Jubilæer

31-12-16 Steen Olsen 25 Års Jubilæum
Steen Jubilæum

Nytårsparade og jubilæum hos brandmændene

31. december 2016 – kl. 15:30 – af Michael Egelund (WebRedaktør)
Traditionen tro var de lokale brandmænd samlet til nytårsparade på årets sidste dag. De fleste brandfolk måtte selv sørge for transporten til stationen. I år gjaldt det ikke for Steen Olsen. Han kunne fejre 25 års jubilæum, og ved jubilæer er det en skik at jubilaren bliver afhentet på sin bopæl. ( Selvfølgelig i brandbil )

Brandstationsleder, Henrik Kristensens holdt, også traditionen tro, en tale om det forgangne år. Derefter blev der budt på smørrebrød i kælderen.

Henriks tale kan du læse her:

Velkommen her til nytårsparade på Falck stationen i Skagen

Vi er igen nået igennem et år som så mange andre år har budt på både store og små opgaver i løbet af året.

Vi har netop rundet de 63 udkald hvilket må siges at være ” et normalt år”.

Vi har i år igen haft mange reducerede udkald. Det er både fra de store fabrikker på havnen og plejehjemmene der har været top scorer på disse alarmer.

Ud af de 63 udkald har de 38 været reducerede, hvilket betyder at der ikke bliver kaldt så mange brandfolk for at klare opgaven. Dette gør desværre også at der kan være langt imellem udkaldene for den enkelte brandmand og det får mig til at understrege vigtigheden i at man følger brandøvelserne ,da det er her man kan få opdateret sine færdigheder. Vi bliver jo aldrig færdige med at lære og gøre os dygtigere, dette er en proces der bliver ved livet igennem.

Der har været 19 udrykninger med to til 3 køretøjer og desuden har der været 5 gange hvor der har været brug for assistance til Ålbæk med vand.

Fordelingen af brande på året er med 10 i januar måned og 9 i juli måned ikke altid er en sammenhæng mellem antal mennesker i byen og antallet af brande.

Har der så været nogle brande som vi vil kunne huske frem i tiden . ?

For mit vedkommen vil det nok være transformer stationen på havnen der midt om natten stod i lys lue og vi måtte stå og afvente forsyningen, så de kunne gøre den strømløs. Der fik man rigtig se hvad rolle tiden gør for sådan en brand, og hvor voldsom den blev i ventetiden.

En anden jeg husker er da vi midt i juli måned skulle til brand på Old Irish pub på Havnevej….vejen var snæver derned ,men vi kom derned uden at ødelægge andet end en parasol. Men problemerne var ikke over endnu.. de gæster der havde sat sig ved de borde for at høre live musik, ville ikke flytte sig ..selv om at brandmændene kom med fuld røgdykkerudstyr og HT slange med. Det lykkes at få lavet så meget plads at man lige kunne få åbnet lågen og komme ind. Manglende respekt skal man lede længe efter.

Vi har haft mange andre brande, som måske for jer har større betydning og sat større spor i bevidstheden end dem som jeg har nævnt. Dette vil altid være forskelligt hvad man selv husker mest efter sådan et år.

Vi står igen klar til at tage hul på et nyt år og jeg vil gerne sige jer alle tak for indsatsen i året der rinder ud.

Vi har nu i flere år kigget frem og gættet på hvad der kommer til at ske i det nye Nordjyllands beredskab, men vi har ikke fået noget konkret endnu. Men mon ikke det bliver i 2017 at der vil ske nogle ændringer på det operative område. Hvad og hvordan kan vi ikke gøre meget ved da det er politisk besluttet men vi kan være sikre på at der også i 2017 skal slukkes brande i Skagen.

En særlig tak skal også lyde til Henning som efter 41 år ved Falck har valgt at stoppe. Herfra skal han vide at han altid er velkommen og at hans virke har været med til at skabe det vi har i dag, så alt godt herfra til dig.

Med disse ord vil jeg gerne udbring et Falck hurra for os alle på stationen i Skagen.

 

 

 

Per Sørensen 25 Års Jubilæum

 

brand_per_jubi_600x250
25 år som brandmand

7. september 2016 – kl. 8:28 – af Michael Egelund (WebRedaktør)

I søndags kunne Per Sørensen fejre 25 års jubilæum som brandmand ved stationen i Skagen. Det blev fejret på behørigt vis, da kolleger, i brandbiler, hentede Per på hans bopæl.

Fremme ved stationen stod stationsleder Henrik Kristensen, områdeleder Niels Nørhave og flere af Pers kolleger tog i mod jubilaren.

Der blev serveret morgenmad, holdt taler og Per Sørensen fik overrakt diplom, gaver og 25 års hædersdiplom.

Per har i sin tid som brandmand været med til flere end 1000 udrykninger. Dem han husker bedst er Nordsøen og Yachtværftet.

Nordsøen Fiskekonserveres, brændte tilbage i 1993, hvor konservesdåser blev sendt op gennem det brændende tag – hundrede meter op i luften.

Der var storbrand på Danish Yacht i 2004 hvor der skete skader for mere end 100 millioner kroner.

Du kan, blandt meget andet, læse mere om de to brande her på brandfolkenes omfattende hjemmeside.

http://www.skagenbrand.dk/bygningsbrand

 thumbnail7JB12EE8

Henning Larsen har 40 års jubilæum 1 Maj 2016

1   2   6   5   3   4   7   8

 

Brandmænd havde jubilæum

Brandmænd havde jubilæum
Fra venstre er det Thomas Henriksen, Gert Pedersen, Niels Nørhave og Henrik Kristensen.

4. november 2015

Søndag d. 1 november kunne to af Skagens brandfolk fejre henholdsvis 10 og 25 års jubilæum som brandmænd ved falcks brandvæsen i Skagen.

Der blev taget lidt forskud på festlighederne da man allerede lørdag formiddag kunne hente Thomas Henriksen og Gert Pedersen på deres bopæl, og køre dem på Falck stationen, hvor de øvrige brandfolk ventede på dem. Efter en gang morgenkaffe fik Thomas Henriksen sit 10 års tegn i sølv og Gert Pedersen tegnet i  guld  for 25 års ansættelse ved brandvæsnet.

Senere på dagen fulgte så en lille komsammen i Brandmændenes Forsamlingshus “Godthaab” på Skagavej.

 

 

Stationslederen blev hædret

6. juli 2012.

Henrik Kristensen, der er brandstationsleder, blev i tirsdags hentet på sin bopæl. Køretøjet var naturligvis en brandbil, da Henrik denne dag kunne fejre sit 25. års jubilæum indenfor brandvæsenet.

Turen gik til den lokale brandstation, hvor kolleger, med beredsskabschef, Tommy Rise, i spidsen, stod klar til at lykønske jubilaren.

Henrik Kristensen fik overrakt en guldmedalje, for tro tjeneste, af Niels Nørhave, der er Stationsleder Brand, Falck Nordjylland.

Efter kaffe og rundstykker på stationen fortsatte festlighederne i Skagen Brandmands Forenings lokaler på Skagavej. (Godthåb)

 

 

falck_henrik_25_600x250[1]            thumbnail5AB9OXCL

 

Tirsdag d. 1 Juli 2003 var Jens Henriksen 25 års jubilæumsdag som Brandmand.
Her ser vi Stationsleder Kurt Petersen overrække 25 års tegnet til for god tro og tjeneste.

 

Bag en rigtig brandmand står der altid en kvinde/kone,
her er det Betty Henriksen der får blomster, af stationsleder Kurt Petersen.

 
 

1987 var Erling Jørgensen 25 års jubilæumsdag som Brandmand.
Her ser vi Stationsleder Henrik Bitch Hansen overrække 25 års tegnet til for god tro og tjeneste.
Jubilæumet blev holdt på Ferslevsvej 6 i privaten.

 


Mandag d. 1. April 1985 var Niels Åge Andersen 25 års jubilæumsdag som Brandmand.
Her ser vi Poul Gulak overrække 25 års tegnet til Niels Åge Andersen for god tro og tjeneste,
samt stationsleder i Skagen Martin Købsted lykønsker ham med gaver med mere.
(En stor dag for Niels Åge Andersen), jubilæumet blev holdt i privaten på Østbanke 18.


 

Fredag 1. Oktober 1982 var Martin Købsted. 40 års jubilæumsdag som leder af Redningskorpsets i Skagen.
Martin Købsted var leder og med til at starte Falck i Skagen op da det flyttede til Skagen.
Det starte i Købsteds gård på Sct. Laurentiivej 143 i Skagen.
Siden Falck for snart 44 år siden begyndte at vise interesse for Skagen har Martin Købsted været en central person. Det var hans interesse for at bygge en sygevogn og opfylde en kommunal kontrakt, der fik Redningskorpset til at kigge mod Jyllands top, og siden korpset og Martin Købsted nåede til enighed, har Martin Købsted været stationsleder for Falck i Skagen.
Martin´s 40 års jubilæum blev holdt i Marinestuen på Kappelborgvej i Skagen. Det var en stor dag for stationslederen, den havde han set frem til.

Martin Købsted Stationsleder 40 år i korpset