1999


JANUAR 1999


Lørdag d. 9 Januar Et år med færre opgaver for kommunens beredskab.
Afsked med stedlige beredskaber ved nytårs-komsammen.


Gerda Pedersen havde som den eneste gjort sig fortjent til 20-års tegnet.
Det blev overrakt af beredskabsschef Tage Ørhberg.


SKAGEN: Brand- og rednjngsmandskabet under Skagen Kommunes beredskabsforvaltning havde færre alvorlige opgaver i 1998 end året før.
Det konstaterede beredskabschef Tage Øhrberg ved forvaltningens nytårs-komsammen lørdag. Det samlede redningsberedskab blev tilkaldt i alt 55 gange i årets løb mod 58 gange i 1997 og 75 gange i 1996.
Alarmerne i 1998 var 25 brandalarmer, hvoraf de fem var til brande, der var slukket, inden brandvæsenet nåede frem. Der var i 1998 kun en enkelt skorstensbrand mod fem i 1997. Der var dog, trods det faldende antal alarmer, et enkelt område, hvor der, desværre, var stigning, konstaterede Tage Øhrberg, nemlig i antallet af blinde alarmer ¬ alarmer, hvor enten en teknisk fejl eller en fejlbetjening er årsag til,at en alarm går i gang.
Dem var der 25 at i fjor mod kun 13 året før. Der var også i fjor en enkelt direkte falsk alarm. Det er ellers flere år siden, der har været en sådan i Skagen Kommune. I næsten alle de tilfælde, hvor der har været brand, har førsteudrykningen kunnet klare opgaven. Det er i Skagen Kommune Falck, der står for førsteudrykningen. Ved den store skibsbrand på Karstensens Skibsværft i sommer var det frivillige beredskab dog også i arbejde.
Derudover har beredskabet blandt andet medvirket som brandvagter i’ forbindelse med Skagen Festivalen, og beredskabet har været indsat ved et par pumpeopgaver i årets løb. Desuden har forplejningsafdelingen ved en enkelt lejlighed lavet mad for Skagen Handels standsforening og ved flere lejligheder sørget for, at der var forplejning, når de frivillige i brand- og redningsafdelingen har holdt øvelser.

Farvel
Brandberedskabet i Skagen Kommune er blevet forstærket fra årsskiftet, idet der er etableret en brandstation i Aalbæk, og det har også en lidt negativ præget side, nemlig den, at de stedlige beredskaber i Hulsig, Bunken og Aalbæk er blevet nedlagt. Derfor kunne man ved nytårs” parolen tage afsked med i alt 12, der har været med i disse beredskaber. To af dem har dog videreuddannet sig, så de nu fungerer som brandmænd under stationen i Aalbæk, oplyste Tage Øhrberg. De frivillige brandfolk får i dag den samme uddannelse som de brandfolk, der er tilknyttet Falck, og det har i det forgangne år betydet, at man_har måttet sige farvel til tre frivillige i det kommunale beredskab. De er alle tre nu ansat som »rigtige« brandmænd i Skagen, oplyste Tage Øhrberg. Der er i dag et halvt hundrede frivillige tilknyttet beredskabsforvaltningen i Skagen, og der arrangeres i år begynderkursus indenfor de fleste områder, som forvaltningen dækker, oplyste CF-leder Hans Lindskov ved ved nytårsparolen.

Der lægges stor vægt på frivilligheden, og derfor uddeles der også specielle mærker til folk, som har været med i en årrække. Ved dette års parole uddeltes der 2O års tegn. og fire 10 års tegn. Det var Gerda Pedersen, der fik tegnet for 20 års ingsats. 10 års tegnet blev overakt John Nieisen, Jimmy Hansen, Finn Miller og vicebrandinspektør Jan Iversen. Der er også tradition for, at der hver år udnævnes en eller et par årets frivillige, som i et forgangne år har ydet en helt speciel indsats. Hans Lindskov erkendte i sin tale, at det er en meget vanskelig opgave at finde »årets frivillig«, fordi alle-yder en stor indsats.
– Vi skal helt ned og tælle 100- dele igen så er der som regel også en eller et par, der skiller sig ud. Det var for 1998 et par som har overskredet grænser, sagde Hans Lindskov. De to er Kim Bjerre og Helle Frederiksen. De fik begge en plaket og en flaske vin.FEBRUAR 1999


Mandag d. 8 Februar – Rift om Skagens frivillige brandfolk
Det kommunale beredskab mangler en halv snes brandfolk.


Det er spændende og jeg følger, at jeg har lært noget,
jeg pludselig står og har brug for, siger brandmand Juana Hansen.


En oliebrand – her dog under kontrollerede forhold – er ikke noget større problem for en uddannet brandmand som Juana Hansen.


SKAGEN: På Skagen Kommunes beredskabsforva1tning er man godt tilfreds med den uddannelse, man giver nye frivillige brandfolk.
Branduddannelsen er ens over hele landet, og de kommunale beredskaber giver folk den samme uddannelse som eksempelvis Falck. Det er en god uddannelse, og der er brug for uddannede brandmænd. Det kan man mærke hos beredskabet i Skagen.
Lige nu mangler man faktisk en halv snes uddannede brandfolk, og derfor håber man på stor interesse, når der i morgen aften er informationsmøde omkring brandmandsuddannelsen. Beredskabsinspektør Hans Lindskov oplyser, at brandmandskurset indledes om kort tid, og det varer stort set resten af året.
Når der er mangel på brandfolk, skyldes det blandt andet, at en hel del af de frivillige brandm/k’ere er blevet ansat som rigtige brandfolk. Flere er rejst udenbys, men der er også flere, som er blevet ansat som brandfolk tilknyttet Falck i Skagen.

Også for kvinder
Jobbet som brandmand er almindeligvis noget, man forbinder med netop mænd, men sådan er det ikke længere.
I Skagen er der nu to uddannede kvinder blandt de 14 frivillige brandfolk, der er tilknyttet beredskabsforvaltningen.
– Jeg begyndte på brandmandkurset i 1996, fordi jeg syntes, jeg manglede noget at gå til. Det var mens, jeg havde barselsorlov, og det at komme ud en aften om ugen, passede mig godt, siger den ene af de to kvinder, ]uana Hansen.
-Jeg ville egentlig kun have taget grunduddannelsen, som varer cirka tre måneder. Det passede lige med min orlov, men jeg ombestemte mig hurtigt.

Godt kammeratskab
– Det var, og er, faktisk spændende, og samtidig syntes jeg, at jeg lærte noget, som jeg kunne gå hen og få brug for. Samtidig betød det også meget, at der er et virkelig godt kammeratskab de frivillige imellem, siger ]uana Hansen.
– Vi har desuden er meget godt socialt samvær, og der er i løbet af året mange forskellige arrangementer, vi kan deltage i. Nogle af dem er selvfølgelig faglige på den måde, at emnerne har relation til brandmandsjobbet, men der er også andre arrangementer, som primært tager sigte mod at styrke sammenholdet og kammeratskabet, siger ]uana Hansen. Juana Hansen mener ikke, det har nogen betydning, om man er mand eller kvinde.
– Der har da været situationer, hvor jeg kunne have ønsket, at jeg var lidt tungere eller havde lidt flere kræfter, men de situationer kommer nogle af mændene også ud for.
– Men generelt er det ikke afgørende, hvor mange kræfter, man har. Først og fremmest arbejder vi altid sammen, og for det andet, så er det i dag moderne materiel, vi har, siger beredskabsinspektør Hans Lindskov.
– Det er slut med tidligere ti¬ders tunge CF-materiel, så det udelukker ikke nogen fra at være med, siger Hans Lindskov.


Beredskabsinspektør Hans Lindskov mangler en halv snes uddannede brandfolk.

Første reserve
Beredskabet i Skagen skal helst have 24 – 26 uddannede brandfolk. Det hænger sammen med frivilligheden, og med at beredskabet i Skagen i praksis er første reserve -hold, hvis der opstår en truende situation.
– På papiret er det beredskabet i Thisted, der er første reserve, men da der er så langt til Thisted, tilkaldes vi altid samtidig med, at man tilkalder assistance fra Thisted, siger Hans Lindskov.
– Vi skal helst kunne samle otte brandfolk til den første vogn, der skal sættes ind, og da alle vore brandfolk har et almindeligt arbejde, kan det sætte grænser for hvor mange af dem, der kan smide, hvad de har i hænderne, når »pipperen« lyder.

Forskellige opgaver
Det er ikke hver gang, der er brand, de frivillige i Skagen rykker ud, men i fjor blev de sat ind ved den store skibsbrand på Karstensens Skibsværft.
– Vi har desuden været ude for at hjælpe ved flere andre lejligheder – og heldigvis var det ikke storbrande altsammen. For eksempel hjalp vi, da man ved FDF i Aalbæk skulle have tømt en lille sø, så den kunne uddybes og blive til en skøjtesø.
– Vi ydede også assistance, da man på værftet skulle have renset skinnerne ved den ene bedding. Da kom vort pumpemateriel i brug, siger Hans Lindskov.

På arbejdspladser
Hans Lindskov ser gerne, at der på de fleste større arbejdspladsere er medarbejdere, som også er uddannet som brandfolk.
– Det vil være en stor fordel, hvis uheldet er ude, at der på virksomhederne er folk, som ved præcist hvordan brandslukningsmateriellet skal håndteres, og som kan være til hjælp fra brandvæsenet, når det ankommer.
– Og virksomhederne og medarbejderne har muligheden ved at vælge vores uddannelse. Det er faktisk en uddannelse, som det koster omkring 30.000 kro¬ner at få, og hos os er den gratis betalt af staten, siger Hans Lindskov.


JUNI 1999


Onsdag d. 23 Juni – Altfor stort bål ved Aalbæk.
Ulovlig afbrænding af stor affaldsbunke

AALBÆK: En landmand, som har et større areal vest for Aalbæk i nærheden af Gårdbogård, holdt sin egen sankthansfest i aftes.
Han benyttede aftenen, hvor der tændes bål mange steder, til at få bugt med en kæmpe dynge affald. Eller rettere noget af affaldet, for ved to-tiden slukkede brandvæsenet fra Skagen det store bål. – Det var helt klart ulovligt, hvad han foretog sig, siger vicebrandinspektør Jan Iversen.
– Dels var bålet så stort, at han skulle have søgt om tilladelse til at brænde det af. Vi målte bålet til cirka 20 gange 30 meter.
– Dels var det mange ting, som man ikke sådan uden videre må brænde af, der var i bålet. Det var blandt andet bygningsaffald, metalstumper, gamle havemøblet og gamle senge. Med på bålet var dog også grene, trærødder og andet mere almindeligt bål-materiale.
Bålet var så stort, at brandvæsenet tydeligt kunne se røgen fra Skagensvej, da de ved to¬tiden var på vej til det, der i anmeldelsen lød som en brand i klitplantagen.
– Heldigvis skete der ingen skade i forbindelse med afbrændingen, og det skyldes nok, at der ikke var ret megen blæst.
– For da vi kom, var landmanden gået til køjs, så der var ingen, som holdt opsyn med bålet, siger Jan Iversen. Brandmyndighederne i Skagen Kommune overvejer nu, om landmanden skal have et bødeforlæg for ikke at have overholdt reglerne for afbrænding.


AUGUST 1999


Søndag d. 8 August – Så kom regnen – Mange kældre i Skagen oversvømmet i går.
SKAGEN: Voldsomt regnvejr fra tidlig søndag morgen til hen på eftermiddagen skabte oversvømmelser mange steder i Skagen.
I Nordbyen blev en pumpestation oversvømmet og var derfor ude af drift, hvilket gav yderligere problemer andre steder i byen. Hele Nordbyen var i øvrigt oversvømmet i f1ere timer. Mange kældre stod under vand, da vand fra kloaksystemet, der ikke kunne tage de store mængder regn, stod op i husene med store skader til følge.
– Hos os er der ingen problemer med at få dækket skaderne,når skaderne skyldes, at kloaksystemet ikke er gearet til så meget vand. Men vi beder folk selv begrænse skaderne ved at fjerne alt fra de oversvømmede gulve, fortæller Palle Steffensen fra Tryg- Baltica. Forsikringen dækker dog kun ved vand, der kommer op fra kloakken og ikke vand, der for eksempel kommer ned i boligerne på grund af utætte tage og lignende.
Falck i Skagen blev søndag morgen og formiddag 72 gange bedt om assistance til oversvømmede kældre. 1 morges manglede Falck endnu at hjælpe 13. I hele Østvendsyssel har Falck været ude til 140 oversvømmede kældre.


Den megen vand skabte også glæde hos mange.– Det var over hele Skagen, og vi hjalp med at pumpe vand op og stille affugtere op. Alle affugtere i Nordjylland er igang, og selv om vi har indkaldt ekstra mandskab, må vi i nogle tilfælde bede folk væbne sig med tålmodighed, fortæller lederen af Falck i Skagen, Kurt Pedersen.
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) fortæller, at der ved fyret i Skagen på tre timer søndag morgen blev må1t 30 millimeter nedbør. Forsikringsselskaberne gør normalt blanketter ti1 skadesanmeldelser klar, når der falder 30 millimeter – på et døgn, oplyser DMI.
Søndag formiddag faldt der yderligere 12 millimeter, så morgenen og formiddagen i a1t tilførte den meget tørre Skagen-jord omkring 42 millimeter. Noget af det sivede ned i sandet, mens andre millimeter pressede sig op i kældre.

Telefonstorm hos politiet – Vand i kældrene over hele byen


SKAGEN: Den voldsomme mængde regn, der søndag morgen og formiddag faldt i Skagen Kommune gav politiet en travl formiddag.
Vagthavende på politigården oplyser, at der var utroligt mange henvendelser fra folk, der ville vide, hvad de skulle gøre med oversvømmede kældre og andet, som stod under vand. Politifolkene kunne ikke hjælpe med andet end at råde folk til at henvende sig til Fa1ck og andre der har udstyr til at suge og pumpe vandet op.
Politiet havde i øvrigt selv trav1t med at få vand ud af politigårdens kælder, hvor arkiv, detentions- og andre lokaler stod under vand.
I løbet af formiddagen måtte en patrulje også hen på Skagavej og lægge to kloakdæksler på plads. De var simpe1then blevet skubbet op af vandtrykket.
Den megen regn satte hele Skagens kloaksystem under pres. Overalt i byen stod vandet højt, og mange fik kloakvand op i kældrene. En pumpestation i Nordbyen satte ud efter at være oversvømmet, og det gjorde bestemt ikke problemet mindre.
Vand og navnlig kloakvand i beboede rum har mange steder betydet, at der skal lægges nye gulve, males og så videre. Kampen mod vandet er forbi for denne gang – nu venter kampen mod forsikringsselskaberne.


I Nordbyen satte en pumpestation ud, og hele området var oversvømmet.
Fotograf Peter Broen har foreviget oversvømmelse.


Mandag d. 16 August – Falsk alarm på Skagen Museum
Fejl ved melder under museets loft.


Alt disponibelt mandskab blev sat ind, men da det viste sig
at være falsk alarm, blev stemningen mere afslappet.

SKAGEN: Det viste sig hurtigt at være falsk brandalarm, da Falck i går blev kaldt til Skagen Museum. Det er anden gang inden for kort tid, men hver gang bliver alarmen taget meget alvorlig. Museets automatiske brandalarmanlæg er tilsluttet vores personsøger, og vi sender altid indsatslederen og minimum otte mand, forklarer indsatsleder Tage Øhrberg. I går var jeg i Hulsig, da alarmen gik, så mandskabet kom før mig. Ved et tilfælde som i går konstaterer mandskabet hurtigt, at der er tale om falsk alarm, men der kan langt tid med at undersøge alle meldere. I går skyldtes brandalarnen en fejl ved en melder, der sidder oppe under loftet.

Tirsdag d. 17 August – Banker blev sat under vand
Store vandmængder gav store problemer flere steder i Skagen

En stor del af Doggerbanke og krydset ved Nordsøvej var oversvømmet endnu sidst på formiddagen i går. Beredskabet tog over, da kloakpumpen satte ud endnu før natten til i går.


Beredskabschef Tage Øhrberg på udkig efter et kloakdæksel på Østbanke.


SKAGEN: Vejene i Bankekvartert er opkaldt efter fiskebanker, og mange af dem lignede i går til forveksling de banker, de er opkaldt efter – omend bølgerne ikke var helt så høje. Både på Doggerbanke, Middelbanke og Østbanke var der blankt vand, og på Østbanke blev vanddybden midt på formiddagen må1t til 16 centimeter.


16 centimeter målte Niels Aage Andersen vandstanden til på Østbanke.


Beboere på Østbanke var a1t andet end tilfredse med den indsats, der blev gjort for at fjerne de store mængder regnvand.

Vand under gulvet
Der trængte vand ind under gulvet i mindst et hus på vejen, og ved mange andre blev haverne oversvømmet.
Vandet kom til at stå så højt på Østbanke, fordi der blev sendt vand fra pumpestationen ved Middelbanke ned ad Nordsøvej. Vandet blev ikke på vejen, men søgte ned på et lavtliggende område på hjørnet af Østbanke og Nordsøvej, og da området var fyldt op, fortsatte vandet ned til husene på Østbanke.
De fleste steder var det haverne og i værste fald garagen, det gik ud over, men ved det lavest liggende hus på Østbanke gik det galt.
Vandet trængte ind under gulvene.
– Jeg er ikke i tvivl om, at det er det vand, der er blevet pumpet væk fra pumpestationen, der er skyld i oversvømmelsen, siger Ole Christensen, Østbanke 16.
– Da jeg tog af sted på arbejde lidt før klokken syv, var der ikke vand på vejen, men da jeg vendte hjem igen to timer senere, stod a1t under vand, og der strømmede stadig vand til fra området ud mod Nordsøvej, siger Ole Christensen.

Pumpe satte ud
Pumpen ved Middelbanke satte ud allerede før midnat. Der faldt så meget regn, at den og kloakrørene ikke kunne nå at sende det væk – derfor blev pumpestationen oversvømmet, og en kortslutning satte pumpen ud af spillet. Skagen Kommunes beredskab blev alarmeret, og det havde nødpumper i gang allerede inden midnat. Hele natten pumpede man vandet op ad Nordsøvej, men da man blev gjort opmærksom på de meget uheldige følger, det havde på Østbanke, blev der rigget om, så man derefter pumpede de store vandmængder ud i hedearealet nord for bankekvarteret.
Endnu i formiddag var man i gang med at pumpe vand væk.

Ekstra regn
Man var egent1ig ved at kunne se en ende på problemerne i går morges, men den store regnbyge, der kom ved otte-tiden, fik straks vandstanden til at stige igen, og der kom mere end selv en pumpekapacitet på fem kubikmeter i minutter kunne klare. Derfor tog det hele dagen at få fjernet vandmasserne.
Det kommunale beredskab hjalp også til med at pumpe vand fra i Nordbyen.
Her fungerede den almindelige kloakpumpe, men dens kapacitet var ikke stor nok. Så der blev sat ekstra pumpemateriel ind, oplyser driftsleder Jørgen Justesen fra spildevandsafdelingen.

Direkte i havet
Kloaksystemet fungere iøvrigt som det skulle – hvis man ser bort fra pumpen ved Middelbanke, men vandmængderne var ganske enke1t væsentlig større, end systemet er dimensioneret til at klare, og selv om der blev ledt overfladevand direkte i havet på vesthavnen og direkte til udløbsledningen, kunne man ikke følge med. Falck havde også trav1t med at tømme kældre hele dagen i går. Allerede i løbet af natten var man ude 25 steder for at tømme kældre, og i løbet af dagen kom der meldinger om yderligere et halvt hundrede steder, hvor det var galt.


Ole Christensen var alt andet end tilfreds med,
at vand fra Middelbanke blev sendt op ad Nordsøvej. Vandet endte under gulvene i hans hus på Østbanke.

Der pumpes stadig vand -Ekstra pumpekraft blev sat ind i Skagen og Aalbæk.
SKAGEN/AALBÆK: Der blev i formiddag stadig pumpet vand væk fra oversvømmede områder i Skagen efter det kraftige regnskyl natten til i går og i går morges.
De største problemer har været i Bankekvarteret, hvor der stadig står blankt vand på nogle af vejene. Her blev en pumpe på kloaksystemet oversvømmet, hvorefter den kortsluttede. Derfor blev det kommunale beredskab sat ind i ekstra pumper allerede ved midnat, natten til i går.
Bankekvarteret ligger lavt, og det samler meget store mængder vand.
Tidligt i morges kunne beredskabet indstille pumpningen i Nordbyen i Skagen og i Møldamsvej¬kvartert i Aalbæk. Da var vandstanden sunket så meget, at pumperne på kloaksystemet kunne klare resten af arbejdet uden at være i fare for at blive overbelastet.
Beredskabet blev først sat ind i Aalbæk i går, og der blev pumpet hele natten for at aflaste kloaksystemet.
Hans Lindskov fra det kommunale beredskab oplyser, at beredskabet har haft cirka 15 frivillige i arbejde i forbindelse med oversvømmelserne. Man har haft alt det pumpemateriel, der står klar til hurtig udrykning, sat ind mod vandmasserne, og da der var flest pumper i gang, havde man en kapacitet på mellem 10 og 15 kubikmeter i minuttet.

Tirsdag d. 17 August – Kun en øvelse – Evakueringsøvelse på Kappelborgskolen.


Der var en afslappet og seriøs holdning til brandøvelsen.
Eleverne forlod stille og roligt klasseværelserne.


SKAGEN: »Det er en brandøvelse. Alle skal gå til deres meldeposter.«
Meddelsen blev givet flere gange over Kappelborgskolens telefon og højttaleranlæg. Sirenen hylede. Heldigvis var det kun en øvelse, der i formiddag blev holdt på Kappelborgskolen på Skolevej. Efter en evakueringsplan gik alle elever, lærer og øvrige personale til sikre steder. Skolegården skal bruges til brandslukningsmateriel, så derfor blev skolefritidsordningens legeplads og parkeringspladsen ved de offentlige toiletter på den anden side af Skolevej fyldt op af Elever og lærere.
Kappelborgskolen blev tømt for mennesker på under fem minutter. Kun personalet på Kappelborgskolens kontor var påforhånd orienteret om, at evakueringsøvelsen skulle finde sted netop i dag.


Skoleinspektør Erik Kjeldal og brandinspektør Tage Øhrberg drøfter øvelsens forløb,
efter at den er afblæst. Brandinspektøren anbefaler øvelser tre-fire gange om året.

Eleverne var hurtigt væk fra skoleområdet Brandøvelsen var god,
mener brandinspektør Tage Øhrberg

SKAGEN: – Elever og lærere var hurtigt ude, og hvis det var en »rigtig brand«,
ville skolens ledere have holdt mandtal, inden vi kom til stedet.

Det fortæller brandinspektør Tage Øhrberg, der fra skolen var blevet bedt om at medvirke ved Kappelborgskolens evakueringsøvelse i går.
På den måde forløb øvelsen godt, for havde det været alvor, ville der være tom skole og gjort klar til, at brandvæsenet kunne begynde at bekæmpe ilden.
– I en reel situation kan det selvfølgelig ske, at det vil tage længere tid at tømme skolen. Hvis der for eksempel er meget røgudvikling, kan det være, at nogen børn skal ud et andet sted, end brandinstruksen fortæller, fortæller Tage Øhrberg.
– Det er helt afgørende for indsatslederens arbejde, at han ret hurtigt kan få at vide, om alle er kommet ud af skolen. Det er skolens ansvarlige leder den bestemte dag, der skal give den melding, og det fungerede godt ved øvelsen.
– Det vigtigste er selvfølgelig at få børnene ud, men i en given situation må en lærer eller en pedel selvfølgelig også vurdere, om han kan gøre noget, for eksempel fjerne trykflasker, lukke døre eller hjælpe med at slukke ilden, hvis den ikke har for stort et omfang.

Små problemer Tage Øhrberg betegner øvelsen som god, fordi den klarlagde de små problemer, der er. Det er sjældent, at en øvelse forløber perfekt, og hvis den gør det, er det fordi man har instuderet det på forhånd.
– Det er bedre at se, hvordan folk reagerer, uden at de ved noget på forhånd og uden at undersøge, om nu for eksempel højttalerne fungerer, mener Tage Øhrberg.
På Kappelborgskolen får samtlige lærere ved skoleårets begyndelse besked på at orientere eleverne om skolens brandinstruks. Det er flere år siden, man sidste gang holdt øvelse på Kappelborgskolen.

Andre skoler
På Ankermedets Skole fortæller skoleinspektør Carsten Hansen, at man bestræber sig på at holde brandøvelse en gang om året. I år bliver der holdt øvelse inden efterårsferien. Hedeboskolen holder ifølge skoleinspektør Torben Sudergaard brandøvelse med jævne mellemrum – sidste gang for et par år siden.
Skoleleder ]ens Vadet Poulsen, Brovandeskolen, mener, at det er over et år siden, der blev holdt øvelse på skolen. Det er en skole i et plan, og derfor er flugtvejene korte og nemme. På Aalbæk Skole var det ikke muligt træffe nogen, som kunne huske, hvornår der sidst er holdt øvelse der.
Brandinspektør Tage Øhrberg anbefaler, at skolerne holder brandøvelser tre-fire gange om året.

Søndag d. 29 August – Ufred i opgang – Indbrud og ildebrand i lejlighed i Skagen.

SKAGEN: Der har været ufred i en opgang i en boligblok på Skagavej.
To gange har der i weekenden været usædvanlige hændelser omkring en af lejlighederne. Natten til fredag blev der begået indbrud i lejligheden.
Der blev ved den lejlighed stjålet tre 1000 kroner sedler.
Gerningsmanden kom ind i lejligheden ved at knuse en rude i entredøren. Søndag aften ved 21.30-tiden blev der observeret ild i gardinet bag ruden i entredøren – eller rettere, den manglende rude.
Det var en anden beboer i opgangen, som opdagede, at det brændte, og han alarmerede brandvæsenet. Der skete kun sodskade ved branden.
Kriminalpolitiet fra Frederikshavn går i dag i gang med at opklare omstændighederne omkring både indbrud og ildebrand.
Man har en formodning om, at opklaringen på begge hændelser skal findes i selve opgangen.

36-årig sigtes for ildspåsættelse.
Kvinde fra Skagen fremstilles i dag i grundlovsforhør i Frederikshavn.

SKAGEN: En 36-årig kvinde fra Skagen fremstilles i løbet af i dag i grundlovsforhør ved retten i Frederikshavn. Hun er sigtet for ildspåsættelse.
Den 36-årige kvinde blev anholdt i går formiddag.
Politiet var i en beboelsesejendom på Skagavej for at efterforske indbrud og ildebrand, som havde fundet sted i løbet af weekenden.
Under efterforskningen opstod der ild i de samme gardiner, som der var ild i søndag aften. Gardinerne hænger i en rude i en entredør til den lejlighed, hvor der tidligere var indbrud.
Da politiet allerede var på stedet for at efterforske tidligere hændelser, fik man hurtigt slukket ilden – og ved samme lejlighed en klar formodning om, hvem der satte ild i gardinerne.
Den 36-årige kvinde, som nu sigtes for ildpåsættelse, bor i en anden lejlighed i den ejendom, hvor der blev sat ild til gardiner.


SEPTEMBER 1999


Tirsdag d. 7 September – Røgskader efter brand i lejlighed.
SKAGEN: Ingen mennesker kom til skade, men der skete en del røgskader, da der i går eftermiddag var ild i en lejlighed på Skagavej.
Det var forbipasserende, der opdagede, at der stod røg ud af en altandør til en førstesals lejlighed. Falck sendte alle disponible køretøjer og en ambulance til stedet.
Ilden, der måske opstod ved en kortslutning i en radio, blev hurtigt bekæmpet, men der skete en del røgskader i lejligheden.
Lejlighedens beboer, en 38-årig kvinde, var ikke hjemme.


DECEMBER 1999

>
Onsdag d. 15 December kl. 10:15 – Skibsbrand blev hurtigt slukket.
SKAGEN: I går klokken 10.15 udbrød der brand i det forreste lastrum på stålkutteren S 207 »Latho«, der lå j på bedding ved Karstensen Skibsværft. Men værftets folk og Falck fik hurtigt branden under kontrol. Branden opstod i noget opskummet isolering, da nogle af værftets medarbejdere var ved at skære nogle stålplader til, siger Jan Iversen, der er vicebrandinspektør i Skagen. Da vi nåede frem havde medarbejdere på værftet hældt vand ned i lastrummet, og det lettede vores slukningsarbejde. Men på grund af den giftige røgudvikling var det nødvendig at sætte røgdykkere ind for at få ilden slukket, siger Jan Iversen. Skibet var ved at få lavet en skade i stævnen, da branden opstod i det forreste lastrum. Branden var i følge Jan Iversen hurtigt under kontrol, og medarbejderne kunne kort tid efter slukningen genoptage deres arbejde i skibet. Lastrummet blev røgskadet efter branden.


Der er to billeder i årgang 1999, der mangler kommer senere.

Fredag d. 31 December – Falck fejrede årsskifte med festlig parade
Stationsleder Kurt Pedersen kunne takke for en god indsats i 1999

Skagens Falckfolk opstillet til parade, mens stationsleder Kurt Petersen
læser koncernchefens tale op.


SKAGEN: De små portvinsglas dannede tal1et 2000 på bordet bagved de 30 Falckfolk, som tog opstil1ing til den årlige nytårsparade fredag over middag.
Der var ikke så mange folk til denne nytårsparade som ved de tidligere års parader, kunne stationsleder Kurt Pedersen konstatere.
Og det var blandt andet af den gode grund, at Falckfolkene i Aalbæk har fået egen station at holde parade i.
Stationslederen gjorde op, at Falck var rykket ud 83 gange i året, der gik, heraf de ni gange i Aalbæk.
Den største og mest udstyrskrævende brand fandt sted for godt et halvt år siden i sankthans-natten. Her var mere end tre strålerør i brug.
– Det var i Aalbæk, og den er der nok nogle af jer, der husker, sagde Kurt Pedersen i sin tale til de forsamlede brandmænd.
Efter talen kunne stationslederen også lige opfriske avisens udsendtes hukommelse med oplysningen om, at branden i Aalbæk havde været et højest uofficielt sankthansbål bestående af nogle, der lignede indholdet af et stort pulterkammer, som efter antændelsen havde indhyl1et en del af Skagensvej i en tåge af røg.

Flot indsats
Kurt Pedersen oplæste også Falcks koncernchef Lars Nørby Johansens tale til al1e de ansatte i koncernen.
I den tale karakteriserede koncernchefen Falckfolkenes arbejde under og efter orkanen den 3. december som “en storslået indsats”.
– Det er jo netop i den slags situationer, at den danske befolkning skal kunne regne med Falck, sagde koncernchefen via Kurt Petersen.
Lars Nørby Johansens tale fremhævede også Falcks personalepolitik.

“Vi var forberedt både ved telefonerne og i driften, da orkanen rullede hærgende over landet.”

– Uden at Falck har været særligt præget af mobning og chikane, har vi med medarbejderne lavet en vejledning om emnet, som sætter den enkelte arbejdsplads og det enkelte individ i Falck i stand til at trække grænser det rigtige sted og på det rette tidspunkt. Nogle fagforeninger har fremhævet Falck som foregangsvirksomhed på dette tabuområde, var budskabet fra koncernchefen.
Stationsleder Kurt Petersen takkede sine folk for årets indsats, og så blev den fine år 2000-g1asopstil1ing på bordet brudt op, og alle skålede i portvin og ønskede godt nytår, hvorefter man gik over til paradens mere uformel1e del ved det lange, opdækkede bord.


Glassene til den traditionelle nytårsskål
i portvin stilles op i år 2000 information.


Beredskabsleder Tage Øhrberg (t.v.)
studerer Brandøvelsesplanen for 2000
sammen med stationsleder Kurt Petersen.