Øvelser

Alarmeringsøvelse den 14 – 6 – 2005

 


Se kortet og læs øvelseplanen over øvelseområdet
og tidspunkter samt hele forløbet i billederBRANDØVELSE 14 juni 2005

Drejebog for brandøvelse den 14. juni 2005 kl. 16.00 – 20.00 på Nordjyske
Jernbaner´s arealer og bygninger i Skagen.

Øvelsens formål jf. øvelsesplanen er “Fastklemte og indespærrede i
transportmidler (øvelsen er udvidet med eftersøgning og brandslukning i bygninger.)

Forventet forløb:

Øvelsesforløb nr.1   Kl. 16.00
Situation:
(Jan Iversen ringer til 112).

“Melding til 112 om sammenstød mellem bil og jernbanevogne ved Nordjyske Jernbaners GI. Pakhus på Chr. D X´s vej. Der er 2-4 personer, som er fastklemt i bilen. Der er røgudvikling fra bilen.”

Ved ISL ankomst vil han blive kontaktet af en person, der var i gang med svejsearbejde i pakhuset. Personen har forladt arbejdet, for at hjælpe til med at frigøre de fastklemte.

Det forventes:
1 udrykning Skagen + akutbil (ambulance)+frigørelses indsættes. ISL. vil sætte brandfolkene i gang med hjælp til de tilskadekomne og etablering af
et eller to sikringsrør (HT), for at sikre at bilen ikke antændes. ISL. vil kontakte banen med hensyn til, at evt. indstille togdriften.

Øvelsesforløb nr.2   Kl. 16.15
Svejseapparaturet har antændt noget materiale i pakhuset. Der er røgudvikling fra g1. pakhus ved siden af ulykkesstedet. Der er trykflasker i pakhuset der eksploderer. Der var oprindelig to personer i pakhuset

Det forventes: ISL endvidere sende røgdykkere ind i pakhuset til efter søgning og sikre, at der ikke sker en brandspredning til hele pakhuset. ISL. vil anmode politiet om at få området afspærret..

Øvelsesforløb nr.3   Kl. 16.30
Situation:
“Banearbejdere vender hjem fra skinnearbejde i en trolley. Føreren får et
ildebefindende og fortsætter gennem maskinværksted og fortsætter ind delvis ind i
tilstødende værksted hvor der er olietønder mv. Der er 3 tilskadekomne og 1 savnet.
Der opstår brand i trolleyen og værksted.”

Der ringes fra remisen (af banes folk) over til hovedkontoret om ulykken. Med følgende melding:
Trolley med 3-4 tilskadekomne er forulykket i værksted. Der er brand i trolley og
værksted.

Da brandvæsen mv. er på banens areal, bliver ISL. orienteret af banens stationsleder (Bent Ragnild)
om den nye situation.

Det forventes:
ISl. Vil selv kontakte alarmcentralen med anmodning om 2 udrykningen og frivillige,
samt anmode om ambulance/akutbil.
Han vil samtidig køre over til remisen.(2 udrykning Albæk + frivillige + akutbil
ambulance.)
Når Albæk er fremme vil han anmode om, at tilskadekomne bringes til det fri og der
foretages eftersøgning af savnet person.. Hvis dele af 1 udrykningen er færdig, vil de
blive indsat sammen med 2 udrykningen til søgning efter forsvunden person samt
opstart af slukning. De frivillige forventes indsat til sikring af remiser og slukning af
brand i trollyen og værksted

Øvelsesforløb nr.4   Kl. 17.00
Branden er nu gået gennem taget og gennem kanaler ind til den g1.damphal
som nu er overtændt.

Det forventes:
at ISL vil beordre iværksat BC-udlægning(er) til udvendig slukning

Øvelsesforløb nr.5   Kl. 17.45
Branden truer nu den remise hvor ny togstamme er placeret, samt de
tilstødende værksteder.

Det forventes:
at ISL vil iværksætte ny(e) BC-udlægninger

Øvelsesforløb nr.6   Kl. 18.15
Branden er sprunget til garageanlægget og de omkringliggende huse på
Møllevang er truet.

Det forventes:
at ISL vil iværksætte ny(e) BC-udlægning(er)

Kl. 18.50 Øvelsen afblæses og materiellet pakkes sammen.

Kl. 19.15 Spisning og evaluering af øvelsesforløbet

Øvelsesledelsen:
Jan Iversen
Jens Henriksen
Henrik Kristensen
Preben Holm
Dennis Nielsen
Peter Diget
Ole Jensen

Alarmeringsøvelsen den 14-6-2005
Fotograf Søren Nielsen
14-06-2005

side 1 af 9 Næste

100_2566 100_2567 100_2568 100_2569 100_2570
100_2566.jpg 100_2567.jpg 100_2568.jpg 100_2569.jpg 100_2570.jpg
100_2571 100_2572 100_2573 100_2574 100_2575
100_2571.jpg 100_2572.jpg 100_2573.jpg 100_2574.jpg 100_2575.jpg
100_2576 100_2577 100_2578 100_2579 100_2580
100_2576.jpg 100_2577.jpg 100_2578.jpg 100_2579.jpg 100_2580.jpg