2002

 


JANUAR 2002

Tirsdag d. 1 januar kl. 00:13
Få minutter inde i det nye år lød alarmen igen til brandmændene i Skagen . Ild i lejlighed på Lingbanke 6. Efter få minutter på stedet var det helt klart for de 10. der var mødt, at det var en falsk alarm og kunne derfor hurtigt vende tilbage til stationen.

Lørdag d. 5 januar kl. 5:26
Brand i togvogne på Skagen station. Ved ankomst var den ene af de to vogne i skagensbanens tog helt overtændt. En hurtig indsats med h. t. fik hurtigt bugt med flammerne og man kunne nu eftersøge den udbrændte vogn for eventuelle personer – heldigvis med negativt resultat. Midt under eftersøgningen startede togets motorer på grund af en kortslutning. De to røgdykkere blev kaldt ud, man var ikke helt klar over om toget også kunne begynde at køre – og hvad med billetter, det havde man ikke lige fået klaret. Det lykkedes nogle fra banens værksted at slukke for brændstof tilførslen og man kunne fortsætte efterslukningen. Efter et par timer kunne de 12 mand vende tilbage til stationen.

Brand i togvogn var formentlig påsat
UDBRÆNDT: Skagensbanen mistede en motorvogn ved ildebrand lørdag morgen.

SKAGEN: Den umiddelbare forklaring på, at der tid1igt 1ørdag morgen gik ild i en af Skagensbanens motorvogne, som ho1dt ved stationen i Skagen, er, at branden er påsat.
Politiets tekniske afdeling har undersøgt motorvognen, men deres rapport er endnu ikke færdig. Ved at besigtige vognen udvendig og indvendig har personalet på banens værksted imidlertid konstateret, at der ikke er tegn på hverken brand, ild eller kortslutning de steder i togvognen, hvor noget sådant kunne opstå “af sig selv.”
Vicebrandinspektør Jan Iversen, som ledede slukningsindsatsen, oplyser, at da brandfolkene kom, stod flammerne højt ud af tre af vinduerne midt i togvognen. Glasset fra to af ruderne lå på perronen, mens det så ud som om glasset fra det tredje vindue var ind i vognen.
Jan Iversen lagde også mærke til, at dørene til de to vogne, som stod nærmest stationsbygningen, og dørene i de to vogne længst fra stationen var åbne, mens dørene i de to midterste vogne var lukkede. Hvis man ser på, hvor brandskaderne er værst, tyder alt på, at ilden er opstået på et passagersæde cirka midt i vognen. Det er her, der har været størst varmeudvikling, og det er her vognen er mest ødelagt.
Der er dog ingen af sæderne, der kan genbruges. De kunststofmaterialer, sæderne er lavet af, er smeltet på alle og på hovedparten er de fuldstændig brændt væk.
Der blev slået brandalarm på 112 klokken 5.25. Det var, formentlig, en tilfældig forbipasserende, som opdagde, at det brændte i toget, der slog alarm. Ilden havde rigtig godt fat, da brandfolkene ankom, og stort set hele passagerkabinen i togvognen udbrændte fuldstændigt. Der er røg- og sodskader i førerkabinen i den ene ende og i toilettet i den anden ende.
Der skete desuden en del røg- og sodskader på den nærmeste togvogn. Disse skader er dog ikke værre, end at de kan klares med en grundig rengøring. Det er umuligt nu at sige, om den brændte motorvogn kan og skal renoveres. Det er noget, som afgøres afbanens ledelse og dens forsikringsselskab.
Det er imidlertid klart, at banen ikke kan undvære motorvognen.
Skagensbanen, som i dag er en del af Nordjyske Jernbaner, har ialt frem motorvogne. I dag er der imidlertid kun tre af dem, der kan bruges. Den ene vogn er under renovering, og der går et par måneder, inden den er klar til brug.
Den brændte vogn er oprindelig fra 1968, og den gennemgik en fuldstændig renovering og modernisering for tre år siden.
Lederen af banens værksted i Skagen, Henning Brandhoff, håber, at det kan lade sig gøre at låne en motorvogn fra Hirtshalsbanen, så Skagensbanen kan køre videre uden at skulle have a1t for mange afgange, hvor passagerer må stå op.
Banen kan ikke uden videre få en ny motorvogn, idet produktionen af vognene er indstillet for flere år siden, og den fabrik, som byggede dem, er gået over til at bygge vogne, som er helt anderledes, og som ikke uden videre kan kobles sammen med de gamle vogne.
Den brændte motorvogn var en af ialt seks vogne, som holdt klar ved stationen i Skagen. Togstammen skulle bruges som det første morgentog mandag morgen.
Der bliver ikke problemer med at få morgentoget af sted, se1v om det har en motorvogn i begge ender. Derimod kan det komme til at knibe ved enkelte af de øvrige afgange i løbet af dagen. Der kommer man, formentlig, til i første omgang at undvære en motorvogn og de siddepladser, der er i den, indti1 man har fundet en erstatning for den brændte vogn.


Hele den del af togvognen.hvol der er passagersæder, blev fuldstændig, ødelagt ved branden.
Ikke tegn på teknisk fejl i brændt togvogn.
BRAND: Kun få gener for Skagensbanens passagerer.

SKAGEN: Der bliver ingen eller kun ganske få gener for Skagensbanens togpassagerer, at banen i et stykke tid må undvære en motorvogn som tidligt lørdag morgen brændte på stationen i Skagen. Direktør Preben Vestergaard, Nordjyske Jernbaner, vurderer, at det kan ske, at der ikke er siddepladser ti1 alle passagerer på skoleeftermiddagstoget på strækningen mellem Frederikshavn og Strandby.
Denne afgang skulle, sådan som belægningen på togene er, imidlertid også være den eneste, der bliver berørt af den manglende motorvogn.
Det er endnu ikke endelig afklaret, i hvor lang tid Skagensbanen må undvære motorvognen. – Vi er i gang med at undersøge, om Skagenafdelingen kan 1åne både en motorvogn og en passagervogn hos Hirtsha1safdelingen af Nordjyske Jernbaner,og kan det lade sig gøre, skulle der ikke blive problemer for passagererne, siger Preben Vestergaard.
Branden i motorvognen kom på et tidspunkt, hvor Skagensbanen i forvejen har en motorvogn, der er taget ud af driften. Det skyldes, at den er under renovering og modernisering. Efter den oprindelige tidsplan, ville der gå endnu et par måneder, inden vognen er klar til at køre igen.
– Vi har ved sammenlægningen af Skagensbanen og Hirtshalsbanen fået rådighed over to værksteder, og vi vil undersøge om vi kan fremskynde klargøringen af den nyrenoverede vogn ved enten at flytte medarbejdere fra det ene værksted til det andet eller ved at lade værkstedet i Hjørring tage sig af småreparationer og lignende, som værkstedet i Skagen ellers skulle udføre. Det kan give ekstra mandskab til at arbejde på den nyrenoverede vogn, så den bliver klar til brug hurtigere end oprindelig ventet, siger Preben Vestergaard.

Ikke teknisk fejl
Po1itiets tekniske afdeling i Aa1borg har undersøgt den næsten udbrændte motorvogn, og der er ikke fundet tekniske fejl eller andet ved vognens udstyr, som tyder på at branden skyldes en teknisk fejl. Det er derfor sandsynligt at branden, som opstod ved 5.20-tiden lørdag morgen, er påsat.
Det meste af togvognen b1ev totalskadet ved branden.
Preben Vestergaard oplyser, at man endnu ikke har fuldstændig overblik over den økonomiske side af skaderne, men der er sket skader for mellem en og to millioner kroner, siger han. Taksatoren fra banens forsikringsselskab har endnu ikke besigtiget den brændte togvogn, og inden det er sket, er det uvist om banen skal forsøge at reparere den brændte vogn, eller om man skal forsøge at skaffe sig en anden motorvogn som erstatning.
På længere sigt kan man ikke undvære en permanent løsing.


Det er ikke afgjort, om den næsten totalt udbrændte togvogn
skal repareres eller om den skal afløses af en anden vogn.

Lørdag d. 11 Januar – Brandmænd og bilister kan redde menneskeliv.
Nytårsparade: – Brandmænd kan være nødbehandlere, og et førstehjælpskursus burde være en betingelse for at have kørekort, mener beredskabschef.

Da Skagen Kommunes Beredskab holdt den traditionelle nytårsparade, benyttede beredsbbschef Tage Øhrberg anledningen til at argumentere for den såkaldt præhospitale indsats.
Den tid, der går fra der sker en trafikulykke til en tilskadekommet er under behandling på et sygehus, kaldes den præhospitale tid.
– Den indsats, der bliver ydet i den tid, kan redde menneskeliv, sagde beredskabschef Tage Øhrberg. På den baggrund undrede han sig over, at bestræbelserne på at gøre beredskabet bedre på det præhospitale område møder modstand. Beredskabschef Jørgen Petersen fra Aalborg, der er tilknyttet kommuneforeningen i Nordjylland, arbejder på forbedringer på denne front.
– Men han møder modstand fra alle sider. Det er ufatteligt, at førsøget på at gøre situationen for en tilskadekommet person bedre kan møde modstand.

Brandmændene
– Selvfølgelig er der ikke uendelige økonomiske ressourcer, men man må prøve at få det bedste ud af det til gavn for flest mulige. Desværre er der nogen, der glemmer brandmændene. De kunne sagtens uddannes til, nødbehandlere, der kunne gøre en indsats indtil reddere og eventuelt læger kommer til, ulykkesstedet, sagde Tage Øhrberg.
Han foreslog desuden, at det kunne være en betingelser for at erhverve kørekort, at en bilist tager et 12 timers kursus i førstehjælp.
– Man kunne indføre en regel om, at man kan kan få lov at bevare sit kørekort, hvis man tager et, tre timers opfølgningskursus hvert tredje år, foreslog Tage Øhrberg. Mere skal der ikke til for at friske hukommelsen op.
– En meget stor del af Danmarks befolkning har kørekort, og derfor vil der sandsynligvis altid være en person til stede, som kan noget førstehjælp, når skaden sker – enten det er i trafikken, i hjemmet eller et helt tredje sted, sagde Tage Øhrberg ved nytårsparaden.
Det er Tage Øhrbergs filosofi, at den uddannelse, der skal til og den indsats, der bør gøres på det præhospitale område, kan vindes ind økonomisk og menneskeligt på et senere tidspunt.
– Hospitalsopholdet bliver kortere, efterbehandlingstiden afkortes, og patienten kommer hurtigere tilbage til sin arbejdsplads. Samfundsøkonomisk er det en fordel at øge den præhospitale indsats konkluderede Tage Øhrberg.

Beredskabschef Tage Øhrberg foreslår, at bilister skal kunne førstehjælp

ÅRETS FRIVILLIGE
Som noget nyt blev årets frivillige valgt på selve paradedagen, da Skagen Kommunes Beredskab holdt nytårsparade. Ti navne blev foreslået. Flest stemmer fik Michael Holm der hermed er årets frivillige. Med titlen fulgte en flaske vin. Beredskabchef Tage Øhrberg lovede ham, at han senere får en vandrer pokal.

Lørdag 11 Januar – Kun få store opgaver for beredskabet i 2001
Vort beredskab er toptrimmet, sagde beredskabschef Tage Øhrberg ved nytårsparaden, hvor han kom med en spændende forudsigelse.

SKAGEN_KOMMUNE: Beredskabschef Tage Øhrberg er en mand, der har orden i tingene og fører statistik over alt, hvad beredskabet besskæftiger sig med. Derfor har det vel også en vis vægt, når han kan forudsige kommende begivenheder – dog med et smil om munden. – Statistisk set er det tid for en brand på Hulsig Hede. Den kom ikke 2001, så det sker nok engang i 2002. Forudsigelsen kom i forbindelse med Tage Øhrbergs gennemgang af indsatsene i 2001, da kommunens beredskab holdt nytårsparade. -Det Frivillige Kommunale Beredskab blev indsat ved en brand i Ålbæk Klitplantage, og desuden har der været to pumpeopgaver, dels på Østre Strandvej. -Der har i alt været 71 tilfælde, hvor Falck har deltaget som første udrykning. Der var 64 indsatse i Skagen og 20 i Ålbæk. I 13 tilfælde var begge stationer alarmeret. Efter aftale dækker station Aalbæk den østlige del af Hirtshals Kommune.

Blinde alarmer
I 1999 var der 29 blinde alarmer, og det var i 2000 faldet til otte blinde alarmer. Derfor håbede beredskabet, at man havde fået bugt med det problem. Men til stor skuffelse nåede man i 2001 op på 23 blinde alarmer. -Vi ønsker at få antallet af blinde alarmer ned på et absolut minimum. Derfor er det besluttet, at der skal betales for udrykning til de blinde alarmer – dog således, at det er gratis første gang, det sker, forklarede Tage Øhrberg. – De blinde alarmer er vores smertensbarn, og det nye forsøg evalueressidst på året. I løbet af sommeren har de frivillige medvirket ved flere arrangementer. De har været brand-og ordensvagter og haft forplejnings- og førstehjælpsopgaver ved festivalen, motorcykeltræffet, koncert i sygehusskoven, Skaw Cup og børnekarnevallet.

Forplejning
Et af funktionsområderne under Det Frivillige Kommunale Beredskabhedder forplejning. Allerede nu ser man frem til igen til sommer at skulle lave mad til motorcykeltræffet. -Det var en succes allerede fra begyndelsen i 1999, og for hvert år sælger vi flere portioner. Det lover godt for det fremtidige samarbejde – ikke mindst i lyset af træffets voksende succes. Deltagerne er store og sultne, når de skal supplere væskeindtagelsen, spøgte Tage Øhrberg. Et andet funktionsområde er indkvartering. Tage Øhrberg roste de frivillige skagboer, der har hjulpet, når børn fra østlande har været i Skallerup gamle skole. – Det er meget prisværdigt, at nogen vil bruge 14 dage på frivilligt arbejde, sagde Tage Øhrberg.

Tak til frivillige
– I frivillige har i det hele taget udført et godt arbejde for kommunen i 2001. Når vi har haft akutte opgaver og kaldt på jer,kaldte vi ikke forgæves.
– Af frygt for at glemme nogen, vil jeg ikke nævne navne. Nogen står for skud hver gang og siger altid ja. Andre må melde fra nu og da. Det er vel naturligt, for det skal koordineres med jeres privatliv, sagde Tage Øhrberg.

Klar til 2002
– Af narturlige årsager kender vi ikke opgaverne i 2002. Det er dog sikkert, at vi er forberedt på alt. Beredskabet er toptrimmet, materiellet er godt og mandskabet er veluddannet, understregede beredskabschefen. En smule malurt i bægeret kom der dog også. – En ny aftale med Falck omfatter indsættelsen af et nyt kombineret køretøj til erstatning for slangetender og efterløbsstige. Jeg havde håbet, at køretøjet var blevet udstyret med bedre slukningsgrej og spil. Der rakte økonomien desværre ikke til. Bedskabskommissionen fik heller ikke alle sine ønsker opfyldt i kommunens 2002 budget.
– Vi ønskede, at der skulle oprettes et ekstra kommunalt beredskab til frigørelse af fastklemte ved trafikuheld, men det fik vi ikke igennem, forklarede Tage Øhrberg.
Og så var der hygge og socialt samvær samt spisning i Beredskabets lokaler på Buttervej.

ÅRSTEGN OG HÆDERSTEGN
Ved Skagen Kommunes Beredskab nytårsparade overrakte beredskabschefen 10 års tegn til følgende: Helle Frederiksen, Michael Holm, Brian Jensen, Bo Jensen
25 års hæderstegn skal tildeles Hans Lindskov og Poul Langhave.
Beredskabet skal indsende ansøgning om 25 års hæderstegn til Dronningen.
Derfor bliver de første uddelt ved en højtidelighed i maj.

Søndag d. 27 januar kl. 5:14
Ild i udhus på Fænøvej 2. Det viste sig at være nogle trapezplader og nogle lægter der brændte. En hurtig indsats med 2 H.T rør og de 11 brandfolk kunne køre den korte vej hjem til stationen

Onsdag d. 30 januar kl. 22:53
Røglugt fra pizzaria Centralvej i Ålbæk. Da Skagens slukningstog ankom var Ålbæk allerede i gang med at finde ud af hvor røglugten kom fra. Efter nogen søgen lykkedes det at finde frem til en urtepotte hvor en havde skoddet en cigaret i den havde så ligget og ulmet og givet røglugt. Skagen kunne nu godt vende om, da der ikke var mere ild end Ålbæk sagtens selv kunne slukke.


Februar 2002

Onsdag d. 6 februar kl. 17:09
Ild i lejlighed Savvej 44. Ved Sprøjtens ankomst var det helt klart at der ikke blev brug for de store slukningsmidler. Det var en varm tørretumbler der havde fået ejeren til at ringe. Tørretumbleren blev slukket og med ordre om ikke at tænde for den igen før en elektriker havde set på den, kunne alle 11 mand returnere.

Torsdag d. 21 februar kl 13:19
Brand i græs lyng Doggerbanke. På trods af det var vinter var det årets første hedebrand og på trods af en ihærdig indsats blev 3000m2 ildens bytte inden man kunne slutte af med en ” efter slukker ” sponsoreret af en af brandfolkene der udtalte ” at det ikke var hver dag, der var brand i deres baghave “…… godt man ikke skal slå græs der hele sommeren.


Foto: John Hansen

 


Foto: John Hansen

 


Foto: John Hansen

 


Foto: John Hansen

 


Foto: John Hansen

 


Foto: John Hansen

 


Foto: John Hansen

 


Foto: John Hansen

 


Foto: John Hansen

 


Foto: John Hansen
På billede Jens Henriksen og Kim Axelsen, Finn Miller Madsen, Thomas Danielsen


Foto: John Hansen
På billede Flemming Neist og Jørn Lyth,Per Sørensen

Mandag d. 25 februar kl. 16:42
Øresundsvej brand i fabrik. Meldingen indgik til alarmcentralen fra en tog fører der havde set røgen da de kørte forbi. Ved brandvæsnets ankomst ,var der dog ingen brand på adressen, men nogle sorte spor på betonen, der vidnede om, at der havde været lavet nogle “burnere ” der. De 10 mand der var med, kunne nu køre hjem igen uden at have brugt vand.


MARTS 2002


Fredag d. 1 marts kl. 4:19
Skiverenvej 22 brand i pelseri .Der var i løbet af natten kommet en del slud og temperaturen var faldet til under 0 grader hvilket sinkede de fleste brand folk, da der ikke på dette tidspunkt var saltet og bilruderne var tykke som panserglas. Ved ankomst til pelseriet stod det klart at der kun kunne blive tale om efterslukning da der ikke var mere at redde indvendigt. Ålbæk havde lagt b/c slanger ud og bestilt vandtankvogn fra Sindal og beredskabet i Skagen mødte også med en tankvogn. Efter et par timer kunne Skagen frigøres igen og sammen med Sindals tankvogn kunne vi forlade brandstedet. Det viste sig efterfølgende at det slet ikke var Skagens område, men derimod Hirtshals kommune der skulle slukke der.

Mandag d. 4 marts kl:14:33
Brandmelder fra A.B.A anlæg Karstensens skibsværft Vester Tværmole Den blev afmeldt inden afgang.

Lørdag d. 16 marts kl. 20:06
Græsbrand Skagensvej 104 Ålbæk 10 mand og 3 køretøjer kørte ud mod adressen. Kort før Hirtshalsvejen kunne Ålbæk mede tilbage at man kun fik brug for tankvognen.

Søndag d. 17 marts kl. 14:36 brand Savværksvej 10 Ålbæk. Meldingen lød som en stor opgave da der på adressen er et nedlagt savværk med en hel del gammelt tømmer oplagret .Det viste sig dog at være noget græs der brændte og igen kunne Skagen vende i rundkørselen ved Hirtshalsvejen og lade tankvognen assistere Ålbæk.

Torsdag d. 21 marts kl. 10:09
Græsbrand Frederikshavnsvej. 12 mand kørte ud og kunne med et par h.t. rør slukke græs og buske langs Frederikshavnsvej. Branden var startet af en ukrudtbrænder men tog pludselig fart i lidt mere end ukrudt. Resultatet Blevat omkring 300 m2 buske og græs blev svedet.

Tirsdag d. 26 Marts – Olieforurening ved Kandestederne – To kilometer lang bræmme med olieklatter.
KANDESTEDERNE: Det blev i går konstateret, at en cirka to kilometer lang stærkning af stranden nord for nedkørslen ved Kandestederne er forurenet med olie, oplyser vicebrandinspektør Jan Iversen. Det er olieklatter på størrelser fra som en fem kroners mønt og op til 10 – 15 centimeter i diameter, der ligger i en bræmme cirka midt på stranden. Bræmmen begynder godt 100 meter nord for nedkørslen, og den er et par kilometer lang. Jan Iversen formoder, at olien er kommet ind på stranden i forbindelse med den kraftige blæst i sidste uge eller i søndags.
Olieforureningen er så voldsom, at man har valgt at sætte mandskab ind på at fjerne olieklatterne. Det er syv frivillige fra kommunens beredskabsafdeling, og en medarbejder ved kommunens vejvæsen, der er i gang med at fjerne oliek1atterne. En del af olien ligger nede i sandet, og det er nødvendigt at skovle olieklatter og olieholdigt sand op og køre det væk. Olien køres til genbrugspladsen i Skagen, som er godkendt til at modtage olieaffald.
Der blev arbejdet på at fjerne olie hele dagen i går, og Jan Iversen venter, at man bliver færdig i dag.
Der er udtaget en prøve af o1ien på stranden, men chancen for at man finder ud af, hvilket skib, olien strammer fra, er megett lille. Der er ikke rapporteret om oliefund til søs, og da man ikke ved hvilken dag, olien er kommet ind på stranden, gør det arbejdet med at finde frem til synderen meget vanskeligt – om ikke umuligt. Det er staten, der betaler for at få fjernet olien fra stranden, oplyser Jan lversen.

Torsdag d.28 marts kl. 12:00
Hulsig hede ved millionærsvinget. Skærtorsdag lige midt i påskemiddagen kørte 12 mand ud for at efterslukke nogle bål som skovens folk havde brændt af i den forløbende uge. Efter en times tid kunne de vende hjem til en ny gang vask, for at fjerne røglugten, inden påske frokosten kunne indtages.

Fredag d. 29 marts kl. 15:37
Brand Peter Andersensvej 7 Det viste sig at være en gryde på et komfur der havde fået lidt for meget. En hurtig indsats gjorde at man kunne returnere efter en halv time. Månedens øvelse var en genopfriskning af udrykningens sammensætning og Indsatsledelse, Tage Øhrberg var øvelses leder denne aften.


APRIL 2002

Månedens øvelse var en teorilektion omkring vandledningslære, vandforsyning og åndedrættet.
Månedens eneste brand blev:

Onsdag d. 10 april kl. 14:43
Sovkroghsvej brand i græs. Det tog de 14 mand en god halv times tid at bekæmpe ilden i det tørre græs.


MAJ 2002


Øvelsen denne måned handlede om farlige stoffer og airbags. Det ene af disse emner skulle vise sig at være en ganske god ide at øve ……

Mandag d. 6 Maj kl. 18:52
Havnevagtvej F.F. da de 11 mand mødte der nede viste det sig at være en beholder med formaldehyd der var læk . Kemikaliedragterne kom i brug og efter mange forsøg lykkedes det at få repareret lækage i tanken.

Onsdag d. 8 maj. kl.14:46
Saxildsgård Markvej blind alarm.

Fredag d. 10 Maj kl 11:00
Brand ved den Til Sandede Kirke.På p pladsen ved den tilsandede kirke mødte flere turister op og fortalte om hvor der brændte Man kørte ind mod kirken og det sidste stykke foregik til fods og med skovle og branddasker på ryggen. Efter en lille times tid kunne man tørre sveden af panden ,Det der kunne have blevet til en alvorlig skovbrand var slukket…. Uden en dråbe vand

Onsdag d. 15 Maj kl: 8:22
Ankermedet Plejehjem A.B.A anlæg. Årsagen til alarmen var udstødningen fra en plæneklipper der havde fundet vej til en detektor.


Mandag 20 Maj – Skagen mister måske det frivillige beredskab.
BUDGET: Mindstekravet er udgangspunkt for vudering af det kommunale beredskab.

SKAGEN: En gruppe på mellem 3O og 40 frivillige er kernen i det kommunale beredskab i Skagen Kommune. De frivillige er, efter at de er kommet med i beredskabet, uddannet som enten brandfolk, redningsfolk, forplejningsmedarbejdere og lignende – en del af dem har oven i købet uddannet sig indenfor flere grene, og de er på en måde “første re¬serve,” hvis derved en brand eller en anden ulykke i Skagen er brug for mere mandskab end det, Falck i Skagen og Aalbæk kan stille med.
Alligevel er de frivilliges fremtid nu oppe til vurdering.
Det sker som en konsekvens af en bindende budgetbemærkning, som det gamle byråd knyttede til det kommunale budget for 2OO2.
Af budgetbemærkningen fremgår, at der senest i andet kvartal af i år skal være foretaget, en vudering af, om Beredskabsforvaltningen kan placeres under teknik og miljøforvaltningen eller eventuelt indgå i en fælleskommunal løsning med nabokommunerne.
Resultatet af vurderingen skal indgå i budgetlægningen for 2003.
Det er kommunaldirektør Johan Hessel1und, der ifølge budgetbemærkningen har ansvaret for, at vurderingen af beredskabsområdet gennemførers.
Johan Hessellund oplyser, at han venter,at der ligger en endelig vurdering klar til det næste møde i Beredskabskommissionen. Det holdes 10. juni.
Kommissionen skal så videresende vurderingen og dens forslag/bemærkninger til økonomiudvalget, som holder møde 21. juni. Johan Hessellund oplyser, at udgangspunktet for vurderingen er den såkaldte Brønderslevmodel. Det vil sige en løsning, som bygger på mindstekravet i lovgivningen. Det indførte Brønderslev da loven om de kommunale beredskaber kom i 1993.
Brønderslev har to slukningskørtøjer og de har frigørelsesværktøj.
Beredskabet i Brønderslev ledes af en honorarlønnet beredskabschef, som samtidig med, at han har dette job, også er brandteknisk byggesagsbehandler i kommunens teknik og miljøforvaltning.
Kommunen har desuden honorarlønnede folk til at tage indsatsvagterne, men der er for eksempel ikke et frivilligt korps, som der er Skagen, siger Johan Hessellund.
Det er hele beredskabsafdelingen og beredskabsforvaltningen, der er oppe til vurdering, og da udgangs -punktet er, at det skal vurderes om at beredskabet skal lægges ind under teknik og miljøforvaltningen, betyder det også, at de faste stillinge på beredskabsforvaltningen er til vurdering.

De frivilliges formand frygter nedlæggelse.
BUDGET: Sparekrav kan gå ud over frivillige brandfolk, redningsfolk og førstehjælpsuddannelse.

SKAGEN: Formanden for Beredskabsforbundet i Skagen Kommune, Gerda Andersen, byder velkommel til de godt 30 friviliige, som er med i forbundet, med bekymring, når forbundet i aften har orienteringsmøde for medlemmerne.
– Jeg er bekymret, fordi den vurdering, der nu er sat i gang af beredskabsområdet, har til formål at finde besparelser, og da der er en hel del, som er lovpligtigt, og som man ikke kan røre, er der en alvorlig fare for, at kommunen beslutter at nedlægge det korps af frivillige brandfolk, ,redningsfolk med videre, der er knyttet til det kommunale beredskab, siger Gerda Andersen.
Beredskabsforvaltningens ledelse og ledelsen i Beredskabsforbundet har fået en orientering, om det arbejde, som kommuna1direktør Johan Hessellund og teknik og miljødirektør Mogens Hust er i gang med, og de har deltaget i et dialogmøde om vurderingen.
-Jeg mener, at det nu er på tide, at de mange frivillige får en orientering om hvad der foregår og om, hvordan sagerne står, for i værste fald kan vurderingen betyde, at de alle er opsagt fra nytår, siger Gerda Andersen.
Hvad der kommer til at ske ved man ikke, før kommunens økonomiudvalg har sagen på dagsordenen ved et møde 21. juni.
– Selv om beslutningen, hvad den så end går ud på, først får virkning fra næste år, kan jeg godt være bekymret for, hvordan de frivillige vil modtage en eventuel besked om, at man ikke længere ønsker at gøre brug af deres kunnen, siger Gerda Andersen.
– Ud over det egentlige arbejde med brandslukning, forplejning, redningshjælp og lignende, er de frivil1ige også en væsentlig hjælp ved for eksempel Skagen Festivalen, MC-Træf og SIKs Skaw Cup.
– Festivalen er nødt til at have uddannede vagter døgnet rundt på festivalcampen, og det er et arbejde, som de frivillige gerne har påtaget sig uden, at de selv fik løn eller honorar for det, og ved Skaw Cup har de frivillige fungeret som samaritter uden betaling af nogen art.
– Vi har også i år sagt ja til at hjælpe, og det vil også, være min opfordring til de frivillige, at vi holder hvad vi har lovet, men på den anden side, kan det måske være vanskeligt at have den helt store entusiasme, hvis man netop har fået at vide, at ens kunnen og ens hjælp ikke er ønsket i fremtiden.
– Det er trods alt kun cirka 20 kroner per indbygger, nemlig mellem 200.000 og 250.000 kroner, hele det frivillige korps koster skatteyderne, siger Gerda Andersen.


JUNI 2002


Mandag d. 10 Juni – Fremtidens beredskab må vente.
SKAGEN: Beredskabskommissionen når ikke at blive færdig med er forslag til den fremtidige organisering af Skagen Kommunes beredskab inden udgangen af andet kvartal en tidsfrist, som blev sat i forbindelse med vedtagelsen af kommumens budget for i år.
Formanden for beredskabskommissionen, borgmester Hans Rex(V) oplyser, at man er godt i gang med arbejdet, men at det tidligst bliver til økonomiudvalgsmødet i august, man kan have et endeligt forslag, som også kan indgå i budgetforhandLingerne for 2003 , klar.
Der er sat gang i et arbejde med at gøre op, hvilke opgaver, der er lovpligtige, og hvilke opgaver derudover beredskabet hidtil har udført, men som man ikke ska1 ifølge lovgivningen.
– Dette arbejde er endnu ikke afsluttet, men det er givet, at vi i kommissionen vil se på begge sider af opgaverne, når vi skal finde et forslag til den ,fremtidige organisation, selvom vores udgangspunkt er de lovpligtige opgaver, siger Hans Rex.
Hans Rex peger blandt andet på, at de frivillige i beredskabet udfører mange opgaver, som er indtægtsdækket.
– Vi er meget glade for det arbejde, de frivillige udfører, og vi sætter stor pris på den indsats de gør, og derfor vil vi da lægge os i selen for at få tingene til at hænge sammen.
– Det lyser jo også ud af de frivillige, at de brænder for sagen, og derfor er vi sikre på at de vil vise fleksibilitet i forhold ti1, hvordan opgaverne skal løses i fremtiden.
– Man kunne måske forestille sig, at de frivillige i fremtiden vil kunne løse opgaver, som i dag varetages af fastansatte medarbejdere, uden at det dog er noget vi har drøftet nærmere. Men med den interesse de frivillige har for arbejdet, tror jeg at de vil finde ud af, hvilke opgaver det er, de skal satse på i fremtiden, siger Hans Rex.
– Det er imidlertid på nuværende tidpunkt lidt vanskeligt at sige noget mere præcist, fordi vi som nævnt ikke har haft et konkret forslag til den fremtidige organisation at debattere og forhandle ud fra.
– Det får vi hen over sommeren, og så tager vi den afsluttende behandling på et beredskabskommissionsmøde 19. august, så der kan foreligge et budgetoplæg til økonomiudvalgsmødet 26. august. Da kommer budgettet for 2003 til første behandlig i udvalget, siger Hans Rex.

Denne måneds øvelse var en øvelse i Skagen klitplantage, men på grund af omstændighederne omkring beredskabets fremtid, blev den udsat og i stedet forbrændingsteori urykningskøretøjernes pakning og materiellære.

Torsdag d. 13 juni kl. 16:01
Brand i hus Thagårdvej 14 mand kørte til adressen hvor det hurtigt stod klart at det var i køkkenet der var problemer. En gryde på komfuret var blevet for varm og havde tændt ild i em- hætten .En H. T. kunne dog hurtigt slukke ilden og man kunne køre tilbage til stationen.

Torsdag d. 20 juni kl.7:59
A.B.A. anlæg minedepotet Jerupvej 140. turen blev dog aflyst inden køretøjerne kom ud af garagen.

Dette års Sct.Hansbål blev en lidt blandet oplevelse for de 4 der havde fået denne opgave. Selve aftenen var præget af en kraftig vind, som gjorde at man en overgang var lidt bekymret for kurven i fyrets top. Normalt brænder den stille og roligt, men i år gjorde vinden at den mindede mest om en blæselampe. Der blev foretaget nogle ekstra ture rundt for at se til at de gløder der en overgang faldt ned ikke antændte det tørre græs.

Omkring midnatstid var man klar til at forlade Fyrbakken og mens en havde startet bilen op, blev der fra musikerne, der havde “underholdt” spurgt om vi lige ville hjælpe med at bære klaveret ned fra bakken. Det gik to af folkene op for at gøre. Det viste sig at ham der skulle have klaveret med ikke var klar til at få det ind i bilen endnu – han skulle have alt det andet grej ind først .Vi kunne hurtigt regne ud at hvis vi ikke gav en hånd med ville det tage mindst en halv time inden vi kunne køre hjem. De to ved bilen blev kaldt op for at hjælpe med at slæbe de tunge kasser ned af bakken og ind i bilen. Efter ca .15 min. var bilen læsset og klar til at køre. …det var vi også men en havde
Nuppet tenderen…
Men med hjælp fra politi politiets hundepatrulje taxa og vagt centralen og ikke mindst nogle vågne mennesker, der havde set hvem der havde ” lånt “tenderen kunne man efter en times tid hente den tilbage til stationen. Heldigvis var der ikke sket noget med hverken tender eller nogle af de ting den berusede chauffør havde passeret på sin vej hjem. Det har senere vist sig at være et godt samtale emne…….

Fredag d. 28 juni kl:11:02
Hydraulik olie fra lift på ølbil. Bilen stod på Rødspættevej og 9 mand og et par sække kattegrus kunne hurtigt afslutte jobbet.

Festivalen trak igen i brandfolkene dette år til at gå vagt i teltene. Dette skete igen i år uden den store dramatik… dog var der i år ekstra opsyn på, at alle vidste hvad de skulle og hvilket grej de havde med. Dette var en udløber fra Roskilde festivalen, som gjorde at man havde ekstra fokus på sikkerheden.


JULI 2002


Søndag d. 7 juli kl. 18:23
Rødspættevej lystbådehavnen. Da de 9 mand ankom til stedet blev de mødt af havnefogeden der fortalte at der var diesel olie i hele havnen. En eftersøgning på hvor det stammede fra var ikke muligt og da det kun var en lille tynd film over hele bassinet måtte det opgives at samle op.Efter ca 1 time var lugten forsvundet da det meste af olien var fordampet.Brandvæsnet kunne forlade stedet.

Tirsdag d. 9 juli kl.23:08
Skagen museum A.B.A anlæg.

Tirsdag d. 9 Juli kl.23.08
Karstensen skibsværft Vestre Tværmole A.B.A anlæg.

Tirsdag d. 9 juli kl. 23.08
Saxildsgård lyn og torden havde præget denne aften og da det var på sit højeste blev Falcks mast i Skagen ramt af et lyn, således at det ikke for vagtcentralen var muligt at kalde ud over radioen. Så nu skulle der ringes rundt til hver især. Da der på dette tidspunkt var flere meldere der stod og blinkede blev Ålbæk og Frederikshavn tilkaldt. Efter at alle alarmer var blevet kontolleret og der heldigvis ikke var noget der brændte blev de 8 mand installeret på stationen så man hurtigt kunne køre igen hvis der kom flere alarmer.

Onsdag d. 10 juli kl 01:46
Blev der brug for folkene igen. Skagen Museum`s A.B.A. anlæg var igen aktiveret. Heldigvis var det lynet der havde lavet denne melding og der var ingen brand.

Tirsdag d. 16 juli kl.19:46
Røg i kælder på I. Christensensvej. Det viste sig at være en mikrobølge ovn som havde fået det for varmt, så den var hurtigt slukket uden den store dramatik.

Torsdag d. 18 juli kl. 9:08
Jerupvej 140 minedepotet. A.B.A. anlæg aflyst inden der blev kørt fra stationen.

Onsdag d. 24 juli kl 13:43
Klitgården Damstedvej 39. A.B.A anlæg aflyst inde udkørsel.

Søndag d. 28 juli kl 18:23
Brand i køkken Skarpæsvej. Der var stadig lidt ild tilbage da de 11 mand landede på stedet ,men en indsats med H. T. rør kunne hurtig afslutte branden. Nu var der en del oprydning og lidt nyt skulle der også til inde køkkenet kunne bruges igen.


August 2002


Torsdag d.1 til Fredag d.2 August – Mange uheld og oversvømmelser – Atter vandland på toppen.
SKAGEN KOMMUNE: Der blev atter brug for beredskabets mange pumper og slanger – og ikke mindst mandskab – da vejrguderne torsdag og fredag for alvor lukkede op for sluserne.
Falck har fået mange anmeldelser om vandskader. Fra midnat til torsdag og frem til ved 16-tiden i går var godt og vel 20 skagbeer, der havde meldt om problemer med vand.


Og problemer var der også med at komme frem i flere kvarterer. Et af de hårdest ramte steder var ved_Eratosvej, hvor gummistøvler var absolut påkrævet for at komme frem, hvis man da ikke foretrak bare tæer i regnvand.
Beredskabets mandskab pumpede og pumpede, men det er svært at følge med og holde vandet væk fra huse og haver. Også i Aalbæk var der masser af vand blandt andet i kvarteret ved Høvej.


Fredag d. 2 August kl 4:45
Sct. Clementsvej ild i hus. Igen havde et kraftigt torden vejr ramt Skagen. Det havde slået ned i en antenne og isoleringen rundt om antennen var blevet antændt. Selve isoleringen bestod i…….aviser. Heldigvis var der kun gløder tilbage at slukke da de 14 mand nåede frem.

Fredag d. 2 August kl 11:40
Chr. D. Xvej 45 T.D.C aflyst ved ankomst

Fredag d. 2 August kl 15:50
Chr. D. Xvej 45 T.D.C der var stadig ingen brand

Fredag d. 2 August kl 17:03
Chr. D. Xvej 45 T.D.C aflyst inde udkørsel Alle udkaldene kunne muligvis hænge sammen med det kraftige tordenvejr der havde været i løbet af natten og formiddagen.

Torsdag d. 8 August kl:3:55
Ild i hus på Ryttervej. Der var virkelig gang i stationen da denne melding blev sendt ud. Det viste sig ved ankomsten,at der ikke var ild i huset.Efter megen søgen efter navne der kunne forveksles med ryttervej og kontakt til 112 måtte man konstatere at der var tale om en falsk alarm.

Torsdag d. 8 August kl: 14.12
Krøyersvej. Der var mere gang i den brand der nu var blevet kaldt ud til 11 mand kørte til adressen og efter 2 minutter kunne man køre hjem igen .Det drejede sig om brand i en plæneklipper i det fri… el drevet.

Torsdag d. 8 August kl:21:36
Olie på Hovedvejen ved Hulsig. 10 mand og køretøjer med miljøtrailer kunne i løbet af kort tid, gøre kørebane i Hulsig farbar i begge spor igen.

Lørdag d. 10 August kl. 00:54
Var der noget ild i nogle buske ved Skiveren camping. Heldigvis var der ikke nogen vind denne nat så det gik rimeligt nemt at få ilden slukket og man kunne køre hjem til Skagen igen.

Lørdag d 24 August – Beredskabet skal spare men de frivillige bevares.
ORGANISATION: Efter nyt oplæg neddrosles beredskabsforvaltningen til minimum.

SKAGEN: Beredskabsforvaltningen i Skagen Kommune står foran store organisatoriske ændringer, hvis byrådet følger et oplæg til, hvordan beredskabet skal være organiseret i fremtiden.
Borgmester Hans Rex (V), som også er formand for beredskabskommissionen, oplyser, at et flertal i kommissionen indstiller til økonomiudvalget, at der sker en nedskæring af aktiviteterne på beredskabsområdet og at man i den forbindelse også nedlægger forvaltningen, som den kendes i dag og lukker selve beredskabsforvaltningen på Buttervej.
Det er stadig politikernes ønske, at der skal være et korps af frivillige, og der lægges op til, at de i højere grad end hidtil skal hvile i sig selv økonomisk. Det betyder, at de frivillige og deres organisation, beredskabsforbundet, i højere grad end hidtil selv skal forestår administrative og praktiske opgaver.

OPLÆGGET
Ifølge oplægget til en ny organisation for det kommunale beredskab skal selve beredskabsforvaltningen på Buttervej lukkes.
Det er også tanken, at depotbunkeren på Grenen og kommandocentralen på Trindelvej lukkes.

Omlægningen af beredskabet bunder i spareplaner. Det er ifølge borgmester Hans Rex planen, at der skal spares cirka 850.000 kroner på beredskabsområdet.
Beredskabet har i år et samlet budget på 3.472.000 kroner. I dette beløb indgår abonnement til Falck for brandslukning og redningstjenester på 1,9 millioner kroner.
Oplægget, som stadig er et oplæg, og som vil være det indtil det samlede byråd har godkendt enten det eller en tilrettet organisationsplan for beredskabet, er baseret på, at Skagen skal have et beredskab, som kan klare de opgaver, det skal ifølge loven.
Det er, set i store linjer, at sørge for brandslukning og for redningstjeneste, og på de to områder har man kontrakt med Falck. Det er desuden et lovkrav, at beredskabet kan tage imod, forpleje og indkvartere nødstedte.
Ud over de lovpligtige opgaver har beredskabet i dag en række andre opgaver, og en hel del af dem forestiller man sig, at de frivillige i beredskabsforbundet kan klare fremover, idet mange af dem er indtægtsgivende aktiviteter.
Det er blandt andet at servicere de mange biler, hjemmeplejen har leaset, det er at være vagter ved forskellige arrangementer og at holde førstehjælpskurser.
Ved at lukke beredskabet på Buttervej, depotbunkeren på Grenen og kommandocentralen på Trindelvej kommer man til at mangle lokaler til beredskabets udstyr og til de frivilliges mødeaktiviteter og lignende. Der er i oplægget er forslag om, at man får placeret de frivillige og et depot i forbindelse med Falckstationen. Sådan har man organiseret sig i Løgstør, hvor de frivillige også deltager i Falcks indsatsopgaver. En lignende deltagelse i indsatserne vil man ifølge oplægget også forsøge at få indført i Skagen. Det kan blandt andet være ved, at det bliver de frivillige, der får til opgave at bemande den tankvogn, som beredskabet råder over i dag.
I forbindelse med, at vandforsyningsnettet i Skagen by gennemgåes, er det rådgivende ingeniørfirma som står for gennemgangen også blevet bedt om at vudere, om man kan nedlægge et antal brandhaner og erstatte dem som vandforsyning ved brandslukning med tankvognen.
Hvis Falck skal sørge for vandforsyning ved hjælp en tankvogn vil den årlig udgift være på cirka 120.00 kroner, og det beløb kunne kommunen i stedet betale til de frivillige i beredskabet fremgår det af oplægget.
Indstillingen fra flertallet beredskabskommissionen behandles af økonomiudvalget på mandag, så en beslutning om den fremtidige organisering af beredskabet klar til at indgå i de afsluttende forhandlingerne om budgettet for 2003. Budgettet skal til førstebehandling i byrådet 4. september og til anden og sidst behandling mandag 7. oktober.

Søndag d.25 August kl. 2:58
Ild i container Klitrosevej. 8 mand og 3 køretøjer var denne nat ude at slukke affaldscontaineren. Dette forløb uden den store dramatik.

Torsdag d. 29 August kl: 9:15
Jennetvej 342 Havari skolen 11 mand var klar til at køre da den blev afmeldt som fejlalarm.


Månedens brand øvelse var en tur til Hvims hvor der var container og brandhus øvelse på plakaten. Den forløb ganske planmæssig og kl 14:00 var alle hjemme på stationen igen. Lidt trætte ….


SEPTEMBER 2002


Søndag d. 8 September kl:20:54
Brand Ndr. Mosevej 100 Meldingen lød som en der var noget kød på da mange vidste at adressen var Brovanderskolens. Men ved fremkomst stod det klart at det ikke var skolen der brændte men en forladt lade et stykke der fra. Der var rimelig gang i den men da de 16 mand først havde fået gang i strålerørene var der ikke meget ild tilbage, men kun efterslukning og oprydning.


Mandag d.9 September kl. 11:39
Var der bud efter brandvæsnet igen …Samme adresse som dagen før. Noget af det gamle halm var begyndt at ulme igen og da der nu var tekniker på fra politiet, måtte der lige ofres en kop vand mere på branden, så den var helt død. Samtidig kunne de to betjente lige få lejlighed til at stille nogle spørgsmål omkring branden til de to røgdykkere der var først indsat.

Onsdag d. 25 september kl. 11:00
Flere alarmer på samme tid. Denne gang var det ikke et uvejr der havde aktiveret alarmerne rundt om i byen… nu var det en tekniker der var dagens helt.

Torsdag d. 26 September kl 16:25 Rødspættevej bag Pakhuset. Det viste sig at være en rygeovn der havde fået antændt noget pap. Brandmændene der havde været inde som røgdykkere undrede sig over hvorfor deres tøj lugtede af øl. Men efter at røgen var væk kom svaret…. Slangerne til fadølsanlægget var brændt over og øllet løb ud over gulvet!!!.


OKTOBER 2002


Fredag d. 11 Oktober kl. 21:36
Ålbækvej. Det var en stubmark der brændte. Ved ankomst var Ålbæk i gang med slukningen Der var på grund af den kraftige vind god fart på branden ,så Skagens opgave blev at komme på forsiden af branden og stoppe den inden den nåede ind i noget høj bevoksning mod nordvest. Dette lykkedes og efter en god time kunne der pakkes og køres mod Skagen igen.

Lørdag d. 12 Oktober kl. 17:25
Var der Brand i Hulsig Hede Branden var opstået da et Damplokomotiv havde sendt gnister ud fra en defekt askeskuffe. Da der ikke var mulighed for at lave noget effektivt med vand inde på heden blev den bekæmpet med skovle og daskere ..et hårdt men effektivt arbejde. Efter et far timer med hjælp fra Ålbæk og beredskabet i Skagen lykkedes det. Der var to steder mere på vejen til Frederikshavn toget havde haft held til at tænde ild. Efter de også var slukket kunne de 14 mand køre på stationen i Skagen til en bid brød og en vand.

Tirsdag d. 15 Oktober kl. 8:45
Brand Ålbækvej ved Hulsig. Det viste sig at være en kontrolleret afbrænding styret af skovens folk der havde sat denne alarm i gang. Der blev ingen kørsel ud af dette.

Oktober måned bød også på øvelse denne gang med området omkring Grenen som stedet der var opstået en brand. I selve øvelsen var der foruden Falck Skagen deltagelse fra Falck Ålbæk og beredskabet i Skagen. Da den endte på radarstationen var der også folk med fra Flyvestationen og samarbejdet med deres røgdykkere blev øvet.


NOVEMBER 2002


Lørdag d. 2 november kl.14:08
Der var i denne måned tid til et virksomhedsbesøg Det foregik på Skagen Yachtværft hvor man fik set alt det der ville have betydning for os ved en eventuel brand. Derudover blev de forskellige både de var i gang med også studeret …et meget spændende besøg.

Karstensen Skibsværft Vestre Tværmole A.B.A. anlæg blind alarm

Torsdag d. 28.november kl. 18:38
Karstensens Skibsværft vestre Tværmole A.B.A anlæg blind alarm


DECEMBER 2002


Mandag d. 16 december – Frivilligt beredskab kan ikke blive selvfinansieret.
BEREDSKAB: Kraftig nedskæring i det kommunale beredskab var måske for voldsom.

SKAGEN: Kommunalpolitikerne i Skagen har tidligere i år besluttet, at man fra og med 2003 kun vil have et kommunalt beredskab som svarer til det, man skal ifølge loven – dog suppleret med det frivillige beredskab.
Der er imidlertid i kommunens budget for 2003 ikke afsat penge til det frivillige beredskab, idet det samtidig med nedskæringen er blevet besluttet, at det frivillige beredskab skal være selvfinansierende. Kommunaldirektør Johan Hessel1und oplyser, at den sidste del af beslutningen har vist sig at være en umulig opgave at løse, og det er baggrunden for, at et planlagt møde i beredskabskommissionen i sidste uge blev udsat.
På mødet skul1e kommissionen have godkendt beredskabets budget for næste år og en organisationsplan. Da det ikke har været muligt at få den økonomiske side til at balancere er det nødvendigt, at der politisk tages stilling til, om dcr trods den tidligere beslutning al1igevel skal afsættes et kommunalt beløb til det frivil1ige beredskab. Denne sag får kommunens økonomiudvalg formentlig en orientering om, når der i eftermiddag er økonomiudvalgsmøde.
1 forbindelse med nedskæringen på det kommunale beredskab er to af beredskabets mangeårige medarbejdere, kontorassistent Inger Lund og beredskabsinspektør Hans Lindskov, sagt op med fratrædelse til nytår. Inger Lund fortsætter dog i et vikariat ind i det nye år for blandt andet at færdiggøre beredskabets regnskab for 2002.
Det er ifølge oplægget til det nye beredskab planen, at en del af de opgaver, som beredskabsinspektøren hidtil har haft, fremover skal varetages af kommuncns sikkerhedsleder. Det er blandt andet en stor del af kontakten og arbejdet med det frivil1ige beredskab. Selv om der i oplæggct til det fremtidige kommunale beredskab er lagt op til, at beredskabsinspektøren skal have flyttet sin “kontorstol” fra den nuværnede forvaltning til teknisk forvaltning, og der er lagt op til, at de frivil1ige også skal fraflytte beredskabets hidtidige bygninger, er det ikke ændringer, der gennemføres før budgettet for 2003 er endeligt på plads og er godkendt af beredskabskommissionen.
I det “store” kommunale budget for 2003 figurerer beredskabet med en udgift på 959.000 kroner. Det er 543.000 kroner mindre, end der er budgetteret med, at beredskabet koster i år.

Skagen Kommune har ikke afsat penge til det frivillge beredskab i 2003-budgettet.


Fredag d. 20. december kl. 15:59
Hus brand på Middelbanke 29. Ild i et værelse. 10 mand kørte mod adressen. Da røgdykkerne kom ind i børneværelset, kunne de se, at det brændte kraftigt i det ene hjørne, men kunne uden større problemer slukke det med en ht’ er. Værelset blev en del beskadiget under branden, som efter alt at dømme var startet ved en dekoration nær fj ernsynet. For at få alt røgen ud af huset, blev ventilatoren anbragt ved hoveddøren, hvilket virkede ret godt.


Foto: Middelbanke 29


Torsdag d. 26. december kl. 15:16
Brand i redskabsbygning på Anesvej i Hulsig. Så blev julefreden afbrudt af den kære “bipper”. Da Skagens slukningstog ankom på adressen, blev der sendt et røgdykkerhold af sted mod den mindre bygning. Pga. bygningens stand blev der slukket udefra med en hf er, efterfølgende blev 2 mure væltet for en sikkerheds skyld. Årsagen var et par unge drenge’ s letsindighed med ild. Efter opfordring fTa moderen om en regulær skide balle til drengene, hvilket der blev overladt til politiet, kunne de 10 mand vende om og køre nordpå igen, klar til næste udrykning.

Fredag d. 27. december kl. 17:17
26 timer skulle der gå inden der igen var brug for brandfolkene igen. Denne gang lød meldingen på ild i legetårn ved Hedeboskolen. Også her var det drenge¬streger som var årsagen. I tårnet var der pænt stablet lidt brænde sammen i det ene hjørne og derefter sat ild til det, måske for at holde varmen i den råkolde og regnfulde eftermiddag. Branden blev slukket med en ht’ er, hvorefter de 15 mand som var mødt, hurtigt kunne komme tilbage til julebordet.

Fredag d. 31. december kl. 23:30
Brand i flaskecontainer hos Merko på Doggerbanke, reduceret udkald. 7 mand kørte af sted på denne melding. Denne gang var det igen “drengestreger” der var årsagen. Der var blevet smidt noget fyrværkeri ned i en flaskecontainer, som antændte containeren. Det var ikke nogen stor brand, så der kunne hurtigt returneres til stationen. Efter denne brand blev bilerne parkeret i garagen for sidste gang i år 2002.

GODT NYTÅR