2000


JANUAR 2000


Nytårs aften 2000 blev mod forventning en meget rolig aften i Skagen, Årtusind skiftet havde gjort at der var betalt for at have brandmænd på vagt på alle landets Falck stationer og kommunale brandstationer,samt beredskabscentrene havde ekstra mandskab indkaldt. Det skal dog siges at det ikke var nytårsskyts der manglede denne aften, hele himlen over Skagen var et stort lyshav,med masser nødreketter,som det efterhånden er tradition for her i Skagen,men ingen brande – måske på grund af det fugtige vejr, det havde stået ned i lang tid.

Søndag d. 2 Januar kl. 19:03
Bibbede det hos brandmændene i Skagen. Det nye års første brand var midt i byen bag centerkiosken på Skråvej. Tonny´s blomster havde brugt et af skurene ude bag centret til lager og opmagasinering af affald,og det var i dette der nu var ild. En masse røg og knapt så meget ild blev hurtigt slukket med H.T. ér af de 13 mand der var mødt til denne udrykning.


Over 700 lysestaqer smeltede, da der søndaq aften gik ild i butikscentret i Skagen.
700 lysestager smeltet ved brand – Ild i skur ved butikscenteret.
SKAGEN: Flere end 700 vandlysestager var der i Tonnys skur før søndag aften ved 19-tiden. Få minutter senere var der ingen.
Der opstod ild i det skur ,som tilhører Tonny’s Blomster i Skagen Butikscenter. Skuret stod ved parkeringspladsen bag centret, og det indeholder normalt kun affald fra blomsterforretningen.
På grund af pladsmangel i selve butikken havde indehaveren dog valgt også bruge det til opbevaring af en sending vandlysestager. Nu er vandlysestagerne smeltet væk.
Politiet mener, at ilden i skuret opstod som følge af noget vildfarent fyrværkeri.
Selvom ilden hurtigt blev slukket, var skuret med ind hold raseret af røg, varmeudvik1ing og vand.

Fredag d. 21 Januar kl. 16:41
Blev der slået alarm om at der var ild i noget græs på Trindelvej ved banen. De 9 mand og H.T. ér kunne hurtig afslutte denne sag da det kun drejede sig om ca.20 m2.

Der var ikke flere brande i denne måned og januar var øvelses fri, så alt i alt en meget stille måned.


FEBRUAR 2000


Tirsdag d. 1 Februar kl. 19:00 blev årets første brandøvelse afholdt. Emnerne var denne aften så spændende ting som beredskabsloven og forbrændingsteori. Rigtig spændende blev det,da der kun var 5 minutter tilbage af øvelsen,indløb en melding om brand på kutter,som redningsstationens båd var på vej til kaj med.

Tirsdag d. 1 Februar kl. 20:54
De 12 mand havde deltaget i brandøvelsen kørte nu uden udrykning ned til toldpieren,for at tage imod S.417,som redningsbåden kom ind med. Der havde været ild i maskinrummet og man ville gerne sikre sig at den var slukket helt. Efter den var blevet fortøjret,kunne 1 hold røgdykkere konstatere at der ikke var andet end gløder tilbage at slukke.
En effektiv redningsaktion.
NØDHJÆLP: Brændende kutter var en meget lille plet på rednings-stationens radar.


Skagen Redningsstations to både slæbte S.417 “Hornex” sikkert i land.

SKAGEN: Det varede kun et kvarter, fra alarmen lød, til folkene på den lille hurtige redningsbåd LRB 10 fra Skagen Redningsstation havde fundet Skagen-kutteren S.417 “Hornex” små fem sømil sydøst af Skagen.
Det var lidt som at finde en nål i en høstak, for der blev ikke opgivet en nøjagtig position, da en nervøs Heidi Christensen ringede til redningsstationen ved godt 20¬tiden tirsdag aften.

Over mobiltelefonen
Hendes mand, Ove Christensen, havde netop ringet hjem over mobiltelefonen og fortalt, at det brændte i maskinrummet. Han nåede også at sige, at han lå et sted sydøst for havnen.
– Redningsfolkene var hurtig klar til at rykke ud, men vi vidste jo ikke, hvor han var. På radaren kunne vi se et meget, meget lille objekt, der kun bevægede sig en lille smule. Den lille redningsbåd fandt ham hurtigt og heldigvis for det, fortæller lederen af redningsstationen, Aage Venø.

Begge både
Redningsstationen rykkede ud med begge både. LRB 10 var hurtigst fremme, men snart efter var den store, MRB 34, klar til at hjælpe. Skipperen på S.417 havde fået styr på ilden i maskinrummet, og de to redningsbåde slæbte skagboen sikkert i land.
Tilbage på kajen ved Toldpieren ventede det lokale brandmandskab på kutteren. Straks, den var fortøjret, blev der sendt røgdykkere ned i lasten for at slukke sidste af ilden. Efterslukningen varede et par timer.
På kajen fik skipper Ove Christensen en varm velkomst af konen Heidi og sønnen Egin, der naturligvis var lettede og glade for, at farmand slap fra den grimme oplevelse med en forskrækkelse.

En tiltrængt smøg
Ove Christensen tog oplevelsen i stiv arm, og samtidig med, at røgdykkerne gik ned i maskinerummet, tændte han sin første smøg, siden ilden brød ud derude på det mørke vinterhav.

“Vi vidste jo ikke, hvor han var.” Aage Venø, leder af redningsstationen.

Skipper Ove Christensen blev modtaget af en lettet Heidi og sønnen Egin.
Sikkert i land tændte sin første smøg, siden der gik ild i maskinrummet.

Onsdag d. 9 Februar kl. 8:19
En mindre brand i fjernsyn,udviklede så meget røg,at beboerne på Oddevej 47 ikke kunne gøre andet end at flygte ud på terassen. Her blev de reddet ned af nogle af de 9 brandfolk,der denne morgen havde kørt de tre brandkøretøjer i stilling på Oddevej. Selve redningen af de 2 personer foregik på 11 meter stigen,og efter de var reddet ned på plænen gik turen til Skagen sygehus,for at få tjek for røgforgiftning. Selve branden blev slukket med H.T.slangen. Det skulle vise sig ikke at være den eneste brand denne dag.

Onsdag d. 9 Februar kl. 18:31
Der var nu brand igen på denne gang på Rødspættevej,bedre kendt som Pakhuset. De 10 mand der mødte op havde sat næsen op efter et bedre måltid mad, men personalet nåede selv at slukke for branden inden brandmændene nåede frem. Gad vide om dee kendte til brandmændenes appetit på Pakhuset!!!!

Ældre par reddet ud af røgfyldt hus.

SKAGEN: To æ1dre mennesker b1ev ved ha1v ni-tiden i går morges reddet ud fra første sa1 af deres røgfy1dte hus på Oddevej i Skagen. Der var gået i1d i nogle tæpper, lød meldingen til a1armstationen, og da det loka1e brandvæsen hurtigt nåede frem, stod det ældre par på a1tanen i deres førhen så hvide morgenkåber. De var nu næsten sorte af røg.
De to æ1dre skagboer tog situationen med knusende ro og fik hjæ1p af sønnen, der hurtigt kom ti1 stedet. Brandfolkene fik hurtigt en stige sat op til altanen, så først konen og siden den noget svagere gående mand nænsomt kunne hjæ1pes ned af den smal1e stige. Hele tiden stod en brandmand et trin ned på stigen så tæt på den æ1dre mand, at han ikke kunne glide og fa1de ned. Det varede fem minutter at tage de få trin ned ti1 sikkerheden på den kolde jord.
Det æ1dre par var ikke mere rystet, end de kunne fortælle brandfo1kene og po1itiet, hvad der var sket. De blev straks efter hjulpet få meter over Oddevej til nog1e ven1ige naboer og fami1iemed1emmer, der sørgede for, at de æ1dre kom ind i varmen og fik vasket røgen af ansigterne. Huset b1ev vo1dsomt skadet af den megen røg fra i1den i tæpperne, men med brandfo1kenes hurtige ankomst var der på intet tidspunkt fare for, at i1den for a1vor skul1e få fat i huset.
Senere på dagen op1yste Skagen Po1iti, at brandårsagen var, at der var gået i1d i et fjernsyn.

Mandag d. 14 Februar kl. 23:50
“Østerbyvej 15 skorstenbrand”. Sådanne lød alarmen til brandmændene og få minutter efter var 11 mand på vej til adressen. Det var en beboer over for der havde set meter lange flammer stå op af skorstenen,men ved indsatslederens ankomst var de gået ud. Efter en rensning af skorsten og røgrør kunne der returneres til stationen.

Fredag d. 18 Februar kl. 20:36
Skorstensbrand på Rønnevej 1. Denne gang var der dog kun kaldt en enkelt gruppe så 6 mand slukkede og rensede skorstenen og efter et stykke tid kunne de køre den korte vej tilbage til stationen,klar til ny udrykning. Det skulle vise sig kun at vare 2 dage så var der igen brug for brandfolkene.

Søndag d. 20 Februar kl. 00:25
“Brand i lejlighed T.H.Geisnæsvej 22″. Allerede på den korte vej fra stationen til adressen kunne der ses en kraftig røgudvikling med det karakteristiske skær af meget ild, Ved ankomsten til adressen kunne man fra sprøjten se at det brændte kraftigt i udestuen ud mod haven. Røgdykkere med H.T.slangen blev sat ind fra havesiden,dette sketeikke uden problemer,da der ingen indgang var til haven fra den side. Ved hjælp af container til skrald lykkedes det dog at få røgdykkerne over 180 cm høje ligusterhæk..H.T.slangen var ikke nok så endnu et røgdykkerhold blev sat ind fra den anden side med c rør. Efter en snak med indsatslederen,som holdt på den anden side af rækken med lejligheder,vidste det sig at han havde slået rekorden i hækkeløb….han havde,for at nå ind til brandstedet måtte hoppe over 4 ligusterhække a 180 cm….og det uden nogen brug af stige eller andre hjælpemidler. Efter et par timer kunne det konstateres at hele lejligheden var sod og vandskadet og at hele udestuen,som var opført i træ,var bortbrændt. De 9 mand der var sat på denne opgave kunne med god samvittighed sove længe søndag morgen,der skulle nemlig gå næsten en uge inden der igen var brug for brandmændene.

Lørdag d. 26 Februar kl. 00:27
En styrke på 5 mand blev kort efter midnat kaldt ned på Kappelgangen,her røg det kraftig ud fra et el-og tv skab. Ved brandvæsnets ankomst var røgen dog aftaget,men der var ingen tvivl om der havde været en kraftig varme i skabet,for alle plastdelene var totalt smeltet sammen. Der var ikke nogen problemer med at komme ind i skabet da lågen var blevet skudt af,formentlig ved en røggaseksplosion,og var således at finde flere meter derfra. Der var stadig liv i elkablet,som gik fra kassen ned i jorden. En sjov kurren og en stærk lugt af brændt kabel stod op af hullet. Der blev ikke nogle opgaver for brandfolkene denne aften.. En elektrikker fra E.N.V. klarede opgaven ved at afbryde for strømmen. Ved en senere opgravning af kablet kunne man se at det var beskadiget,sikkert fra engang,man havde skudt et nyt kabel under vejen,og derved beskadiget det gamle kabel. Godt man ikke havde ramt en gasledning samtidig…..!


MARTS 2000


Tirsdag d. 7 Marts Brandøvelse på stationen . Denne gang var det emner som slukningsteori og udrykningens sammensætning,samt arbejde på brandstedet,der skulle undervises i.

Torsdag d. 30 Marts kl. 13:21
Kom månedens første brand. En melding om brand i græs ved Brennerpasset syd for Skagen. Det viste sig at være skovens folk, der havde mistet kontrollen med en afbrænding af nogle grene og rødder. Nu var ilden på vej mod havet gennem græsset på klitterne. Det lykkedes at slå den ned med branddaskere,men for at kunne få efterslukket ordentligt måtte der vand til. Da det ikke var muligt for andre køretøjer end tenderen,at komme ind i terrænet,blev denne med 2600 Søren ved rattet,sat til at lægge slanger ud. Dette gik udmærket indtil en træstub skar hul i det bagerste dæk,og altvidere fremkørsel ikke var muligt. Mange havde den filosofi at nu gik det alvorligt ud over medarbejderaktierne da et sådan nyt hjul absolut måtte tære på aktie kapitalen i Falck. De sidste slanger blev lagt ud pr. håndkraft og Unimogen blev tilkaldt for at skifte hjul på tenderen. Det lykkedes at få slukket de sidste gløder i græsset og da der blev retuneret til stationen var der en klar aftale om at skovens folk når de forlod stedet dækket gløderne i det store bål ned med sand……. Men et eller andet gik galt.

Torsdag d. 30 Marts kl. 20:34
Var der blevet lidt mere vind,og der blev en kraftig opblusning af kvas dyngerne i Brennerpasset. Endnu engang måtte man have slangerne ud og slukke bålene. Efter en god times tid og 2400l vand kunne 12 brandfolk trille hjem på stationen igen. Dette var den sidste brand i Marts måned,en utrolig stille måned.


April 2000


Tirsdag d.4 April. Blev der afholdt brandøvelse denne gang var materiellære, pumpelære og udrykningskøretøjernes pakning der stod på programmet. Her fik man mulighed for at træne de forskellige pumper der findes på stationen,ved en ringøvelse ude i gården.

Torsdag d. 6 April kl. 14:57
Var der igen brug for hjælp på Hulsig hede,denne gang kunne det dog hurtigt slukkes med en H.T.er´. Det var græs og lyng der brændte og de 10 mand der klokken 14:57 drog af sted kunne ret hurtigt køre tilbage på stationen. Det var efterhånden ved at være godt tørt rundt omkring og allerede 4 dage senere var der bud efter brandfolkene til endnu en græsbrand.

Mandag d. 10 April kl. 17:39
Var der ild i noget græs på Ndr.Ringvej. Under det tørre græs var det ret blødt. Hvilket chafføren på tankvognen måtte sande. Den satte sig fast og der måtte tilkaldes hjælp fra Unimogen og efter et stykke tid var atter klar til indsats. Der blev for at bekæmpe ilden sat ind med b/c angreb og de 11 mand kunne efter en tid pakke og returnere til stationen,det der havde taget længst tid var at få køretøjerne på asfalt vej igen.


Tirsdag d. 11 April kl. 15:05
Denne dag var der fint besøg fra øen. Kl.15:05 lød meldingen om brand i Lædervarehandel på Industrivej i Ålbæk. Da man kom frem viste det sig at det var en prøvealarmering for at kontrollere Skagen/Ålbæk brandvæsen. Resultat blev senere kendt og der var et enkelt minus ved både Ålbæk og Skagens udrykning. Ålbæk manglede en for at være det antal der står i loven og Skagens tender afgik 1 minut for sent, de øvrige ting var til UG.

Mandag d. 17 April kl. 10:44
Ringede vores “gode” kunder fra Hulsig hede igen. Klokken var 10:44 og denne gang var det deres traktor der blev flammernes bytte. 11 mand 3 køretøjer slukkede denne traktor med et enkelt strålerør og det græs og lyng der også var gået ild i blev selvfølgelig også slukket inden man igen kørte til Skagen.

Lørdag d.29 April kl. 22:37
Selv om det var lang tid siden at det havde nytår lykkes det trods alt nogle personer at få antændt noget græs med nytårsfyrværkeri denne aften. Kl.22:37 lød meldingen på græsbrand Højensvej 32. 12 mand kørte til stedet og kunne konstatere at det drejede sig om ca.50 m2 marehalm der var brændt af. Ilden blev hurtigt slukket med H.T.ér og man kunne køre hjem i garagen igen.
Endnu en måned var gået,uden de helt store ting.


MAJ 2000


Tirsdag d. 2 Maj. Brandøvelse
Brandøvelsen denne gang foregik på havne området hvor øvelsens hovedtema var farlige stoffer. Den blev udbygget til at omhandle lystbådehavnen og den plan der findes for indsats på det område. Der blev kørt to tankvogne ned på terrænet bag ved fiskepakhusene og fra dem løb de giftige og brandfarlige stoffer ned i havnebassinet. Her blev de antændt og fik en oliebåd til at bryde i brand. En giftig damp bredte sig ud over hele området og var direkte fare for indsats mandskabet som var nødt til at arbejde med røgdykkerapparater på under hele indsatsen. Der deltog fra Falck Skagen,Falck Ålbæk,Beredskabet Skagen,Redningsstationen, Marinehjemmeværnet og beredskabscenteret i Thisted. Aftenen sluttede med spisning som beredskabet havde lavet. Der deltog ca.90 personer i øvelsen.

SKAGEN: Der er ikke ild, sådan vor alvor, når man holder øvelse, men oplægget til øvelsen tirsdag i lystbådehavnen i Skagen var alvorligt nok. Så det, der ligner et skumbad på billedet her, var absolut ikke for sjov. Skummet skulle slukke en brand i fyringsolie, så brandfolkene bagefter kunne få bugt med udslippende formaldehyd. Planlæggerne af øvelsen giver topkarater for indsatsen, og samtidig gav øvelsen nogle fingerpeg om, hvor der kan strammes op i forbindelse med en indsats, og hvor der bør ændres i indsatsplanen.


Senest de to jernbanetankvogne var i brug var ved den store brandøvelse på havnen i begyndelsen af maj. Da havde de rollen som “skurkene”, idet det var et sammenstød mellem dem, der satte det hele i gang.

Jernbanevogne ud af beredskabet
SPARERUNNDE: For dyrt med tankvogne på skinner

SKAGEN: Da der i 1998 opstod en voldsom brand i nærheden af sommerhuse i den sydlige del af Hulsig Hede, havde – brandæsenet – glæde af, at Skagensbanen kunne køre vand ud i nærheden af indsatsområderne.
Det førte til, at det blev aftalt, at jernbanestankvognene skulle indgå i det lokale beredskab, så man havde denne mulighed for at få vand frem til områder tæt ved banen, hvor det ville være svært eller umuligt at få vand frem på anden vis.
Da tankvognenen blev indlemmet i beredskabet gjorde man sig ikke den ulejlighed at få afklaret, hvem der skal betale for at have vognene i beredskab, og netop økonomien er baggrunden for, at Beredskabskommissionen nu har besluttet at tage tankvognene ud af beredskabet igen.
Det er sket med øjeblikkelig virkning.

Dyrt eftersyn Beredskabskommssionen mener ikke, at den værdi, tankvognene har som en del af beredskabet, står mål med de udgifter, der er forbundet med at have tankvognene stående køreklar.
Skagensbanen har meddelt Beredskabskommissionen, at banen ikke kan tillade sig at afholde udgifterne til at have tankvognene køreklar.
For at tankvognene må køre på banens skinner, skal de have regelmæssige eftersyn, og det koster 6.000 ¬ 8.000 kroner årligt, skønner Skagensbanen.
Banen gør desuden kommissionen opmærksom på, at man har fået at vide, at der skal betales for det vand, der fyldes på tankvognene.
Begge dele er udgifter, som er Skagensbanens drift uvedkommende, mener banen.
Skagensbanens direktør, Aage Jensen, oplyser desuden til kommissionen, at Jernbanetilsynet formentlig vil kræve, hvad han betegner som urimelig meget, for at banen kan få lov til i det hele taget at benytte vognene.
For at de to tankvogne kan gøres brugbare, skal de monteres med en pumpe og slanger. Det vil koste over 50.000 kroner.
Denne udgift lagt oven i de øvrige og med udsigten til meget besvær, for at måtte bruge vognene, har Beredskabskommissionen besluttet at tage dem ud af beredskabet, oplyser næstformand i kommissionen, Kim Mouritsen (V).


Marinehjemmeværnets “Lyra” har fået den brændende “tankbåd” på slæb og sejler den hen til et sted, hvor folk fra beredskabskorpset kan slukke ilden.


Stor indsats forhindrede katastrofe på havnen ØVElSE: 85 blev sat ind mod brand og forurening på Skagen Havn

SKAGEN: Opgaven blev løst på bedste vis.
Og derudover levede-øvelsen på Skagen Havn tirsdag på alle måder op til det, man har øvelser til – nemlig at vise, hvor der er sket ændringer, der skal tages højde for, og hvor der skal strammes op i både den aktive indsats og i indsatsplanen.
En ekstra gevinst var så, at der var medarbejdere ved Falck og det kommunale beredskab, som fik erfaring med at tilrettelægge en stor øvelse.
Det er “tovholderen” i planlægninsgruppen, Henrik Christensen, der giver de 85 mand, der blev sat ind i forbindelse med øvelsen, og indsatsleder Tage Øhrberg topkarakter for indsatsen.
Den range´r-ulykke, som satte det hele igang, udviklede sig i løbt af en times tid til en ret omfattende og meget faretruende situation, og det kunne være endt med en katastrofe, hvis ikke indsatsen havde været både hurtig og korrekt vurderet.
Oplægget til øvelsen i området ved den kommunale lystbådehavn var, at to jernbane-tankvogne stødte sammen under rangering på havnesporet. Den ene indeholdt fyringsolie, og den anden indeholdt det giftige stof formaldehyd.
Olien brød i brand og flød ud på først havnearealet og siden i lystbådebassinnet, og formaldehyden flød ud og blev til formalin, da den blev blandet med vand.
I lystbådebassinnet blev føreren af en tankbåd så forskrækket over den brændende olie, at han bakkede ind i molen for fuld kraft, og derved gik der hul på den store tank i båden.
I øvelsen deltog Falck fra Skagen og Aalbæk, det kommunale beredskab fra Skagen, beredskabskorpset fra Thisted, marinehjemmeværnet og redningsstationen.
– Trods de mange forskellige hold lykkedes det indsatslederen at koordinere indsatsen, så den blev så effektiv som muligt, siger Henrik Christensen.
Det egentlige formål med en sådan øvelse er ikke så meget at få slukket den fiktive brand eller at få fjernet fiktive giftige stoffer.
Formålet er at få efterprøvet den indsatsplan, der er udarbejdet for området, og at få efterprøvet om samarbejdet mellem de forskellige indsatshold fungerer ordentligt og at finde ud af, om der er sket ændringer, som der skal tages højde for.
– Vi lærte blandt andet noget om, at vi skal være bedre til at holde de “rene” områder, der hvor der ikke er brand eller forurenende stoffer, og de “beskidte” områder adskilt under indsatsen.
– Vi lærte også noget omkring kommunikationen mellem de forskellige grupper under indsatsen. Den skal gøre mere effektiv, siger Henrik Christensen.
Det var første gang brandmændene på den nye Falckstation i Aalbæk deltog i en stor øvelse, og samarbejdet mellem Skagen og Aalbæk blev under øvelsen blandt andet afprøvet ved, at planlæggerne på et tidspunkt lod lederen af Aalbæks hold overtage ledelsen af både Aalbæks og Skagens hold.
Årsagen var, at Skagens holdleder havde indåndet for mange giftige dampe og derfor ikke kunne fortsætte.
Beredskabschef Tage Øhrberg oplyser, at indsatsplanen for lystbåde-området efter øvelsen skal ændres på nogle punkter, fordi forholdene på havnen har ændret sig. I den gamle plan har man således Color Lines ventesal som opsamlingssted, men her er virkeligheden ændret så meget, at der skal findes et nyt sted, der kan fungere som opsamlingssted. Ledelsen af beredskabet i Skagen og tilrettelæggerne af øvelsen har fore1øbig kun haft en ganske kort evaluering af forløbet. – Men vi skal snarest have et egentligt evalueringsmøde, hvor både selve øvelsen og forløbet gennemgåes i detaljer, så vi kan få det fulde udbytte af den, siger Tage Øhrberg.


Der var ialt 85 deltagere i øvelsen, og alle skulle have besked om lige præcis deres opgave.
Spejdernes kutter “Dannebrog” var hjemsted for en røgmaskine, og “ilden” skulle naturligvis bekæmpes.
Indsatsleder Tage Øhrberg, til venstre, får den første melding om, hvad der er galt, af Henrik Kristensen fra planlægningsgruppen.


Lørdag d. 6 Maj kl. 22:46
Blev der bibbet ud til denne måneds eneste brand. Den kom som brand i lejlighed Fladengrund 72. Ved ankomst kunne konstateres at der havde været brand i en ghettoblaster,men at den havde manglet ilt og så var gået ud af sig selv. Overalt i lejligheden lå et tykt lag sod men ellers var alt intakt. Brandfolkene kunne hurtigt køre hjem igen,der var ikke brug for hverken vand eller pulver her, mere en rigtig god gang rengøring.

Torsdag d 25 Maj – Brandfolk skal hjælpe ambulance-beredskab
BUDGETOPLÆG: Brandvæsenet kan hjælpe ved uheld

SKAGEN: Brandvæsenet i Skagen kan hjælpe både borgerne og de Falck-reddere, som kører med ambulancerne, hvis der er penge til det.
Skagen Kommunes beredskabskommission har besluttet, at man vil indstille til byrådet, at der i budgettet for næste år, 2001, afsættes 50.000 kroner til et ekstra beredskab ved brandvæsenet, så der kan sendes mandskab fra brandvæsenet ud i tilfælde, hvor der sker ulykker på offentlige områder i kommunen.
Beredskabschef Tage Øhrberg oplyser, at der primært tænkes på færdselsuheld og andre ulykker, hvor personer sidder fastklemt.
Men, siger Øhrberg, så kan ekstra assistance fra brandvæsenet være til stor hjælp for ambulanceberedskabet på mange forskellige måder.
– Vi må konstatere, at det en gang imellem sker, at ambulancetjenesten ikke kan leve op til borgernes krav ,om at være hurtigt fremme. Dermed opfylder Skagen Kommune ikke sit ansvar for forebyggelse og afhjælpning af skader på personer på offentlige arealer.
– Ved at have et ekstra beredskab hos brandvæsenet kan der indenfor brandvæsenets normale responstid på fem minutter sendes personale af sted, som kan være til hjælp på et ulykkessted.
– Brandvæsenets mandskab skal naturligvis ikke overtage ambulancefolkenes arbejde eller indgå i funktioner, som ambulancefolkene udfører, men de kan for eksempel foretage afspærring, foretage en første oprydning, sørge for at få overblik over ulykkessituationen og stå for eventuelt frigørelsesarbejde, siger Tage Øhrberg.

“Ekstra assistance fra brandvæsenet kan være til stor hjælp for ambulanceberedskabet på mange forskellige måder.” Tage Øhrberg beredskabschef.
– Alle brandfolk har desuden en grundlæggende førstehjælpsuddannelse, og det kan være til stor hjælp, hvis der er trænede folk, ud over ambulancefolkene, til stede, når der er sket en ulykke.
– Det er med i amtets aftale med Falck, at ambulancefolkene også skal kunne frigøre folk, som sidder klemt fast i for eksempel en bil, men det kan tage ekstra tid, hvis det nødvendige materiel skal fremskaffes. Derfor er det med i beredskabskommissionens indstilling, at der skal anskaffes specielt frigørelsesværktøj til brandvæsenet og at brandpersonalet skal uddannes til at betjene det, siger Tage Øhrberg.
Prisen for det øgede beredskab inklusiv materiel og uddannelse er 50.000 kroner, og beredskabskom¬ missionen indstiller den som en prioriteringsblok til budgettet for 2001.
Når det øgede beredskab indstilles som en prioriteringsblok betyder det, at der ikke er garanti for, at den kommer med i budgettet.
Den kan “falde for sparekniven”, hvis der er nødvendigt at skære i ønskebudgettet.


JUNI 2000


Tirsdag d. 6 Juni Brandøvelse.
Brandøvelse hvor slangeudlægninger var aftenens emne. Her var der lejlighed til at prøve alle de forskellige udlægninger der bliver brugt af brandfolkene i dag.

Fredag d. 16 Juni kl. 15:11
Brand Egekratvej i Ålbæk. Meldingen der kom var klar nok, men Ålbæk der også var kaldt ud på samme tid kendte ikke nogen vej i deres distrikt der havde dette navn. Vagtcentralen blev spurgt om det kunne være den Egakratvej i Hulsig, man mente og svaret fra vagtcentralen var,at det måtte det være, da der kun fantes en Egekratvej i hele Skagen kommune. Ved ankomst til Egekratvej i Hulsig fandt man hurtigt ud af at det umuligt kunne være her,da der overhovedet ikke var hverken røg eller ild at se. Efter en kort rådføring med indsatslederen blev man enig om at sende tankvognen af sted til EGEKRATTET syd for Ålbæk og at vende Ålbæks A-sprøjte der også er på vej til Hulsig. Det lykkes for tankvognen at komme ud til Egekrattet i Ålbæk og det var her man har ringet fra. Ilden var i mellemtiden gået ud og det bliver kun til efterslukning for Ålbæk´s A-sprøjte og Skagen´s A-sprøjte kan køre hjem i garagen igen,efter en tur i Ålbæk klitplantage……

Mandag d.19 Juni kl. 14:38
Det skulle vise sig at blive en utrolig lang dag for brandfolkene i Skagen. Det startede med en græsbrand i klitterne omkring Toldergårdsvej. Den var hurtigt nedkæmpet ved brug af et enkelt C-rør. Det var ikke alle 11 mand der nåede helt hjem,inden næste situation indtraf.

Mandag d.19 Juni kl. 14:56
Kunne man ved Pakhuset på havnen,se brandfolk i gang med at klare en mindre forurening af olie. Det blev klaret med “kattegrus” og koste. Det skulle vise sig ikke at være den sidste episode denne dag.

Mandag d.19 Juni kl. 18:13
Lige omkring spisetid,nærmere betegnet 18:13 var det Ålbæk klitplantage der havde fået det for varmt. 12mand og 3 køretøjer kørte til skovbranden der huserede omkring minedepotet. Det var nødvendigt at have 3 strålerør i brug for at kunne nedkæmpe denne brand hvor også Ålbæk var indsat. Nu troede alle at der ikke kunne ske mere denne dag, men allerede inden man helt havde fået pakket på brandstedet var der igen bud efter brandfolkene…


Mandag d.19 Juni kl. 20:48
Havde en lastvogn været så uheldig at tabe noget “skidtfisk” på kørebanen i Tuen by. Klokken var nu gået hen og blevet 20:48 og der var flere der ikke havde nået at få aftensmad inden de kørte brand i Ålbæk, så der blev arrangeret aftensmad fra kroen i Ålbæk. Efter en grundig rengøring af kørebanen kunne Skagen igen køre tilbage tilstationen….Der var dog en der ikke var helt tilfreds med situationen.2651 Svend Erik havde fået lavet hans hjelm om til noget,der mest af alt mindede om et grydelåg. Det var 2600 Søren,der med tenderens hjul kunne formindske vores aktiekapital i firmaet,da han bakkede hen over hjelmen,så den ikke længere kunne opfylde lovens krav om hovedbeskyttelse. En sort dag i Falck historie!

Onsdag d.21 Juni kl. 16:21
13 mand forlod Skagen efter at have modtaget en melding om brand i klitterne ved Vesterhvarre i Kandestederne. Allerede flere kilometer derfra kunne man lugte røgen,og dette gav anledning til at tænke på de store brande der havde været på heden igennem tiden…. Det skulle vise sig at være en kompliceret opgave at komme frem til branden. Eneste adgangsvej var fra stranden og op over klitterne…hvad endnu værre var,at det var umuligt at få vand med derop. Da stranden var meget blød blev A-sprøjten stående på asfaltvejen og mandskabet transporteret på ladet af en firehjulstrukket varevogn tilhørende en brandmand fra Ålbæk der også var tilkaldt. Eneste slukningsmiddel man med held kunne bruge,var branddaskere. Det lykkedes efter en hård og opslidende kamp at få stoppet branden,og med hjælp fra Beredskab Skagen,lykkedes det også at få tørlagt Ishuset/grillbaren for stegte pølser og ribbenssandwich.. Efter 4 timer kunne tre køretøjer igen forlade Kandestederne….det på trods af at vi en periode troede at vores tender var sat til i kviksandet på stranden,men endnu var der stor hjælp i unimogen.


Fredag d.23 Juni kl. 19:01
Sct.Hansaften en kold og meget våd dag og aften. Traditionen tro skulle 4 brandfolk ned og tænde bålet ved vippefyret. Lige da man var klar til afgang kl. 19:01 indløb en brandmelding fra ældrebiligerne Drachmannsvænget,og tenderen som ellers var på vej til vippefyret kunne nu køre til drachmannsvænget i stedet for. Det viste sig at være en fejl i en detektor,så man kunne hurtigt køre hjem igen. Det varede dog ikke ret lang tid inden at den endnu engang kaldte på 9 brandfolk.

Fredag d.23 Juni kl. 19:26
25 minutter senere var den gal igen på samme adresse. 9 brandfolk kørte endnu en gang forgæves…detektoren blev frakoblet,indtil teknikerne kunne komme og reparere anlægget.

Tirsdag d.27 Juni kl. 11:42
Var der brand i et el-skab ombord på et skib ved Karstensens Skibsværft. De 11 mand der var med på denne udrykning fik hurtigt bugt med ilden og kunne køre på stationen igen.

Torsdag d.29 Juni kl. 16:57
Kommer der en melding om brand på Fyrvej,ved hvide fyr.De 10 mand der kørte var klar til den store indsats. Det viste sig at være en skraldespand der brændte og at nogle forbipasserende havde slukket den inden brandbilerne nåede frem……hverdagens helte.

Således sluttede juni som havde været en af de travleste måneder for brandvæsnet i Skagen. Dertil kommer at der i den sidste Weekend også var festival og dette gav en del ekstra vagter til mandskabet. Der var dog færre vagter end hidtil,så det lykkedes at få gjort nogle vagtfri i nogle timer, så man rigtigt kunne nyde festivalen..!!!!


JULI 2000


Lørdag d. 1 Juli kl. 17:16
Brand i container på Pier 3. 10 mand “nedkæmpede” branden. På vej fra den udbrændte container blev brandmandskabet budt på øl og gl.dansk af de mange festival gæster og lokale der hyggede sig på kajen. Der blev pænt takket nej til tilbudene,men en flaske gl. dansk kom dog med hjem på stationen til brug ved en festlig lejlighed.

Tirsdag d. 4 Juli kl. 21:01
Kom der en melding om brand i en kloak på Chr.D.X`s vej. Det viste sig at være en tegnebog der var førsøgt brændt. Tegnebogen viste sig senere at være stjålet. 11 mand kørte til denne begivenhed.

Fredag d. 14 Juli kl. 7:47
Det var stadig tidligt for nogle,gik alarmen Saxildsgård på Markvej.8 og 3 køretøjer skulle begive sig til adressen. A-sprøjte og tender kom begge hurtigt ud af garagen….. det kneb mere med at få tankvognen ud,7732 Steen fik drejet for tidligt og rykkede derved en bøjle af tankvognens ene side. Det viste sig at være en blind alarm og man kunne hurtigt køre hjem og besigtige skaden!! OG SELVFØLGELIG KOM MAN MED GODE KOMMENTARER TIL DET SKETE.på stationen.

Lørdag d. 22 Juli kl. 1:15
Brandmelder Saxsildsgård.”Denne nat lykkedes de 8 mand at få alle 3 køretøjer med…uden skader. Endnu engang viste det sig at være blind alarm og man kunne hurtigt køre hjem på stationen.

Fredag d. 28 Juli kl. 17:51
Indløb meldingen om brand i det gamle hotel Mygind i Ålbæk. Allerede udenfor Skagen kunne man se en kraftig røgsøjle rejse sig mod sommerhimlen,og man viste at der var tale om en virkelig kraftig brand. 11 brandmænd fra Skagen var på vej til at hjælpe Ålbæk brandfolkene med opgaven. Da der stadig savnedes en person fik man også en ambulance til at holde stand by. Der blev brugt masser vand og masser af c-strålerør for at få slået branden ned. Det lykkedes og da det var helt klart at alle personer var kommet ud af bygningen,kunne ambulancen køre tilbage til stationen. Aftensmaden denne aften blev røde pølser med brød fra den lokale grill. Efter 5 timers efterslukning og oprydning kunne Skagens brandmænd køre mod nord og overlade brandvagten til Ålbæks egne folk.


Branden var påsat.
BRAND: Politiet efterlyser oplysninger, der kan føre til opklaring af brand i Aalbæk.

AAlbæk: Branden fredag aften på det tidligere hotel Mygind var påsat. Det konkluderer kriminalinspektør Jørgen Hansen, Frederikshavn, efter en række brandtekniske undersøgelser på gerningsstedet.
Branden er opstået i trappeopgangen ved fordøren ud mod Stationsvej. Jørgen Hansen fortæller, at undersøgelserne tyder på, at der er hældt brændbar væske ud ved fordøren. Der kan ikke være tale om, at branden er opstået i elinstallationerne.
-Vi ser på det med stor alvor, når det som i dette tilfælde er en beboelsesejendom, siger kriminalinspektør Jørgen Hansen. Kriminalpolitiet tager nu rundt hos borgere i Aalbæk i håb om at få hjælp til opklaringen. Der er ingen mistænkte i øjeblikket. -Vi er meget interesserede i at tale med vidner, der har set eller hørt noget, der kan hjælpe os i opklaringen, siger Jørgen Hansen. Branden opstod fredag aften kort før klokken 18. Alarmen til Falck indløb klokken 17.51. Tre politifolk arbejdede hele dagen i går på at finde årsagen til branden. Det var to medarbejdere fra teknisk afdeling under kriminalpolitiet i Aalborg samt en elkyndig fra politiets brandtekniske afdeling. Politiet modtager oplysninger på telefon 98 42 14 44.

Det tidligere hotel Mygind genopstår i samme stil.


Mygind genopbygges.
BRAND: Hjørneejendommen skal genopføres i samme stil som før.

AALBÆK: Ejerne af det tidligere. Hotel Mygind, SB Invest Arhus Aps., vil bygge den udbrændte ejendom op igen. Det fortæller den ene af ejerne i investeringselskabet, Søren Boje, Arhus. Den anden ejer hedder Benny Madsen.
-Det er vores mening, at vi vil bygge det op i samme stil som før, fortæller Søren Boje. I dag skal ejernes forsikringsselskab, Alm. Brand, besigtige stedet. Det bliver forsikringsselskabet i samarbejde med ejendommens daglige administrator, Anker Jørgensen, der skal bestemme, hvornår byggeriet kan gå igang. -Vi priser os lykkelige for, at ingen mennesker kom til skade ved branden, siger Søren Boje. Til gengæld ærgrer han sig over, at hjørneejendommen brændte på et tidspunkt, hvor der kun manglede fire mandtimer i, at renoveringen af lejligheden på 2. sal var færdig. -Vores forsikring dækker ikke genhusning af de beboere, der blev hjemløse i forbindelse branden. Det bør være beboernes egen indboforsikring, der finder en løsning for de enkelte, siger Søren Boje.

Der var beboere hjemme, da hotellet brændte, men ingen kom til skade.


AALBÆK: Det var et postbud, der i 1900 byggede Hotel Mygind i Aalbæk. Hotellet blev bygget omkring år 1900 af P. H. Jacobsen. Han var postbud, men fandt ud af, at han ville være hotelejer. Hans kone, Laura, passede også en lille købmandsbutik ved siden af hotellet.
Hotelejer Jacobsen var en driftig mand på sin tid. Han tjente mange penge og kunne udvide hotellet flere gange. Blandt andet blev den lange lave tilbygning mod Stationsvej med årene længere og længere. Ægteparet solgte Hotel Mygind i 1940 og byggede i stedet det hus, som i dag stadig er kendt som Dr. Høegs hus på Stationsvej. Efter Jakobsens havde Hotel Mygind en række ejere – blandt andre Fru Skov. Mange fester er blevet holdt i den store sal, og senere indrettede Jørgen Lyngkilde et meget flot diskotek. Gerda Mose, der ejede ejendommen fra 1981 til 1986, kan berette om en tid med mange private fester og norske turister på endagsbesøg i Aalbæk.
De dansede gerne i diskoteket en søndag formiddag. Tøjbutikken Corner, som i dag er en meget dygtigt drevet modeforretning på byens hovedstrøg, åbnede oprindeligt i stueetagen på hjørnet af Stationsvej og Centralvej – altså i underetagen af Hotel Mygind.
Gennem 80’erne og begyndelsen af 90’erne var hotellet ejet og forpagtet af flere forskellige, indtil det i begyndelsen af 90’erne blev overtaget af frederikshavneren Jesper Pedersen, der lod Mygind indrette til lejligheder. Senere var ejendommen ejet af en gruppe investorer i ]ydsk Rådgivningscenter. I dag er det selskabet Hofredo, der ejer bygningen.
Mange har minder om en eller anden oplevelse på Hotel Mygind. Da hotellet brændte fredag aften 28. juli 2000 gjorde det særlig ondt på Lis H. Olesen fra Aalbæk. Det var nemlig hendes fars onkel, P.H. Jakobsen, der byggede hotellet.
– Når jeg hører nogle af de unge snakke om, at det var ikke det værste, der kunne ske, når det gamle skidt brændte, så bliver jeg ked af det. Desværre har bygningen ikke været ordentlig ved1igeholdt, sagde Lis H. Olesen dagen efter branden til den lokale avis.
H’et i både hotelejerens og Lis’ navn står for Haaber, og der er stadig flere med1emmer af familien i Aalbæk. Lis Olesen mindes med glæde mange gode op1evelser på hotellet.
– Der b1ev ho1dt nog1e rigtig gode baller i mine unge dage. Nog1e loka1e musikere spillede, vi dansede og havde det sjovt. Hvis der var nog1e unge mænd, der var uenige, gik de udenfor og ordnede slagsmålet. Bagefter kom de ind og dansede videre, husker hun.
Der var mange gode orkestre, der spillede pigtråd og tidens toner op gennem årene. Nogle af de mest kendte var Stardust med de lokale brødre Mose med flere.
Hotel Mygind var også skueplads for danseskole i byen, og Mygind lagde også på skift med kroen lokaler til idrætsforeningens afslutningsfester og baller, hvor mange kærlige forhold b1ev indledt. Senere blev det moderne med diskoteker, og den store sal blev indrettet med bløde plyssæder, og bajerne blev til farverige drinks. Mange – måske specielt hannerne – husker nogle letpåklædte damer, der i den grad kunne piske stemningen op og hidse de lokale drenge op til lir. Det er vist ingen hemme1ighed, at der stadig er aalbækkere, som af gammel vane slår et sving ind over brostenene på gårdspladsen blot for at opdage, at værtshuset er lukket. De husker også præcis, hvor baren stod i den store sal og senere i diskoteket. Og hvor toilettet var, og hvor…

Påsat brand er uopklaret
AALBÆK: Kriminalpolitiet athørte en række personer, men det endte uden spor af den el1er de personer, der fredag 28. juli 2000 satte ild til det tidligere Hotel Mygind i Aalbæk. Politiet har nu lagt sagen væk som uafklaret.
Politiets teknikere fandt hurtigt ud af, at branden var påsat ved, at brandstifteren havde hældt brændbar væske ud ved fordøren. Ilden fik hurtig fat i trappen, og derved søgte flammerne opad og fik hurtigt fat i de øverste etager. Hele indmaden på første og anden sal i hjørnebygningen udbrændte ved branden, som kunne ses mange kilometer borte. Den sorte røg sendte signalet om storbrand i Aalbæk, og nysgerrige stimlede sammen. Politiet ser stadig med stor alvor på forbrydelsen, da der er tale om en beboelsesejendom, hvor brandstifterens gerning kunne have kostet menneskeliv.
Hotellet ændrede midt i 1990’erne status og lukkede som diskotek og udskænkningssted for at genopstå som en bygning med i alt syv lejemål. En række af disse personer var hjemme, da ilden blev påsat, men der var dog ingen personer hjemme på første og anden sal i hjørnebygningen, der udbrændte totalt. Kriminalpolitiet har siden branden arbejdet på at finde brandstifteren, men uden held. Skul1e en eller anden komme i tanke om at have set eller hørt noget, kan kriminalpolitiet i Frederikshavn kontaktes på telefon 98421444.

Annonce fra Søndag d. 30 Juli – 100 år gammel bygning blev ødelagt af brand.
HISTORIE: Det var et postbud, der i 1900 byggede Hotel Mygind.


Hotel Mygind, der blev voldsomt raseret af brand fredag aften, er bygget i 1900.
Billedet er fra fredag aften, da nogle af beboerne i tilstødende lejligheder følger med i brandens udvikling.

AALBÆK: Da det tidligere Hotel Mygind brændte fredag aften gjorde det særlig ondt på Lis H. Olesen fra Aalbæk. Det var nemlig hendes fars onkel, P.H. Jakobsen, der byggede hotellet for 100 år siden.
– Når jeg hører nogen af de unge snakke om, at det var ikke det værste, der kunne ske, når det gamle skidt brændte, så bliver jeg ked af det. Desværre har bygningen ikke været ordentlig vedligeholdt, siger Lis H. Olesen.
H’et i både hotelejerens og Lis’ navn står for Haaber, og der er stadig fle1e medlemmer af familien i Aalbæk.
– Min fars onkel var postbud, men kom efter at han ville være hotelejer. Han kone, tante Laura, passede også en lille købmandsforretning ved siden af hotellet, fortæller Lis Olesen.
Hotelejer Jakobsen var en driftig mand på sin tid. Han tjente mange penge og kunne udvide hotellet i fle1e omgange. Blandt andet blev den lange lave tilbygning mod Stationsvej med årene længere og længere.
Ægteparret Jakobsen solgte Hotel Mygind i 1940 og byggede i stedet det hus, som i dag er kendt som Dr. Høegs hus på Stationsvej.
– Det glæder mig meget, at de unge mennesker, som i dag bor i huset stadig kalder det for “Haaber”, siger Lis Olesen.
Lis Olesen, der i dag er 64 år, mindes med glæde mange gode oplevelser på hotellet.
– Der blev holdt nogle rigtig gode baller i mine unge dage. Nogle lokale musikere spillede, vi dansede og havde det sjovt. Hvis der var nogle unge mænd, der var uenige, gik de udenfor og ordnede slagsmålet. Bagefter kom de ind og dansede videre.

Diskotek
Efter at Jakobsen solgte hotellet, har det haft et utal af ejere. Mange fester er blevet holdt i den store sal, og senere indrettede Jørgen Lyngkilde et meget flot diskotek.
Gerda Mose, der ejede ejendommen fra 1981 til 1986, kan berette om en tid med mange private fester og norske turister på endagsbesøg i Aalbæk. De dansede gerne i diskoteket en søndag formiddag.
Tøjbutikken Corner åbnede oprindeligt i stueetagen på hjørnet af Stationsvej og Centralvej. (Corner betyder hjørne på engelsk, red.).
Gennem 80’erne og begyndelsen af 90’erne var hotellet ejet og forpagtet af flere forskellige, indtil det i begyndelsen af 90’erne blev overtaget af frederikshavneren Jesper Pedersen, der lod Mygind indrette til lejligheder.
I dag ejes ejendommen af en gruppe investorer i Jydsk Rådgivningscenter.

Politiets teknikere skal undersøge brandtomt
AALBÆK: Politiets teknikere skal snarest muligt forsøge at finde årsagen til branden fredag aften på det gamle Hotel Mygind i Aalbæk.
For indsatsleder Tage Øhrberg er det stadig en gåde, hvorledes branden kunne opstå.
Øjenvidner har opfattet branden som meget voldsom og forta1t, at den udviklede sig meget hurtigt.
– Vi plejer at sige, at brand opad udvikler sig på sekunder og nedad på timer. Derfor vil den mest logiske konklusion være, at branden er opstået i trappeopgangen ved fordøren ud mod Stationsvej. I hvert fald er trappen stort set væk, forklarer Tage Øhrberg.
Området omkring Mygind er afspærret, da der er fare for sammenstyrtning. Det er farligt at opholde sig for tæt på den udbrændte bygning.
Der må ikke ryddes op i brandtomten af hensyn til politiets tekniske undersøgelser.
Det er et faktum, at der i bygningen var masser af gammelt træværk og gulvtæpper, som ilden kunne få godt fat i.
Det er medarbejdere fra politiets brandtekniske afdeling i Aalbo1g, der skal undersøge tekniske spor, men det har ikke været muligt at få oplyst, hvornår disse undersøgelser kan laves.
Den beboer, som var savnet fredag aften under branden, er vendt hjem til Aalbæk.

Foto er fra torsdag d. 14 november 2002
Det tidligere Hotel Mygind fremstår i dag som en flot bygning.
Hjørnelejligheden nderst blev første station for byens tøjforretning Corner.


Foto: Sten Andersen


Foto: Sten Andersen


Foto: Sten Andersen


Foto: Sten Andersen

Lørdag d. 29 Juli kl. 3:21
Frygte man at det nu var Skagens tur til at få en hotelbrand. Det var en brandmelder der meldte om brand i Clausens Hotel. De 8 mand kunne dog hurtigt vende snuden hjemad igen da der kun var tale om blind alarm. Nogle gæster havde moret sig med at smadre glasset til et af brandtrykkene.


AUGUST 2000


Lørdag d. 5 August kl. 16:58
Brændte der noget græs ved remisserne på Markvej. De 9 brandmænd kunne hurtigt slukke branden med højtrykslange.

Lørdag d. 16 August kl. 19:05
Rykkede 13 mand ud til brand i køkken på Danavej. Og ved ankomsten var der meget røg i køkken og gang. Der blev hurtigt sat et par røgdykkere ind og disse kunne melde tilbage,at branden var slukket og at det drejede sig om komfur og emhætte. Efterslukning og kontrol af loft blev udført,og da der ikke var mere der brændte kunne man køre tilbage til stationen.

Mandag d. 21 August kl. 7:01
Lugtede det så meget af røg i centerkiosken at man valgte at sende bud efter brandvæsnet. 11 mand mødte op og det kunne konstateres at det drejede sig om afbrænding af haveaffald bag centeret. Man kunne derfor køre tilbage på stationen uden at foretage sig yderligere.

Fredag d. 25 August kl. 14:59
Var der brand på Markvej 121. 9 mand var med på denne udrykning. Det viste sig at være en fryser i et udhus (garage) der brændte.Et par røgdykkere og en H.T.slange kunne hurtigt ordne denne sag og man kunne vende tilbage til stationen.


SEPTEMBER 2000


Lørdag d. 2 September
Blev der afholdt brandøvelse for Skagen og Ålbæk brandmænd. Øvelsen var en brandhus øvelse.og var derfor henlagt til beredskabsskolen i Hvims. Der var monmenter der skulle øves: eftersøgning i røgfyldt og mørk bygning,container og pumpeøvelser.

Torsdag d. 14 September kl. 18:05
“Brandmelder Clausens Hotel” Sådan lød meldingen….Kort tid efter radioprøven 8 mand var til at konstatere at der var tale om blind alarm,muligvis fordi nogle havde røget under en detektor.


OKTOBER 2000


Tirsdag d. 3 Oktober
Der skulle afholdes brandøvelse denne dag,men for at lave en anderledes øvelse blev den lavet om det gik hurtigere nu end i foråret,henlagde man øvelsen til F.F.´s oliedepot på havnen,hvor der er et overrislingsanlæg der skal afprøves hvert år. Klokken 18:35 lød alarmen og der blev så taget tid på udrykning og indsats. De 12 mand udførte et godt stykke arbejde,og den egentlige brandøvelse gik med at diskutere om der var noget man kunne gøre bedre.

Tirsdag d. 10 Oktober
To gange på samme døgn måtte 12 mand af sted til brandmelder Ældreboligerne Lindevej,begge gange var der tale om blind alarmer.

Mandag d. 16 Oktober – GRUNDKURSUS BRAND: EN UDDANNELSE DER GIVER SELVTILLID:


SKAGEN: To frlvilliqe ved kommunens beredskabsforvaltning, en ansat hos Falck i Skagen og en holdleder fra brandstationen i Aalbæk, eller henholdsvis Heldi Jacobsen, Helle Holmene, Brian Pedersen og Preben Holm.
Alle glade for at være en del af brand – og redningsberedskabet i Skagen Kommune. De kan kun anbefale uddannelsen til brandmand, der begynder med “Grundkursus Brand”.
Et grundkursus, der i øvrigt starter et nyt hold af den 24, oktober på Buttervej. Og der er stadig lediqe pladser, skulle vi qøre honnør og sige.

Vejen åbnes forbrandmajor – drøm
GRUNDKURSUS BRAND: Kommunens beredskab vil have flere med i beredskabet i Skagen og Aalbæk.

SKAGEN: Tidligere havde Danmark to branduddannelser: En, der var rettet mod et fredsberedskab. Den sørgede Beredskabsstyrelsen for. Og en, der rettede sig mod et krigsberedskab, som Civilforsvaret havde ansvaret for.
Indholdet af uddannelserne var dog stort set ens.
– Men med Berlinmurens fald, troede man, at nu var der for evigt fred. Og så samlede staten uddannelserne for at spare, så der nu er kun et enstrenget beredskab, fortæller stationsleder på Buttervej, Tage Øhrberg.
Det beredskab vil brandberedskabet i Skagen Kommune nu gerne have nogle flere skagboer, Aalbækkere m.fl. med ind i. Så 24. oktober begynder et nyt grundkursus i brand. Mod at man stiller sig tilrådighed for Skagen Kommunes beredskab, er kurset gratis.
– Vi vil gerne have folk, både piger og mænd, til at melde sig til det kursus. Det er et kursus, der kører på et teoretisk indhold, siger Tage Øhrberg.
Har man en drøm om at blive “brandmajor”, kan man komme tættere på dens opfyldelse, ved bagefter at gå videre med den praktiske “Funktionsuddannelse Brand”.
Grundkursus Brand tager 37 timer fordelt på 12 uger, og foregår på Beredskabsforvaltningen, Buttervej 58. I kurset indgår brandteori, slukningsteori, kendskab til brandmateriel, røgdykning og bekæmpelse af olieforurening.

Mangel i Aalbæk
Kravene til deltagerne er, at man er fyldt 18 år, har et godt helbred og bor i kommunen.
Holdleder på brandsstationen i Aalbæk Preben Holm vil gerne have flere folk med i beredskabet der. I øjeblikket er de 12 mand – nok til tre hold under hver sin holdleder, Preben Holm og to andre. Det giver en uges vagt hver tredje uge, hvor man skal være k1ar til at blive kaldt ud.
– Vi vil gerne have en backing-gruppe. Vi ser gerne, at de folk, som efterfølgende skal bemande stationen, bliver uddannet her på Buttervej, siger han.
– Vi er meget interesseret i, at folk, der bor og arbejder i Aalbæk, melder sig til kurset.
Arbejde, der får folk til at flytte andre steder hen, er en trussel for en by som Aalbæk. Men for de, der flytter, vil uddannelsen stadig kunne bruges.
– Hvis man så flytter, kan man bruge uddannelsen der, hvor man flytter hen.

Man bliver en del af lokalsamfundet
GRUNDKURSUS: 24. oktober begynder et nyt kursus – blandt andet med røgdykning.

SKAGEN: Heidi Jacobsen på 31 har aldrig fortrudt, at hun i november 1998 meldte sig til Beredskabsforbundets “Grundkursus Brand”.


Fire modige røgdykkere parat til at redde menneskeliv.

Heidi Jacobsen fortæller, at i starten var det nysgerrighed, der fik hende til at melde sig til grundkurset.
– Men efterhånden blev jeg tændt, siger hun.

Brandmænd har ansvar
Men en vigtigere grund til, at Heidi Jacobsen valgte branduddannelsen, er, at man som brandmand får et ansvar. Man bliver en del af lokalsamfundet, og tager aktivt del i opgaverne.
– Vi har for eksempel været ude og samle olie op påstranden, fortæller hun.
– Og vi er førstehjælpsvagter, når der er Skaw Cup, ved MC-træf og festival. At der kommer de der unger og spiller fodbold, og man kan tage et par eftermiddage på stadion.

Mange nye indtryk
Grunduddannelsen gav Heidi Jacobsen mange nye indtryk at bearbejde.
– Det var spændende. Jeg blev opmærksom på noget, jeg aldrig tidligere havde skænket en tanke – for eksempel hvordan man slukker en brand, hvor hurtigt en brand udvik1er sig, og hvordan en brandhane fungerer.
– Jo mere man fik at vide, jo mere spændende blev det.

Ingen macho-stil
Hun blev uddannet som røgdykker. Lærte hvordan man går ind i et brændende hus med iltmaske – og aldrig uden sin makker. Man skal altid være to og to sammen, når man arbejder som røgdykker.
– Det var ikke farligt, og jeg var ikke bange, men det var spændende. For “hvor blev makkeren nu af?” Det var mørkt, fortæl1er Heidi Jacobsen.
– Når man så kom ud på den anden side, kunne man sige til sig se1v: “Jeg k1arede det!”
Turen ind i et brændende hus sker ikke altid gennem en dør – et hul i taget kan også være vejen ind.
– Det er en stor udfordring at kravle ind i sådan et lille hul, husker Heidi Jacobsen turen ind i det brændende hus, der ikke nødvendigvis sker gennem en dør.
Heidi Jacobsen følte sig dog aldrig presset længere end til sine egne grænser.
– Det er altid tilladt at sige fra en dag.
Den der macho-stil er der alligeve1 ikke nogen, der kan bruge.

Spændende
Grundkurset består overvejende af teori. Og da Heidi stod med kursusbeviset for, at hun havde bestået, stod hun samtidig med en tom følelse indeni.
– Jeg tænkte:”Det var så det!”
Det var underligt at have gjort første de1 færdig, for man var jo ikke uddannet alligevel, men stod sådan midt i det hele.
Så bagefter meldte Heidi Jacobsen sig til den udviddede funktionsuddannelse i brandslukning. Her kunne hun prøve teorien af i praksis. Ikke ude i det virkelige livs ulykker, men på øve1sesplan.

Virkelighedens prøvelse
En udfordring ligger stadig ude i fremtiden og venter på Heidi Jacobsen: Det er indsatsen, hvor det for første gang gælder liv og død.
– Jeg tror det bliver meget anderledes i forhold til øvelserne under uddannelsen. De foregik i faste rammer.
– Nu bliver det pludseligt ukendt, for man ved ikke, hvordan en brand kan udvik1e sig, siger hun.
– Jeg er ikke bange ved tanken, for man føler sig ikke alene, man har altid no gen omkring en. Men det er da spændende at vente på: “Nu er det nu!”
Heidi Jacobsen er ulønnet frivillig, og tilhører andet beredskab, der bliver tilkaldt, hvis første beredskab ikke er nok. Hun har heller ingen drøm om at blive ansat som brandmand.
– Nej, for så bliver man bundet af det.
Heidi Jacobsen har to børn og et på vej. Hun er gartner i Skagen Kommunes Grøn Service-afde1ing. Og det arbejde er hun glad for.


Holdleder Preben Holm, Aalbæk brandstation, de to frivillige i beredskabet i Skagen, Heidi Jacobsen og Helle Holmene,og fra Falck Brian Pedersen begyndte alle med at tage grunduddannelsen i brand.


NOVEMBER 2000


Mandag d. 6 November. kl. 10:16
Alarmen lød på brand Karstensens Skibsværft Stålkajen 12 mand gjorde sig klar til indsats. På vej til brandstedet blev det klart at det var en brandmelder fra “Katedralen” der havde udløst alarmen. Det viste sig at være en blind alarm og man kunne køre tilbage på stationen.

Tirsdag d. 7 November
Brandøvelse og samtidig kunne 2678 Gert fejre 10 års jubilæum ved Falck… og det gjorde han med smørrebrød øl og vand. Men først skulle brandøvelsen være overstået. Der blev gennemgået knob og stik,samt motorsav,motorskæreskive og man kikkede lidt på frigørelsesværktøjet. Derefter kunne man nyde en øl…eller for nogens vedkommende flere i de tilstødende lokaler.. God øvelse og jubilæum

Søndag d. 26 November. kl. 17:10
Brændte en container på Markvej,og de 6 mand kunne hurtigt med en smule vand slukke ilden.

Der var ikke flere brande at berette om i november.


DECEMBER 2000

Julefreden sænkede sig hurtigt inden for brandvæsnet i Skagen i år 2000. Da det var der ikke var nogen brandøvelse denne måned var første gang i december man mødtes.

Søndag. 17 December KL:17:11
Brand i kutter pier 2 varmeldingen . Det viste sig at være tale om en skagen kutter S 473 Birgitte der havde fået en lidt for varm skorsten. Slukning foregik uden de store problemer og de 10 mand kunne returnere til stationen.

Mandag D. 25. December KL:17:18
Var der igen problemer med S473 Birgitte forbipasserende havde set og lugtet røg ,som viste sig at komme op fra maskinrummet Heldigvis var der ikke brand i selve maskinen men derimod igen i skorstenen som var helt tilstoppet af sod. Der var denne helligdag op til flere som mødte i hvid skjorte og slips, da der var mange til julefrokost på dette tidspunkt. Velklædte brandmænd andet kan man ikke sige om det.

Søndag d. 31 december
Blev der traditionen tro holdt nytårsparade på stationen og Efter et par hyggelige timer, kunne alle gå hvert til sit og håbe på en rolig aften og nat!!!!!!! Der var ikke flere brande i 2000.

GODT NYTÅR