2001


JANUAR 2001


Mandag d. 1 januar kl. 00:48
Knap en time inde i det nye år blev der kaldt ud til brand på Mosegårdsvej/Markvej.Det var dog ikke det helt store for køretøjerne ankom til stedet var der ingen brand at se. Efter nogen tids søgen fandt man en puch maxi knallert som der havde været brand i. Der blev dog ikke brug for værken vand eller skum da den var gået ud af sig selv.

Lørdag d. 6 Januar – Nytårsparade ved Beredskabet.

Beredskabet sagde farvel til to, der gik bort

AFSKED: To frivillige døde i 2000 – ved nytårsparaden tog man afsked med et par gode støtter og markante personligheder

SKAGEN: Beredskabsforvaltningens årlige nytårsparade denne weekend blev indledt med en mindestund over de to af beredskabets frivillige, der døde i 2000: Ole Rygaard Hansen og Hans Himmelstrup.
To, som ville blive savnet.
For beredskabschefen i Skagen Kommune, Tage Øhrberg havde netop de to betydet meget.
– De to var med i mange år, og kom til at betyde meget for mig, da jeg havde dem omkring mig som støtter i 1989, da jeg begyndte som chef, siger Tage Øhrberg til NORDJYSKE Skagen.
Inden Tage Øhrberg, holdt sin tale om det forgangne år, tog borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S) ordet for sammen med de øvrige fremmødte at mindes de to afdøde. Borgmesteren bad forsamlingen rejse sig, og sagde blandt andet:
– I 2000 har vi mistet to markante personligheder i Skagen Kommunes totalberedskab, der omfatter militære enheder, politiet, det civile beredskab og redningsberedskabet: Ole Rygaard Hansen, pensioneret fra politiet, og Hans Himmelstrup, pensioneret fra Skov og Naturstyrelsen.
– Ære være deres minde.

Nye opgaver på vej til kommunens beredskab.
UDVIDER: Beredskabsforvaltningen får stormflodsberedskab – hjælp ved trafikulykker overvejes.


Borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S) oplyste i sin tale under nytårsparaden, at Beredskabsforvaltningen har fået til opgave at planlægge et stormflodsberedskab.
Og så er kommunen på udkig efter en mere moderne, fleksibel hydraulisk stigetender til afløsning for den gamle, afslørede han.

SKAGEN: Beredskabschef Tage Øhrberg gav, som nævnt andetsteds, i sin årsberetning ved Beredskabsforvaltnigens nytårsparade udtryk for forhåbninger om, at kommunen kan få udvidet sit samlede beredskab med et frigørelsesberedskab.
Samtidig kunne borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S) i sin tale supplere med, at kommunen er ved at få oprettet et stormflodsberedskab.

Stormflodsplan på vej
Stormflodsberedskabets berettigelse så man sidste år, da en stormflod nåede grænsen af, hvad man kunne klare nede ved havnen.
– Da var det nær gået galt, sagde Kurt Kirkedal Jensen.
Og den situation ønsker borgmesteren nu at imødegå. Også på grund af de klimatiske konsekvenser, man ser flere og flere af rundt om i verden med ekstreme forhold som orkaner og oversvømmelser.
Vi skal ikke tro, vi i længden vil gå ram forbi, mener han.
– Kommunen har bedt Beredskabsforvaltningen om at udarbejde en plan for et stormf1odsberedskab, så vi kan være sikre på at klare en stormf1odssituation, hvis den skulle opstå igen.
– Det er naivt at tro, at det ikke kan ske her. Det er vigtigt at have et beredskab, der fungerer, når der bliver brug for det, så jeg håber, vi kan få noget ordentligt op at stå sagde borgmester Kurt Kirkedal Jensen (S).

Tidlig indsats vigtig
Borgmesteren var ikke afvisende overfor beredskabschef Tage Øhrbergs ønske om et frigørelsesberedskab.
– Den præhospitale indsats kommer mere og mere på dagsordenen, så også i den sammenhæng skal vi gøre noget for at være på forkant med udviklingen. Det er vigtigt at være med og støtte op, sagde borgmesteren til NORD ¬ ]YSKE Skagen.
– Jeg er med ved øvelsen 3. april (som Tage Øhrberg nævner, red.). Det en god mulighed for at kigge redningsfolkene over skuldrene – og se, om vi har, hvad vi har brug for siger Kurt Kirkeda1 Jensen bemærker, at selv om han godt nok har den sølvhjelm, han fik for knap to år siden, da hjælpeberedskabet i Aalbæk blev indviet, så er det kun tilskuer, han deltager.
– Det er ikke som i gamle dage, hvor borgmesteren også skulle lede indsatserne.
Kurt Kirkeda1 Jensen fortalte, at Beredskabskommissionen ville tage spørgsmålet om et frigørelsesberedskab op igen.
– Men kommunens budget skal dække over udgifter til meget andet, så jeg kan ikke love noget, sagde han.

Lørdag d. 20 januar kl. 23:35
Var der alarm fra et A.B.A anlæg på mine depotet i Ålbæk. De 3 køretøjer fra Skagen kunne dog vende rundt i rundkørselen ved Hirshalsvejen da der var tale om blind alarm.


FEBRUAR 2001


Søndag d.4 februar kl. 19:07
Brand i skorsten på Østre Strandvej efter en grundig rensning var den igen klar til brug, og der kunne returneres til stationen.

Tirsdag d. 6 februar var der brand øvelse på stationen. Emnerne var forbrændings-og Slukningsteori og efter et par timer var dette emne blevet genopfrisket.

Tirsdag d. 13 februar kl 10:07
Kom der melding fra plejehjemmet Sct.Laurentiivej. Det viste sig dog kun at være A.B.A anlægget der drillede, så man kunne hurtigt afblæse branden.

Onsdag d. 14 februar kl. 8:35
Går turen mod Ålbæk. Det var A.B.A anlægget på Jerupvej 140 Ålbæk minedepot der var skyld i turen. Igen kunne der vendes i rundkørselen og man kunne køre tilbage til Skagen.

Lørdag d. 17 februar kl. 1:33
Kom der en melding om brand på Trindelvej 60. Det vidste sig at være en container som var blevet en smule smålun.En af viceværterne, havde været så fårnuftig at efter han havde ringet efter brandvæsnet havde han kørt containeren. Efter en time var alle på vej hjem igen til deres varme seng.

Lørdag d. 17 februar kl. 14:41
Var der igen gang i bibberne. Denne gang var det en bil der stod og brændte på pier 1 ved havnegrillen. Den var hurtigt slukket og så blev der ellers budt på kaffe i havnegrillen inden man kørte tilbage til stationen.

Mandag d. 19 februar kl. 12:30
Brandmelding fra minedepot Ålbæk. Denne gang nåede der ikke at blive kørt ud fra garagen før den var afmeldt….en hurtig tur må man sige.

Således sluttede februar 2001


MARTS 2001


Fredag d. 2 marts kl. 3:28
Brandmelding fra Vester Tværmole. Efter at have konstateret at der ikke var brand, begyndte jagten på hvad der havde sat alarmen i gang. Man kunne konstatere at der var aktiveret et ringetryk men da der ikke var nogle mennesker at finde blev man en smule mistænkelig…hvad nu hvis der var en i hallen der havde brug for hjælp og så på den måde påkaldt sig opmærksomhed. Efter en grundig eftersøgning og det ikke var lykkedes at finde nogen kørte man tilbage til stationen.

Tirsdag d.6 marts var der brandøvelse denne gang med temaerne materiellære bygningskonstruktioners forhold under brand og vandledningslære.

Mandag d. 12 marts kl. 15:34
Brand i skorsten på Danavej. Efter noget møje og besvær blev der renset og dermed slukket for skorstenbranden.

Mandag d. 19 marts kl. 10:57
Lød meldingen om brand i græs Kandestedvej 43. Man fik hurtig bugt med ilden ved brug af et par HT slanger.

Lørdag d. 24 marts kl. 7:05
Brand i græs ved Grenen camping. Der var ved ankomst rimelig gang i den og der blev hurtigt valgt at lægge b/c ud da det var over et stort område. Tankvognen brugte kanonen og efter en lille time var der ikke mere tilbage af branden. ca 500m2 græs/lyng var blevet flammernes bytte.

Torsdag d. 29 marts kl. 17:03
Brandmelder ved Tele Danmark på Chr.D.X.Vej. Melder om brand, men der er tale om fejl i detektor så man vender hurtigt køretøjerne og kører hjem igen.

Lørdag d. 31 marts kl. 20:50
Brand Hjorts Hotel Kandestederne brandmelder. Det blev til en køretur for alle 3 køretøjer men ingen af dem kom i brug da det skyltes en fejl i detektor.


APRIL 2001


Tirsdag d. 3 april havde vi besøg af Kjeld Brogård, somfortalte om frigørelse og klipning af biler. Efter en del teori gik man i garagen i gang med at klippe i en bil. Der var indbudt gæster fra beredskabskommisionen og byrådet for at de kunne se hvad sådan grej kunne,inden man skulle beslutte om det var noget man i Skagen ville investere i.

Torsdag d. 5 april kl. 15:50
Månedens eneste udkald Det var en kutter der lige skulle have kontrolleret hvorfor der røg op fra maskinen. Man var bange for der var brand i den,men heldigvis kunne to røgdykkere konstatere at dette ikke var tilfældet. Med hjælp fra det nye lasertermometer fandt man ud af at hans udstødningsrør var langt over 100 grader hvor det normalt kun skulle være håndvarmt. Nu var det ikke brandfolk men derimod et par smede der skulle til for at finde ud af hvad der var galt.MAJ 2001


Fredag d. 4 maj. kl.11:28
Brandmelding fra Hjorts Hotel Kandestederne,det var en fejlmelding fra A.B.A anlægget der var skyld i turen.

Fredag d. 4 Maj kl 17:52
Samme melding, og en tur mere til Kandestederne.

Fredag d. 4 Maj kl 20:46
Endnu en tur til Hjorts Hotel også denne gang uden at der var ild.

Lørdag morgen kl 8.00 var der afgang til Hvims brandskole hvor man skulle øve farlige stoffer,frigørelseværktøj og stige. En bil og campingvogn blev brugt til at lave et trafik uheld med tankvogn. Så det blev både til brand, personredning og øvelse med farlige stoffer inden man kunne køre hjem til stationen i Skagen.

Tirsdag d. 15 Maj kl 17:26
Bilbrand på Kong Eriksvej 18b

Tirsdag d. 15 Maj kl 17:26

Onsdag d. 23 Maj kl 6:00
Brandmelding fra plejehjemmet Sct. Laurentiivej. Heldigvis var det en fejl, som udløste alarmen, og man kunne hurtigt køre i garagen igen.JUNI 2001

Lørdag d. 2 juni kl. 05:33
Brand i bil gl. fodercentral. Da det er naboen til Falck stationen kunne man lynhurtigt komme der over. Bilen stod ikke til at redde, men man fik begrænset ilden således at den ikke tog bygningen den stod op af med. Dog havde branden bredt sig til en stabel paller som stod tæt på bilen.

Onsdag d. 6 juni kl.10:38
A.B.A. anlægget på minedepotet Ålbæk melder om brand. Der er dog tale om fejl i anlægget og Skagen kan hurtigt køre hjem igen og lade Ålbæk gøre arbejdet.

Tirsdag d. 12 juni kl. 16:50 – Øvelse gælder godt samarbejde.
Så blev den årlige øvelse i skoven afholdt. Denne gang var det Skagen klitplantage der var målet. Man startede ved Hotel Højengran og efter at Falck Skagen var indsat her blev der meldt om brand ved den Til Sandede Kirke. Senere i forløbet blev der en helt ny brand på Skagen Havn. Herefter var der spisning og evaluering inden man kunne køre hjem og pakke køretøjerne så de var klar til næste gang.


SKAGEN: Årets store brandøvelse i Skagen havde to hovedtemaer – samarbejde og bekæmpelse af ild til klitplantagen. Det var i år i området ved Højengran, det hele begyndte, og Falcks brandvæsen fra Skagen og fra Aalbæk blev sat ind sammen med de frivillige brandfolk fra det kommunale beredskab. I ialt var der 34 brandfolk plus indsats ledere i arbejde. Inden de var færdige med øvelsen, var der også slukket en brand i Den tilsandede Kirke og dykket i røg i en fabriksbygning i Skagen by.

Værelsesfløj udbrændte og Den tilsandede Kirke fik svære skader.
BRANDØVELSE: Indsats tre forskellige steder ved stor øvelse.


Det begyndte som ´en bygningsbrand på Hotel Højengran.


Det gælder om at finde et eget sted for en standsningslinje.
Her udpeger brandinspektøren en pået kort


Brandinspektør Tage Øhrberg, til venstre,var indsatsleder.
Til højre vicebrandinspektør Jan Iversen,
som kunne fortælle, hvor det “brændte på.”


Falck fra Skagen på den lille vej ved Højengran.

SKAGEN: Klokken 16.50 tirsdag eftermiddag blev brandvæsenet i Skagen alarmeret til en voldsom “brand” på Hotel Højengran.
Der var ild i en værelsesfløj, og ilden havde rigtig godt fat. Der gik kun ganske kort tid, så havde blæsten ført gløder fra bygningen til klitplantagen ved siden af hotellet, og vinden sørgede for, at ilden hurtigt bredte sig.
Selv om brandvæsenet fra Falck i Skagen var fremme blot fem minutter efter, at alarmen lød, lykkedes det ikke at redde værelsesfløjen. Ilden havde ganske enkelt haft for godt fat, inden brandvæsenet blev alarmeret, og da ilden bredte sig til klitplantagen opgav indsatsleder, brandinspektør Tage Øhrberg, at gøre mere ved slukningsarbejdet på bygningen. Den ville under alle omstændigheder være tabt, og der var fare for en alvorlig brand i klitplantagen, hvis der ikke blev sat ind med en massiv styrke for at stoppe den.
Det blev der. De brandfolk, som var på stedet, blev flyttet, og samtidig alarmeredes både Falcks brandvæsen i Aalbæk og det kommunale beredskab i Skagen.
Begge de nye aktører på “scenen” var fremme i løbet af et kvarter – eller rettere 14 minuttter.

Øvelse
Responstiderne er meget lave – og det hænger sammen med, at der var tale om en øvelse. Selv om ingen af brandfolkene eller indsatsledelsen vidste, hvad øvelsen gik ud på, vidste alle, at øvelsen kom. Det var en gruppe på fem, der udarbejdede oplægget til øvelsen. En af dem, vicebrandinspektør Jan Iversen, oplyser, at det primære formål med dette års store øvelse var at træne samarbejdet mellem de lokale brandslukningsenheder – Falck i Skagen og Aalbæk og det kommunale beredskab.
– Vi må konstatere, at vi efterhånden blot har de tre at trække på i lokalområdet. Flyvestationens brandslukningsdel er ude af billedet, og det samme gælder minedepotets korps i Aalbæk. Derfor er det vigtigt, at de tre parter kender hinanden og kan arbejde sammen, siger Jan Iversen. Det er en overordnet beslutning, at den store brandøvelse hvert andet år skal foregå i et naturområde – primært en klitplantage. Det skyldes, at det kan gå alvorlig galt, hvis der en dag kommer en virkelig brand i en sådan plantage.
– Det er vigtigt, at indsatsledelsen er trænet i at angribe disse brande, og erfaringerne har lært os meget gennem årene. Jeg har været med til at vi, om man så må sige, jagtede en hedebrand som endte med at løbe fra os. – Det lærte os, at vi skal angribe den slags brande ved at gå imod dem. Vi skal finde et sted eller en linje, hvor naturen kan hjælpe os med at stoppe branden, og så gå branden i møde derfra. – Det indgik også i tirsdagens øvelse, og den opgave blev løst på glimrende vis, siger Jan Iversen.

Den tilsandede Kirke
Efter en halv times tid med slukning af øvelses branden ved Højengran opstod der “pludselig ild” i Den tilsandede Kirke.
– Vi havde spærret for, at brandbilerne kunne køre til kirken ved at have en væltet traktor på vejen. Så brandinspektøren måtte finde på noget andet.
– Vi havde regnet med, at der skulle lægges 400 meter slanger med en mellempumpestation fra p-pladen ved kiosken, men Tage Øhrberg fandt en anden vej, så brandbilen fra Aalbæk kunne køre ganske tæt på.
– Det kom til at gå lidt hårdt ud over kirketårnet, for brandinspektøren valgte først at lave en standsningslinje i plantagen omkring kirketårnet i stedet for at sende brandfolk ind og op i tårnet. Det tog lidt tid, inden det blev gjort, men så vidt vi kan vurdere, blev tårnet reddet – omend det er noget beskadiget, siger Jan Iversen.

Røgdykning
Sidste del af øvelsen var en speciel øvelse i røgdykning. Den øjnede man muligheden for, da kommunen havde overtaget den gamle fabriksbygning på hjørnet af Fiskergangen og Vestre Strandvej med det formål at rive den ned.
– Det er sjældent, vi kan øve røgdykning i bygninger, som brandfolkene ikke kender i forvejen, og det var planen, at alle skulle en tur ind i røgen, siger Jan Iversen. Inde i fabriksbygningen var der gift, der var trykflasker, og der var tre personer.
– Det lykkedes brandfolkene at redde de tre og at få fjernet eller sikret trykflaskerne, siger Jan Iversen.
Der deltog ialt 25 brandfolk fra Falck plus indsatslederne i øvelsen. Dertil kommer ni brandfolk plus ledere fra det kommunale beredskab.
Brandøvelsen var samtidig en kærkommen lejlighed til at komme i arbejde for beredskabets forplejningsafdeling. Den sørgede for, at der var varm mad til alle efter øvelsen.

Fredag d. 15 juni kl:19:41
Brand i redskabsskur på Stationvej. Ved ankomst var skuret overtændt og opgaven gik begrænse ilden til skuret og derefter efterslukning.

Søndag d. 24 juni kl:19:35
Brand i turistkontoret, det viste sig at være el instalationerne de havde sat i noget papir og loftet op til 1.sal. Efter et par timer kunne brandmandskabet returnere til stationen igen.

Festivalen gik stille og roligt for brandvæsnet. Som de foregående år var der vagter i teltene og i hallen. Efter en meget våd lørdag var hele festivalpladsen omdannet til et stort mudderhul og udgjore derfor ikke den helt store brandfare.


JULI 2001


Tirsdag d. 3 juli kl. 20:36
Brandmelding fra Saxsildsgård Markvej 4 ingen brand den defekte detektor ville blive udskiftet.

Fredag d. 6 juli kl.15:44
Endnu en brandmelding fra Saxsildsgård. Der var også denne gang tale om fejl i detektor_dog ikke den samme som sidste gang.

Fredag d. 6 juli kl.17:12
Kom der en melding om udslip af syre på F.F.fabrik på melvej. Det viste sig at dreje sig om et rør der skulle transporter svovlsyre fra tank til fabrik som var sprunget læk. En røgdykker i kemikaliedragt fik lappet lækagen efter en tid. Syren der var løbet ud, blev fortyndet med vand og kunne derfor spules i kloakken.

Tirsdag d. 17 juli kl. 22.53
Trondsvej ild i transformer, Ilden var gået ud ved ankomst.

Lørdag d. 21 juli kl 13:33
Melding om brand i græs Søstjernevej.Den bliver dog hurtigt slukket og nåede ikke at skabe den store dramatik.

Tirsdag d. 24 juli kl.8:16
Blev der sendt bud efter brandvæsnet til en af de helt store miljøkatastrofer. Der var spildt 1/4liter maling på Havnevej ud for nr.10. Det lykkedes at få fjernet det meste af malingen inden man kunne køre hjem igen

Mandag d. 30 juli kl. 1:07
Halmbrand på Hans Baghsvej. Meldingen lød lidt mærkelig da Hans Baghsvej ligger midt i byen. Men det viste sig at være rigtig nok. Halmballerne skulle holde på sandet hvor der var fjernet en stor gammel fabrik. Fristelsen var blevet for stor for nogle forbipasserende, som havde tændt ild i halmen.

Mandag d. 30 juli kl. 20:28
Blev der kaldt ud til brand på Larsens Plads i Gl.Skagen. Det viste sig at være en affaldsstativ på restepladsen som var skyld i udkaldet. Nogle havde tømt en grill i posen som så havde startet branden. Heldigvis var der ingen vind så den havde ikke fået fat i de omkringstående træer.

Mandag d. 30 juli kl. kl 23:02
Brand i toiletbygning ved Skolevej. Det viste sig da ret hurtigt at der var tale om nogle der havde moret sig med at fyre noget fyrværkeri af.


AUGUST 2001


Tirsdag d. 7 August kl 15:00
Skovbrand på Nordre Slettevej i Ålbæk.Heldigvis var der ingen vind denne dag, så branden blev begrænset til 150m2 fyrtræer. Efter et par kunne Skagen overlade efterslukningen til Ålbæk og returnere til Skagen.

Onsdag d. 8 August kl 11:41
Brandmelding fra Søværnets Haveriskole. Den når at blive afmeldt inden køretøjerne kommer ud af garagen.

Søndag d. 19 August kl. 1:42
Brand i papircontainer ved Hamiltonvej. Et HT rør og et par liter vand og situationen var under kontrol.


SEPTEMBER 2001


Lørdag d.1 september var der øvelse i Hvims hvor også Ålbæk deltog. Det var en tur på Røgdykkerbane,så en tur i brandhus med varmeprøve og til sidst en gang karbrand/tankvogn. Efter disse øvelser var det bare med at komme tilbage til Skagen hvor mange var med til 10 års jubilæum hos Per Sørensen.

Fredag d. 7 September kl.14:00
Brand børne-ungdomsgården på Kirkevej. Det viste sig at være en dukke der var blevet lagt på en ovn hvor man brænder ler i. De høje temperaturer havde gjort at dukken var brændt.

Fredag d. 7 September kl. 20:50
Brandmelder Saxildsgård Markvej 4. Fejlmelding fra sensor.

Onsdag d. 12 September kl.20:07
Melding om brand i mejetærsker på Lodskovvadvej Ålbæk der er først fremme kan fortælle at der ikke bliver brug for Skagen så der bliver vent og kørt tilbage til Skagen.

Onsdag d. 12 September kl.21:17
Bliver der givet melding om at redningsstationens båd er på vej ind med en kutter hvor der har været brand ombord. Brandvæsnet bliver bedt om at komme ned for at efterslukke. Det viser sig at være maskinrummet der er brændt ud samt skottet ind til lasten. Der er en del”ildreder” som det tager lidt tid at få slukket.

Mandag d. 17 September kl.9:40
Brand i skib ved pier 4. Nogle fra Karstensens Skibsværft havde opdaget at der kom røg op af lastrummet på et skib som de gik og reparerede. Et par røgdykkere blev sendt ned og kunne hurtig finde ud af at det var lidt klude der var brændt. Denne gang slap slap man heldigt fra dette uheld.

Onsdag d. 19 September kl.10:32
Brand i hus Oksevej ud mod Skiveren. Ved ankomst kan man se at der trænger en mængde røg ud fra taget og man frygter at der på et tidspunkt vil ske en røggaseksplosion. En elektrikker på stedet fortæller at der inde i et værelse var meget røg da han åbnede døren derind. To røgdykker finder værelset som viser sig at være et gammelt køkken, med komfur som man havde lavet om til et bord, ved hjælp af en træplade. Ved et uheld var der blevet tændt for pladerne til komfuret som havde startet branden.

Søndag d. 23 September kl.11:29
Forurening på Buttervej/Frederikshavnsvej en bus havde været uheldig da den skulle køre fra Motel Skagen, at den fik revet hul på dieseltanken. Der blev strøet kattegrus på vejbanen og derefter fejet.


OKTOBER 2001


Mandag d. 1 Oktober kl:22:34
Melding om brand Clausens Hotel. Det viste sig at være en ældre herre der var kommet hjem og ikke kunne finde lyskontakten og havde i stedet trykket på et ringe tryk på gangen. Heri var der plexiglas som kunne give sig, derfor kom alarmen. Man pålagde så ejeren at få det udskiftet til rigtigt glas så den slags alarmer kunne undgås.

Tirsdag d. 2 Oktober kl:10:36
Clausens Hotel igen…man var nu i gang med at skifte glasset, men havde glemt at afbryde alarmen imens man arbejdede på sagen.

Tirsdag aften var der brandøvelse på stationen. Emnet var pumpelære og der var nu mulighed for at få repeteret kendskabet til alle pumperne.

Onsdag d. 3 Oktober kl:8:52
Kom der melding om brand på F.F. Melvej. Her havde sprinklersystemet mistet trykket og derved udløst alarmen. Fejlen var at en container med mel var blevet løftet for højt op og derved brækket et sprinklerhoved af. F.F. egne smed gik i gang med at afhlæjpe skaden og køretøjerne kunne vende tilbage til stationen.

Torsdag d. 4 Oktober kl:4:46
Lød alarmen på brand i lejlighed på Trindelvej 11 Ved ankomst var alt stille og der var ingen lys i hele opgangen. Man kontaktede igen vagten i Brønderslev for at høre om der var yderlige oplysningern til meldingen. Man fik at vide at det var en der havde anmeldt det på gebrokken dansk, men at man ikke helt kunne høre adressen. Efter en times køren rundt til alle tænkelige adresser der kunne minde lidt om det meldte, kørte man hjem til stationen og noterede det som en falsk alarm.

Søndag d. 7 Oktober kl:19:07
Brand Skagen Museum. Heldigvis var der kun tale om defekt detektor på loftet.

Fredag d. 19 Oktober kl:11:03
Brandmelder fra “Katedralen” på Vester Tværmole. Denne blev dog afmeldt inden man nåede derned

Mandag d. 22 Oktober kl:13:52
Olieudslip på Plantagevej 14.

Onsdag d. 24 Oktober kl:7:59
Brand i gasflaske ved fiskernes spuleplads. Den var dog slukket inden man nåede derned.


NOVEMBER 2001


Tirsdag d. 6 November kl:9:23
Brandmelder fra Ålbæk minedepot Jerupvej 140. Der var tale om en blind alarm så der kunne vendes og køre tilbage til Skagen.

Tirsdag d. 6 november var aftenens brandøvelse bygget over psykiske reaktioner og arbejdet på brandstedet. Da det var året´s sidste øvelse blev der snakket en del om hvilke ønsker man havde for næste års øvelser.

Torsdag d. 8 November kl:7:05
Olie på C.S. Møllersvej. Her havde en af renovationsbilerne sprunget en af deres hydralik slanger og spildt ca. 40 liter olie. Det blev samlet op og der blev strøet kattegrus på vejbanen til at suge det sidste op.

Torsdag d. 8 November kl:11:16
Brand Ankermedet skole. Mange havde nok set det i øjnene at her kunne der nemt komme en situation af de mere alvorlige. Men heldigvis fik man hurtig klarhed over at der ikke var masser af personer eller store brande der skulle klares….Pedellen havde slukket branden i skolens sløjdlokale. Nu var der kun en del forskrækkede børn man lige skulle have styr på.

Lørdag d. 11 November kl:9:40
Bilbrand på Nedre Mosevej. Sådan lød meldingen først men den ændrede sig hurtigt til også at omfatte husbrand. Under reparation af bil var der gået ild i bilen og det udstrømmende benzin gav god næring til branden. Men det lykkedes at få slukket bilen og gavlen på huset inden det gik helt galt.

Onsdag d. 21 November kl:8:43
Skorstensbrand i Hulsig. Dette var en af de opgaver der hurtigt blev løst….og efterslukningen var meget hyggelig.

Fredag d. 23 November kl:18:10
Brand Højen station sådan lød meldingen. Ved ankomsten viste det sig at være et træskur 50 meter fra stationsbygningen der brændte. Inde i skuret var der mange udstoppede fugle, men de var nu brændt til det ukendelige. Det viste sig senere at der havde været indbrud i skuret men hvad der var blevet stjålet og hvad der var brændt vil være en umulig opgave at løse.

Torsdag d. 29 November kl:17:39
Brandmelding fra F.F. Melvej. Fejl på anlægget 2 dage efter at der havde været kontrol af hele anlægget.

Således sluttede dette år med utrolig mange blinde alarmer og mange små brande.DECEMBER 2001


December startede uden den store dramatik. Der var ingen øvelser i denne måned, men man planlagde øvelserne til 2002, efter de retningslinier der var udstrukket fra beredskabsstyrelsen. Derudover var der møde i Hjørring for holdlederne, som fik en orientering om hvad, der var i Året øvelser og hvordan disse kunne afholdes.

Søndag d. 9 December kl. 7:34 – Fem-årige legede med ild.

Tidligt søndag morgen, brød en voldsom brand ud i gårdhavehus på Skarpæsvej. En fem-årige dreng havde leget med en lighter og kort efter stod hele hans værelse i brand. ørneværelset brændte fuldstændigt ned og resten af huset fik skader fra ilden, røgen og fra vandet fra brandvæsenets slanger.
Der blev meldt om brand i lejlighed på Skarpæsvej. Nogle havde taget forskud på Nytåret og havde antændt fyrværkeri i et værelse. Det havde udviklet sig og familien måtte erkende at der nok skulle en kraftig rengøring samt en spand maling til for at gøre boligen beboelig igen.

Lørdag d. 15 December kl. 2:16
Vesterby brand i lejlighed 10 mand køret på denne melding ned på Vesterbyvej hvor nogle havde lugtet røg på trappeopgangen brandfolkene blev mødt af naboerne og de fortalte at der muligvis stadig var en person oppe i lejliheden. Røgdykkerne fandt hurtigt kvinden og fik hende ud til den ventende ambulance. Hun var faldet i søvn mens hun var i gang med at varme nogle æbleskiver i ovnen. Det var dem der var skyld i hele episoden. Ud over kvinden var der også et par hunde der. Den ene var lidt mat efter den var hevet ud af røgen hvorimod en anden var fuld af energi og forsvandt ud i natten. Lidt ilt måtte der til før den største af hundene igen var helt klar. Nu kom problemet hvor var den anden, det lykkedes brandfolkene efter at have afværget en ny brand, at finde den anden hund og få den indlogeret hos naboen.

Torsdag d. 22 December kl 15:14 Kom melding fra Ålbæk at der var brand i hus på Solsorte. Der var til denne brand mødt 17 mand, men der blev heldigvis ikke brug for dem alle denne gang. Skagen måtte vende om da denne opgave kunne løses af Ålbæk alene.

Lørdag d. 24 December kl. 17:51
Brand i lejlighed Ndr. Mosevej 3a. Selv om det var lige op til spisetid denne juleaften mødte 10 mand til denne alarm som viste sig at være falsk alarm. Heldigvis. Mange havde nok vinket farvel til andestegen og julehyggen hvis denne melding havde været alvor.

Lørdag d. 31 December kl. 22:45
Nytårs aften sidste brand i 2001 var nogle der havde hygget sig med at tænde ild i en flaskecontainer ved Merko på Doggerbanke. Det lykkedes hurtigt for de 10 mand der var med denne aften at slukke den, og kunne køre tilbage til nytårsfesten rundt om i byen.

Således sluttede 2001