lyspunkt er, når mørke skyer viser sig alligevel ikke at indholde vand, siger Poul Pedersen, der det seneste døgn kun har haft pause i tre kvarter. Kampen mod vandmasserne fortsætter.


OKTOBER 1994

Afskåret fra omverdenen Fisk og atter fisk på vejen.

Da en lastbil væltede på hovedvejen ved Bunken, blev det endnu engang demonstreret, hvor sårbar vejforbindelsen til og fra Skagen egentlig er. Det meste af en dag var det næsten lige så svært at komme til Skagen som til Bornholm. I over en time var vejen helt lukket, og resten af dagen var der lange køer. Mon ikke lidt af pengene afsat til Hirtshals motorvejen ville kunne finde bedre anvendelse til at gøre vejen herop et par meter bredere?