Aviser/Jubilæum/Parade

Historisk lavt antal udrykninger i 2017
 

Ca. 30 var mødt op til Nytårsparaden.

Historisk lavt antal udrykninger i 2017

1. januar 2018 – kl. 12:09 – af

Traditionen tro var de lokale brandmænd samlet til nytårsparade på årets sidste dag. Det har været et år med kun 45 udrykninger inklusive ABAere ( Automatisk brandalarm, som der køres til med reduceret antal brandmænd). Stationsleder Henrik Kristensen sagde bl.a i sin tale:”Jeg har været tilbage i bøgerne og har ikke kunne finde et år med så få udrykninger, og det må jo siges at være positivt”. (se hele Henriks tale herunder ).

Til sammenligning var der i 2016, 63, og i 2017, 68 udrykninger !!

Der blev også fejret et jubilæum. Søren Lundholm har været brandmand i ti år, og han blev, som traditionen foreskriver, afhentet på sin bopæl i brandbil.

Inden et år går i gang har brandmændene deres egen lille konkurrence om hvem der kan gætte hvor mange udrykninger der bliver i det kommende år, og her var Søren Lundholm tættest på med et gæt på 52 udrykninger.

Henrik Kristensens nytårstale:

Den sidste dag i året er der tradition for at samle op og gøre status på året der er ved at være slut.

Det vil jeg ikke forandre for set tilbage over året må man sige, at der er sket store forandringer ved Falck. Ledelsen i toppen er skiftet ud, op til flere gange og det er nok ikke det sidste vi har set af disse tilretninger.

På brandområdet har ophævelsen af punkt systemet ,overgang til elektronisk løn, ny sikkerhedsstruktur og omrokering på ansvarsområder på kontor siden, været noget man som brandstationsleder har kunne mærke.

En helt ny vagtcentral med både ambulance og brand har også set dagens lys …nu skal der arbejdes på en ensartethed ,som kan gøre, at det er uanset om man er Kommunal eller falck brandmand har de samme procedure for kommunikation.

Men der er også sket ting som er absolut positive . Da Torben Christensen d. 11 december kunne fortælle at der var indgået en ti årig kontrakt med nordjyllands beredskab  om brandslukning til vores kvartalsmøde i Brønderslev gav det et glædelig suk gennem salen da mange brandstationsleder på de små stationer hele tiden har haft i baghovedet at deres station måske skulle nedlægges . Men aftalen var klokke ren alle brandstationerne skulle bevares.

Det er selvfølge lig først nu man skal til at se på hvor der kan eventuelt spares ved at ændre på køretøjer og bemanding ..men det ligger noget ud i fremtiden inden man er klar til det.

Lokalt må man sige at vi næsten er stoppet med at køre til brand …45 udkald er det blevet til i år…indtil nu.

Ud af disse har der været   26 til ABA.

Har der så været nogen vi husker tilbage på :

I marts måned rullede alle brand bilerne ud da der i sommerhus område mod Gl Skagen kom melding om røg i hus og beboer sengeliggende – heldig vis var lokalkendskab her med til at skaden blev stærkt begrænset da en af brandfolkene kendte til andre adgangsveje end at smadre en rude for at komme ind. Brand var der ikke men en meget ophedet  brændeovn var skyld i røglugten.

2 brande forårsaget af lynnedslag på samme år skal vi også langt tilbage i tiden for at finde. Her fik man syn for at naturens kræfter og hvad den kan forårsage af skader.

Men også vores tur til Lodskovad hvor vi sad fast med tankvogne på en ringe markvej er en vi kan huske langt ud i fremtiden,for mens vi sad og ventede på hjælp kom der en ny brand i Skagen…og alle holdleder var med på udrykningen til Ålbæk.

Heldigvis kunne den hurtigt afmeldes i byen og vi fik en lærestreg.

Også campingvognen på grenen kunne være blevet til mere  hvis ikke vi hurtigt havde fået efterslukket den.

Når jeg  kigger tilbage må jeg konstater at jeg ikke har kunne finde nogen år i de bøger jeg har hvor vi er så langt nede i udrykninger ..og det må jo siges at være positivt. Noget andet positivt i 2017 var da vi den 23 september holdt vi 75 års jubilæum og det må siges at være et af årets højdepunkter.

Jeg vil gerne takke jer alle endnu engang for den store indsats der blev gjort for at dette arrangement kunne blive den succes det blev.

Mod slutningen vil jeg gerne minde jer om den klare opgave vi alle har i 2018 …at få nogle nye kollegaer. Vi skal alle hjælpes ad med denne opgave og ligesom alle de andre opgaver vi er blevet stillet over for ved jeg at vi også skal klare denne opgave.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle og jeres familier et godt og lykkebringende nytår.

Nytårsparade og jubilæum hos brandmændene

Nytårsparade og jubilæum hos brandmændene

31. december 2016 – kl. 15:30 – af

Traditionen tro var de lokale brandmænd samlet til nytårsparade på årets sidste dag. De fleste brandfolk måtte selv sørge for transporten til stationen. I år gjaldt det ikke for Steen Olsen. Han kunne fejre 25 års jubilæum, og ved jubilæer er det en skik at jubilaren bliver afhentet på sin bopæl. ( Selvfølgelig i brandbil )Brandstationsleder, Henrik Kristensens holdt, også traditionen tro, en tale om det forgangne år. Derefter blev der budt på smørrebrød i kælderen.

Henriks tale kan du læse her:

Velkommen her til nytårsparade på Falck stationen i Skagen

Vi er igen nået igennem et år som så mange andre år har budt på både store og små opgaver i løbet af året.

Vi har netop rundet de 63 udkald hvilket må siges at være ” et normalt år”.

Vi har i år igen haft mange reducerede udkald. Det er både fra de store fabrikker på havnen og plejehjemmene der har været  top scorer på disse alarmer.

Ud af de 63 udkald har de 38 været reducerede, hvilket betyder at der ikke bliver kaldt så mange brandfolk for at klare opgaven. Dette gør desværre også at der kan være langt imellem udkaldene for den enkelte brandmand og det får mig til at understrege vigtigheden i at man følger brandøvelserne ,da det er her man kan få opdateret sine færdigheder. Vi bliver jo aldrig færdige med at lære og gøre os dygtigere, dette er en proces der bliver ved livet igennem.

Der har været 19 udrykninger med to til 3 køretøjer og desuden har der været 5 gange hvor der har været brug for assistance til Ålbæk med vand.

Fordelingen af brande på året er med 10 i januar måned og 9 i juli måned ikke altid er en sammenhæng mellem antal mennesker i byen og antallet af brande.

Har der så været nogle brande som vi vil kunne huske frem i tiden . ?

For mit vedkommen vil det nok være transformer stationen på havnen der midt om natten stod i lys lue og vi måtte stå og afvente forsyningen, så de kunne gøre den strømløs. Der fik man rigtig se hvad rolle tiden gør for sådan en brand, og hvor voldsom den blev i ventetiden.

En anden jeg husker er da vi midt i juli måned skulle til brand på Old Irish pub på Havnevej….vejen var snæver derned ,men vi kom derned uden at ødelægge andet end en parasol. Men problemerne var ikke over endnu.. de gæster der havde sat sig ved de borde for at høre live musik, ville ikke flytte sig ..selv om at brandmændene kom med fuld røgdykkerudstyr og HT slange med. Det lykkes at få lavet så meget plads at man lige kunne få åbnet lågen og komme ind. Manglende respekt skal man lede længe efter.

Vi har haft mange andre brande, som måske for jer har større betydning og sat større spor i bevidstheden end dem som jeg har nævnt. Dette vil altid være forskelligt hvad man selv husker mest efter sådan et år.

Vi står igen klar til at tage hul på et nyt år og jeg vil gerne sige jer alle tak for indsatsen i året der rinder ud.

Vi har nu i flere år kigget frem og gættet på hvad der kommer til at ske i det nye Nordjyllands beredskab, men vi har ikke fået noget konkret endnu. Men mon ikke det bliver i 2017 at der vil ske nogle ændringer på det operative område. Hvad og hvordan kan vi ikke gøre meget ved da det er politisk besluttet men vi kan være sikre på at der også i 2017 skal slukkes brande i Skagen.

En særlig tak skal også lyde til Henning som efter 41 år ved Falck har valgt at stoppe. Herfra skal han vide at han altid er velkommen og at hans virke har været med til at skabe det vi har i dag, så alt godt herfra til dig.

Med disse ord vil jeg gerne udbring et Falck hurra for os alle på stationen i Skagen.

Anbefal via e-mail Anbefal via e-mail

Anbefal artiklen via e-mail

Email en kopi af ‘Nytårsparade og jubilæum hos brandmændene’ til en bekendt

E-Mail Image Verification

Henning Larsen har 40 års jubilæum 1 Maj 2016

 

1   2   6   5   3   4   7   8

 

Stationslederen blev hædret

6. juli 2012.

Henrik Kristensen, der er brandstationsleder, blev i tirsdags hentet på sin bopæl. Køretøjet var naturligvis en brandbil, da Henrik denne dag kunne fejre sit 25. års jubilæum indenfor brandvæsenet.

Turen gik til den lokale brandstation, hvor kolleger, med beredsskabschef, Tommy Rise, i spidsen, stod klar til at lykønske jubilaren.

Henrik Kristensen fik overrakt en guldmedalje, for tro tjeneste, af Niels Nørhave, der er Stationsleder Brand, Falck Nordjylland.

Efter kaffe og rundstykker på stationen fortsatte festlighederne i Skagen Brandmands Forenings lokaler på Skagavej. (Godthåb)

 

 

falck_henrik_25_600x250[1]            thumbnail5AB9OXCL             thumbnailEG9PZ29M thumbnailNV1MUDK5

Foto & Tekst Skagenavis.dk

 


Nytårsparade 31-12-2003 

Årets brandmand 2003 blev Søren Nielsen Skagen

 

Talen til Årets Brandmand
Som noget helt nyt,
blev der ved nytårsparaden 2003
kåret en ”årets brandmand”.
Meningen med denne pris er,
at der hvert år skal findes en kollega,
som har gjort sig ekstra godt bemærket
i løbet af året.
Søren blev, af kollegaerne,
valgt som årets brandmand 2003.
Bl.a. på grund af hans evige gode humør,
hans store lyst til at hjælpe andre
og sidst men ikke mindst den store arbejdsindsats
med at få hjemmesiden www.skagenbrand.dk
op at køre, med et rigtigt flot resultat.
Med prisen fulgte der også 3 flasker god rødvin
og en stor buket blomster til konen Hilda,
som tak for lån af Søren i de efterhånden mange timer.

 

Brandstationslederens første nytårstale ved Henrik Kristensen på Station Skagen.

Medarbejder 2003

Her er billeder fra Nytårsparaden d. 31-12-2003

Køretøjer 2003