1998


FEBRUAR 1998


Mandag d. 2 Februar kl. 1:40 – Brand på Feriehotel Skagen – Ferielejlighed udbrændte.


SKAGEN: Mens de fleste skagboere lå og sov i nat, rykkede brandvæsenet ud til en tagbrand på Feriehotel Skagen. Klokken 1.40 ringede Bent Nørregaard 112. Han er nabo til Feriehotel Skagen og havde under et natligt toiletbesøg set flammer på taget af hotellet. Klokken 2.00 var brandfolk allerede godt i gang med slukningsarbejdet. En tyk røg væltede ud mellem tagstenene på taglejligheden. Brandmændene begyndte at pille tagstenene af for at lette slukningsarbejdet.

Bare tæer
Imens rendte hotellets direktør, Peter Laigaard Jensen, rundt med bare tæer i gummisko. Han var vågnet ved nogle’ høje knald og troede først, at det var nogle containere i nærheden, som der var gået ild i. Med bar mave i frostnatten fandt han dog hurtigt ud af, at det var lejlighed nummer 208, som stod i flammer. Brandmændene arbejdede på begge sider af bygningen, og på bygningens bagside blev det nødvendigt med en stige. Branden blev hurtigt slukket, og der skete vandskader på de tilstødende lejligheder.

Fortjent cigaret
Klokken tre kom der kun svage røgsignaler fra lejligheden, og den eneste ild var den brandmændene brugte til at tænde en velfortjent cigaret oven på nattens arbejde. Politiets teknikere skal i dag forsøge at finde årsagen til branden.


MAJ 1998


Mandag d. 11 Maj – Festspise for måger
Hornfisk skyllet ind på strand.

SKAGEN: I løbet af weekenden skyllede store mængder hornfisk op stranden for enden af Buttervej.
Det er endnu uklart hvorfor hornfiskene er døde, men brandinspektør Tage Øhrberg er i gang med at undersøge sagen.
– Vi har været ud og hente nogle fisk og har lagt dem i fryseren, så vi kan få opklaret, hvad de er døde af, oplyser Tage Øhrberg.
En mulighed er, at hornfiskene er blevet forgifter af rødalger. Den teori bliver underbygget af en fisker fra Søby, der har kontaktet Tage Øhrberg. Han var ude at fiske ud for Hirtshals og så, at vandet var helt rødt af alger.
En anden forklaring kunne være, at de er blevet fanget af en fisker, der går efter en anden fiskeart og derfor har kasseret dem. Brandinspektøren vil i løbet af dagen i dag tage stilling til, om hornfiskene skal samles op, eller om naturens egne skraldemænd – mågerne – kan få spist dem allesammen.

 

 


JUNI 1998


Tirsdag d. 2 Juni – Øvelse på havnen
SKAGEN: I går klokken 11.17 hylede udrykningssirenen hos politi og Ealck, men det var kun en øvelse. Men en øvelse med bål og brand i stor stil. Selve øvelsesforløbet var som følger: To lastbiler rammer hinanden på havneområdet. Den ene kører med olie. Den anden med trykflasker med gas.
Olietankvognen fortsætter, efter sammenstødet ind isværket, hvor den forårsager et ammoniakudslip, og der går hul på olietanken.
Bilen med gasflasker rammer en container, som river hul på en olieledning til et skib, der er ved at blive tanket. Og som om det ikke var nok, eksploderer en af gasflaskerne og slår hul på en olietank på havnen.
Til at håndtere denne kædereaktion af ulykker var der tre biler fra Falck, tre biler fra Beredskabet og to politibiler.
Desuden deltog Åge Venø i sikringen af Skagen Redningsstation.

Søndag d. 21 Juni kl. 9:58 – Ild i truck på havnen. – Mindre brand i Skagen søndag formiddag.

Den afbrændte truck var et sørgeligt syn, da den ildelugtende røg var forsvundet.


Masken kom på, inden Falck-folkene vovede sig ind i bygningen.

SKAGEN: Søndag formiddag ved 1O-tiden rykkede Falck i Skagen ud for at slukke en mindre brand på Skagen Havn. Der var gået ild i en truck, som stod i et værkstedsrum på Taabbels fabrik på Vestre Strandvej. Trucken så ikke specielt godt ud efter branden, men ellers skete der ikke større skader i forbindelse med branden. Fabrikschef Svend Erik Jacobsen var nede på fabrikken for at tjekke rengøringen, da han opdagede, at der kom røg ud fra fabriksbygningen, og da et par skumslukkere på fabrikken ikke var nok til at kvæle branden, blev Falck tilkaldt. En tung, ildelugtende røg væltede ud fra værkstedet, da Falckmændene med lidt besvær fik døren til fabrikslokalet lukket op, men branden var hurtigt under kontrol.


JULI 1998


Mandag d.6 Juli kl. 17:54 – Overetagen udbrændte
Cigaret måske skyld i brand på Søndervej

SKAGEN: Overetagen i et hus på Søndervej i Skagen udbrændte totalt ved 18-tiden i går. Kun en hurtig indsats af Falck forhindrede ilden i at brede sig til resten af huset. Det var en kvinde i huset, der opdagede ilden og alarmerede det lokale brandvæsen. Hun fortalte til vicebrandinspektør Jan Iversen, at hun formentlig havde glemt en cigaret på første sal, da hun skulle nedenunder i et ærinde.
– Hun opdagede ilden, da hun hørte en knitren, som var der ild i noget papir. Da hun kom ovenpå, opdagede hun den voldsomme røgudvikling og alarmede straks os, sagde Jan Iversen på, brandstedet. Trods den hurtige indsats kunne Fa1ck ikke forhindre første sal i at udbrænde, og der er sket en del følgeskader neden under. Senere i nat, kvart i fire, udbrændte stueetagen i en lejlighed på Lingbanke i Skagen. Lejlighedens ni unge gæster var ikke hjemme, da ilden sandsynligvis opstod i en sofa, oplyser politiet.

Onsdag d. 15 Juli kl. 19:00 – Falsk alarm.
SKAGEN: Omkring klokken 19 i går gik brandalarmen i gang på Saksildsgaard.
Falck i Skagen rykkede ud, men der var tale om en falsk alarm.

Tirsdag d. 21 Juli kl. 12.10 – Røg over Skagen – Brand i skib på Karstensens Skibsværft.

 


SKAGEN: Ved middagstid i går udbrød der brand i det irske skib »SO.709 Brendelen«, som lå ved Karstensens Skibsværft. Tyk ildelugtende røg drev ind over den sydvestlige del af Skagen, og i radioen blev alle i bedt om at holde sig indendøre og lukke vinduerne. Politiet kørte rundt i den sydvestlige bydel med højtalervogne for at fortælle folk, at de skulle blive inde og lukke alle vinduer og døre, da det på det tidspunkt ikke kunne afvises, at røgen var giftig.

Høj varme
Slukningsarbejdet blev besværliggjort af den meget høje varme i skibet, og røgdykkere, der blev sendt ned for at lokalisere branden, måtte trækkes tilbage, da deres sikkerhed ikke kunne garanteres.

Kølet udvendigt fra
I stedet blev skibet kølet ned udvendigt fra, og branden inde i skibet fik lov at rase ud. Omkring klokken tre var branden under kontrol, og røgen, der drev ind over Skagen, havde skiftet farve fra sort til hvid. Klokken 16.30 var branden helt slukket, men, der blev stadig efterfølgende arbejdet med efterslukning.

Stor brand på havnen – Hele beredskabet var i arbejde i går.

SKAGEN: Der blev sprøjtet vand fra både søsiden og kajen, da slukningsmandskab og materiel fra Skagen bekæmpede en brand på det irske skib SO. 709 »Brendelen«.
Et par minutter over tolv i går middag blev branden opdaget. De folk fra værftet, der havde arbejdet på at forlænge skibet, var gået til middag, da branden udbrød i skibets forreste del. Der blev sat bomme op på Vestre Strandvej, men flere bilister valgte i begyndelsen at overse afspærringerne. Først da en politimand kom forbi og snakkede med store bogstaver hjalp det.


Fodbold udsat
Tyk røg blev af vinden båret ind over den sydvestlige del af Skagen. Blandt andet Skagen Stadion blev indhyllet i røg, og Skaw Cup måtte udsættes, da spillere og tilskuere midt i en kamp blev bedt om at gå indendøre af politiet. Klokken 15 var branden så meget under kontrol, at fodboldturneringen kunne fortsætte.

Giftige rygter
I første omgang svirrede rygterne om, at røgen indeholdt giftigt PVC, men det blev senere afkræftet af politiet. Tage Rishøj fra Karstensens Skibsværft oplyser, at man under branden kontaktede leverandøren af de sorte rør, som der var ild i nede i skibet. Leverandøren kunne oplyse, at rørene var lavet af materialet PEH, der ikke er giftigt. I dag har eksperter været ude at tage målinger på asken efter branden, og der er ikke fundet tegn på syreindhold, som ville betyde, at røgen var giftig. En ambulance blev set i området, men det var nysgerrighed, som var årsagen til besøget. Der var her til morgen ingen meldinger om tilskadekommende.

Nedkøling
På kajen og oppe på skibet stod brandfolk fra Skagen Brandvæsen og Beredskabet i Skagen og forsøgte at få has på branden og nedkøle skibsiden, hvor ilden smeltede den blå maling. På skibets anden side i havnebassinet lå både fra Skagen Havn og Redningsstationen og gjorde deres til at afkøle skibets anden side. Da en af slukningskøretøjerne fik et udfald, blussede branden op igen. Der blev også afsendt en slangevogn fra Aalborg med nye slanger, da den stærke varme lavede huller i de slanger, man brugte under slukningsarbejdet. Vognen fra Aalborg havde også ekstra luftmasker med ilt med til røgdykkerne. Først klokken 14.30 var ilden nogenlunde under kontrol, røgens farve skiftede fra sort til hvidt, og Knud Hansen fra beredskabet havde hentet forsyninger af kolde sodavand, som brandfolkene kunne skylle halsen med, efter at have rendt rundt i et par timer med røgmasker.

Trafikken gik i stå
Branden betød lange køer både ind og ud ad Skagen. Politiet havde afspærret de store veje ned til havnen, men da vinden i forbindelse med en byge og lidt tordenvejr skiftede, blev politifolkene, der stod ved afspærringerne, også dækket af den ubehagelige røg, og afspærringerne måtte opgives.
I følge stationsleder Bremer Ovesen fra Skagen Politi opførte bilisterne sig pænt, og sneglede sig afsted med 10-15 kilometer i timen.

Indsatsen
Beredskabschef i Skagen, Tage Øhrberg betegner indsatsen under branden som tilfredsstillende.
– Den meget stærke varme nede i skibet gjorde os mere passive, end vi brød os om, og derfor tog slukningen længere tid, fortæller han. Beredskabschefen fremhæver foruden slukningsmandskabet også mandskabet på skibene fra Skagen Havn og Redningsstationen, der var med ti1 køle skibet ned udvendigt og begrænse varmespredningen inde i skibet. Men også de ansatte på Karstensens Skibsværft får en tak med på vejen for deres hjælp med afspærringerne.


Mistanke til varme – Skader for millioner.
SKAGEN: Den foreløbige vurdering fra Tage Rishøj fra Karstensens Skibsværft lyder på, at der er sket skader for flere millioner på den irske trawler ” Brendelen”, der i går blev hærget af brand.
Brandens årsag er endnu ikke fastslået, men stationsleder Bremer Ovesen fra Skagen Politi fortæller, at mistanken retter sig mod, at branden er opstået i forbindelse med en varmeeftervirkning fra det arbejde, som foregik med at forlænge skibet, før branden opstod.
Senere i dag bliver der taget stilling til om brandteknikere skal undersøge skibet nærmere.


AUGUST 1998


Mandag d. 10 August – Bøf til millioner – Millionbøf, trættem fødder og udsalg.
Lang mandag i Skagen blev en succes.

 


SKAGEN: – Nu har vi været her siden lidt i otte i morges, og nu skal fødderne hjem og pege opad.
Mørket trængte sig på, og trætheden til at få øje på hos ]ørgen Steen i 2Tal i Skagen i går, hvor der som i den øvrige midtby var længe åbent. Først klokken 22 kunne forretningsfolkene dreje nøglen og sige tak for i dag. Nogle fandt de sidste ressourcer frem og hyggede sig derefter sammen til spisning af de rester, Beredskabsforbundets madkanon havde levnet.
Skagen Handelsstandsforening stod for arrangementet og havde sørget for, at alle kunne smage Beredskabsforbundets millionbøf uden beregning i en times tid. Det var meget populært med en lang kø foran kanonen og overalt i centrum sad store og som, lokale som fremmede og nød et måltid varmt mad.

Sydlandsk stemning
Vejrguderne var på et par dages ophold i Skagen og sørgede for en lun sommeraften, som lokkede mange lokale men måske specielt mange turister ud på strøget. Det var lige før, der var sydlandsk stemning. På gågaden sørgede en sydamerikansk trup for lidt fest og farver med en enkelt guitar og de kendte, meget farverige smykker, tæpper og hatte til salg for en slik. Hos Winkelmann Legetøj underholdt Hugo Joyner med sin jo jo, og det samlede straks mange mennesker. Det var måske et signal om, at denne store udsalgsdag under temaet »Udsalg for millioner« godt kunne have budt på lidt mere underholdning.
Hos Imerco var trætheden også tydelig, men Helle Barnbæk glædede sig over mange kunder og pæn omsætning. – Det har været spændende at være med til, og det har været en god dag.
Samme melding kom fra 2Tal, men ]ørgen Steen mente dog, at en sådan lang udsalgsdag var placeret for tæt på højsæsonen. Han kunne godt forestille sig noget lignende til januar-udsalget, men på den betingelse, at forretningerne bliver enige om først at åbne for eksempel ved to-tiden om eftermiddagen.

Masser af mad
At Beredskabsforbundet serverede gratis millionbøf gjorde tilsyneladende ikke det store indhug i omsætningen hos gågadens førende pølsevogn. Kaja havde i hvert fald nok at se til, og humøret var ikke så slidt som fødderne. Handelsstandsforeningens formand for arragementsudvalget, Carsten Madsen fra Super Brugsen, udtrykker også tilfredshed med arrangementer, som han håber kan gentages en anden god gang.


SEPTEMBER 1998


Tirsdag d. 1 September – Brand i ovn på sygehus – Patienter måtte flyttes i morges.
SKAGEN: En af de ansatte på morgenholdet sagde for sjov til en kollega, at det havde været en forrygende begyndelse på dagen. Der var synlig lettelse at spore på Skagen Sygehus tidligt i morges, da brandfolkene var kørt igen efter at have slukket en mindre brand i et køkken.
Ilden brød ud i en ovn, der skulle have varmet noget dejligt morgenbrød til patienterne. Personalet reagerede lynhurtigt ved at lukke døren, til brandstedet, så ilden ikke fik luft til at brede sig. Det hele endte med en masse røg, og ingen alvorlig brand.
Patienterne i nærheden af køkkenet blev hurtigt flyttet længere væk og i sikkerhed. Fa1cks brandfolk kom hurtig til stedet og sørgede for,at ilden ikke bredte sig yderligere. Og så var der ellers morgen” mad til alle.

Tirsdag d. 7 September – Røgskader efter brand i lejlighed
SKAGEN: Ingen mennesker kom til skade, men det skete en del røgskader, da der i går eftermiddag var ild i en lejlighed på Skagavej.
Det var forbipasserende, der opdagede, at der stod røg ud af en altandør til førstesals lejlighed.
Falck sendte alle disponible køretøjer og en ambulance til stedet.
Ilden, der måske opstod ved en kortslutning i en radio,blev hurtigt bekæmpet, men der skete en del røgskader i lejligheden.
Lejlighedens beboer, en 38-årige kvinde, var ikke hjemme.

Onsdag d. 16 September – Anderledes spadestik
Borgmesteren fik en hjelm på hovedet og en i hånden


Fra venstre murermester Svend Brath, daglig leder på Falck-stationen i Skagen Kurt Petersen, formand for beredskabskommisionen borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S), Falck-redder Henning Larsen samt medlem af beredskabskommisionen og vicebrandinspektør Jan Iversen.


AALBÆK: De lokale håndværkere, som skal stå for byggeriet, og nogle af de frivillige, der skal bruge brand-stationen, når den er færdig, var mødt op i Aalbæk til det første spadestik i går. I stedet for en spade blev der symbolsk nok brugt en brandhjelm til at grave med. Og selvom redskabet var lidt utraditionelt, så virkede det vist nok efter hensigten.

Tegningerne til den nye brandstation.


Iført hjelm tog Kurt Kirkedal Jensen det første hjelmstik til brandstationen i Aalbæk.

AALBÆK: Håndværkerne er gået i gang med grunden, hvor den nye brandstation i Aalbæk skal ligge. I går blev et utraditionelt spadestik taget af formanden for beredskabskommisionen, borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S).
En snes personer, en brandbil, to brandhjelme og to kasser drikkevarer.
Det var ingredienserne, da det første officielle spadestik blev taget til Aalbæk Brandstation.
Det første uofficielle spadestik er for længst taget. Håndværkerne har klargjort grunden til stationens fundament. For efter planen skal den nye brandbil og de 12 lokale frivillige brandfolk under tag inden nytår.
Ceremonien blev indledt af den daglige leder på Falck-stationen i Skagen, Kurt Petersen. Han takkede på Falcks vegne for den kommende brandstation.
– Brandfolkene glæder sig til at tage stationen i brug og til at køre den nye brandbil i garage.
Brandbilen var i dagens anledning taget med, og den indeholdt en helt speciel gave, som glædede borgmesteren meget.
For da Kurt Petersen var færdig med sin tale, var det Kurt Kirkedal Jensens tur. Han kiggede søgende efter en spade, men i dagens anledning blev der taget et hjelmstik.
To flotte brandhjelme blev taget ud af brandbilen. En til at grave med og den anden var en gave til Kurt Kirkedal Jensen. Han takkede for gaven,og spøgte med, at han ville have den på, når han var til møde i beredskabskommisionen.
Borgmesteren holdt en kort tale, hvor han blandt andet takkede de 12 frivillige, der har meldt sig til brandstationen. Falck fik også ros for det gode samarbejde med kommunen.
Og traditionen tro blev der råbt et Skagen-hurra.
Det mente Kurt Kirkedal Jensen godt kunne forsvares, når det var inden for kommunegrænsen. Efter hjelmstikket blev der slukket efter i øl og vand.


En glad nybagt hjelm-ejer.

Onsdag d. 30 September kl. 9:30 – Børnehave i brand – Tagbrand blev hurtigt slukket.
AALBÆK: I går formiddag udbrød der brand i noget tagpap på Aalbæk Børnehave.
Ilden opstod, da nogle håndværkere var ved at lægge nyt tagpap på. Håndværkerne slukkede selv branden med en skumslukker.
Men for at være på den sikre side blev Falck kontaktet, og en brandbil blev modtaget med stor jubel fra børnene i børnehaven.


OKTOBER 1998


Mandag d. 19 Oktober – Skidtfisk på vejen.
AALBÆK: En lastbil fra et firma i Thisted spredte i aftes en ubehagelig lugt i rundkørslen i Aalbæk by.
Lastbilen tabte en del af lasten, der bestod skidtfisk. Falck fjernede det ildelugtende spild, og vognmanden kan nu vente en regning for oprydningen.

Tirsdag d. 20 Oktober – Ild i græs.
SKAGEN: I forbindelse med et byggeri på arealet mellem Ternevej og Ankermedet gik der i går eftermiddag ild i en bunke græs.
Ilden var slukket, da brandsprøjten fra Falck nåede frem.

Søndag d. 25 Oktober – Eksplosion på skib – Større udrykning i aftes til Fabrikskajen i Skagen.


SKAGEN: Lige før klokken 22 i aftes blev politi og brandvæsen i Skagen kaldt til et skib ved Fabrikskajen. Der blev meldt om en eksplosion i skibets maskinrum. Fa1ck sendte flere brandsprøjter og en ambulance til skibet, som er den norske coaster »Langefoss« af Bergen.
Der var opstået en mindre brand i maskinrummet, som brandfolkene hurtigt fik bragt under kontrol. Det så mere dramatisk ud, end det var, da der var en del røg fra brændende isoleringsmateriale. Ingen mennesker kom til skade ved ulykken, og »Langefoss« sejlede ud af Skagen Havn ved ni-tiden i morges med kurs mod hjemhavnen. På vej ud i åbent hav kunne nordmændene vinke farvel til op mod et halvt hundrede fartøjer, der i Aalbæk Bugt har søgt læ for stormen og de hårde efterårsbølger.


NOVEMBER 1998


Fredag d. 6 November – Hurra for Aalbæks nye brandstation – Festligt rejsegilde på hjælpebrandstation.

AALBÆK: Fredag blev der spist skipperlabskovs og nydt en enke1t håndbajer, da der var rejsegilde på Fa1cks nye hjælpebrandstation i Aalbæk.
Der var mødt cirka 40 i a1t, og blandt dem var projektets vigtigste ingredienser – nemlig håndværkene.
De er alle lokale, og dermed har Falck holdt pengene til stationen indenfor kommunegrænsen, hvilket jo er særdels prisværdigt.

Falck ejer stationen
Falck ejer stationen, og Skagen Kommune lejer sig ind, så vi alle kan være sikre på at få hjælp, hvis der går ild i et eller andet. For aalbækkeme vil den nye hjælpebrandstation betyde, at hjælpen når hurtigere frem.
Der er ansat 12 de1tidsbrandmænd på stationen i Aalbæk, og de befinder sig som regel alle i nærheden af stationen, så den enlige brandbil hurtigt kan rykke ud. Alle 12 er i øvrigt nu færdige med uddannelsen. Ved rejsegildet talte blandt andre fungerende borgmester Kim Mouritsen (V), Falcks områdechef Torben Christensen og lederen af Falck i Skagen Kommune, Kurt Petersen. De havde alle store roser til de dygtige håndværkere.

Tre forskellige hurraer
Der blev råbt hele tre forskellige gange hurra ved rejsegildet. Det var Falck’s hurra, som er tre almindelige plus et »Falck«. Derefter var det et Skagen-hurra, som er først et kort hip efterfulgt af et kort hurra, to korte hip og to korte hurra’ er og så videre til tre i alt. Det hele sluttede med et Aalbæk-hurra, som naturligvis – ville nogen måske sige – er det omvendte af et Skagen-hurra.


Der var mange taler ved rejsegildet.


Menuen ved rejsegildet var skipperlabskovs.


Til nytår er Falck klar til at rykke ud i Aalbæk.


De lokale håndværkere fik mange roser og et måltid mad som tak for indsatsen.

Fredag d. 6 November – Brandmænd bestod øvelse.


SKAGEN: Det ser dramatisk og virkeligt ud. Men der mangler noget: Ilden og røgen – heldigvis. For det er kun en øvelse.
Det er ni brandmandsaspiranter fra Skagen Kommune, der øver sig inden eksamen på lørdag. I et år har de fungeret som frivilige brandfolk og er blevet uddannet til brandmænd på Redningsberedskabets skole på Buttervej. I morgen går det løs med eksamen hele dagen. Der er både skriftlige prøver og praktiske opgaver at lave – og bestå – inden de ni kan kalde sig brandmænd og fejre det med familie og venner, når prøverne er slut ved 16-tiden.

Lørdag d. 7 November – Brandmænd til eksamen – De bestod. Brandmandseksamen er veloverstået- Nu skal vi hjem og skrive ansøgninger.


Hvims: Brian Pedersen og Brian Jespersen er i fuld gang ved pumpen. I baggrunden ses deres lærer Hans Lindskov, flankeret af den kommunale censor (tv.)

HVIMS:- Nu skal vi hjem og skrive anlsøgninger, lød det fra, en af de nybagte brandmænd, efter en veloverstået brandmandseksamen lørdag eftermiddag.
I hvert fald en af de ni nyuddannede brandfolk er fyr og flamme for at få et fuldtidsjob på en brandstation.Og han er heller ikke i tvivl om, hvor ønskearbejdspladsen ligger: på brandstationen i Aalborg.Det er ikke sikkert, at de otte øvrige ønsker sig et fuldtidsjob: som brandmand. Men nu har de gennemgået uddannelsen, og alle de ni frivillige brandfolk, som Beredskabsforvaltningen i Skagen Kommune har undervist i, det forløbne lille års tid, bestod deres eksamen. Den uddannelse, som de ni har gennemgået som kursus i årets løb, svarer til den uddannelse man får på brandskoler over hele landet. Derfor kan de færdiguddannede søge job, hvor de måtte have lyst.
– Vi lægger vægt på, at folk skal kunne passe deres arbejde og familie, samtidig med at de uddanner sig, siger brandfolkenes lærer, beredskabsinspektør Hans Lindskov.


Frostsikring af brandhane. Martin Thomsen trykker med et stempel det sidste vand ud
af brandhanen, så den ikke bliver stoppet af is om vinteren.


Grænseoverskridende
De otte mænd og en kvinde er ikke kommet sovende til eksamensresultatet. Og man skal kunne andet end praktiske færdigheder. For eksempel bliver brandaspiranterne undervist i fysik og kemi. Undervejs i forløbet oplever nogle af deltagerne også at overskride deres egne grænser.
– Det er individuelt, hvor græn¬serne overskrides, forklarer Hans Lindskov. For nogen er det grænseoverskridende at komme op i 20 meters højde på en brandstige – og stadig bevare roen. For andre er udfordringen de små rum, som brandmændende også skal kunne komme ind i, bevare overblikket og redde nødstedte ud af. Og for nogle af de elever, som ellers ikke var bange for noget som helst, viste det sig at være en lidt rystende oplevelse, at skulle stille sig op foran forsamlingen og forklare om et af de emner, som brandaspiranterne var blevet undervist i.
– Det kan være lidt råt, men hvis de kan tåle mosten, bliver de virkeligt gode brandfolk, siger Hans Lindskov om de kvindelige brandaspiranter. I år var der en kvinde på holdet, og sidste år uddannede beredskabsforvaltningen også en »brandmand’m/k«. Beredskabsinspektøren forklarer, at kvinderne går til faget med en lidt større respekt end nogle af mændene, som godt kan tro, at det er lidt for nemt at få uddannelsen. Den fejl gør kvinderne ikke.

Brandslangerne skal spændes ordentligt sammen, inden der åbnes for hanen.


Ni slidere
Hans Lindskov siger, at alle ni på dette hold virkelig har slidt i det – især i ugerne op til eksamen. Og de bestod alle. Karaktergen¬nemsnittet blev på 8,8 (efter 13¬skalaen) og det er flot. Det har i øvrigt været ,pæne gennemsnit på alle de tre hold, som Beredskabsforvaltningen har uddannet siden 1995. Og der bliver også uddannet brandfotk i Skagen Kommune til næste år. Forvaltningen har netop fået bevilget de 150.000 kroner af staten, som er nødvendige for at få et hold på cirka 12 elever gennem uddannelsen i 1999. Og der er allerede fem som ,har søgt ind på uddannelsen.


Brian H. Pedersen(tv.) bakser med en genstridig pumpe, som skal suge vand op fra en branddam.

Fuldtidsjob
Det er, som fortalt, ikke alle de uddannede der sigter på et fuldtidsjob i brandvæsenet. Mange af brandfolkene får deltidsjob, som er honorarlønnet, eller fortsætter som frivillige brandfolk. På spørgsmåfet om, hvorfor folk arbejder som frivillige brandfolk, svarer Hans Lindskov:
– Der er nok lidt af en pionerånd. Vores folk synes, at vi skal kunne hjælpe os selv i lokalområdet. Også når det brænder på.


Da der nu ikke var ild i noget ved denne eksamen, sørger Christoffer Larsen for, at vandet kommer tilbage i branddammen.

De ni nye brandmænd m/k.
Hele dette års hold bestod eksamen lørdag den. 7. november.
Og de ni er:

Helle Frederiksen, Christoffer Larsen, Ejgild Villy Rimmer, Brian Jespersen, Lasse Bang Magnussen, Finn Kristensen, Brian H. Pedersen, Martin Thomsen og Søren Olesen.


DECEMBER 1998


Torsdag d. 10 December – Kørsel udliciteres – Ældreområdet indhenter tilbud
SKAGEN: Hjemmehiælpere og hjemmesygeplejersker har de seneste fem år kørt i 10 Ford Fiestaer, som ældreområdet har lejet hos Beredskabsforvaltningen.
Nu har socialudvalget besluttet at opsige kontrakten om bilerne per 1. juni næste år.
Det bevirker, at aftalen udløber nytårsaften 1999, og inden da ska1 der findes en afløsning for de 10 Fiestaer.
Derfor har udvalget besluttet, at der skal udarbejdes et materiale om kørselsydelsen, så opgaven kan udbydes i licitation.

Onsdag d. 16 December kl. 10:15 – Skibsbrand blev hurtigt slukket.


SKAGEN: I går klokken 10.15 udbrød, der brand i det forreste lastrum på stålkutteren S 207 »Latho«, der lå på bedding vedf Karstensen Skibsværft. Men værftets folk og Falck fik hurtigt branden under kontrol.


– Branden opstod i noget opskummet isolering, da nogle af værftets medarbejdere var ved, at skære nogle stålplader til, siger Jan Iversen, der er vicebrandinspektør i Skagen. – Da vi nåede frem havde medarbejdere på værftet hældt vand ned lastrummet, og det lettede vores slukningsarbejde. Men på grund af den giftige røgudvikling var det nødvendig at sætte røgdykkere ind for at få ilden slukket, siger Jan Iversen.
Skibet var ved at få lavet en skade i stævnen, da branden opstod i det forreste lastrum. Branden var ifølge ]an Iversen hurtigt under kontrol, og medarbejderne kunne kort tid efter slukningen genoptage deres arbejde i skibet. Lastrummet blev røgskadet efter branden.

Lørdag d. 19 December – Ingen ild kun røg.
SKAGEN: Natten mellem fredag og lørdag sendte Falck en brandbil til rensningsanlægget på Buttervej for at slukke en brand. Men der var ingen ild kun en kraftig røgudvikling fra en dieselmotor, der ikke kunne få vejret.

Mandag d. 21 December – Garage og bil brændt
SKAGEN: Kort før midnat blev brandvæsenet tilkaldt til en bilbrand i en garage på Ahornvej.
Brandfolkene fik hurtigt kontrol over branden, men både garage og den gamle Opel udbrændte.
Ilden fik ikke fat i huset, der lå ved siden af garagen. Det er endnu uvist, hvordan branden opstod.

Mandag d. 21 December – Falsk alarm.
SKAGEN: Tidligt i morges gik brandalarmen på Cosmos Trawl i gang. Men der var heldigvis tale om en teknisk fejl.

Torsdag d. 31 December – Falck nytårsparade
Stationsleder Kurt Pedersen sagde velkommen til de nye brandfolk i Aalbæk.

SKAGEN: Vi kan trygt overlade den sydlige del af kommunen til jer, sagde stationsleder Kurt Pedersen ved Falcks nytårsparade til de 12 nye brandfolk, som skal arbejde på stationen i Aalbæk. De 12 brandfolk har i løbet af 1998 gennemgået hele brandmandsuddannelsen, og stationslederen benyttede lejligheden til også at sige en tak til de 12 brandfolks familier, der har måttet undvære folkene en del weekender i forbindelse med øvelser og uddannelse i det forgangne år. Men Kurt Pedersens nytårstale var selvfølgelig også til alle de 50 brandfolk som deltog i paraden. 230.000 kilometer Stationslederen kunne gøre status over et år, hvor Falck i Skagen har kørt knap 230.000 kilometer og været på 55 udrykninger: Det er lidt færre kilometer og lidt færre udrykninger end i 1997, hvor der blev kørt godt 250.000 kilometer, og der var 58 udrykninger det år. Der var også folk at sige , farvel til og nye at byde velkommen. Således måtte Kurt Pedersen sige farvel til områderedder Birgitte Olsen og brandmændene Kim Eggert og Jan Holm. Og der blev sagt velkommen til områderedder Peter Hiermitslev og brandfolkene Tonny Jespersen og Brian H. Pedersen,Brian H. Pedersen begynder dog først til den 1 februar.

GODT NYTÅR