2015

68 udrykninger i 2015

brand_nytaarsparade_2015_1

Traditionen tro var de lokale brandmænd samlet til nytårsparade på årets sidste dag. Også sædvanen tro blev der serveret smørrebrød, og der blev ønsket godt nytår.

Brandstationsleder, Henrik Kristensen, kunne bla. fortælle at der i 2015 havde været 68 udrykninger, heraf var de 37 ABAere. ( Automatik Brand Alarm )

Herunder kan du læse brandstationslederens tale:

Nytårstale 2016

Som de foregående år har jeg skrevet et par ord.

Det er ved denne lejlighed at man kigger tilbage på det år der er ved at være gået og ser fremad hvad der venter forude.

Rent personalemæssigt er der ikke sket det store. Vi er stadig det samme gode stabile team som sidste år.

Dog er der sket det at Lasse Tryk i foråret gennemførte og bestod holdleder uddannelsen og er derfor blevet en del af ledelsen på stationen. Stort tillykke til dig Lasse ..

Hvis vi kigger tilbage på hvad vi har haft af udrykninger er der stadig rigtig mange ABA udkald hvor der ikke er noget kød på. Vi har indtil dato haft 37 stk ud af de 68 udkald der har været i år.

Der har dog været nogle der kunne … hvis ikke der var blevet grebet ind fra de personer der var på stedet ..blevet til nogle større brande. Her tænker jeg på plejehjemmet, hvor glemt mad på komfur kunne have udløst en større skade end at skulle smide en portion branket kød ud. Heldigvis var personalet snarrådig og fik løst opgaven hurtigt og udluftning var i gang da vi landede.

Det samme gjorde sig gældende da vi fik en ABA fra Skagen Skole. Hvis ikke nogen hurtigt havde grebet ind den dag, der var nogle elever der ville have lokummet til at brænde, så havde det også kunne være blevet en storbrand. Nu blev det kun til en toilet rulle og så en del vandskade.

Det viser bare, at vi aldrig skal tro at en ABA alarm kun er en tur ud og afstille anlægget og så hjem igen . Aba alarmerne skal tages alvorlige som jeg også oplever at i gør.
Vi har i årets løb kørt til andre og mere alvorlige ting. Branden på Karstensens skibsvæft står stadig i klar erindring hos mange. Især når der er personer der kommer alvorligt til skade eller dør af branden rører det os dybt. Vi bor jo i et lille samfund hvor alle kender alle.

Der var også ulykker som ender lykkeligt. En drukne ulykke ved Hulsig fik sin lykkelige udgang da man efter en times søgning fandt ud af hvor anmeldelsen kom fra og kunne konstatere at det drejede sig om en kedeldragt, uden person, der flød rundt i vandet.

For nogle år siden var der gang i påsatte bilbrandene i Skagen. Jeg ved ikke om der er gået inflation i det for i år har vi haft to påsatte brande i transportmidler …. Nu var det dog kun knallerter det gik ud over.

Vi havde dog en bilbrand som vi er mange der kan huske. Ved ankomst var der rigtig meget gang i den ..så meget at den med hjælp fra den kraftige vind gik ind i heden og udviklede sig til en pæn stor naturbrand.

Vi beskæftiger os også med andet end brand og redning.

I 2015 gik 11 af os brandfolk ind i skadeservice således at vi kunne hjælpe ved vandskader,stormskader osv, Der har i år været 3 opgaver som er blevet løst af folk fra Stationen i Skagen. Det er ikke mange men det er nok fordi vi ikke har været ramt så hårdt iår af regn og blæst som resten af landet.

Tunge løft er også en opgave vi har del i. Vi har været kaldt ud 36 gange i år…..en lille tilbagegang i forhold til sidste år hvor vi var oppe på 51 løft. Vi igen i år klaret disse løft og stor tak for det til jer alle der vil give vores ældre og handicappede borger denne hjælp.

Ser vi fremad bliver vi en brandmand mere i 2016 . Paw Lundholm er netop blevet godkendt ved korpslægen og starter …hvis alt går vel d. 15 Januar. Dette gør at vi så er 5 i alle grupperne hvilket skulle kunne hjælpe på afgangstiden.

Når vi nu skal til at starte op på 2016 er det også der hvor vi går ind i et nyt stort beredskab som dækker hele Nordjylland. Vi skal også sige farvel til vagtcentralen i Frederikshavn da der kun skal være en vagtcentral for hele beredskabet i Nordjylland. Lige hvornår det starter op ligger endnu ikke helt klart, men forandringerne vil komme.

Hvad der ellers kommer til at ske er stadig gætterier, men en ting er sikkert, der skal også slukkes brande i 2016 og årene derefter.

Hvad kan vi så gøre ?
Svaret er at vi skal blive ved med at være de brandmænd der ligesom i dag sætter en stor ære i at udføre det job som vi bliver kaldt til.
Her vil jeg gerne rose jer. Jeg synes vi har et godt og velfungerende brandvæsen med mange kompetencer samlet når vi kører afsted til brand. Og netop den forskellighed der er i vores lille gruppe gør os stærke.

Og lad så bare 2016 komme an … vi er klar.

Godt nytår til jer alle.

 

 

 

thumbnailthumbnail

Stefan Lennert (tv) var den brandmand der var med ude til flest brande i 2015. Ken Dam Pedersen (th) var den holdleder der kørte med til flest brande. I midten er det brandstationsleder Henrik Kristensen.

 

Udrykning til Gl. Skagen

brand_chr_moellersvej_600x250[1]

24. december 2015

Kort før kl. 7.30 i morges blev de lokale brandmænd kaldt ud til brand på Chr. Møllersvej i Gl. Skagen.

En turist der boede i nærheden af “branden” kunne lugte “at noget ikke var rigtigt” og hun slog alarm.

Da brandvæsenet ankom var der røgudvikling fra et udendørs elmåler/skab. ( se billede herunder ).

Efter at have tjekket med et termisk kamera, i huset, der er under restaurering, og ikke fundet nogen varmeudvikling, kunne de lokale brandmænd vende hjem.

Husets ejer vil blive orienteret af politi om “besøget”.

thumbnail8SZWUWIC

Døren var låst så Holdlederen måtte kravle ind af vinduet.

Foto og tekst: Skagensavis.dk

 

Udkald til Ruths Hotel

20. november 2015 – kl. 17:19

Det var hverken ild eller røg der havde aktiveret brandalarmen på Ruths Hotel klokken i eftermiddag klokken kvart i fem. Det var der i mod dampe fra en sauna der var “synderen”.

Mens de lokale brandmænd var på vej mod Gl. Skagen, fik de besked om, at alt var i orden på hotellet, men proceduren gør, at de skal møde op på adressen, for at sikre sig at alt er som det skal være, og nulstille alarmen.

Så 10 minutter efter ankomsten til Ruths Hotel, kunne brandmændene igen vende hjem ad.

Udrykning til Ruths Hotel

Foto og tekst: Skagensavis.dk

 

Olie på Landevejen

brand_diesel_landevej_600x250[1]

6. november 2015

Kort før klokken 06.00 her til morgen, blev de lokale brandmænd kaldt ud til “mindre forurening på landevejen”. En bilist havde anmeldt, at det lugtede af diesel på landevejen ved rundkørslen i Hulsig.

Brandmændene lagde “kattegrus” ud på vejen i den nordgående vognbane, på de steder hvor der var det største koncentration af diesel.

Hvordan dieselen er havnet på vejen vides ikke.

brand_diesel_landevej_1[1] brand_diesel_landevej_2[1]

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

Fiskekutter sunket i havnen

 

s521_sunket_1[1]

 

19. oktober 2015

Den 10 meter lange fiskekutter S 521 ” Frisk Fisk ” fik i går styreproblemer i auktionsbassinet. Det resulterede i, at kutteren tørnede kajen med så stor kraft, at den sprang læk.

Det lykkedes skipperen at sejle skibet til hjørnet af Stålkajen/Vestkajen, og her riggede mandskab fra redningsstationen flere pumper til. Desværre lykkedes det ikke at holde S 521 flydende, og den sank ved kajen.

Brandvæsenet blev tilkaldt for at lægge flydespærrer ud, da kutteren havde lækket mellem 100-150 liter petroleum.

Hvad der nu skal ske med S 521 ” Frisk Fisk ” er vi her på redaktionen ikke vidende om.

 

s521_sunket_2[1] s521_sunket_3[1]

Ca 100 meter flydespærrer blev lagt ud for at forhindre skibets petroleum i at sprede sig længere ud i havnen.

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

 

Brand hos Fiskernes Fiskeindustri

2. oktober 2015

Brandvæsenet blev kort før kl. 15.30 kaldt til brand hos FF. Her var der gået ild i nogle sække der indeholdt et restprodukt fra fabrikkens olierensningsanlæg.

Ilden var selvantændt, da der var gået hul på en af sækkene, og indholdet derved fik ilt. Personale ved FF opdagede branden og begyndte straks slukningsarbejdet.

Da brandvæsenet nåede frem, var ilden næsten slukket, men eftersluknings arbejdet, der stadig pågår mens disse linjer skrives, kræver så meget vand at brandvæsenet måtte rekvirere en ekstra tankvogn.

Ingen kom til skade ved branden.

 

brand_ff_restprodukt_600x250[1]

brand_ff_restprodukt_2[1]

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

Mere røg end ild

brand_skagavej_122_600x250[1]

26. august 2015

Kort efter kl. 14.00  i eftermiddag blev brandvæsenet kaldt ud til “brand i etageejendom” på Skagavej. Det viste sig at være i kælderen, der var gået ild i noget affald.

Branden/røgen blev opdaget af en af opgangens beboere der slog alarm.

Branden ulmede stadig da brandvæsenet ankom til Skagavej, og de fik hurtigt situationen under kontrol.

Hvad der er årsagen til branden vides ikke, men der gættes på at der var tømt et askebæger i en affaldssæk, inden den var blevet hensat i kælderen.

Ingen kom til skade ved branden, men en af opgangens lejligheder fik meget lette røgskader.

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

Brand i affaldscontainer

brand_o_strandvej_600x250[1]

21. august 2015

Lidt før kl. 16 fredag eftermiddag, blev brandvæsnet kaldt til brand i container på Østre Strandvej.

Ved ankomsten var der ikke længere ild, men det røg stadig fra affaldscontaineren.

Containeren blev spulet godt igennem og efterfølgende fandt man årsagen til branden: En engangsgrill var henkastet i containeren, og var stadig brandvarm.

Fint at badegæster og andre rydder op efter sig, men en gloende varm grill i containeren er åbenlyst ikke nogen god ide.

 

brand_o_strandvej_01[1]

brand_o_strandvej_02[1]

En engangsgrill var årsag til branden

brand_o_strandvej_03[1]

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

Ud med børnene og afsted til ildebrand

 

brand_havbakken_600x250[1]

17. juli 2015

Til gårsdagens Open By Night, var de lokale brandmænd til stede i gågaden, hvor børnene havde en chance for at kigge nærmere på de flotte brandbiler, eller komme en tur i højden ( se artikel fra Open By Night ).

Midt i hyggen, blev det pludselig alvor. Lidt før kl. 19.00 indløb der en alarm på “naturbrand ved Havbakken”. Hurtigt blev brandbilen “tømt” for børn, og turen gik mod Gl. Skagen.

Vel fremme på Havbakken kunne det konstateres, at den lille brand var blevet slukket. Ingen af de tilstedeværende vidste hvordan branden var opstået, eller hvem der eventuelt kunne have forårsaget den. På brandstedet lå der, hvad der ligner resterne af et romerlys* !!!

Efter lidt efter lidt efterslukning kunne brandmændene returnere til det hyggelige arrangement på gågaden.

* Om det er resterne af et romerlys er ikke sikkert, men der er måske en læser der, på billedet herunder kan se hvad det er.

brand_havbakken_1[1]

Lasse Tryk har gang i højtrygs slangen.

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

Der var røg men heldigvis ingen ild

brand_spar_1[1]

11. juni 2015

Kort efter kl. 22.00 i går aftes observerede en person at der kom røg ud af et udluftningsrør hos Spar på Skagavej. Brandvæsenet blev alarmeret og kort tid efter ankom tre brandbiler til stedet.

Bygningen blev tjekket udefra, og det stod hurtigt klart at der ikke var tale om røg fra en ildebrand. En medarbejder ankom og låste op til lageret, hvor det blev konstateret at røgen kom fra en lækage i et køleanlæg.

Inden brandmændene vendte snuden hjemad, diskede Spar op med chokolade og cola – en gestus der vakte stor glæde hos de lokale brandfolk.

brand_spar_2[1]

brand_spar_3[1]

brand_spar_4[1]

brand_spar_5[1]

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

Mindre brand på skib

brand_hg265_600x250[1]

1. juni 2015

Kort før kl. 20 i går aftes blev brandvæsenet alarmeret om “Brand på skib ved kaj”. Alt disponibelt mandskab blev sendt afsted mod Fiskernes Fiskeindustris fabrik, hvor HG 265 “Asbjørn” lå ved kajen.

Ombord var der gået ild i en lader til en hjælpemotor.

En af besætningsmedlemmerne havde opdaget branden, og lukkede, meget fornuftigt, døren til rummet med ilden, og slukkede for ventilationen. Så da brandvæsenet kort efter var fremme, og sendte røgdykkere ind til branden var den næsten slukket.

Efter at have ventileret rummet kunne brandvæsenet igen forlade stedet.

Ingen mennesker kom noget til ved branden.

thumbnail50A2ARUM thumbnailLHIVPE7E thumbnailJ7G6FYKK thumbnailFH5VN8TZ

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

Brandfolk ud til minibrand

brand_borgmestergaarden_600x250[1]

20. april 2015

Kl. 13.39 blev de lokale brandmænd kaldt ud til brand. Anmelderen var en af brandfolkenes kollegaer, der tilfældig så, at der var ild i nogle tørre kviste, og et stakit, ved “Borgmestergaarden” på Sct. Laurentii Vej.

Brandmanden begrænsede branden indtil brandvæsenet nåede frem, og med ca 18 liter vand !!! , slukkede ilden.

Et firma der er hyret af Vejdirektoratet til at fjerne uønsket ukrudt på vejene, var i gang med en gasbrænder på Sct. Laurentiivej, og medarbejderen var nået op til Mindestøtten, og havde derfor ikke opdaget ildebranden.

Så hvis du selv skal i gang med at brænde ukrudt af, så vær forsigtig – der er knastørt derude.

thumbnail2LCWHZ8R thumbnailPPLDNBXY

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

 

brand_hulsig_hede_efterslukning600x250[1]

Der var stadig røg på heden

17. april 2015

Kl. 20.00 blev brandvæsenet kaldt ud til lidt efterslukning på Hulsig hede. Forbipasserende havde set at det røg på heden, og to brandfolk kørte afsted for at tjekke op på anmeldelsen.

Det viste sig at være det stadig ulmede i en myretue, så efter der var kastet jord på tuen, og efterslukket med vand, kunne brandmændene vende snuden hjemad til Skagen.

thumbnailCD0WOE9Y

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

Brand på Hulsig hede OPD

1

16. april 2015

En brand i en bil på Hulsig hede har bredt sig til selve heden. Bilen er næsten udbrændt og brandmandskab fra Skagen og Ålbæk kæmper lige nu med at få branden på heden under kontrol.

Følg med i artiklen – vi opdaterer løbende ..

Opdatering kl. 16.15:

En far med sin datter kommer kørende ad rute 40 på Hulsig hede, da datteren siger til sin far, at der er røg i passagersiden. De kører ind til siden og nu er røgen kraftig i hele bilen.

Faderen ringer 112 og mens de venter på brandvæsnet bryder ilden ud i lys lue. Den kraftige blæst betyder samtidig, at ilden hurtigt spredes til hedearealet ud mod banen.

Da vores reporter forlod Hulsig hede, var der kommet et slukningskøretøj fra Frederikshavn til stedet. Også politiet er nu ankommet.

Branden i bilen er slukket, mens brandfolk stadig kæmper med at få kontrol over ilden i heden.

Vi følger udviklingen i branden på heden ..

Opdatering kl. 19.00:

Eftersluknings arbejdet er i gang på det over 50.000 m2 område, der strækker sig fra hovedvejen og ca 1000 meter ud mod banen. En gummiged fra Skagen Beton har bragt flere brandslanger ud på heden til brandmændene.

Der er brugt ca. 60.000 liter vand, og der hentes stadig mere ved Råbjerg mile camping.

I alt 15 brandfolk fra Skagen og  Ålbæk, har været i gang, og man regner med at være færdige ved 20.30 tiden.

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

Brand i naturen

thumbnailGL58OAZT

9. april 2015

Det er lige nu sæson for afbrænding af naturarealer, og i går var kommunale medarbejdere i gang med at afbrænde et areal ved Lodskovvad. Afbrændingen  blev i går middags lidt mere spændende end det var planlagt.

Lyngen der skulle brændes var lidt mere tør end antaget, og vinden tog pludselig til. Derved bredte ilden sig hurtigere end forventet, og Brandvæsenet blev for en sikkerheds skyld alarmeret.

Vogne fra både Skagen og Ålbæk blev sendt til stedet ( ca 3 km ud af Råbjergvej ). Da brandvæsenet nåede frem havde de kommunale folk næsten fået ilden under kontrol.

Efter endt efterslukning kunne brandvæsenet atter vende snuden hjemad.

Afbrændingen af lyngen er en del af et stort naturprojekt hvor Skov- og Naturstyrelse og Frederikshavn Kommune i løbet af de næste fem år skal afbrænde store natur arealer/lyngarealer, for at fjerne næringsstoffer og græsser, for at sikre en lyngforyngelse til glæde for bl.a dyr og bærbuske – og selvfølgelig lyngen.

thumbnailFR9KV8F3 thumbnailQR2Q01XO

Fotos: Puck Bechgaard

 

Gasudslip på Værftet

brand_karstensens_udslip_600x250[1]

16. marts 2015

Kort efter kl. 10.00 blev brandvæsenet alarmeret om et gasledningsbrud på Karstensens Skibsværft.

Gasledningen er blevet revet over i forbindelse med en underboring.

De nærmeste værksteder til uheldsstedet er blevet evakueret.

Nu venter man så blot på at der skal komme autoriseret gasfolk, der kan sætte klemmer på gasledningen så den kan blive repareret.

Foto & Tekst skagenavis.dk

 

To mænd fra Skagen involveret i færdselsuheld

politi_ulykke_bunken_600x250[1]

18. februar 2015

I går, sidst på eftermiddagen, var to mænd fra Skagen involveret i et færdselsuheld på landevejen mellem Skagen og Ålbæk.

En 35 årig bilist svingede fra Råbjergvej til venstre af Ålbækvej, mod Skagen. Her blev hans bil ramt af en bil, der kom fra Skagen mod Ålbæk. Bilen blev ført af en 21 årig mand fra Skagen. Efter kollisionen fortsatte den 21 åriges bil ned i grøften.

Den 35 årige havde ubetinget vigepligt.

I følge Steen Hørlück fra Nordjyllands Politi skete der ingen personskade ved uheldet.

Foto & Tekst skagenavis.dk