2008


SKAGEN 2008


Foto Nr Dato Kl. Melding Forbrug af køretøjer

Klik her se billederne fra branden i bilen på Splidsvej 52 07-11-2008 ???? Melding: Brand i bil på Splidsvej
Kort Beretning:
Kommer senere
1 ISL – 1 A Sprøjte – Lifttender + Tankvogn
+ ?? mand

Klik her se billederne fra branden i truck på havnen 51 06-10-2008 ca:13:40 Melding: Brand i truck
Kort Beretning:
Der var gået ild i en truck ved Røntved
1 ISL – 1 A Sprøjte – Lifttender + Tankvogn
+ 12 mand

50 14-08-2008 11:16 Melding: Trafikuheld
Havnevej / Kappelborgvej Reduceret udrykning.
Kort Beretning:
Knallert bjerget ud under en skraldebil føreren sendt med ambulance.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 6 mand

49 04-08-2008 04:58 Melding: A.B.A.Alarm
Markvej 4
Kort Beretning:
ABA ingen brand
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 10 mand

48 04-08-2008 01:37 Melding: Brand i redskabsskure
Vester Strandvej skurbyen
Kort Beretning:
10 redskabsskure brændt ned og enkelte andre beskadiget af varmen.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 12 mand

47 01-08-2008 23:01 Melding:Gasflamme fra rensningsanlægget
Buttervej 60 reduceret udrykning.
Kort Beretning:
Gasflamme fra rensningsanlægget meldt som brand.Ingen kørsel.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 9 mand

46 01-08-2008 8:29 Melding: Dieselolie udslip
Rødspættevej 2
Kort Beretning:
Under påfyldning af dieselolie på tankanlæg virker overløbsstoppet ikke og der står en stråle op af overløbet og ned af taget og asfalten på pier 1. sand strøet ud og tag spulet.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 6 mand

45 29-07-2008 13:43 Melding: Brand i skov krat og græs
Råbjergvej 374
Kort Beretning:
Brand i skov krat og græs, slukning tog lang tid p.g.a. lang slangevej samt langt til vand.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 11 mand

44 26-07-2008 8:14 Melding: Brand i græs
Ålbækvej 30
Kort Beretning:
Brand i græs slukket af Ålbæk ved ankomst.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 10 mand

43 25-07-2008 10:55 Melding: Fritureolie på kørebanen
Rundkørselen i Hulsig
Reduceret udrykning
Kort Beretning:
Lastvogn bremset hårdt op og noget af lasten som var fritureolie væltede og løb ud på kørebanen. Sand spredt ud på hele strækningen fra rundkørsel til top af viadukt.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 9 mand

42 23-07-2008 00:20 Melding: Karstensens Skibsvæft
Aldi
Chr.X´s Vej 51
Kort Beretning:
Falsk alarm. Pige kedede sig og ringede 112
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 10 mand

41 07-07-2008 16:23 Melding: A.B.A. Alarm
Sct.Laurentiecenteret.
Kort Beretning:
ABA udløst af tordenvejr. Alarm af stillet, ingen brand.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 11 mand

40 29-06-2008 8:14 Melding: Lejlighedsbrand
Trindelvej 90
Kort Beretning:
Brand på terrasse i dyne og plasticmøbler. Personen reddet af nabo. Meldt som lejlighedsbrand da det så ud til at flammerne kom inde fra stuen.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 10 mand

39 26-06-2008 20:43 Melding: A.B.A. Alarm
Pelagic Tobiskajen
Kort Beretning:
ABA aktiveret ved rengøring med varmt vand.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 12 mand

38 26-06-2008 16:52 Melding: Brand i ca. 150 m2 græs/lyng
Kandebakkevej 7
Kort Beretning:
Brand i ca. 150 m2 græs/lyng Ålbæk først fremme og havde slukket med HT ved Skagens ankomst. Efterslukningen deltes mellem de to stationer.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 12 mand

37 23-06-2008 16:52 Melding: A.B.A. Alarm
Pelagic Tobiskajen
Kort Beretning:
ABA aktiveret ved rengøring med varmt vand.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 12 mand

36 20-06-2008 13:20 Melding: Danish Yachtværft
Vester.Tværmole
Kort Beretning:
Danish Yachtvæft røg fra tønde med kemikalierester. Tønden bragt uden for bygninger og kølet. Efter et stykke tid ingen røg og varme fra den.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 11 mand

35 18-06-2008 15:58 Melding: Olie spildt
Krydset Hans Baghsvej / Frederikshavnsvej
Reduceret
Kort Beretning:
Olie spildt i store pletter. Sand strøet på hele vejen ud af Buttervej til jernbanen.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 7 mand

34 12-06-2008 17:31 Melding: A.B.A. Alarm
Pelagic Tobiskajen
Kort Beretning:
ABA aktiveret ved rengøring med varmt vand.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 10 mand

33 10-06-2008 8:14 Melding: Karstensens Skibsvæft
Karstensens Skibsvæft
Vester.Strandvej
Kort Beretning:
Mand i klemme i bunden af et skib. Under påfyldning af ballast skrider den og han bliver begravet under de ti kilo tunge metal stykker. Graves fri pr håndkraft.Slipper uden skader.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 11 mand

32 08-06-2008 8:14 Melding: A.B.A. Alarm
Ruth´s Hotel Gl. Skagen
Kort Beretning:
A.B.A. Alarm fra teknikrum. Detektor renset. Ingen brand
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 8 mand

31 07-06-2008 22:54 Melding: Naturbrand
Sct.Laurentiivej 150
Kort Beretning:
Naturbrand. Slukket ved ankomst, men der var lidt efterslukning
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 8 mand

30 01-06-2008 16:58 Melding: Brand i affaldscontainer i det fri.
Nordsøvej 1
Kort Beretning:
Brand i affaldscontainer i det fri.
Tæt på Skolen. Pedelen stod og spøjtede vand på med haveslange ved ankomst.
Hurtigt slukket med lidt skumvæske blandet i vandet.
1 ISL – 1 A Sprøjte –
+ 5 mand

29 30-05-2008 04:08 Melding: Falsk Alarm
Kirkevej 9
Kort Beretning:
Falsk alarm gav ekstra arbejde til brandfolkene denne nat.
Man var nervøs for at der var en misforståelse omkring adressen, så ud over Kirkevej blev også Birkevej, også besøgt…unden resultat.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 10 mand

28 30-05-2008 02:43 Melding: Efterslukning
Gl. Landevej 5
Kort Beretning:
Genopblusning af branden fra dagen før.
Den havde fået lov til at udvikle sig så der var sprunget flere tagplader da brandvæsnet ankom.
Slukket med HT .
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 10 mand

27 29-05-2008 18:00 Melding: brand i pacelhus
Gl. Landevej 5
Kort Beretning:
Melding brand i pacelhus.
Det lød som en meget volsom brand med overtænding. Ved ankomst viste det sig at være et lille værksted der var brand i. Det er bygget sammen med huset.
Blev slukket med HT, efter en time var branden slukket.
1 ISL – 1 A Sprøjte + Lifttender + Tankvogn
+ 12 mand

Klik her se billederne fra branden i sejlbåd på havnen 26 28-5-2008 16:10 Melding: Brand i sejlbåd
Kort Beretning:
Brand i Lystsejler.
Ved ankomst kraftig brand og stor røgudvikling.
Ilden blev hurtigt slukket med HT derefter efterslukning af maskinrum. Redningsstationen assistere med dykpumpe og lænsepumpe. Bundventiler lukkes så der ikke kommer vand ind i båden. Slæbes væk fra pier 1 og op til Karstensens skibsværft.
1 ISL – 1 A Sprøjte – Lifttender + Tankvogn
+ 11 mand

25 08-05-2008 10:27 Melding: Tabt dieselolie
Minkvej ved genbrugspladsen
Kort Beretning:
Melding om spild af hydraulicolie. Ved ankomst havde en rendegraver fra et firma der arbejder på minkvej strøet sand ud over olien. Der er en lille opgave til brandfolkene med at strø kattegrus under tanken på lastvognen. Sandet får lov at ligge til dagen efter hvor grøn afdeling ved kommunen fejer den sammen og bringer den i depot.
1 ISL – 1 A Sprøjte –
+ 6 mand

24 04-05-2008 5:33 Melding: Brand i pap og trækasser

Kort Beretning:
Brand i pap og trækasser fra frugt handel der er etableret på p- pladsen i et telt. Slukket med HT. Ingen fare for omkringliggende bygninger. Kom ind som to forskellige brande på vagtcentral (112) derfor alm. udrykning hvor der normalt kun skal kaldes reduceret udrykning

1 ISL – 1 A Sprøjte -Tankvogn
+ 10 mand

23 03-05-2008 8:12 Melding: Brand i flis på genbrugspladsen
Buttervej 72
Kort Beretning:
Brand i Flis mile genopblusset efter der er kommet mere vind fra vest. Samme procedure som dagen før . Overtages af frivillige fra beredskabet kl 13:00.
1 ISL – Tankvogn
+ 4 mand

22 02-05-2008 8:18 Melding: Brand i flis på genbrugspladsen
Buttervej 72
Kort Beretning:
Brand i Flis mile gravet ud og slukket ca 50 m3 . Branden er selvantændt. Der er i den ende der brændte hestegødning blandet i til havekompost. ISL var ude til eftersyn igen kl. 16:00 og der var ingen røg og varme.
1 ISL – Tankvogn
+ 4 mand

21 30-04-2008 15:12 Melding: Spil af Diesel

Kort Beretning:
Spil af diesel fra gravemaskine der står på cementstøberiet oplagsplads for grus på Stålkajen. Opdaget af tankvognschauffør der netop havde fyldt 300 l på. Fejlen var en utæt brændstofslange, som blev repareret af tilkaldt smed.

1 ISL – 1 A Sprøjte –
+ 5 mand

Klik her se billederne fra Højensvej 44 20 21-4-2008 10:33 Melding: Brand i hus Højensvej 44
Kort Beretning:
Ved Ankomst meget røg fra taget. Ved indtrængen i bygning viste det sig at det var et værelse på 1. sal der var udbrændt og store sodskader i den øvrige del af 1. salen. Huset var på tidpunktet ubeboet,men har formentlig været lejet ud i Weekenden.
1 ISL – 1 A Sprøjte – Lifttender
+ 10 mand

19 ????-2008 ???? Melding:

Kort Beretning:

1 ISL – 1 A Sprøjte -Tankvogn
+ ???? mand

18 13-4-2008 4.12 Melding: Bilbrand.
Mosegårdsvej 23

Kort Beretning:
Bilbrand påsat. Slukket med HT. Tankvogn ankommer på 2 udrykning fra ny alarmcentral (Århus)

1 ISL – 1 A Sprøjte – Tankvogn
+ 8 mand

17 11-4-2008 9.07 Melding: Slange fra Tank til tromle på FF`s olietankvogn. sprunget
Notkajen

Kort Beretning:
Slange fra Tank til tromle på FF`s olietankvogn sprunget ved tankning af trawlwer.Olien sprøjtet ud over skib og kaj. Der blev udstrøet 60 kg ”kattegrus” salmsuger rekvireret til at skimme olien i havnebassin . Damprensning af Trawl og Trawler iværksat.

1 ISL – 1 A Sprøjte -Tankvogn
+ 6 mand

16 7-4-2008 13.31 Melding: Eksplosion i tank
Karstensens Skibsværft
Stål kajen ved yacht værftet.
Kort Beretning :
Eksplosion i tank under rensning og tømning. 2 mand forbrændt alvorligt
og en indlagt til observation for røgforgiftning. 2 HT til sikring for eftersøgning af yderlige personer samt evt. slukning.
Ingen brand i tanken eller rundt om den.
Ventilation etableret med værftetes udsugere.
1 ISL – 1 A Sprøjte – Lifttender -Tankvogn
+ 11 mand

15 5-4-2008 9.21 Melding: A.B.A. Alarm
T.D.C. Chr.d. X`svej 45
Kort Beretning :
ABA Blind alarm.
1 ISL – 1 A Sprøjte -Lifttender -Tankvogn
+ 8 mand

14 25-3-2008 13.55 Melding: Skorstensbrand.
Hulsigvej 79
Kort Beretning :
Skorstensbrand ved ankomst stod der 1 meter høje flammer op af skorstenen.
Renset og aske ( 8 spandfulde) blev båret ud.
1 ISL – 1 A Sprøjte -Lifttender -Tankvogn
+ 12 mand

13 24-3-2008 21.17 Melding: Brand i skib
Karstensens Skibsværft
Kort Beretning :
Brand i skib ved kaj, under reparation blev en person meget forbrændt da der opstod en eksposion i en gaslomme der havde samlet sig i bunden af skibet.
Den opståede brand blev slukket af værftets folk med en pulverslukker og de fik manden bragt ud.
Ved brandvæsnets ankomst var der kun efterslukning og udluftning tilbage til røgdykkerne.
Personen blev senere overført til brandsårsafdelingen på rigshospitalet.
1 ISL – 1 A Sprøjte – Lifttender
+ 7 mand

12 12-3-2008 20.17 Melding: Skorstensbrand.
Hulsigvej 79
Kort Beretning :
Skorstensbrand ved ankomst stod der 1 meter høje flammer op af skorstenen.
Renset og aske ( 8 spandfulde) blev båret ud.
1 ISL – 1 A Sprøjte – Lifttender
+ 5 mand


11 11-3-2008 9.52 Melding: A.B.A.Alarm.
Ældreboligerne Lindevej
Kort Beretning :
Røg fra et par skiver godt ristede franskbrød fik ABA anlægget til at melde brand.
1 ISL – 1 A Sprøjte – Tankvogn – Lifttender
+ 8 mand


10 23-2-2008 19.49 Melding: Stormskade Hjørnet af Ankermedet og Skagavej
Løse tegl
Kort Beretning :
Stormskade , to tagsten var røget af og da det begyndte at blæse op igen var der fare for taget ville tage mere skade. Repareret indefra med to nye tegl.
1 ISL – 1 Lifttender
+ 2 mand


9 9-2-2008 10.02 Melding: Nybygning væltet ved søsætning.
Karstensens Skibsværft
Beddingsvej
Kort Beretning :
Flydespærring samlet op fra havnebassin og bragt til container til forbrænding.
1 ISL – 1 A Sprøjte
+ 6 mand


8 7-2-2008 14.56 Melding: Nybygning væltet ved søsætning.
Karstensens SkibsværftBeddingsvej
Kort Beretning :
Flydespærring etableret bag flydekran der skulle hæve sunket Trawler.
Selv om der var blevet pumpet brændstof ud af den dagen før var man bange for at der var noget tilbage i nogle lommer i tankene.
1 ISL – 1 A Sprøjte
+ 6 mand


Klik her se billederne fra Nybygning væltet ved søsætning på Karstensens Skibsværft 7 4-2-2008 19.49 Melding: Nybygning væltet ved søsætning.
Karstensens Skibsværft Beddingsvej
Kort Beretning:
Skorstensbrand ved ankomst stadig flammer op af skorsten.
Skorstenen renset fra Lift/tender.
1 ISL – 1 A Sprøjte – Lifttender
+ 7 mand

6 1-2-2008 12.02 Melding: A.B.A. Alarm .
Pelagic
Tobiskajen 2
Kort Beretning:
A.B.A.Alarm detektor fejl. Afmeldt inden udkørsel
1 ISL – 1 A Sprøjte – Tankvogn- Lifttender
+ 11 mand


5 1-2-2008 10.08 Melding: A.B.A. Alarm
Skagen Museum
Brøndumsvej 4
Kort Beretning:
A.B.A. Alarm detektor fejl. Vendt på hjul.
1 ISL – 1 A Sprøjte – Tankvogn – Lifttender
+ 10 mand

4 21-1-2008 23.58 Melding: Containerbrand.
Håndværkervej 16
Kort Beretning:
Brand i lille container. Havde været brugt til kontrolleret afbrænding ( der lå haveslange og spande fyldt med vand klar ) Der var et ikke tætsluttende låg på.
1 ISL – 1 A Sprøjte
+ 8 mand

3 13-1-2008 13.57 Melding: Olieforurening.
Kort Beretning:
Melding om en klæbrig substans der var drevet i land ca 500 m fra grenens spids. Det viste sig at være fiskeolie der var blevet rullet i sand. Opsamling måtte vente til dagen efter da det ville blive mørkt inden det ville være sat i værk. Ingen opgaver for brandfolkene.
1 ISL – 1 A Sprøjte
+ 8 mand

2 6-1-2008 1.50 Melding: Bilbrand.
Kappelborgvej 22 P-pladsen ved Marinestuen

Kort Beretning:
Bilbrand , En Seat Ibiza blev ildens bytte . Bilen ved siden af blev også beskadiget ved branden. Der var en overgang fare for at gasflasker der var i et bur ganske tæt på branden ville sprænge.køling iværksat .

1 ISL – 1 A Sprøjte – Tankvogn – Lifttender
+ 12 mand

1 2-1-2008 2.22 Melding: Bilbrand
Danevej 31
Kort Beretning:
Bilbrand , En B.M.W udbrændte i kabinen.
Årsag ukendt.
1 ISL – 1 A Sprøjte
+ 5 mand